Mar 25, 2020

Posted by in Lá thư người tâm đạo, SONG NGỮ ANH VIỆT | 100 Comments

Thư Ấn Độ: Con hoan hỷ được đọc và viết comment vì diễn tập Chánh kiến Quang minh Tam muội giúp con hiểu được nhiều khía cạnh trong lời dạy của đức Phật.

Dẫn lộ: Đạo hữu Tantra Nikakuwa – Neerajkumar Sumaran đã theo học Phật pháp hơn 10 năm trước khi được duyên lành tiếp cận ánh sáng chánh kiến trong lâu đài Duy Ma Cật từ năm 2017. Nhớ năm xưa đạo hữu ấy đã từng được Thầy và các học trò Mật gia tác pháp chiếu quang nay đã trở nên thuần thành. Rõ ràng, nhờ oai lực của trí tuệ Phật đà do phổ truyền, chuyển tải thông điệp nên ngày nay đạo hữu ấy đã có sự chuyển hóa tâm. Sau đây là những cảm niệm của Tantra Nikakuwa. Ánh sáng chánh kiến trong lâu đài Duy Ma Cật Kính bạch Thầy! Con cảm tạ ơn Thầy tôn kính đã cho con được đọc bài viết tuyệt vời này. Con xin phép Thầy cho con được viết đôi dòng cảm niệm sau khi con đọc bài của Thầy.Đối với bạn đọc:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status