Apr 4, 2015

Posted by in Giáo điển | 32 Comments

THẾ NÀO LÀ KHI MỌI SẮC TƯỚNG LÀ QUÁN ÂM TỨ THỦ?

  MôPhật, Mật Hải cũng xin được hoan hỷ với những lời chia sẻ của đạo hữu Mật TịnhTâm. Thật hoan hỷ thay khi đạo hữu luôn được thường trực trong sự chánh niệm rằng “tất cả những tình trạng, hoàn cảnh đối với người tu học là đều do đức Bổn Tôn sắp đặt, chỉ điểm: “Bất kỳ những gì xuất hiện đều là sắc tướng của AVALOKITESHVARA, là đấng hợp nhất tất cả các Đấng Chiến Thắng;” (Đại Nguyện của Quán Thế Âm Bồ Tát), việc của mình là thực hành Pháp, phần còn lại là việc của Bổn Tôn”. Nhân đây Mật Hải cũng muốn góp cùng đạo hữu vài dòng cảm niệm, mong đạo hữu hoan hỷ! Con kính mong vị Thầy tâm linh từ bi chứng minh và gia hộ. Nếu có điều sai sót, lỗi lầm, con kính mong Thầy từ bi điểm hóa,


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status