Jul 19, 2013

Posted by in Giáo điển, Trang chủ | 164 Comments

THẾ NÀO LÀ YOGA TÂY TẠNG?

THẾ NÀO LÀ YOGA TÂY TẠNG?

Ngày nay người ta thường nghĩ đến Yoga như là những động tác thể dục để rèn luyện sức khỏe. Đây mới là phần ngoài da của Yoga, mà thuật ngữ gọi là Hatha Yoga. Song, hãy truy tầm lại nguyên nghĩa của từ Yoga thì sẽ thấy thú vị khi được biết Yoga tức là “hợp nhất thân, ngữ, tâm”. Vậy, ai dạy Yoga mà không đầy đủ 3 phương diện nêu trên sẽ coi như kiềng thiếu chân, không thể kê nồi mà nấu chín bất kỳ món ăn nào. Tôi sẽ vì duyên lành tác động mà minh giải về loại Yoga ấy, gọi là Yoga Tây Tạng, người ta thường gọi theo từ ngữ do người Trung Quốc dịch là Mật tông Tây Tạng. Giáo trình của Trung tâm nghiên cứu & Ứng dụng thực hành Yoga Tây Tạng Mật gia Song Nguyễn Từ “Mật” đừng


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết.
Please login to read more…

Existing Users Log In