Mar 25, 2020

Posted by in Lá thư người tâm đạo, SONG NGỮ ANH VIỆT | 102 Comments

Thư Ấn Độ: Con hoan hỷ được đọc và viết comment vì diễn tập Chánh kiến Quang minh Tam muội giúp con hiểu được nhiều khía cạnh trong lời dạy của đức Phật.

Dẫn lộ: Đạo hữu Tantra Nikakuwa – Neerajkumar Sumaran đã theo học Phật pháp hơn 10 năm trước khi được duyên lành tiếp cận ánh sáng chánh kiến trong lâu đài Duy Ma Cật từ năm 2017. Nhớ năm xưa đạo hữu ấy đã từng được Thầy và các học trò Mật gia tác pháp chiếu quang nay đã trở nên thuần thành. Rõ ràng, nhờ oai lực của trí tuệ Phật đà do phổ truyền, chuyển tải thông điệp nên ngày nay đạo hữu ấy đã có sự chuyển hóa tâm. Sau đây là những cảm niệm của Tantra Nikakuwa.

Ánh sáng chánh kiến trong lâu đài Duy Ma Cật

Kính bạch Thầy!

Con cảm tạ ơn Thầy tôn kính đã cho con được đọc bài viết tuyệt vời này. Con xin phép Thầy cho con được viết đôi dòng cảm niệm sau khi con đọc bài của Thầy.

Điều tuyệt vời nhất trong giáo lý Phật đà là những giáo huấn lý sự viên dung. Đức Phật khẳng định rõ ràng và chính xác giá trị của con người, của giới đức và sự an lạc vĩnh hằng. Khi thực hành Bát chánh đạo, hành giả có thể đạt được sự an lạc đó. Tất cả những giáo lý quý báu này vẫn tồn tại vĩnh hằng không bị biến đổi dù thời gian nhiều lần thay đổi. Những giá trị cao quý trong giáo lý Phật pháp được chứng minh, hiện hữu ở bất kỳ thời đại nào và bởi bất kỳ vị Thầy từ bi và trí tuệ.

Cốt lõi của giáo lý Phật đà giúp hữu tình vượt qua những yếu tố gây ra đau khổ như tham sân si mạn nghi. Giáo pháp của Ngài giúp con người phát triển ý chí, lòng từ bi, ghi nhớ biết đủ trong từng phút giây hiện tại với sự bình an nội tại. Thực hành pháp là để rèn luyện tâm trí, điều phục tâm với mục tiêu đạt được chánh niệm liên tục, khi ấy hành giả sẽ chấm dứt khổ đau và đạt được bình an, tâm từ hiện hữu mọi nơi.

Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên Thành

Phật pháp là khoa học tối thượng và là chân lý kể từ khi được hình thành cách đây 2500 trước và đến tận bây giờ nhờ sự chỉ dạy của các bậc Đạo sư tôn quý trong các tông phái khác nhau. Trong số những vị Thầy vĩ đại, Đạo sư Thanh trí, Thầy Thinley Nguyên Thành đã lao động giải thoát không dừng mỏi vì lợi lạc của tất cả hữu tình. Điển hình là chánh kiến quang minh tam muội, một trong lục diệu pháp môn do Thầy pháp kiến đã và đang giúp chúng sanh lìa mê về giác. Con hoan hỷ được đọc và viết comment vì diễn tập chánh kiến quang minh tam muội giúp con hiểu được nhiều khía cạnh trong lời dạy của đức Thế Tôn.

Đọc và viết comment trên chanhtuduy.com

Thế giới đang trải qua giai đoạn khó khăn. Cuộc sống của con người ngày ngày bị xáo trộn bởi nạn dịch covid 19. Đây cũng chính là lời cảnh tỉnh giúp chúng con nhớ lời dạy của đức Phật:

“Không ai có thể giúp chúng ta ngoại trừ khi chúng ta tự cứu mình.”

Bảo vệ chính mình là bảo vệ người khác.

Bảo vệ người khác là bảo vệ chính mình.

Hiện nay các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu và các chính phủ đang làm hết sức mình vì người dân của họ.

Điều cốt lõi trong giáo lý Phật đà vẫn còn nguyên giá trị đến hôm nay.

Tantra Nikakuwa

Cầu nguyện cho những ai ảnh hưởng bởi nạn dịch covid 19 sớm khắc phục hậu quả, những ai mất mạng được thác sanh vào cõi lành.

Cầu nguyện tất cả hữu tình được nương tựa vào lòng từ bi vô hạn của đức Phật.

Con cầu nguyện Thầy thân tâm an tịnh.

Cầu nguyện các đạo hữu đoạn trừ khổ đau và nhận được ơn phước từ đức Phật.

Sadhu sadhu sadhu.

Con – Tantra Nikakuwa.

……………………………………………………………………………………….

Nguyên bản tiếng Anh

Dear Guru,

Thank you so much dear respected Dhamma Guru for this wonderful teachings. With your permission I wish to say something here.

The most wonderful thing about the Blessed Lord’s teaching is that the teaching contain both theory and practical, Blessed Lord clearly and exactly define about human values, moral conducts and the eternal peace. With the help of the Noble eight fold path we are able to leading to that peace. All these valuable teachings verified by the time & again and again by millions, can still be verified at any time by any able person.

The essence of the Buddha’s teaching is to overcome from all elements who makes us suffer – greed, delusion, hatred & ill will etc. Dhamma develops the capacity of good will, compassion, acceptance etc all while living in the present moment with inner peace. The practice of the Dhamma is to train the mind & the goal is achieving a constant mindfulness that will end suffering & yield peace and compassion at every moment.

Guru- Director of ITA institute- Thinley Nguyen Thanh

The Buddha’s Dhamma is a ultimate science & very true from more than 2500 years to till date because of the various respected School’s & respected Guru’s. Among those great Guru’s, our holy Guru works for us continuously. Out of the six methods above by the holy Guru, I prefer read & comment which help me to understand the various aspects of the Dhamma.

Read and comment in chanhtuduy.com

World is going thru difficult phase, day to day life is disturbed by the NCov virus now a days. This is a reminder for us to remember what the Buddha tought us.

“No one can save us except ourselves, No one can & no one may”

Protecting oneself; one protect others

Protecting others; one protects oneself.

Now the science, reasurchers, governments orders the same for their country people.

Tantra Nikakuwa.

This is the essence of the Buddha’s Dhamma working as on date also.

Praying for all those who are affected by the corona in the world, who are dying, may the Lord Buddha give patience to those in his home. May the welfare of the whole world be blessed by the incomparable mercy of the Blessed Lord. May the Guru, his all disciples, all my Dhamma friend’s are free from grief, may everyone’s family get the Buddha’s blessings.

Sadhu sadhu sadhu.

Tantra Nikakuwa

 1. Mật Thanh Luật says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc lời Dẫn lộ của vị Thầy và những cảm niệm của đạo hữu Tantra Nikakuwa về pháp tu Chánh kiến quang minh tam muội, một trong Lục diệu pháp môn do vị Thầy phát kiến mà hơn 2500 năm đến nay chưa có ai khác làm được như vị Thầy, vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp và cứu giúp chúng sanh thoát khỏi cõi Ta bà rực lửa, thoát khỏi luân hồi theo đúng quỹ đạo chánh pháp. Qua cảm niệm của đạo hữu Nikakuwa, con hiểu thêm vì sao Đức Phật đặt chánh kiến lên hàng đầu trong Bát chánh đạo, khi có được chánh kiến, được diễn tập Chánh kiến quang minh tam muội giúp con hiểu rõ hơn lời dạy của Đức Phật thông qua kênh vận chuyển vị Thầy, giúp chúng con tỉnh thức, chánh niệm, chú tâm và có được hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự và thành đạt xã hội.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện đạo hữu Tantra Nikakuwa sức khoẻ, hanh thông thế sự.

  Cầu nguyện cho đại dịch Covid- 19 sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho giáo pháp YOGA Thanh Trí lan toả khắp muôn nơi.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Con xin hồi hướng công đức này cho bố con được thác sanh vào cõi lành.

  Om mani padme hum.

   

 2. Mật Huệ Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc Thư Ấn Độ: Con hoan hỷ được đọc và viết comment vì diễn tập Chánh kiến Quang minh Tam muội giúp con hiểu được nhiều khía cạnh trong lời dạy của đức Phật.

  Con xin ghi lòng tạc dạ lời dạy của đức Phật: “Không ai có thể giúp chúng ta ngoại trừ khi chúng ta tự cứu mình”.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy Cô.

  Cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 3. Nguyễn Cát says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc những dòng cảm niệm của đạo hữu Tantra Nikakuwa về giáo pháp của Đức Phật và vị Thầy sau thời gian hơn 2 năm được đọc bài và comment trên chanhtuduy.com

  Đồng với suy nghĩ của đạo hữu, con cũng cảm thấy vô cùng ơn phước được có duyên lành biết đến con đường tĩnh thức của Đức Phật, được thực hành theo những giáo huấn lý sự viên dung của Ngài để từ đó mỗi ngày dần điều phục tâm thức vị kỷ của mình, hướng đến hạnh phúc chân thật tối thượng, là hạnh phúc của lòng từ bi, của tình yêu thương dành cho người và chúng sanh khác. Tuy vậy, điều con biết ơn hơn cả, cảm thấy may mắn hơn cả, là trong cuộc đời này, con được hạnh ngộ vị Thầy, bậc Đạo sư tôn quý. Bởi dù cho lý và sự có viên dung đến đâu, mà không có một tấm gương thành tựu sống động cho những thực hành đó, một tấm gương phản chiếu chân thực những phẩm tính của một vị Phật nơi cõi đời ô trược thì làm sao chúng con có được niềm tin trọn vẹn, có được động lực và cảm hứng xuyên suốt để tinh tấn hành trì và kiên cố với mục tiêu cứu cánh của mình. Con thật sự vì vậy mà biết ơn vô cùng, biết ơn tấm lòng Bồ đề của vị Thầy và biết ơn cả những thiện hạnh nhỏ bé nào đó trong những kiếp quá khứ mà con đã tích tập được, để giờ đây con có được duyên lành ngàn năm hy hữu, theo chân một vị Thầy đầy đủ những phẩm hạnh cao quý của một bậc Đạo sư.

  Con cảm ơn đạo hữu Tantra Nikakuwa đã viết lên những dòng cảm niệm chân thành của mình. Cầu nguyện đạo hữu có nhiều sức khỏe và luôn tinh tấn thực hành pháp.

  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy khỏe mạnh và trường thọ vì đạo nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh sẽ thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện cho đại dịch covid 19 nhanh chóng được tiêu trừ.

  Om Mani Pad Me Hum.

 4. Mật Hồng Tuyến says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ với bài chia sẻ của đạo hữu Tantra Nikakuwa . Cảm nhận đầu tiên của con sau khi đọc bài này đó là tâm đắc với sự lợi lạc của việc tác pháp chiếu quang mà vị Thầy đã và đang hướng dẫn học trò đệ tử thực hiện. Tantra Nikakuwa, từ một người tà kiến được tác pháp chiếu quang nay đã được chuyển hóa tâm nhờ được tác pháp chiếu quang, nhờ oai lực của trí tuệ Phật đà thông qua căn phòng Duy Ma Cật. Con tâm đắc với cảm niệm của đạo hữu Tantra Nikakuwa rằng diễn tập Chánh kiến Quang minh Tam muội giúp chúng con hiểu được nhiều khía cạnh trong lời dạy của đức Phật. Bởi chúng con dù có may mắn đọc được lời dạy của Đức Phật trong kinh chính thống đi chăng nữa nhưng không đủ công đức, trí tuệ thì cũng không thể hiểu được diệu nghĩa ẩn tàng trong những lời dạy ấy. Ngược lại trong căn phòng Duy Ma Cật, tinh túy giáo Pháp đã được vị Thầy chắt lọc sau đó hạ tầng ngữ nghĩa kèm theo những ví dụ thực tế gần gũi cuộc sống nên chúng con dễ tiếp cận và hiểu được nhiều tầng nghĩa khác nhau trong lời dạy của các Bậc Toàn giác. Bên cạnh đó, bài chia sẻ này cũng làm con nhớ đến lời dạy của Đức Phật: “chiến thắng vạn quân không bằng thắng được lòng mình”. Ngẫm lại thì vũ trí giúp chúng con có thể tự thắng lòng mính đó là thanh gươm và chiếc áo giáp chánh kiến mà vị Thầy đã truyền trao, và nơi chúng con có thể tôi luyện những vũ khí ấy chính là căn phòng Duy Ma Cật, hay nói cách khác đó chính là tu pháp Chánh kiến Quang minh Tam muội mà vị Thầy đã phát lồ. Tu pháp ấy không chỉ giúp chúng con chiến thắng được ma quân bên trong mà còn bảo vệ chúng con trước thế lực tà linh, tà vạy bên ngoài nữa. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và bồ đề tâm của vị Thầy. Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 5. Mật Chân tính (13 tuổi) says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.  Con hoan hỷ khi mà đạo hữu Tantra Nikakuwa đã tiếp cận được với ánh sáng chánh kiến trên chanhtuduy.com và được tiếp cận vị Thầy tâm linh ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho virus corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 6. Mật Hải says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này của đạo hữu Tantra Nikakuwa. Con hoan hỷ với bài chia sẻ của đạo hữu. Con hoan hỷ với sự chuyển hóa tâm của đạo hữu nhờ  được lan tỏa ánh sáng trí tuệ đức Phật thông qua kênh vận chuyển vị Thầy, thông qua việc đọc bài và comment, diễn tập thực hành Chánh kiến Quang minh Tam muội trên Chanhtuduy.com.

  Qua đây, con cảm niệm rằng, nếu không có vị Thầy – bậc Tuệ tri thức tác pháp chiếu quang, giáo huấn, chỉ dạy với Giáo pháp đúng cùng phương pháp dúng thì chúng sanh chúng con khó có thể hiểu đúng được một, nói gì đến nhiều khía cạnh trong lời dạy của dức Thế Tôn. Khi chúng con hiểu không đúng thì càng không thể hành đúng, thậm chí sẽ gây nhân phỉ báng đức Phật và Giáo pháp cao diệu của Ngài.

  Con cảm tạ vị Thầy đã đăng tải bài viết.

  Con cảm ơn đạo hữu Tantra Nikakuwa đã chia sẻ cảm niệm để chúng con được cùng hoan hỷ, tán thán công đức của bậc Đạo sư Kim cang, của Tam Bảo.

  Cầu nguyện đạo hữu luôn được nhiều hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội nhờ ơn phước từ Thầy, đức Bổn tôn.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy, Cô dồi dào sức khỏe và trường thọ vì đạo nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, chuyển hóa tâm của chúng sanh về quỹ đạo Chánh pháp.

  Cầu nguyện đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 7. Mật Phê Rô says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ với bài chia sẻ của đạo hữu Tantra Nikakuwa.

  Qua bài viết con cảm nhận được sự lợi lạc từ việc tác pháp chiếu quang mà vị Thầy đang dạy chúng con làm theo tinh thần kinh Bát nhã Ba la mật. Con hiểu rằng: “khi vị Thầy đưa ra lời khuyên dạy, đó có nghĩa là lời của tất thảy chư Phật, và khi vị Thầy truyền trao giáo pháp thì đó là thiện hạnh của tất thảy chư Phật. Người đệ tử phải luôn luôn suy nghỉ theo cách đó và Tôn kính vị Thầy theo cách đó. Khi ấy, không chỉ vị Thầy mà những hạt bụi trên thân linh thiêng, thậm chí một đầu lông đều hiện vô số chư Phật. Khi phụng sự vị Thầy với trí tuệ như vậy là phụng sự bất khả tư nghì…tâm chí thành tới vị Thầy là quan trọng nhất, bởi Kim cương thừa quan niệm tất cả sự thành tựu đều bắt nguồn từ nơi Đạo sư. Từ sự gia trì của Đạo sư, đệ tử thụ nhận được tất cả những phẩm chất giải thoát cho tới khi giác ngộ, từ hạnh xả ly, Bồ đề tâm, chánh kiến và tiếp đến giai đoạn phát triển và thành tựu”. ( Lạt ma Zopa trong tác phẩm Tri kiến thanh tịnh) .

  Những việc Thầy làm chư Phật hiểu, tri kiến hạn hẹp ngu si như học trò con làm sao có thể hiểu hết được nếu không được Thầy khai thị. Con sẽ thật ngu dốt khi lấy dạ tiểu nhân mà đo lường công hạnh của một Bậc Đạo sư đang làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh bằng cách nghỉ xấu, nghỉ sai về vị Thầy, điều ấy chẳng khác nào tự đào hố chôn mình.

  Con xin được xám hối với vị Thầy vì những lần ngu dốt không tỉnh thức được trong hành vi thân, ngữ, tâm mà khởi niệm tà suy nghỉ lệch lạc về vị Thầy.

  Con cầu nguyện Hỡi Đại Sĩ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật Pháp.

  Hỡi những Bậc toàn giác, đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém.

  Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm đến con.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, làm lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum!

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Ông viết hay vậy sao trốn tránh vị Thầy khi được ở Mật gia?

 8. Mật Giác Đăng says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết của đạo hữu Tantra Nikakuwa. Con thật hoan hỷ trước sự chuyển hóa tâm nơi đạo hữu nhờ duyên lành được tiếp cận chanhtuduy.com, được nhận sự tác pháp chiếu quang từ Thầy và huynh đệ Mật gia.

