Oct 16, 2018

Posted by in BUDDHISM IN OTHER LANGUAGES | 10 Comments

THE MODERN SPIRITUAL TECHNOLOGY (Công nghệ tâm linh hiện đại)

Respected Guruji,

I bow my head at your lotus feet.

In Song Nguyen Tantra House Spiritual factory also Guruji has  introduced a new technology of Buddha Dharma practices to suit the modern times and people, which is an amalgamation of old and new techniques like :

* Eight Dharma methods of taking refuge in the Three Jewels

* Meditation on Bodhicitta

*Uninterrupted Charity

*Samyagdrishti prabha samadhi

*Lotus walking Dharani

*5 degrees of Chenrezing of meditation and Dharani etc.  Which lead to Enlightenment.

Guruji’s wish to become a Guard is fulfilled in becoming a Spiritual ‘ Guard ‘ for ‘ Triple Gem’ and Right View.!

Guruji’s patriotism for his mother land is highly appreciated by reading his quotes:

” Vietnamese love Vietnamese goods.”

“Foreigners love Vietnamese goods ”

Lotus Flower Estrade at Song Nguyen Tantra House

It is a pleasure to see the Guruji and his disciples in anticeptic white uniform dress to enter inside the Industrial factory which has introduced Japanese technology for a large scale production of it’s produce just like large scale production of bodhisattvas every year in Song Nguyen Tantra House Spiritual factory by the introduction of New technology by Guruji. What a similarity indeed!

I prostrate before him, such an esteemed, versatile Guru ji who is loved by one and all.!

Om Mani Padme Hum.

Dr C H Lakshminarayan.

(Tantra Nirvadeva)

………………………………………………………………………………….

Bản dịch tiếng Việt

Kính bạch Thầy tâm linh tôn quý!

Con xin cúi đầu đảnh lễ dưới chân sen của Thầy.

“Nhà máy tâm linh” của Mật gia Song Nguyễn được vị Thầy cho trình làng sản phẩm công nghệ tâm linh thực hành Phật pháp mới, phù hợp tính thời đại và phù hợp với con người trong thời hiện đại này. Sản phẩm công nghệ tâm linh này là sự kết hợp của các chất liệu cũ và công nghệ hiện đại, bao gồm:

– Bát pháp Quy y

– Bồ đề tâm định quán

– Cúng dường bất khả gián đoạn

– Chánh kiến quang minh tam muội

– Liên hoa bách bộ thần chú đà la ni

– Thiền quán Bổn tôn ngũ thứ đệ.

Từ đó giúp chúng sanh đạt đến giác ngộ tối thượng.

Ước mơ trở thành người bảo vệ của Thầy đã thành hiện thực. Và trong thực tế, trên con đường tâm linh,  hoằng dương chánh pháp, Thầy là người  bảo vệ Tam bảo, bảo vệ chánh kiến Phật đà.

Tấm lòng với tổ quốc của vị Đạo sư được thể hiện rõ bằng hai câu trong bài: “người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” và ” người nước ngoài nghiền hàng Việt Nam”

Con hoan hỷ khi nhìn hình ảnh Thầy và các đạo hữu mặc đồng phục khử trùng vào thăm nhà máy, thăm xưởng sản xuất hiện đại với dây chuyền sản xuất  công nghệ Nhật Bản. Nhà máy sản xuất ra nhiều sản phẩm với quy mô lớn. Tịnh tiến qua đạo pháp, con thấy rõ sự tương đồng; đó là công nghệ tâm linh mới tại Mật gia Song Nguyễn do vị Thầy phát kiến và trình làng Phật học cùng với sự hoạt dụng bồ đề tâm của vị Đạo sư Bồ tát mà hàng năm nhiều học trò, đệ tử trong và ngoài nước, khắp nơi trên thế giới được quy tụ về Mật gia.

Con xin cúi đầu đảnh lễ Thầy, một vị Đạo sư tôn kính, tài ba, linh hoạt được trời và người kính trọng.

Om Mani Padme Hum.

Con – C H Lakshminarayan

(Tantra Nirvadeva)

Việt dịch bởi Mật Diệu Hằng


Thư Ấn Độ: CÔNG NGHỆ TÂM LINH HIỆN ĐẠI

Letter to disciples No.269: HOW COULD I BECOME A “GUARD”? (Thầy được làm “bảo vệ” như thế nào?)

 1. Dr. C H Lakshmi narayan. says:

  Respected Guruji, and my Kalyanmithra Mat Dieu Hang,

  Thanks for publishing my comments as an article  and translating into Vietnamese language too.

  Sincerely yours.

  Dr C H Lakshminarayan.

  (Nirvadeva)

  • Kính bạch Thầy!

   Con xin phép được dịch comment của đạo hữu Tantra Nirvadeva (C H Lakshminarayan) sang tiếng Việt như sau:

   Kính bạch Thầy tâm linh tôn quý!

