Dec 20, 2017

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 116 Comments

THÔNG BẠCH

THÔNG BẠCH

Thân gửi bạn đọc chanhtuduy.com!

ĐỀ PHÒNG BỌN HACKERS VÀ NHỮNG KẺ XẤU RA TAY NGĂN CHẶN , NẾU KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC Ở chanhtuduy.com THÌ CHUYỂN QUA chanhtuduy.net, chanhtuduy.org, matgiasongnguyen.com, matgiamatgiasongnguyen.net, matgiasongnguyen.org!

Chiều mưa trên đỉnh Phù Vân.

Thinley Nguyên Thành

Liên Hoa Đài của Mật gia Song Nguyễn

Liên Hoa Đài

 

 

 

 1. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong thông bạch này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã nhắc nhở.

  Om Mani Padme Hum.

 2. Mật Ba says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc thông bạch của Thầy. Con cảm tạ Thầy từ bi với tất cả các học viên. Thầy đã tạo nhiều “cánh cửa” cho học viên có điều kiện truy cập không bị gián đoạn và nhiều tường thành vững chắc chống lại kẻ xấu.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om ah hum!

 3. Mật Tuyết Hoa says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc thông bạch. Con cảm tạ ơn Thầy đã nhắc nhở và mở thêm nhiều cửa để chúng con và bạn đọc có nhiều phương tiện liên kết với vị Thầy. Đây cũng như thêm tường thành kiên cố, tránh sự tắc nghẽn, quấy phá của những kẻ xấu.

  Con cầu nguyện Thầy Cô khỏe mạnh và an tịnh.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 4. Mật Thanh Quang says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc thông bạch này rồi ạ.

  Con cảm tạ Thầy đã chỉ dạy ạ.

  Những kẻ coi thường nhân quả sẽ phải lãnh hậu quả. Những chiến sĩ IT của chanhtuduy sẽ bắn hạ những máy bay địch và chúng sẽ sớm phải dừng hành động xấu xí ấy lại.

  Con xin cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Con xin cầu nguyện sức khoẻ Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 5. Mật Pháp Vũ says:
  Kính bạch Thầy

  Con đọc thông bạch rồi ạ

  Con cảm tạ Thầy đã chỉ dạy

  Con cầu nguyện Thầy Cô an tịnh và trường thọ

  Nguyện cầu cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái Giác ngộ

  OM MANI PADME HUM

 6. Mật Định Châu says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc Thông bạch rồi ạ. Con cảm tạ Thầy đã chỉ dạy.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om Mani Padme Hum

 7. Mật Nguyên Tấn says:
  Con cảm ơn Thầy.

  Con đã đọc Thông bạch rồi ạ.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  OM MANI PADME HUM.

 8. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc thông bạch này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy đã tính trước chi ly để đệ tử chúng con & bạn đọc có thể dể dàng tiếp cận căn phòng Duy Ma cật phòng trường hợp bị chống phá từ các thế lực tà sư-tà quyền-tà vạy.

  Con cầu nguyện Thầy Cô khoẻ mạnh & an tịnh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 9. Phạm Văn Khang says:
  Kính bạch Thầy. Con là Phạm Văn Khang. Con ở Quảng Ninh. Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy ạ.
 10. Mật Phê Rô says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc thông bạch rồi ạ . Con cảm ơn vị Thầy đã tính trước vì lợi lạc chúng sanh trong đó có chúng con .

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe , trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp , làm lợi lạc tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được nương tựa bóng lành Thầy , Phật , Pháp , Tăng .

  Om Mani Padme Hum !

 11. Mật Thành Tấn says:

  Kính Bạch Thầy

  Trò đã đọc thông bạch rồi ạ

  Trò cảm ơn Thầy

  Những kẻ tà đạo sẽ phải lãnh hậu quả

  Con cầu nguyện sức khỏe Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum

 12. Mật Hoàng Nguyên says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc ”Thông Bạch” rồi ạ, con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy!

  Con xin cầu nguyện sự trường thọ của Thầy Cô vì tất cả lợi lạc chúng sanh!

  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo!

  Con xin cầu nguyện ngọn đuốc trí huệ được thắp sáng muôn nơi!

  Om Mani Padme Hum!

