Dec 8, 2018

Posted by in Giáo điển | 56 Comments

THỈNH VẤN SAI LÀM SAO THỈNH NGUYỆN ĐƯỢC ĐÁP ỨNG?

THỈNH VẤN SAI LÀM SAO THỈNH NGUYỆN ĐƯỢC ĐÁP ỨNG? Dẫn lộ: Có một bạn đọc nước ngoài viết thư thỉnh nguyện Thầy giải tỏa khúc mắc tâm linh và thế sự. Người này tên là Akash Sinha. Trong 2 comments thỉnh vấn, trò Askha Sinha dùng văn phong thiếu nghiêm túc. Thỉnh vấn để được thỏa nguyện lại dùng câu hỏi khẳng định (comment 1). Đây là lỗi vô lễ, bất kính Thầy không chấp nhận, các trò khác theo đó mà rút bài học kinh nghiệm cho bản thân. Hãy xem 2 trưởng bối là Nirvadeva năm nay 80 tuổi, còn Sutradaka, giáo sư tiến sĩ 70 tuổi đã viết comments như thế nào? Trò Akash Sinha xem lại nhé! Tuy nhiên, vì Bồ đề tâm Thầy sẽ hồi đáp và cũng là một lần duy nhất, đề nghị trò Akahs Sinha lưu ý mà tuân thủ thanh


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers/ learners:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with your infomation to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status