Dec 12, 2012

Posted by in BUDDHISM IN OTHER LANGUAGES | 6 Comments

THE FIVE PRECEPTS (Ngũ giới)

This morning I find out an English document and it’s a pleasure that I can share it to my Dharma friends. This is the five Precepts  [‘pri:sept] in English: 1-to avoid killing or harming living beings (không sát sanh) 2-to avoid stealing (không trộm cắp) 3-to avoid sexual misconduct (không tà dâm) 4-to avoid lying (không nói dối) 5-to avoid being addicted to alcohol and other intoxicating drugs (không lạm dụng các chất gây nghiện)Đối với bạn đọc:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status