   

 13. Mật thuận khánh says:
  Kính bạch Thầy.

  Trò đã đọc thông bạch rồi ạ,con cầu nguyện sức khỏe Thầy.Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum

 14. Mật Chân Tính(Đặng Vũ Nhật Anh 10 tuổi) says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong Thông bạch của Thầy rồi ạ.  Con cảm ơn Thầy ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

   

 15. Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc “Thông bạch” của vị Thầy rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn tâm Bồ đề của vị Thầy luôn vì sự lợi lạc của chúng con, chúng sanh, đã tính trước chi ly và dự phòng trước những tình huống xấu trong thời mạt Pháp này mà những bọn tà sư, tà linh, cường quyền vì không chịu nổi oai lực của “Chánh Kiến Quang Minh Tam Muội” mà tìm cách chống phá . Cũng như vị Thầy luôn tạo ra nhiều phương tiện để cho chúng con không bị gián đoạn trong việc thực hành Pháp tích tập “công đức và trí tuệ” làm hành trang về thành phố giải thoát.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.

 16. Mật Tường Vân says:
  Kính bạch Thầy con đã đọc bài này rồi ạ

  Con tạ ơn Thầy đã huấn thị

  Nguyện cầu Thầy Cô an tịnh và trường thọ

  Nguyện cầu cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ

  Om Mani Padme Hum

 17. Mật Thái Xuyên says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc ” Thông bạch ” của vị Thầy rồi ạ. Con cảm ơn Thầy đã chỉ dạy.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật

  Om Mani Padme Hum

 18. Mật Thanh An says:
  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc được “Thông Bạch” gủa Thầy rôig ạ.

  Con cảm tạ Thầy đã chỉ dạy.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy cô vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Con cầy nguyện tất cả các chúng sanh luôn tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Pad Me Hum.

 19. Mật Mỹ Lạc says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc Thông Bạch ạ. Om mani padme hum.

 20. Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc thông bạch này rồi ạ.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô

  Cầu nguyện cho bọn tà kiến, tà linh, tà quyền, sớm nhận được hậu quả mình gay ra, vì luật tất Nhân – Quả không chừa một ai.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 21. Mật Tường Niệm says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc thông bạch này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum.

 22. Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc xong thông bạch này rồi ạ! Con cảm tạ ơn Thầy đã tính trước để chúng con và chúng sanh dễ dàng tiếp cận đến nguồn sáng chánh pháp .

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam bảo.

  Om mani padme hum.

 23. Mật Nghiêm Giác says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc thông bạch này rồi ạ

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp

  OM MANI PADME HÙM.

 24. Mật Nguyên Hội says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc thông bạch của vị Thầy rồi.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe Thầy cô và sự trường thọ.

  Xin cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 25. Mật Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc thông bạch của vị Thầy rồi ạ.

  Con cảm tạ ân Thầy đã tính trước chi ly cho chúng con, chúng sanh không bị gián đoạn mạch Pháp từ lâu đài chanhtuduy và nhận về lợi lạc không thể nghĩ bàn.

  Con xin cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh và trường thọ vì lợi lạc hữu tình.

  Cầu nguyện chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo thông qua kênh vận chuyển vị Thầy.

  Om Mani Padme Hum

 26. Mật Diễm says:
  Kính bạch Thầy.
  con đã đọc ” Thông bạch “này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã đã từ bi tạo mọi phương tiện thiện sảo giúp cho chúng con được kết nối với chánh kiến phật đà qua trang mạng chanhtuduy.com không bị gián đoạn, trước sự rình rập quấy phá của những bọn tà sư, tà lực , tà quyền .
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  cầu mong tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo thông qua kênh vận chuyển vị Thầy.
  OM AH HUM
 27. Mô Phật!

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong thông bạch của Thầy rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán bồ đề tâm của Thầy đã để mắt chúng con từng centimet , để chúng vào căn phòng ” Duy Ma Cật” được dễ dàng và không bị các bọn hackers phá hủy. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy , Cô.

  Om Mani Padme Hum.

 28. Mật Đức says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc thông bạch rồi thưa Thầy.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi tính trước chi li mà mở thêm cánh cửa để chúng con và chúng sanh hữu duyên có được cơ hội tiếp cận với căn phòng Duy Ma Cật ,  phòng ngừa những thế lực tà vạy cản trở.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân của Tam Bảo thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy .

