Aug 27, 2013

Posted by in Giảng Pháp, Trang chủ | 17 Comments

Bài giảng: BỒ ĐỀ TÂM ĐỊNH (CHỈ QUÁN SONG HÀNH)

Bài giảng: BỒ ĐỀ TÂM ĐỊNH (CHỈ QUÁN SONG HÀNH)

 

Thầy hướng dẫn 2 đạo hữu Campuchia thiền tập Bồ đề tâm định (chỉ quán song hành)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status