Oct 18, 2013

Posted by in Giảng Pháp | 9 Comments

Bài giảng: THẾ NÀO LÀ CHÁNH TINH TẤN?

Bài giảng: THẾ NÀO LÀ CHÁNH TINH TẤN? Bấm vào link sau để nghe: Thế nào là Chánh tinh tấn? – phần 1 Bấm vào link sau để nghe: Thế nào là Chánh tinh tấn? – phần 2 Bấm vào link sau để nghe: Thế nào là Chánh tinh tấn? – phần 3 Bấm vào link sau để nghe: Thế nào là Chánh tinh tấn? – phần 4 – hết Thế nào là Chánh tinh tấn?


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status