   Con cảm tạ ơn Thầy đã cho đăng comment của con thành bài. Cảm ơn đạo hữu Mật Diệu Hằng đã Việt dịch.

   Con – C H Lakshminarayan.

   (Tantra Nirvadeva)

 2. Ahmed Khan says:

  Dear Guru,

  Thank you for sharing these comments by Tantra Nirvadeva as an article.

  I like it and I agree with what Tantra Nirvadeva has said.

  I am happy about the growth of Song Nguyen Tantra House and the success of it’s spiritual technology.

  May all sentient beings be free from suffering and become enlightened.

  Om Mani Padme Hum.

  Tantra Sagovana

  • Kính bạch Thầy!

   Con xin phép được dịch comment của đạo hữu Tantra Sagovana (Ahmed Khan) sang tiếng Việt như sau:

   Kính bạch Thầy!

   Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con đọc những dòng chia sẻ của đạo hữu Tantra Nirvadave trong bài viết này. Con hoan hỷ với những dòng cảm niệm của đạo hữu Tantra Nirvadeva. Và cũng như đạo hữu ấy, con hoan hỷ với sự phát triển của Mật Gia Song Nguyễn và sự thành công của công nghệ tâm linh hiện đại của Mật gia Song Nguyễn đã được minh chứng rõ ràng.

   Cầu nguyện tất cả chúng sanh đoạn trừ phiền não và đạt được giác ngộ tối thượng

   Om Mani Padme Hum.

   Con – Tantra Sagovana.

 3. Dear Tantra Nirvadeva,

  I am delighted to read your thinking about the modern spiritual technology invented by Guru in Song Nguyen Tantra House. I am also happy to the benefit of this spiritual technology for human beings at modern time and it supports to end their sufferings and brings them the inner happiness, success in life and social achievement.

  I highly appreciate your treasuring the dharma and your devotion towards Guru and treasuring him from the bottom of your heart. It is such an esteemed, versatile Guru who is respected and loved by all and brings us the temporary happiness this life  and everlasting bliss next life.

  May Guru and his consort have a good health, live long to uphold the Dharma for the sake of all sentient beings.

  Thank you so much for your sharing.

  I hope to read more of your writting.

  May you get progress on the path to liberation.

  May all sentient beings achieve the happiness of Buddha’s nature.

  Om Mani Padme Hum.

   

 4. Dear Tantra Nirvadeva,
  I am delighted to read your comments. In fact thanks to the Holy Guru’s a new technology of Buddha Dharma practices – Yoga Thanh Tri, lots of people all over the world could get benefits including me. They are 6 methods are very simple but extremely beneficial what we can apply to busy daily lives.
  The Holy Guru became a guard, not a guard of a real factory, he is a Spiritual Guard who protects the right view, right dharma the Buddha taught.
  Thank you for sharing your thoughts.
  May Guru and his consort live long for benefit of sentient beings.
  May all sentient beings achieve the happiness of Buddhahood.
  Om mani pad me hum.

 5. Mật Kính says:

  Dear Tantra Nirvadeva

  Im delighted to read your comment about “ The modern  spiritual technology” that created by Guru , and that suits  in the modern times  nowadays such as : Eight Dharma methods of taking refuge in the Three Jewels, Meditation on Bodhicitta, Uninterrupted Charity, Samyagdrishti prabha samadhi, Lotus walking Dharani, 5 degree of Chenrezing of meditations . And with this methods can brings them have to the inner happiness , achieve the successful life, as well as social achievement

  May Guru and his consort have the good health and live long for the sake of all sentient being

  Thanks you for your sharing and may you more the progress on the path of the liberation

  May all being be free from suffering and get enlightened.

  Om Ah Hum

 6. tantraupatissa says:
  Dear Guru thanks for sharing this article.

  I felt very happy seeing our Guru’s wish getting fulfilled. As Guru is working as spiritual guard for Avlokiteshwara division by teaching all beings Meditation of Avlokiteshwara. His disciples in factory wearing white dresses can be seen as boddhisatvas putting their best efforts to get enlightened.

  Thanks to Guru for teaching us various methods of meditation. It’s good to see Guru having patroism for his country.

  May Guru and his consort live long and protected and get enlightened.

  May all beings and Guru’s disciples be free from suffering and get enlightened.

  Om Mani Padme Hum..

 7. Mật thúy says:
  Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bản dịch này rồi ah. Mật thúy rất hoan hỉ với thiện hạnh dịch bài viết , công nghệ Tâm Linh hiện đại của đạo hữu Tantra Nirvadeva , từ tiến Anh sang  tiếng Việt của đạo huynh Mật Diệu Hằng cầu nguyện cho huynh luôn tin tấn thực hành pháp để được tha lực hộ trì. Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hum.

 8. Tantra Amishuta says:
  Dear Holy Guru,

  Thanks for sharing this article I’m so glad to see you fill your dreams. May you be well for the sake of all sentient beings and may we continue our path to enlightenment. Om Mani Padme Hum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status