  Con tâm đắc với dòng cảm niệm đạo hữu Tantra Nikakuwa viết về lợi ích của việc đọc bài, comment trên chanhtuduy.com – giúp “hiểu được nhiều khía cạnh trong lời dạy của Đức Thế Tôn”. Con càng cảm nhận rõ sự cách biệt giữa biết cho đến hiểu, từ hiểu cho đến dần ứng dụng được. Khoảng cách này trong kiến thức thế gian đã là không hề nhỏ, huống hồ là trong Phật pháp. Bằng chứng là đạo hữu Tantra Nikakuwa trước kia đã có hơn 10 năm biết đến, theo học Phật pháp, nhưng sự hiểu được những lời dạy của Đức Phật – chánh kiến – lại là có được sau khi đạo hữu ấy diễn tập Chánh kiến quang minh tam muội dưới sự hướng dẫn, cho phép của vị Thầy (từ năm 2017 đến nay). Từ đây cho thấy sự tiến lên rút ngắn khoảng cách một cách ngoạn mục này rõ ràng không được quyết định dựa trên bản thân người học, mà là dựa trên việc có thể được tiếp cận giáo pháp đúng qua phương pháp đúng. Phương pháp đúng này chính là từ nơi vị Đạo sư Thanh Trí, bằng trí tuệ đã chuyển tải kinh điển nhà Phật thành những bài pháp sống động, gần gũi, dễ đọc, dễ hiểu, và bằng tâm nguyện Bồ đề rộng lớn đã giúp cho chúng sanh hữu duyên đều có lợi ích khi tiếp cận, dẫu ban đầu chưa hiểu nhưng dần sẽ hiểu, và hiểu nhiều hơn. Từ hiểu đúng sẽ làm đúng, sẽ dần gặt hái kết quả đúng theo diễn trình hướng đến đời này hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội, và đời sau cực lạc. Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy. Con cảm niệm may mắn khi được đọc bài, comment trên chanhtuduy.com. Con cầu nguyện ngày càng nhiều bạn đọc hữu duyên có được sự may mắn này.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Con hoan hỷ với thiện hạnh chia sẻ pháp của đạo hữu Tantra Nikakuwa. Cầu nguyện cho đạo hữu luôn tinh tấn, hanh thông, viên thành ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện cho đại dịch covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 9. Mật Phê Rô says:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm ơn vị Thầy đã dạy ạ.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, làm lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum!

 10. Mật Hoa Pháp( Phan Ngô Thùy Dung 9 tuổi ) says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ!

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Om Mani Padme Hum.

 11. Mật Hồng Tuyến says:

  Kính bạch Thầy,

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn ạ.

  Om Mani Padme Hum.

 12. Mật Thúy says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ .

  Mật Thúy hoan hỉ với bài viết chia sẻ của Tantra Nikakuwa , qua bài này Mật Thúy hiểu được rằng khi huynh đệ chúng ta được vị Thầy từ bi cho dép thực hành viễn tập chánh kiến quang minh tam muội để trang bị chánh kiến Phật đà và tích tập được nhiều công đức và được thanh thông thế sự hạnh phúc từ tâm . Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh con cầu nguyện cho vi khuẩn corona sớm ngày được tiêu trừ Om Ah Hùm .

 13. Mật Tuấn Giác says:

  Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết của đạo hữu Tantra Nikakuwa, hoan hỷ khi đạo hữu rời bỏ tà kiến hướng về chánh kiến sau khi tiếp cận chanhtuduy với sự chỉ dạy của vị Thầy, cầu nguyện cho đạo hữu luân tinh tấn và hanh thông.

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô luôn khỏe mạnh.

  Con cầu nguyện cho virut corona sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 14. Thiện Võ says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ

  Con cảm ơn Thầy

  Cầu cho virut covid 19 sớm được tiêu trừ.

 15. Mật Hòa says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết của đạo hữu Tantra Nikakuwa rồi ạ. Con hoan hỷ với tấm gương chuyển hóa tâm nhờ nương tựa vào tuệ quang Chánh kiến từ “lâu đài Duy Ma Cật” của đạo hữu.
  Tấm gương của đạo hữu Tantra Nikakuwa và nhiều các đạo hữu khác giúp con nhận ra, nhiều những đạo hữu sinh ra và lớn lên tại nơi được coi là cái nôi của Phật giáo, năm tháng theo đuổi giáo lý nhà Phật đã là 10, 20, 30,…năm, trong đó có những người thậm chí là Tiến sĩ, giảng viên tại các trường Phật học mà họ còn tán thán, quy ngưỡng Trí tuệ và phương tiện thiện xảo từ Thầy, thì không có lý do gì khi bản thân con chẳng có nền tảng bằng một phần của họ lại còn phải so đo, suy lường công hạnh của vị Thầy, để rồi tự đẩy mình lùi ngày một xa khỏi cánh cửa giải thoát.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi kham nhẫn chỉ dạy chúng con!
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu Tantra Nikakuwa với bài chia sẻ!
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy để làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh!
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!
  Om mani padme hum!

 16. Mật Tuyết Hoa says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài này.

  Con hoan hỷ với những dòng cảm niệm về ơn phước khi được hạnh ngộ vị Thầy, được tiếp cận giáo pháp của Đức Phật bằng đọc và comment trên Chanhtuduy.com của đạo hữu Tantra Nikakuwa. Nhờ trí tuệ và Bồ đề tâm, vị Thầy đã hạ tầng ngữ nghĩa nhưng vẫn truyền tải những lời giáo huấn của Đức Phật để giúp chúng con chúng sanh mỗi ngày tự quán xét bản thân để có thể lợi người, lợi mình. Đạo hữu Tantra Nikakuwa đã nhận được lợi lạc này qua sự chuyển hóa tâm sau khi nhận tác pháp chiếu quang trên Chanhtuduy.com mà xoay chuyển từ tà kiến sang chánh kiến, từ 10 năm học đạo trước đó nhưng vẫn phủ đầy vô minh cho đến hiện nay đã có thể “Cảm niệm được nhiều khía cạnh trong lời dạy của đức Phật” nhờ vào tâm pháp này. Qua đó, con thêm trân quý ơn phước hiện tại khi được theo học vị Thầy chân chính với nhiều phương tiện thiện xảo, không chỉ giúp chúng con hiểu được lý sự viên dung mà vị Thầy còn lấy chính bản thân làm thân giáo để chúng con tăng trưởng niềm tin, tinh tấn hành trì để hiện đời là an lạc, đời sau là cực lạc.  Quả thật  mọi việc trong cuộc sống chúng con đều thay đổi tốt hơn sau khi được hạnh ngộ vị Thầy, đúng như lời ngài Geshe Kharak Gomchugn đã xác quyết “vị Thầy cần nhận thức như suối nguồn của mọi thành tựu thế gian và xuất thế gian”.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe, thân tâm thanh tịnh, trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo hữu Tantra Nikakuwa luôn tinh tấn, thế sự hanh thông.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.

  Cầu nguyện bệnh dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 17. Mât Ngữ says:

  Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ đọc bài cảm niệm của đạo hữu Tantra Nikakuwa. Khi được tiếp cận ánh sáng chánh kiến, qua đọc bài và comments trên chanhtuduy.com hiểu được nhiều khía cạnh trong lời dạy của đức Thế Tôn.

  Con tán thán trí tuệ và Bồ đề tâm vị Thầy, đã lao động giải thoát không dừng mỏi vì lợi lạc cho tất cả chúng con, Thầy đem ánh sáng chánh pháp qua sáu phát kiến tâm linh, giúp chúng con dễ thực hành, diễn tập không ngăn ngại thời gian, không gian và dễ dàng tích tập công đức, để hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội và an lạc đời này, cực lạc đời sau.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện dịch corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

   

 18. Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến) says:

  Kính Bạch Thầy
  Con Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến) đã đọc qua bài này rồi ạ.
  Con hoan hỷ với những chia sẽ của đạo hữu Tantra Nikakuwa về cảm niệm ơn phước khi được hạnh ngộ với vị Thầy.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh!
  Con cầu nguyện cho hạn nước mặn sớm được tiêu trừ
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum. ,

 19. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc những cảm niệm của đạo hữu Tantra Nikakuwa trong bài viết này. Như đạo hữu Tantra Nikakuwa đã chia sẻ trong bài viết, những giá trị trong giáo lý Phật đà vẫn còn nguyên cho đến ngày nay và nhờ có phương tiện thiện xảo lâu đài Duy Ma Cật thời hiện đại Chanhtuduy.com mà chúng sanh hữu duyên có cơ hội tiếp cận được ánh sáng chánh pháp mà không bị ngăn ngại bởi thời gian, không gian. Điểm quan trọng chính là những giá trị trong giáo lý Phật đà được hiểu và ứng dụng ngay trong cuộc sống nhờ những bài viết, bài giảng đầy chánh kiến phù hợp với tính quốc độ, tính thời đại, tính dân tộc trên Chanhtuduy.com. Mặc dù nhận ra được giá trị lớn lao như vậy nhưng bởi bản tính ngang bướng, vô minh và vô tâm mà bản thân con vẫn chưa có những hành động, sự trân quý tương xứng với những giá trị mà mình nhận được. Con xin nhớ những lời dạy của vị Thầy làm bài học quý báu, tôi rèn lại bản thân để xứng đáng được sử dụng thanh gươm và chiếc áo giáp chánh kiến mà vị Thầy đã từ bi truyền trao.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy, cho con có cơ hội được tiếp cận chánh kiến. Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Tantra Nikakuwa hanh thông thế sự, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện nạn dịch Covid 19 nhanh chóng được tiêu trừ và mọi khổ đau của chúng sanh được lắng dịu.