  Om Mani Padme Hum.

 29. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc được thông bạch rồi thưa Thầy.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô mạnh khỏe trường thọ trụ thế lâu dài vì lợi lạc của mọi chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 30. Mật Giác Đăng says:
  Mô Phật,

  Kính Thưa Thầy con đã đọc Thông bạch của Thầy.

  Con cảm tạ Thầy. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 31. Minh Tâm says:
  Kính bạch Thầy! Con đã đọc thông bạch này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy đã nhắc nhở!

  Om Mani Padme Hum!

 32. Mật Tấn Pháp says:

  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc thông bạch của Thầy rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy .

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh .

  Om mani Padme Hum .

 33. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc thông bạch rồi ạ. Con cảm tạ vị Thầy đã từ bi với chúng con và chúng sanh khi tính trước chi li, giúp chúng con và bạn đọc hữu duyên không bị gián đoạn mạch pháp.

  Con hoan hỷ khi nhìn thấy hình ảnh Liên Hoa Đài trong bài viết. Con xin được cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô. Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 34. Mật Thanh Luật says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc Thông bạch của Thầy ạ. Con luôn cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Om Mani Padme Hum

 35. Mật Cao Thái says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc thông bạch rồi ạ.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh được thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 36. Mật Diệu Hằng says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc thông bạch của Thầy.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luôn để tâm đến vận mệnh tâm linh của chúng con mà tạo mọi điều kiện, ban mọi phương tiện cũng như tìm mọi cách để chúng con không bị gián đoạn trên hành trình giác ngộ. Con hiểu rằng, muốn giác ngộ thì người học cần luôn rèn luyện chánh kiến để có được trí tuệ Phật đà. Nếu không lấy trí làm đầu, tâm không chuyển hóa thì các hoạt động ba la mật khác không thể giúp chúng con đạt được giải thoát tối thượng.

  Hình ảnh Liên Hoa Đài đẹp, bình yên, nhẹ nhàng trong khung cảnh ban ngày và lung linh, huyền ảo với những ánh đèn tím sáng dịu khi màn đêm buông xuống, tựa như một lâu đài giác ngộ mà Thầy đã tốn công, nhọc sức, nhiệt tâm xây dựng cho chúng con, dù ở bất kỳ giai đoạn nào cũng đều được soi đường bởi nguồn sáng chánh kiến. Dù ở thời kỳ mạt pháp, nhưng ngọn đuốc chánh kiến của Mật gia Song Nguyễn vẫn sáng rực trên bầu trời Phật pháp, soi đường chúng sanh lìa mê về giác, dù Thầy luôn ẩn mình chẳng tự hào nhưng hương đạo người tu vẫn tỏa khắp muôn nơi.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 37. Mật Bình says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc thông bạch của Thầy. Con tạ ơn Thầy đã dùng nhiều phương tiện thiện xảo, giúp cho chúng con không bao giờ gián đoạn khi tiếp cận với kho tàng Phật học chanhtuduy.com. Con hoan hỷ với hình ảnh thật đẹp, thật lung linh của Tịnh trú Mật Gia Song Nguyễn, qua hình ảnh của Liên Hoa Đài.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu cho tất cả chúng sanh tìm được nơi nương tựa chân thât. Thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 38. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc ” Thông bạch ” của vị Thầy rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy.

  Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 39. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc thông bạch của Thầy.

  Con cảm tại ơn Thầy đã từ bi tạo nhiều phương thiện thiện sảo, giúp chúng con chúng sanh luôn được kết nối với kho tàng Phật học không đoạn mạch khi ra vào căn phòng Duy Ma Cật trang chanhtuduy.com của vị Thầy với lòng Bồ đề tâm luôn vì lợi lạc của học trò và chúng sanh.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy, Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tìm được nơi nướng tựa chân thật, thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 40. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc thông bạch của Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luôn dành cho chúng con những phương tiện thuận lợi để chúng con có được cơ hội tiếp cận, thực hành và áp dụng Yoga thanh trí lợi mình, lợi người.

  Cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của hữu tình.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 41. Mật Liễu Tâm ( Quỳnh Trang ) says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong thông bạch của Thầy

  Con cảm ơn Thầy đã nhắc nhở ạ

  Con cảm ơn Thầy đã tạo ra nhiều trang mạng để chúng con không bị gián đoạn khi đọc bài ạ

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Om mani padme hum

 42. Mật Cát Xuyên says:
  Kính bạch Thầy con đã đọc Thông Bạch của Thầy. Tạ ơn Thầy luôn chỉ dẫn còn những kẻ tà đạo kia sẽ có ngày mở mắt để tận thấy nhân- quả.

  Con cầu nguyện sức khỏe Thầy Cô vì lợi lạc lâu dài của chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc.

  Om Mani Padme Hum!

   

 43. Mật Chánh Hoa says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc thông bạch của Thầy ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 44. Mật Bảo Châu says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc thông bạch của Thầy.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 45. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài rồi, con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 46. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc thông bạch của Thầy. Con cảm tạ ơn Thầy đã bằng những phương tiện phù hợp với tính quốc độ mà giúp cho đệ tử chúng con, các hội viên của Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng thực hành Yoga Tây Tạng cũng như các bạn đọc hữu duyên trong và ngoài nước không bị gián đoạn trong việc kết nối tới cõi năng lượng thù thắng của Bổn tôn thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy. Con mong rằng những ai đã, đang hay có ý định tung bụi ngược chiều gió, cản trở những người thực hành pháp có ý nguyện đạt tới sự toàn giác sẽ sớm quán xét bản thân và dừng tay kẻo lửa của Nhân-Quả sẽ thiêu cháy bàn tay mình.

  Con cũng hoan hỷ với những hình ảnh lung linh, rực rỡ của Liên Hoa Đài đăng tải trong bài viết này.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 47. Mật Khuê Minh says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc thông bạch của Thầy rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luôn vì bồ đề tâm mà tạo ra nhiều phương tiện để chúng sanh tiếp cận chánh pháp một cách dễ dàng. Con cũng hoan hỷ với hình ảnh lung linh, rực rỡ của Liên Hoa Đài mà Thầy đã đăng tải trong bài.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum

   

 48. Kính bạch Thầy,

  Con cạm tạ vị Thầy đã đăng thông bạch, chỉ ra cho con cũng như các đạo huynh, đạo hữu phương pháp đối phó với hacker, giúp chúng con không bị gián đoạn trong việc kết nối với vị Thầy và trang mạng Chánh Tư Duy. Con hoan hỉ khi đọc được thông bạch này.

  Con hoan hỉ với những hình ảnh lung linh, rực rỡ của Liên Hoa Đài trong bài viết này. Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh. Nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Pademe Hum.

 49. dohoangchinh says:

  Kính bạch Thầy,

  Con là Mật Tuấn Nguyên con đã đọc được thông bạch của Thầy rồi ạ .

  Con nguyện cầu sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum.

   

 50. Mật Tấn Giác says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc Thông bạch của vị Thầy.

  Con hoan hỷ tán thán trí tuệ và Bồ Đề tâm của vị Thầy đã không dừng nghỉ tạo ra các phương tiện thiện xảo để lan tỏa ánh sáng Chánh pháp của Đức Thế Tôn đến muôn nơi vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình.

  Con hoan hỷ tán thán vẻ đẹp của công trình tâm linh Liên Hòa Đài của Mật gia Song Nguyễn lung linh rực rỡ vào các thời điểm trong ngày.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  OM MANI PADME HUM

 51. Mật Hồng Vân says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc thông bạch của Thầy , con cảm tạ ơn thầy đã có những phương tiện thiện xảo để giúp chúng học trò, chúng sanh có thể tiếp cận chánh pháp mà không bị gián đoạn.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum.

   

 52. Nguyễn Thùy Linh (Quảng Ninh ) says:
  Kính bạch Thầy .

  Con đã đọc xong thông bạch của Thầy rồi ạ .

  Con xin hoan hỉ phục hành ạ

   

 53. Lê Thị Nga (Quảng Ninh) says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong Thông bạch này rồi ạ.Con xin hoan hỷ phục hành ạ.

 54. Nguyễn Thùy Linh (Quảng Ninh ) says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc xong Thông Bạch này rồi ạ. Con xin hoan hỉ Phụng hành ạ.

 55. Trần Thu Hiền (Quảng Ninh) says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc xong THÔNG BẠCH này rồi ạ . Con xin hoan hỉ phụng hành ạ .

