Mar 20, 2017

Posted by in Ứng dụng thực hành | 103 Comments

Thiện pháp cộng với tà tâm trở thành gì? Bài 6: CHUYỆN ÁO LAM TRONG ĐÁM CƯỚI

Thiện pháp cộng với tà tâm trở thành gì?  Bài 6: CHUYỆN ÁO LAM TRONG ĐÁM CƯỚI Thiện pháp cộng với tà tâm trở thành gì? Bài 6: CHUYỆN ÁO LAM TRONG ĐÁM CƯỚI Chuyện kể rằng có một nữ cư sĩ tu hành lâu năm, mặc nguyên bộ đồ lam đến chỗ đám cưới của cháu trai mà chúc mừng. Chú rễ muốn “độn thổ” vì xấu hổ với quan khách, trong khi đó người cô ruột vẫn tỉnh bơ: “Có gì đâu con, cô tu hành thì đơn sơ với trang phục và thực phẩm mà!”. Nghe xong, chú rễ hết muốn nói gì thêm, may mà bà cô tặng phong bì rồi ra về, chớ không hàng trăm cặp mắt dồn về nữ cư sĩ đạo Phật này, không phải đồng cảm mà là ác cảm với kiểu cách “đơn sơ” quái dị của bà! Chúng ta không khỏi cười thầm cho bà ấy, chỉ lấy hình thức bên ngoài để chứng tỏ nội

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status