Oct 31, 2013

Posted by in Lá thư người tâm đạo, Ứng dụng thực hành | 21 Comments

THÊM MỘT CÁCH NHÌN KHÁC VỀ NGOẠI CẢM

THÊM MỘT CÁCH NHÌN KHÁC VỀ NGOẠI CẢM Kính bạch THẦY, Bài viết này làm con nhớ lại loạt bài Quỷ sự Thầy đã viết trước kia. Tất cả đều nhằm chỉ rõ có sự tồn tại của quỷ thần nhưng không nên bầu bạn với thế giới này, vì chúng làm cho con người phụ thuộc vào một cách nô lệ. Thầy từng dặn đại ý: Mời quỷ vào rất dễ nhưng đuổi chúng đi rất khó; bản chất loài quỷ tiền hậu bất nhất, phản phúc khôn lường. Đó là phần lý thuyết, thì giờ đây, phần thực tiễn đã chứng minh qua sự thật phơi bày của các nhà ngoại cảm! Ta thấy một sự thật lạ lùng: Tại sao cùng một nhà ngoại cảm mà lúc này được xã hội tung hô vì đem lại những bộ hài cốt kèm di vật được gia đình công nhận là đúng, lúc khác lại bị báo


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers/ learners:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with your infomation to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status