 56. Vũ Thúy Vân(Quảng Ninh ) says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con xin hoan hỉ Phung Hàng ạ.

 57. Vũ Thúy Vân(Quảng Ninh ) says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con xin hoan hỉ Phung Hàng ạ.

 58. Tạ Thị Ngoan (Quảng Ninh) says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong THÔNG BẠCH của Thầy rồi ạ. Con xin hoan hỉ phụng hành ạ.

 59. Triệu Quốc Quân (Quảng Ninh) says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong THÔNG BẠCH của Thầy rồi ạ.

  Con xin vâng lời Thầy dạy ạ.

 60. Nguyễn Hải Yến (Quảng Ninh ) says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong Thông Bạch của Thầy rồi ạ. Con xin hoan hỷ phụng hành ạ.

  Om mani padme hum.

 61. Hoàng Thị Bích Nguyệt(Quảng ninh) says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc Thông Bạch của Thầy rồi ạ . Con xin vâng lời Thầy dạy ạ .

 62. Bùi Mai Anh (Quảng Ninh) says:
  Kính bạch Thầy ,

  Con đã đọc xong THÔNG BẠCH của Thầy rồi ạ. Con xin vâng lời Thầy dạy ạ.

 63. Phạm Đình Đang (Quảng Ninh) says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy. Con sẽ làm theo lời Thầy dạy ạ.

 64. Mật Ngã says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc thông bạch này rồi. Con cảm ơn Thầy!

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om Ah Hum!

 65. Mật Nguyên Tánh says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc thông bạch này rồi ạ.

  Con cầu mong những thế lực tà linh, tà sư, tà vạy đang ngày đêm tìm cách chống phá Mật Gia hãy nhanh chóng dừng những ác nghiệp này lại; vì hậu quả của việc ngăn cản chúng sanh đạt đến sự toàn giác, cũng như cản trở công hạnh của Bồ tát giới tử hoạt động bồ đề tâm thật là kinh khủng.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thiêu rụi phiền não vô minh.

  Đệ tử cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi ích cho tất cả chúng sanh.

  Kính Thầy,

  Om Mani Padme Hum

 66. Nguyễn Thị Minh Hà says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc thông bạch của Thầy ạ. Con cảm tạ thầy đã ban cho chúng con những phương tiện thiện xảo tại lâu đài Duy Ma Cật để chúng con và những bạn đọc hữu duyên không bị gián đoạn trong hành trình đến với chánh pháp Phật đà.

  Con hoan hỷ với hình ảnh Liên Hoa Đài lung linh được đăng tải trong bài đọc ạ.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 67. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc thông bạch của vị Thầy. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban  cho con những phương tiện để tiếp cận với căn phòng Duy Ma Cật. Con hoan hỷ với những hình ảnh rực rỡ, lung linh của Liên Hoa Đài được đăng tải trong bài viết.

  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 68. Mô Phật!

  Kính Bạch Thầy, con đã đọc thông bạch này ạ. Con cảm tạ vị Thầy đã cho chúng con có thêm điểm truy cập phòng khi hackers chống phá. Quả thực những thế lực tà linh, tà sư, tà quyền sẽ không từ thủ đoạn nào để chống phá Mật Gia, đơn cử như trên mặt trận thông tin này. Nhưng MGSN dưới sự dẫn dắt của vị Thầy Mật Giáo sẽ không chùn bước trước những chiêu trò phá hoại của chúng.

  Con hoan hỷ trước những hình ảnh lung linh của Liên Hoa Đài như một bông hoa sen rực sáng giữa rừng núi.

  Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc và hạnh phúc chúng sanh.

  Om Ah Hum.

 69. Mật Pháp Ngân (Kim Ngân) says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc Thông Bạch này của Thầy rồi ạ.Con xin cảm tạ ơn Thầy!
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum!
 70. Đặng Hữu Cường says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc Thông bạch rồi ạ

  Con cảm ơn Thầy

 71. Lê Kiều Anh says:
  Kính bạch thầy

  Con đã đọc thông bạch rồi ạ

  Cảm ơn thầy đã chỉ dạy

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.

  om mani padme hum.