  Om Mani Padme Hum!

 20. Mật Định Kiên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết chia sẻ của huynh Tantra Nikakuwa. Qua lời dẫn lộ và vị Thầy con hiểu được giá trị của những lần Thầy cùng các huynh đệ tác Pháp chiếu quang, thành quả đạt được là một sự thay đổi hoàn toàn về thân, ngữ, tâm của huynh Tantra Nikakuwa.

  Qua chia sẻ đầy hoan hỷ của huynh Tantra Nikakuwa, con cảm nhận được những lợi lạc đã nhận được từ thực hành, trau dồi Chánh kiến thông qua việc đọc bài và comments trên chanhtuduy.com.

  Cảm ơn huynh Tantra Nikakuwa đã chia sẻ những dòng cảm niệm ý nghĩa. Cầu nguyện huynh mạnh khỏe, viên thành ước nguyện chính đáng.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum!

 21. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ với những cảm niệm về sự lợi lạc của giáo lý Phật đà, của bộ môn khoa học Yoga Thanh Trí cùng sự chuyển hóa tâm  của đạo hữu Tantra Nikakuwa sau khi được đọc các bài viết của vị Thầy trong chanhtuduy.com,nhờ công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy thông qua vườn hoa đạo pháp Thầy đã hạ tầng ngữ nghĩa những lời dạy của Đức Phật đạo hữu đã dễ dàng tiếp cận nhận được ánh sáng tuệ quang Phật đà,ánh sáng trí tuệ của vị Thầy chiếu soi để có thể viết nên những cảm niệm chân thành với lòng sùng kính biết ơn vị Thầy. Con xin tán thán trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy với nhiều phương tiện thiện xảo đã giáo hóa và chuyển hóa tâm thức được cả những chúng sanh không cùng quốc độ khác biệt ngôn ngữ khoảng cách địa lý còn nhiều hạn chế hơn học viên trong nước mà giờ đây chở thành học trò có lòng sùng kính thuần thành. Qua đó con càng thêm tự hào và trân quý hơn hiện hữu khi con được hạnh ngộ vị Thầy trong cùng quốc độ,dân tộc, không bị hạn chế về ngôn ngữ và khoảng cách địa lý. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi tạo lập lên trang mạng chanhtuduy.com và phát kiến lục diệu pháp mon để chúng con chúng sanh hữu duyên khắp năm châu được nương nhờ nơi ánh tuệ quang và từ quang gia hộ của vị Thầy.
  Cảm ơn đạo hữu Tantra Nikakuwa đã viết bài chia sẻ.
  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe trường thọ thân tâm an tịnh.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 22. Ngô Ngọc Thúy says:

  Kính bạch Thầy  !
  Con hoan hỷ với bài chia sẻ và cảm niệm của đạo hữu Tantra Nikakuwa .Hoan hỷ với sự chuyển hóa tâm thức của đạo hữu sau khi đã nhận được sự tác pháp chiếu quang của vị Thầy và các huynh đệ Mật Gia Song Nguyễn ,nhờ đó mà đạo hữu đã nhận thấy rõ sự lợi lạc của tâm pháp Chánh Kiến quang minh tam muội là đọc bài và viết comment trên trang Chánhtuduy .com và nhờ được lan tỏa hương vị giải thoát từ ánh sáng trí tuệ Phật Đà thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy mà đạo hữu đã hiểu hết được những diệu nghĩa sâu xa trong những lời dạy của các bậc Thánh Đức .
  Qua bài chia sẻ của đạo hữu Tantra Nikakuwa con càng cảm niệm sâu sắc niềm ơn phước lớn lao khi được theo học vị Thầy từ bi trí tuệ – Bậc tuệ tri thức đã vì lo lắng cho vận mệnh tâm linh của chúng con , chúng sanh hữu tình mà suốt bao nhiêu năm qua Thầy vẫn miệt mài dẫn dắt chúng con đi trên con  đường giải thoát.
  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã. Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cảm ơn đạo hữu Tantra Nikakuwa đã viết bài chia sẻ.
  Cầu nguyện cho đạo hữu hanh thông thế sự viên thành mọi ước nguyện chính đáng.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu, hạnh phúc của Phật Tánh.
  Cầu nguyện cho đại dịch virus corona sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum!

 23. Mật Thái Hòa says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con đọc bài viết này ạ.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu Tantra Nikakuwa đã chia sẻ bài viết, cùng với những cảm niệm về giá trị cao quý mà Tâm pháp Chánh kiến quang minh tam muội mang lại.
  Qua đó con hiểu được. Tâm pháp Chánh kiến quang minh tam muội, không những giúp cho chúng con có được một nền tảng Chánh kiến vững chắc mà còn là tấm gương phản chiếu, giúp cho những người học Phật, tu Phật bị lầm đường lạc lối mà hồi quang tự kỷ, quán xét lại bản thân và thức tỉnh quay trở về với Chánh đạo, bởi thông qua phương tiện” tác pháp chiếu quang” của bậc tuệ tri thức.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.
  Om mani padme hum.
   

 24. Mật Bình says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc thư từ Ấn độ của đạo hữu Tantra Nikakuwa. Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy, thiện hạnh của các đạo huynh, đạo hữu đã luôn giương cao ngọn cờ chánh kiến, đả phá tà kiến, tác pháp chiếu quang để giờ đây chúng con có thêm một đồng đạo thuần thành. Con hoan hỷ với duyên lành của đạo hữu với Thầy và chánh kiến, để có được sự chuyển hóa tâm mà phân biệt chánh tà, chân ngụy, không bị rơi vào hố thẳm của luân hồi sanh tử, bởi sự vô minh trong thực hành pháp vì nhận lầm tà sư làm Thầy. Cũng như đạo hữu đã chia sẻ về lợi ích của chánh kiến. Nhờ vào sự thực hành Yoga Thanh trí, dựa trên tuệ tri chánh kiến Phật đà, mà chúng con luôn giữ được cho mình một sự bình an nội tại, trong sự bảo hộ từ trường thanh tịnh của Thầy( Phật, pháp, Tăng), khi mà thế giới đang rơi vào tình trạng khủng hoảng với đại dịch Covid 19. Cũng như qua đó chúng con càng cảm nhận rõ nét hơn sự vô thường của cuộc sống và nhân – quả ở đời.

  Cảm ơn đạo hữu Tantra Nikakuwa với bài chia sẻ, cầu nguyện đạo hữu viên thành những ước nguyện chính đáng.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu cho đại dịch covid 19 sớm bị tiêu trừ.

  Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

   

   

   

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Ông viết hay mà nhớ là nên làm theo cho đúng ! Nghe rõ chưa?

 25. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con hoan hỷ với bài viết của đạo hữu Tantra Nikakuwa. Giáo pháp Phật đà vốn thâm diệu và khó hiểu, nhưng nhờ vào phương tiện thiện xảo của vị Thầy thông qua căn phòng Duy Ma Cật mà chúng con có thể lĩnh hội dễ dàng  mà được thong dong hân thưởng không cần gắng sức. Đây là điều hết sức tuyệt vời mà chúng con được thừa hưởng từ những tâm huyết không ngừng nghỉ của Thầy trong hơn 20 năm nghiên cứu mà lợi ích của chúng con chính là thành quả mà điều đó mang lại. Con cảm tạ Thầy đã tạo ra một phương tiện vi diệu như thế, nghĩ thế khiến con phải ý thức hơn nữa về tầm quan trọng mà tinh tấn comment.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Cầu nguyện dịch bệnh Corona được tiêu trừ!

  Om mani padme hum !

 26. Mật Bình says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã nhận được lời dạy của Thầy. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi nghiêm giáo. Con xin ghi nhớ để thực hành.

  Om Mani Padme Hum!

   

   

 27. Mật Khải Nguyên says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ đọc những cảm niệm của Tantra Nikakuwa.

  Đọc xong bài viết, con tâm đắc và cảm phục tầm nhìn của vị Thầy trong hành trình tác pháp chiếu quang mang lại lợi lạc cho chúng sanh, mà điển hình là Trantra Nikakuwa. Nếu thế gian người ta có câu một nửa sự thật vốn không phải là sự thật; thì ở đạo pháp, chánh kiến cũng vậy, vốn ngay thẳng và không thỏa hiệp. Quỹ đạo giải thoát bất di bất dịch, cũng giống như chất vị duy nhất của giải thoát mà đức Phật đã chỉ ra. Vậy mà đã từ rất lâu, những tư duy phác bóng đạo Phật nhưng bản chất đã bị bẻ cong lại được xem như nhiều quy chuẩn. Chứng kiến hành trạng như vậy, Mật Gia Song Nguyễn với sự lãnh đạo của vị Thầy ngay từ đầu đã giương cao ngọn cờ chánh kiến, tác pháp chiếu quang cho vô số những thế lực tà linh, tà vạy với phương châm “chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm, đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”, từ đó mang ánh sáng duy nhất của chánh kiến đến cho những chúng sanh hữu duyên.

