Mar 27, 2015

Posted by in Giáo điển | 24 Comments

THÊM MỘT GÓC NHÌN VỀ TÂM LÝ MẶC CẢM TÂM LINH

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Mahatat, Nam Mô Vị Thầy, Nam Mô Tịnh Trú Mật Gia Song Nguyễn, Kính Bạch Thầy, Trò đã đọc bài Thầy hơn 3 lần rồi, mỗi lần đọc mỗi lần thấm thía. Thấy đâu đó bóng dáng của mình, với đầy rẫy vô minh, phiền não. Nhiều khi con cũng tự nghĩ, Đức Phật A Mi Đà từ bi như vậy, không lẽ mình phạm giới lại bỏ rơi mình sao? Đâu đó con nghe trong băng đĩa giảng “Chỉ có chúng sanh quay lưng với chư Phật, chứ Chư Phật chưa bao giờ ngừng trông ngóng chúng sanh”, mà con cũng không hiểu chúng sanh quay lưng với chư Phật chổ nào và Phật không ngừng trông ngóng chúng sanh là như thế nào? do mình vô minh, nên mới không nhìn thấy Phật Qua lời giảng của Thầy, con


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status