 72. Nhuyễn tuấn hưng says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy ạ!

 73. Bùi Hoàng Việt says:
  kính bạch thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ!

   

 74. Phạm Đăng Duy Khánh says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy ạ.

 75. Mật Giu Se says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ .
  Om mani padme hum .
 76. Mật Thuận Tâm says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc thông bạch rồi ạ.

  Qua đó giúp chúng con không lo ngại mỗi khi vào căn phòng duy ma cật, một trang mạng phật giáo vô cùng lợi lạc

  Cầu nguyện Thầy Cô luôn sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Om mani padme hum

 77. Mật Thuận Đức says:
  kính bạch Thầy

  con đã đọc xong thông bạch này rồi

  con hoan hỷ với trang mạng giúp chúng con trang bị chánh kiến phật đà, đi đúng quỹ đạo chánh pháp

  cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh

  om mani padme hum

 78. Mật Quảng Lượng(Lê Văn Tùng) says:
  Bạch Thầy, con cảm tạ ơn Thầy – vị đạo sư trí huệ với lòng bi mẫn vô hạn luôn giương cao ngọn cờ chánh pháp vì lợi lạc của tất cả chúng sinh!

  Đã đề phòng kẻ xấu ngăn chặn mà tạo ra một căn phòng Duy Ma Cật mới ạ!

  Con cầu nguyện Thầy Cô luôn thân tâm an lạc và trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sinh!

  Om Mani Pahme Hum!

 79. Cẩm Thu says:
  Con đã đọc bài rồi ạ. Con xin cám ơn Thầy ạ. Cầu nguyện cho Thầy có nhiều sức khỏe ạ.
 80. Đỗ Thanh Sơn says:
  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài này rồi ạ, con cảm ơn thầy ạ.
 81. Maria Mật Thủy Tiên says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi
  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Con cầu  nguyện cho chúng sanh được tỉnh thức trạng thái giác ngộ
  Om mani padme hum
 82. Minh Tâm says:
  Kính bạch Thầy! Con đã đọc xong bài viết rồi ạ!

  Om Mani Padme Hum!

 83. Mật Khánh Ngân says:

  Kính bạch Thầy!  Con đã đọc thông bạch của Thầy rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã tạo ra nhiều cách thức để chúng con đến được với căn phòng Duy Ma Cật thời hiện đại. Con cầu nguyện cho Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh. Cầu mong cho nhiều bạn đọc có duyên lành biết đến Chanhtuduy.com và Mật Gia Song Nguyễn. Om Mani Padme Hum.

 84. Mật Địa Cát says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc thông bạch của Thầy rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy đã tạo ra nhiều cánh cửa để vào căn phòng Duy Ma Cật cho chúng con được kề cận giáo điển giáo pháp Phật đà trong cái thời mạt pháp này để chúng con được tu tập tinh tấn hơn.

  Con hoan hỷ với vẻ đẹp rực rỡ của Liên Hoa Đài.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu với hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 85. Nguyễn Quang Bình says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc thông bạch của thầy rồi ạ.

  Con cảm ơn thầy ạ.

 86. Nguyễn Thuỳ Linh (Quảng Ninh) says:
  Kính bạch thầy con đã đọc xong thông bạch của Thầy rồi ạ.  Con cảm ơn Thầy.

  Om Mani Padme Hum

 87. Nguyễn Thuỳ Linh (Quảng Ninh) says:
  Kính  bạch Thầy con đã đọc xong Thông Bạch này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy.

 88. Mật Bích Thuỷ says:

  Kính bạch Thầy .

  Con đã đọc song bài thông bạch rồi ạ .

  Con hoan hỉ tán thán công hạnh và trí tuệ của Thầy đã tạo ra căn phòng Duy Ma Cật cho chúng con kề cận giáo điển , giáo pháp Phật Đà .

  Con cũng hoan hỉ trước vẻ đẹp của công trình tâm linh Liên Hoa Đài của Mật Gia Song Nguyễn đẹp như một bức tranh lung linh huyền ảo của một lâu đài giác ngộ .

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe của sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .

  Cầu cho chúng sanh được hưởng niềm vui và hạnh phúc của Phật Tánh .

  Om Mani padme hum !

 89. Mật Tự Thanh says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài rồi ạ.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padem hum!