  Bênh cạnh đó, Chánh Kiến Quang Minh Tam Muội, phát kiến tâm linh của vị Thầy sau hơn 20 năm, thông qua chanhtuduy.com, chính là phương tiện Bồ đề chở những chánh kiến là tinh túy Giáo pháp được vị Thầy chắc lọc đến với những tư duy lầm lạc. Giáo pháp đạo Phật vốn vượt lên trên mọi ngôn ngữ, nếu không có phương tiện phù hợp thì những chúng sanh chưa đủ trí tuệ và công đức như chúng con sẽ không thể nào hiểu được. Bản thân con trước đây cũng tự mình mò mẫm như người mù giữa đại dương mênh mông những thật giả khó lường. Nếu con không có may mắn gặp được Thầy, được biết đến lâu đài Duy Ma Cật, có lẽ con cũng là một chúng sanh cần được tác pháp chiếu quang trong vô vọng.

  Con cảm tạ Thầy, con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum

 28. Mật Hải Như (9 tuổi ) says:

  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài viết:”Thư Ấn Độ:Con hoan hỷ được đọc và viết comment vì diễn tập Chánh kiến quang minh tam muội giúp con hiểu được nhiều khía cạnh trong lời dạy của đức Phật” rồi ạ.

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết của đạo hữu Tantra Nikakuwa ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy ,Cô vì lợi lạc của chúng sanh .

  Cầu nguyện cho virus corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum!

   

 29. Mật Phước says:

  Kính Bạch Thầy !
  Con hoan hỷ đọc thư từ Thư Ấn Độ.
  Bài chia sẻ này đã cho con thấy tiếp tục là một sự cảm nhận lợi lạc đã được lan tỏa bởi ánh sáng trí tuệ chiếu soi cũng từ căn phòng Duy Ma Cật. Cùng là một sự chuyển hóa tâm thức sau khi đọc bài viết của vị Thầy mà hiểu được nhiều khía cạnh trong lời dạy của đức Thế Tôn (từ một Phật tử hơn 10 năm học đạo mà vẫn tà kiến, đã trở nên Phật tử thuần thành chỉ sau 3 năm đọc bài comment trên Chanhtuduy.com). Cũng là lời tán thán giáo pháp Phật, tán thán trí tuệ của vị Thầy . Nhưng điều khác biệt ở chỗ đây là một lời chia sẻ mới, xuất phát từ quốc độ khác, ngôn ngữ khác của Tantra Nikakuwa ở đất nước Ấn Độ.
  Tựu trung giúp chúng con cảm nhận giá trị bất khả tư nghì của Tâm pháp Thanh trí : CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI” và công hạnh của vị Thầy vì tâm Bồ đề đã lao động giải thoát không dừng mỏi vì lợi lạc của tất cả hữu tình.
  Ngõ hầu giúp chúng con quán xét lại tâm thức phi đạo đức của mình, tư duy lệch lạc mà quay về đúng quỹ đạo Chánh pháp. Bằng không sẻ rơi vào một thất bại trầm trọng mà thánh giả Gampopa đã cảnh báo rằng : “Ở gần một bậc minh triết mà vẫn sống trong vô minh cũng giống như một người chết khát bên hồ nước mát”.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.
  Cầu nguyện cho bệnh dịch Corona bị tiêu trừ.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.

 30. Mật Phụng says:

  Kính bạch Thầy !
  Con hoan hỷ với những dòng cảm niệm của đạo hữu Tantra Nikakuwa về giáo lý Phật đà, với sự chuyển hóa tâm của đạo hữu qua việc đọc bài comment trên căn phòng ” Duy Ma Cật ” nhờ đó mà tiếp cận đến chánh pháp , với những lần tác pháp chiếu quang là những lần giúp cho đạo hữu Tantra Nikakuwa trở nên thuần thành hơn về thân, ngữ, tâm. Từ những dòng cảm niệm con càng thấu hiểu hơn về kho tàng Phật pháp thì cao diệu , còn trong thời buổi như hiện nay tà sư nhiều như cát sông Hằng. Nhưng vị Thầy lại đem ánh sánh chánh kiến làm lợi lạc cho chúng sanh hữu tình lìa mê về giác, tích tập được công đức .
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh , trí tuệ và bồ đề tâm của vị Thầy .
  Cảm ơn đạo hữu Tantra Nikakuwa đã chia sẻ.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy , Cô.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức ở trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 31. Mật Hoàng Đăng says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ với bài viết chia sẻ cảm niệm của đạo hữu Tantra Nikakuwa.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Đệ cám ơn đạo hữu Tantra Nikakuwa đã viết bài chia sẻ tới chúng đệ.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc cho chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đại dịch Corona sớm bị tiêu trừ. Cầu nguyện tất cả chúng sanh lắng dịu khổ đau qua đại dịch này.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh sẽ được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum!

   

 32. Mật Thanh Ngân says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỉ đọc những dòng cảm niệm của Tantra Nikakuwa. Nhờ diễn tập chánh kiến quang minh tam muội trên chanhtuduy.com bằng cách đọc, tư duy và viết comment mà đạo hữu Tantra Nikakuwa cũng như chúng con hiểu được nhiều khía cạnh trong lời dạy của Đức Phật. Trước đây khi chưa được biết đến chanhtuduy.com con chỉ nghĩ đơn giản về đạo Phật là đi thắp hương, dâng phẩm vật, lễ lạy các bức tượng trong chùa để cầu xin này nọ hoặc lao tác, nghe thầy chùa tụng kinh dặt tiếng nước ngoài nghe không hiểu. Vì con thấy hầu như mọi người đến chùa đều làm như vậy. Có một số người thì đến nhờ thầy chùa xem ngày tháng, cúng bái, giải hạn….

  Đến khi được tiếp cận với chanhtuduy.com con mới biết thế nào là Phật pháp với những giá trị bất khả tư nghị. Phật pháp hiện hữu xung quanh chúng sanh và giúp chúng sanh đoạn trừ khổ đau khi chúng sanh có duyên lành quy y Tam bảo và được sự chỉ dạy của bậc chân sư. Con trộm nghĩ nếu ánh sáng chánh pháp nơi Mật gia Song Nguyễn đến được với tất cả chúng sanh khi ấy sự vi diệu và giá trị cứu cánh tối thượng cho tất cả chúng sanh của Phật pháp sẽ được đặt đúng vị trí.

  Con cảm tạ Thầy

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô luôn mạnh khỏe, trụ thế lâu dài vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho đại dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

   

   

   

 33. Mật Nhuận Quang says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bức thư Ấn Độ của đạo hữu Tantra Nikakuwa – Neerajkumar Sumaran. Con hoan hỷ với sự chuyển hóa tâm của đạo hữu Tantra Nikakuwa sau 2 năm đọc bài, comment trên chanhtuduy.com. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã có những phát kiến tâm linh giúp cho chúng con và nhiều bạn đọc hữu duyên trên thế giới có cơ hội được tiếp cận ánh sáng chánh pháp, được chuyển hóa tâm mình và được tiến bước trên con đường giải thoát.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cảm ơn đạo hữu Tantra Nikakuwa với bài viết chia sẻ ý nghĩa và lợi lạc. Cầu nguyện đạo hữu luôn tinh tấn thực hành pháp và viên thành những ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện nạn dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 34. Mật Tịnh Giác says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài chia sẻ của đạo hữu Tantra Nikakuwa.

  Con hoan hỷ với sự chuyển hóa tâm của đạo hữu Tantra Nikakuwa nhờ được lan tỏa ánh sáng trí tuệ Phật đà thông qua kênh vận chuyển Vị Thầy, thông qua việc đọc bài và comment trên chanhtuduy.com!

  Con tâm đắc với cảm niệm của đạo hữu: “…Trong số những Vị Thầy vĩ đại, Đạo sư Thanh Trí, Thầy Thinley Nguyên Thành đã lao động giải thoát không dừng mỏi vì lợi lạc của tất cả hữu tình. Điển hình là Chánh kiến quang minh tam muội, một trong Lục diệu pháp môn do Thầy phát kiến đã và đang giúp chúng sanh lìa mê về giác…”

  Cảm ơn đạo hữu Tantra Nikakuwa đã viết bài chia sẻ ý nghĩa!

  Cầu nguyện Thầy Cô dồi dào sức khỏe, an tịnh, trụ thế dài lâu vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Tantra Nikakuwa sẽ viên thành mọi ước nguyện chính đáng của mình, dẫu là thầm kín.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.

