Dec 7, 2015

Posted by in Giáo điển, Lá thư người tâm đạo | 59 Comments

Thư gửi những người vấn đạo mà rơi vào 3 trường hợp bất cập

Thư gửi những người vấn đạo mà rơi vào 3 trường hợp bất cập Tôi thành thật mong các đạo hữu và bạn đọc vấn pháp, cầu đạo trên chanhtuduy.com thông cảm cho sự hồi âm trễ muộn này. Nay có điều kiện tôi viết đôi dòng gửi đến quý vị. Trước hết đối với đạo hữu xưng là Hien Phương, tôi trao đổi như sau:   Hien Phuong <[email protected]> 29 thg 10   tới tôi CON CHÀO THẦY. Con là người đang tu hành Mật Thừa, con không thọ Pháp môn từ Thầy. Con đã Tu hành 9 năm nay. Gần đây con muốn tìm hiểu về ý nghĩa của nhưng Ấn Quyết [thủ ấn, thân ấn và khẩu ấn (theo con nghĩ)] mà các Ngài đã dạy con. Con nghĩ Thầy sẽ hiểu ý con nếu Thấy và con cũng Pháp môn tu ạ. Con muốn tiến bộ thêm về kiến thức mà còn tìm hoài những ấn quyết – ý nghĩa – tácĐối với bạn đọc:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status