 90. Martintew says:
  Hellow my name is Martintew. Wery proper art! Thx 🙂
 91. caganer says:
  Khogn nghi ng? gi, Kh?ng Minh la mot ngu?i thong minh va co ki?n th?c cao trong r?t nhi?u linh v?c, liem khi?t va t?n tam v?i nhi?m v?. Nhung thien tai quan s? c?a ong ph?n nhi?u du?c tu?ng tu?ng ra b?i La quan Trung, tac gi? ti?u thuy?t Tam qu?c co ?nh hu?ng r?t sau r?ng trong van h?c s? va c? d?i s?ng hang ngay.
  • Nguyên Thành says:

   Tiểu thuyết hư cấu trái với chân thực của tinh thần Phật pháp. Kẻ ngu ca ngợi sự giả đối, bậc trí tấn thán sự chân thật .

 92. Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc thông bạch rồi ạ. Con cả tạ Thầy đã tạo cho học viên chúng con nhiều cánh cửa để  căn phòng duy ma cật với điều kiện truy cập không bị gián đoạn để có bức tường thành vững chắc để chóng lại bọn xấu

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ. Om Ah Hum!

 93. Thuỷ Trịnh says:
  Kính bạch Thầy, con đã đọc rồi ạ! Con cảm ơn Thầy ạ!
 94. Hà Thị Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy ạ.

 95. Mật Khánh Liên says:
  Kính bạch Thầy, con đã đọc được thông bạch rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy ạ!

 96. matphapkhanh says:
  Bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy chỉ dạy và nhắc nhở trong thông bạch này

  Om mani padme hum!

 97. Huệ Chi says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài “Thông Bạch “.

  Con cảm ơn Thầy đã chỉ dạy.

   

 98. Khương Duy says:
  Thưa Thầy,

  Con đã đọc bài, cám ơn Thầy đã nhắc nhở.

 99. Nguyễn Thùy Linh ( Quảng Ninh ) says:
  Kính Bạch Thầy con đã đọc xong Thônh Bạch này rồi ạ . Con cảm ơn Thầy .

  Om Mani Padme Hum .

 100. Nguyễn Thùy Linh ( Quảng Ninh ) says:
  Kính Bạch Thầy con đã đọc xong Thông Bạch này rồi ạ . Con cảm ơn Thầy .

  Om Mani Padme Hum .

 101. Do Thi Ngoc Yen says:
  Thưa Thầy! Con đã đọc xong thông bạch này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy
 102. Huỳnh Quang Phát says:
  Kính Thầy Con đã đọc bài.
 103. Nguyễn Trung Kiên says:
  Kính bạch thầy!

  Con đã đọc thông bạch của thầy. Con cảm ơn thầy ạ!

 104. Đặng Vũ Phương Anh says:
  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc  bài Thông bạch rồi ạ.

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết ạ.

  Con cảm ơn  Thầy ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc của chúng sanh,

  Om Mani Padme Hum!

 105. Vân Chi says:
  Dạ em đọc rồi Thầy
 106. Thanh Xuân says:
  Con đã đọc được thông báo này.

  Cầu mong trang web luôn hoạt động tốt và nhiều người biết đến hơn nữa.

  Om Mani Padme Hum

 107. Mật Như Ý says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc thông bạch của Thầy.Con cảm tạ ơn Thầy đã thông báo

  Om Mani Padme Hum

 108. Mật Định Kiên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc thông bạch này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy luôn dạy chúng con cách để thực hành chánh kiến quang minh tam muội ạ.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sinh.

  Cầu nguyện cho huynh Mật Hoàng Phúc được thác sanh về cõi lành.

  Cầu nguyện cho chúng sinh được hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 109. Mật Tường Vân ( 14 tuổi ) says:
  Kính bạch Thầy.

  Con Mật Tường Vân đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho Thầy, Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 110. Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong thông bạch của Thầy rồi ạ

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi tính trước để chúng con có được cơ hội tiếp cận với căn phòng DuyMa Cật không bị gián đoạn

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô trụ thế dài lâu vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om Mani Padme Hum

 111. Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc thông bạch này rồi ạ

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy

  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om mani padme hum

 112. Phan thị Bạch Tuyết says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc thông bạch này rồi ạ.con cảm ơn Thầy đã nhắc nhở.

  Con cầu nguyện cho Sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô .

  Cầu nguyện cho tât cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của phật tánh.

  Om mani padme hum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status