  OM MANI PADME HUM

 35. Mật Lưu Ly says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài viết chia sẻ của đạo hữu Tantra Nikakuwa. Con hoan hỷ với đạo hữu từ một người tà kiến, đã được vị Thầy và các huynh đệ Kim cang tác pháp chiếu quang nay đã chuyển hoá tâm sau khi đọc bài viết của vị Thầy trong chanhtuduy.com. Con đồng cảm niệm với đạo hữu Tantra Nikakuwa rằng diễn tập Chánh kiến Quang Minh Tam Muội giúp chúng con hiểu được nhiều khía cạnh trong lời dạy của đức Phật. Trong vườn hoa đạo pháp chanhtuduy.com tinh tuý giáo pháp được vị Thầy chắt lọc, hạ tầng ngữ nghĩa để chúng con dễ dàng tiếp cận, kèm với đó là ví dụ thực tế từ cuộc sống với tinh thần “pháp là cuộc sống, cuộc sống là pháp”. Con xin tán thán trí tuệ và Bồ đề tâm nơi vị Thầy đã không dừng nghỉ tạo nên vườn hoa đạo pháp chanhtuduy.com giúp chúng sanh hữu duyên được nương tựa nơi tuệ quang và từ quang gia hộ của vị Thầy.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 nhanh sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 36. Mật Khánh Văn says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với những cảm niệm của đạo hữu Tantra Nikakuwa sau khi đọc bài viết của vị Thầy.

  Nhờ oai lực của trí tuệ Phật đà mà đạo hữu Tantra Nikakuwa từ một người được vị Thầy tác pháp chiếu quang thì nay đã trở thành một học trò thuần thành và đã có sự chuyển hóa tâm. Đạo hữu đã hoan hỷ khi được vị Thầy cho phép đọc bài và viết comment, diễn tập chánh kiến quang minh tam muội từ đó đã hiểu được nhiều khía cạnh trong lời dạy của đức Thế Tôn.

  Cảm ơn đạo hữu Tantra Nikakuwa đã viết bài chia sẻ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Cầu nguyện cho đại dịch virus corona sớm được tiêu trừ!

  Om Mani Padme Hum!

 37. Mật Nhã Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con vô cùng hoan hỷ với những cảm niệm chân thành của đạo hữu Tantra Nikakuwa. Những chia sẻ trong bài viết ngày hôm nay chính là quả ngọt cho quá trình chuyển hoá tâm của đạo hữu Tantra Nikakuwa, từ một người mang  nhiều tà kiến sau khi được nhận tác pháp chiếu quang từ Vị Thầy và các huynh đệ kim cang, nay đã nhận thấy được giá trị lợi lạc mà Chánh kiến quang minh tam muội mang lại và qua đó hiểu hơn về nhiều khía cạnh trong lời dạy của Đức Phật.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã mang ánh sáng của chánh kiến tỏa khắp muôn nơi, cứu vớt chúng con chúng sanh lìa mê về giác.

  Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện cho đại dịch Corona sớm bị tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 38. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con hoan hỷ đọc những dòng cảm niệm của đạo hữu Tantra Nikakuwa, khi đến được với Chanhtuduy. com đến được với chánh pháp. Được vị Thầy từ bi cho phép đọc bài comment nên có sự chuyển hóa tâm, hiểu thêm về lời dạy của Đức Phật.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 39. Mật Nhị Khang says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc phần dẫn lộ và bài cảm niệm của đạo hữu Tantra Nikakuwa – Neerajkumar Sumaran. Con hoan hỷ với những kiện định mà đạo hữu đó đã diễn bày trong bài cảm niệm của minh. Qua bài cảm niệm đạo hữu đã nhận ra sự vi diệu của giáo pháp Phật đà, mà không sai khác đó chính là việc diễn tập, thực hành chánh kiến quang minh tam muội, là hàng động đọc bài và viết lại cảm nghĩ của mình trên chanhtuduy.com. Thực tế diễn ra như cảm niệm của đạo hữu đó là nhờ có những bài viết đó, đã đem lại chuyển hóa tâm thực và cách thức nhìn nhận sự vật, hiện tượng đúng với giá trị thực tại của chúng. Do đó, không bám chấp vào bất cứ điều gì nếu không phải là pháp, mà đã là pháp thì cần tứ chuyên cần trong việc diễn tập và thực hành thì mới nhận được giá trị. Đặc biệt trong những thời điểm biến động, mỗi hành vi được kiểm soát là những hành vi đúng trong quỹ đạo chánh pháp tức là đem lại ích lợi cho bản thân và chúng sanh hữu tình.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã tạo ra nhiều phương tiện hoạt dụng phù hợp với thời đại công nghệ , giúp chúng con trong mọi thời điểm và không gian được kết nối tới trường thanh tịnh, chánh kiến từ tâm tĩnh tịnh của Thầy, Phật Pháp Tăng.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe và trụ thế dài lâu vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum!

 40. Mật Thuận Lễ says:

  Kính bạch Thầy ! 

  Con đọc xong bài này rồi ạ . Con hoan hỷ đọc bài cảm niệm của đạo hữu Tantra Nikakuwa trong thời gian 2 năm  được đọc bài và comments trên chanhtuduy.com và được diễn tập thực hành Chánh kiến Quang minh Tam muội theo lời giáo huấn của vị Thầy lên đã được chuyển hoá tâm thức . Với căn phòng Duy Ma Cật cùng giáo Pháp tinh tuý đã được vị Thầy hạ tầng ngữ nghĩa cùng với nhiều giáo huấn và giáo pháp đúng ,phương pháp đúng để đưa vào thực tế của cuộc sống để chúng con dễ tiếp cận và hiểu được những lời dạy của Đức Phật . Con cảm tạ ơn Thầy .

  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khoẻ và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh 

  Cầu nguyện đạo hữu Tantra Nikakuwa viên thành mọi ước nguyện chính đáng

  Cầu nguyện đại dịch virus Corona được tiêu trừ 

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh 

  Om mani padme hum !

 41. Mật Ly says:

  Kính Bạch Thầy

  Con hoan hỷ chia sẻ cảm niệm của đạo hữu Tantra Nikakuwa-Nerajkuma Sumarama đọc viết cometmes trên chanhtuduy. Com đã chuyển hóa tâm đúng theo đạo chánh kiến,tích tập công đức bước trên con đường giải thoát

  Con cảm ơn Thầy đã từ bi trí tuệ phát kiến quang minh tam muội cho chúng con thực hành diễn tập,làm lợi lạc cho bản thân và chúng sanh hữu tình

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy ,Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ

  Om mani padme hum

 42. Mật Hạnh
  Mật Hạnh says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc xong bài : Thư Ấn Độ : CON HOAN HỶ ĐƯỢC ĐỌC VÀ VIẾT COMMENTS VÌ DIỄN TẬP CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI , GIÚP CON HIỂU ĐƯỢC NHIỀU KHÍA CẠNH TRONG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT của đạo hữu Tantra Nikakuwa và lời dẫn lộ của Thầy rồi.

  Con hoan hỷ và tán thán công đức đạo hạnh từ bi và trí huệ của Thầy cùng với các huynh đệ Kim Cang đã không ngừng tác pháp chiếu quang đến đạo hữu Tantra Nikakuwa , bằng những phương tiện thiện xảo , cách đây hơn 10 năm . Và hôm nay , đạo hữu ấy đã thật sự chuyển hóa tâm một cách thuần thục , lìa mê về giác , lại còn cảm nhận sâu sắc về giá trị vô song của Lâu đài Duy Ma Cật với hơn 2500 bài viết đặc sắc tinh túy giáo pháp chính thống mà vị Thầy đã trải qua hơn 25 nghiên cứu , khảo sát , sao cho phù hợp với tính quốc độ , tính thời đại , tính dân tộc , cũng chỉ mong mang đến sự thái bình , an lạc cho muôn dân .

  Chính vì nhờ đọc và viết comments trên trang mạng mỗi ngày , mưa dầm thấm lâu , đạo hữu đã dần dần thấu đáo những lời dạy của Đức Phật : đơn sơ gìn giữ đạo , ghi nhớ biết đủ là giàu . an bình trong nội tại , hạnh phúc tự tâm , nhất là trong giai đoạn hiện tại : Đại dịch Covid 19 đang tràn lan hoành hành khắp năm châu , vô thường sẽ đến bất cứ lúc nào trong cõi sanh tử rực lửa này , đạo hữu và cả chúng con , may mắn nhờ ơn phước gia hộ của Bổn tôn thông qua kênh vận chuyển từ vị Thầy, đã luôn cảnh tĩnh và nhắc nhở chúng con hãy nổ lực hơn nữa , tinh tấn thực hành pháp bằng cách đọc và comments, là nền tảng thực hành Bát chánh Đạo , sẽ mang lại cho chúng ta sự bình an nội tại , cũng là phương thức giúp chúng con đẩy lùi tệ nạn Covid 19 .

  Con cảm tạ ân đức Thầy đã từ bi giáo hóa chúng con và luôn để tâm đến chúng con .

  Con thành tâm cầu nguyện cho Thầy Cô trụ thế dài lâu và thân tịnh an lạc .

  Con cầu cho tất cả chúng sanh và các huynh đệ Mật gia đều được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Con cầu cho đại dịch Covid sớm được tiêu trừ.

  OM MA NI PAD ME HUM.

   

 43. Nguyễn Thanh Xuân says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tấn lực hoan hỷ đọc lời Dẫn lộ của vị Thầy và những cảm niệm của đạo hữu Tantra Nikukawa.

  Con hoan hỷ với sự chuyển hóa tâm của đạo hữu Tantra Nikukawa từ một người “đã theo học Phật pháp 10 năm trước…” nhưng còn nhiều tà kiến, ” chỉ khi được duyên lành tiếp cận ánh sáng chánh kiến trong lâu đài Duy Ma Cật … được vị Thầy” và các huynh đệ Mật gia ” tác pháp chiếu quang nay đã trở nên thuần thành”. Từ đó giúp đạo hữu Tantra Nikukawa “hiểu được những khía cạnh trong lời dạy của Đức Phật”.

  Con đồng cảm niệm với đạo hữu Tantra Nikukawa: “trong số những vị Thầy vĩ đại, Đạo sư Thanh trí, thầy Thinley Nguyên Thành đã lao động giải thoát không dừng mỏi vì lợi lạc của tất cả hữu tình …”. Vị Thầy đã dành hơn 25 năm trải nghiệm, khảo sát, thực hành, ứng dụng và có kết quả theo trí tuệ Thánh đức của các Thánh giả, đặc biệt là Tổ sư Liên Hoa Sanh, bậc pháp vương hoàn vũ Avalokiteshvara, phát minh “Lục Diệu Pháp Môn” . Công trình tâm linh vĩ đại này được vị Thầy hạ tầng ngữ nghĩa phù hợp tính Quốc độ, tính Dân tộc và tính Thời đại; Trong đó có tu pháp vi diệu: “Chánh kiến quang minh tam muội” là tuyệt tác “độc nhất vô nhị” trên thế giới, được vị Thầy đặt hết tâm lực, trí lưc, sức lực và nguyện lực vào những bài viết, bài giảng trên chanhtuduy.com – ngôi nhà Duy Ma Cật, giúp đệ tử, học trò, bạn đọc hữu duyên ở trong nước và trên thế giới có cơ hội tiếp cận được chánh kiến Phật đà, được kết nối với vị Thầy tâm linh thông qua đọc bài, nghe giảng và viết comments mang lại lợi lạc không thể nghĩ bàn ( tích tập nhiều công đức, nâng cao chánh kiến, chánh tư duy, trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư – nền tảng giác ngộ).

  Con cầu nguyện cho ánh sáng chánh kiến Phật đà và ánh sáng trí tuệ của vị Thầy tâm linh tôn quý ngày càng tỏa sáng tới muôn nơi.

  Con tạ ơn vị Thầy, cảm ơn đạo hữu Tantra Nikukawa đã chia sẻ bài viết lợi lạc và ý nghĩa.

  Con nguyện cầu Thầy, Cô luôn mạnh khỏe, trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo hữu Tantra Nikukawa thế sự hanh thông, viên thành ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện đại dịch Covid – 19 sớm được tiêu trừ. Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạmh phúc Phật tánh. Om Mani Padme Hum.

 44. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con hon hỉ với sự chuyển hoá tâm của đạo hữu Tantra Nikakuwa nhờ vào Bồ Đề tâm của vị Thầy và các huynh đệ Mật Gia noi theo gương vị Thầy mà tác pháp chiếu quang để giờ đây mái nhà Mật Gia có thêm một thành viên được kết nối vời trường tâm linh thanh tịnh nơi vị Thầy qua chanhtuduy.com. Từ một người có 10 năm tìm hiểu về Phật pháp nhưng vẫn đang loay hoay tìm kiếm cho mình con đường đúng và ngang qua tà kiến nhưng lại có thể thay đổi 180 độ nhờ oai lực trí tuệ Phật đà  và nhận ra điều cao quý nhất trong giáo lý Phật đà là những giáo huấn lý sự viên dung khi có duyên lành với lâu đài Duy Ma Cật với ngút ngàn chánh kiến hàng ngày đọc bài và comment trên chanhtuduy.com để trau dồi kiến thức, gột rửa đi vô minh đang bám trên người mình cũng như tích tập công đức, trí tuệ. Chánh kiến quang minh tam muội được tạo ra nhờ Bồ Đề tâm của vị Thầy với chúng sanh bằng sự nỗ lực trong lao động giải thoát hơn 25 năm thực hành, nghiên cứu ứng dụng phù hợp với mọi người, mọi thời đại, dân tộc, quốc độ để những kẻ căn cơ chậm lụt như chúng con mới có cơ hội đến gần hơn với Phật pháp và dám tìm hiểu nhờ vào  phương pháp thực hành pháp đơn giản nhưng đại hiệu quả cao . Và cũng nhờ có vị Thầy mà chúng con mới cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối với thân căn huệ mạng của mình trong kiếp này và cả nhiều kiếp sau nhờ vào liều thuốc phòng ngừa và đặc trị cho căn bệnh vô mình của chúng con
  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 45. Mật Chi says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ với bài cảm niệm của đạo hữu Tantra Nikukawa sau khi được diễn tập thực hành tu pháp chánh kiến quang minh tam muội,đạo hữu dám  có được sự chuyển hóa tâm  , hiểu ra nhiều khía cạnh mà Đức Phật đã dạy,

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.

  Om mani pedme hum

 46. Mật Hoàng Trúc says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết của đạo hữu Tantra Nikakuwa. Con hoan hỷ với sự chuyển hóa tâm của đạo hữu nhờ duyên lành được tiếp cận chanhtuduy.com, được nhận sự tác pháp chiếu quang từ vị Thầy thông qua việc đọc bài và comment, diễn tập thực hành Chánh kiến Quang minh Tam muội.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 47. Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên hoan hỷ đọc bài viết của đạo hữu Tantra Nikakuwa.

  Những lời dạy uyên áo của Đức Phật có trong 12 tạng Kinh điển, là biển Pháp bao la, làm sao chúng con có thể tự mình tìm thấy những lời dạy của Ngài, hiểu và áp dụng vào cuộc sống thực tiễn đúng theo quỹ đạo chánh pháp nếu không có sự chỉ dạy, hướng dẫn của vị Thầy. Nếu không có những bài Pháp của vị Thầy truyền tải lời dạy của Đức Phật, các bậc Thánh Đức trên chanhtuduy.com, chúng con sẽ chẳng thể nào có được chánh kiến, chẳng thể nào văn – tư – tu từ lời giáo huấn của các Ngài để phát triển trí tuệ và làm lợi lạc cho cuộc sống của bản thân và tha nhân.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con được nương tựa ánh sáng chánh kiến quang minh tam muội, giúp chúng con được lấy từ ánh sáng đó mà thắp lên ngọn đuốc bản thân mà đi với chánh pháp.

  Con cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khỏe và trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 48. Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc những dòng cảm niệm chân thành của huynh Tantra Nikakuwa về vị Thầy và trang mạng chanhtuduy.com . Con hoan hỷ với sự chuyển hoá tâm của huynh Tantra Nikakuwa nhờ được nhận ánh sáng chánh pháp từ vị Thầy. Qua bài viết cho con thấy được sự vi diệu của việc đọc bài và comment bài viết trên chanhtuduy.com và hiểu chúng con cần trân quý hơn cơ hội được diễn tập tâm pháp “ Chánh kiến quang ninh tam muội” để không phải trở lại luân hồi . Con cảm tạ ơn Thầy đã phát kiến lục diệu pháp môn giúp chúng sanh lìa mê về giác.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trục thế lâu dài vì lợi lạc và hạnh phúc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện được dịch corona sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 49. Mật Diệu Hà ( Nguyễn Hồng Hà 10 tuổi ) says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài này rồi ạ

  Con cảm ơn Thầy ạ.

  Con rất thích bài này ạ.

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô trụ thế lâu vì lợi lạc của chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Con cầu nguyện cho dịch corona sớm được tiêu trừ .

  Om Mani Padme Hum

   

   

   

   

   

   

   

   

 50. Mật Minh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài “Thư Ấn Độ: Con hoan hỉ được đọc và viết comment vì diễn tập Chánh kiến Quang minh Tam muội giúp con hiểu được nhiều khía cạnh trong lời dạy của đức Phật”. Con hoan hỉ với những chia sẻ của đạo hữu Tantra Nikakuwa thông qua bài viết. Con có thể thấy được nhờ việc tiếp cận ánh sáng chánh kiến của lâu đài Duy Ma Cật từ năm 2017 mà đạo hữu ấy đã có sự chuyển hóa tâm, điều mà hơn 10 năm theo học Phật pháp đạo hữu Tantra Nikakuwa vẫn chưa đạt được. Con cảm thấy vô cùng ơn phước vì chúng con có thể dễ dàng tiếp cận và tu tập Chánh kiến Quang minh Tam muội, từ đó đạt được nhiều công đức, có được chánh kiến để chống lại các thế tực tà linh, tà đạo. Tất cả đều là nhờ ơn vị Thầy, con xin cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô trường thọ vì lợi lạc chúng con và chúng sanh.

  Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện virut corona sớm được tiêu trừ.

  OM MANI PADME HUM.

   

 51. Mật Hoa Tâm (Nguyễn Huỳnh Ngọc Phụng 9tuổi) ng) says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ!

  Con xin cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh

  Cầu nguyện dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ

  Om mani pedme hum

 52. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con hoan hỉ với sự chuyển hoá tâm của đạo hữu Tantra Nikakuwa nhờ vào Bồ Đề tâm của vị Thầy và các huynh đệ Mật Gia đã noi theo gương vị Thầy tác pháp chiếu quang để từ đây mái nhà Mật Gia có thêm một thành viên nữa được kết nối với trường tâm linh thanh tịnh nơi vị Thầy qua chanhtuduy.com. Một người với 10 năm kinh nghiệm tìm hiểu về Phập pháp nhưng vẫn đang loay hoay tìm con đường đúng và ngang qua tà kiến nhưng lại có thể thay đổi 180 độ từ bỏ đi cái cũ để đón nhận sự thật trái ngược với những gì mình biết từ trước đến nay nhờ oai lực trí tuệ Phật đà . Đạo hữu đã nhận ra được điều cao quý nhất trong giáo lý nhà Phật là những giáo huấn lý sự viên dung nhờ duyên lành sâu dày với vị Thầy được bước chân vào lâu đài Duy Ma Cật ngút ngàn chánh kiến hàng ngày đọc bài và comment trên chanhtuduy.com tích luỹ tri thức, gột rửa đi vô minh tà kiến đang bám trên người mình cũng như tích tập hai bồ tư lương công đức , trí tuệ. Chánh kiến quang minh tam muội được tạo ra nhờ Bồ Đề tâm của vị Thầy đã nỗ lực lao động giải thoát suốt 25 năm nghiên cứu, thực hành, ứng dụng phù hợp với mọi người mọi thời đại, quốc độ, dân tộc để những kẻ căn cơ chậm lụt như chúng con có cơ hội đến gần hơn với chánh kiến và dám tìm hiểu về Phật pháp nhờ vào phương pháp thực hành pháp đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao. Và cũng nhờ vị Thầy mà chúng con mới cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối với thân căn huệ mạnh của mình trong kiếp này và nhiều kiếp sau nhờ phương thuốc phòng ngừa và đặc trị cho căn bệnh vô minh của chúng con.
  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 53. Mat Ngo Tanh says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con hoan hỉ đọc lời Dẫn lộ của Thầy và chia sẻ cảm niệm của đạo hữu Tantra Nikakuwa.

  Con hoan hỉ được thấy tấm gương chuyển hóa tâm thức của đạo hữu Tantra Nikakuwa sau khi được tác pháp chiếu quang và thực hành tu pháp Chánh kiến quang minh tam muội. Đạo hữu đã nắm được nhiều giáo lý quý báu của Đức Phật, thể hiện ở bài chia sẻ. Đạo hữu ấy cũng đã thấy rõ vai trò của Vị Thầy trên con đường tu tập.

  Con hoan hỉ tán thán đạo hữu Tantra Nikakuwa đã thấy rõ sự đúng đắn, giá trị trường tồn của lời dạy của Đức Phật trong bối cảnh thế giới và Việt Nam đang bị dịch cúm coVID-19 gây bênh tật, chết chóc.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho đại dịch coVID-19 nhanh chóng được tiêu trừ.

  OM MANI PADME HUM!

 54. Mật Diễm says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với những dòng cảm niệm ơn phước của đạo hữu TantraNikakuwa  khi có được duyên lành tiếp cận với ánh sáng chánh kiến nhà phật thông qua kênh vận chuyển vị Thầy.

  Con xin tán thán công hạnh bồ đề tâm  của vị Thầy, đã lao động giải thoát không dừng mỏi mà sáng lập ra sáu phát kiến tâm linh phù hợp với tính quốc, tính thời đại, tính dân tộc, giúp chúng con, chúng sanh dễ dàng tiếp cận giáo pháp phật đà và ứng dụng  pháp vào trong cuộc sống để từ đó  đạt được ba mục tiêu ; hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội, an lạc đời này cực lạc đời sau.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ vị  Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho ngọn đuốt trí huệ thắp sáng muôn nơi thông qua kênh vận chuyển vị Thầy.

  Con nguyện cho bên dịch corona sớm được tiêu từ.

  OM AH HUM

   

   

 55. Mật Thiệu says:

  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy.

  Con hoan hỷ với sự chuyển hóa tâm của đạo hữu Tantra Nikakuwa sau khi có duyên lành tiếp cận ánh sáng chánh kiến từ vườn hoa đạo pháp Chanhtuduy.com. Qua bài chia sẻ của đạo hữu Tantra Nikakuwa giúp con thấy được sự vi diệu của giáo pháp, lợi lạc của việc được theo một vị Đạo sư chân chính, được thực hành pháp hàng ngày nhằm lợi lạc cho chính bản thân và tha nhân. Con xin tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã tạo nên căn phòng Duy Ma Cật thời hiện đại cho những học trò, đệ tử chúng con được gia tăng chánh kiến, xa lánh tà kiến và được tích lũy công đức, trí tuệ để làm hành trang cho sau này.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo hữu Tantra Nikakuwa hanh thông mọi việc.

  Cầu nguyện dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu mong đau khổ của tất cả chúng sanh được lắng dịu.

  Om mani padme hum.

 56. Mật Ba says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này.

  Con xin tán thán công hạnh của Thầy đã tác pháp chiếu quang nhờ vậy mà Sadhu sadhu sadhu đã trở thành Tantra Nikakuwa.

  Con cũng hoan hỷ với đạo hữu Tantra Nikakuwa đã được chuyển hóa tâm sau lần tác pháp chiếu quang của vị Thầy.  Con hiểu được chanhtuduy.com dụ như vườn hoa chiên đàn thơm ngát, dù người đến nơi cùng nhau chăm bón, thưởng thức hoặc có phá nát thì tay họ vẫn vươn vấn mùi hương. Điều này không có nghĩa là ủng hộ với kẻ đến dạo chơi và phá hoại vườn hoa đạo pháp mà là khi họ có những suy nghĩ  lệch lạc tà kiến (phá hoại) sẽ được vị Thầy từ bi tác pháp chiếu quang giúp cho họ hồi tâm cảnh tỉnh để lìa mê về giác biết đến chánh pháp. Dù cho thời gian nhanh hoặc lâu, cũng có thể không ở kiếp này nhưng ở các kiếp sau, (sau khi đã trả hết những nghiệp đã gây) sẽ có duyên lành  biết đến Phật pháp vì hạt giống Bồ đề khi gieo xuống mãnh đất sẽ không mất đi, đợi thuận duyên sẽ sinh sôi nảy nở.

  Con xin tán thán vị Thầy vị Đạo sư Yoga Thanh Trí đã đầu tư tâm lực, trí lực, tài lực xây dựng vườn hoa đạo Pháp giúp cho tất cả chúng sanh lìa mê về giác.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Con cầu nguyện cho dịch bênh Covid – 19 sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum!

 57. Mật Ba says:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ Thầy từ bi chỉ dạy ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum!

 58. Mật Huệ Bích ( Lê Hải My 8 tuổi) says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc hết bài này rồi ạ,

  Con cảm ơn Thầy ạ,

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh,

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ,

  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh,

  Om Mani Padme Hum.

 59. Mật Hoa Pháp( Phan Ngô Thùy Dung 9 tuổi ) says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con Mật Hoa Pháp đã đọc xong bài này rồi ạ!

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid – 19 được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 60. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con hoan hỉ với sự chuyển hoá tâm của đạo hữu Tantra Nikakuwa nhờ vào Bồ Đề tâm của vị Thầy và các huynh đệ Mật Gia đã noi theo gương vị Thầy tác pháp chiếu quang để từ đây mái nhà Mật Gia có thêm một thành viên nữa được kết nối với trường tâm linh thanh tịnh nơi vị Thầy thông qua chanhtuduy.com. Một người với 10 năm tìm hiểu về Phật pháp nhưng vẫn đang loay hoay tìm con đường đúng và ngang qua tà kiến lại có thể thay đổi 180 độ từ bỏ cái cũ để đón nhận sự thật trái ngược với những gì mình biết từ trước đến nay nhờ oai lực trí tuệ Phật đà. Đạo hữu đã nhận ra được điều quan trọng nhất trong giáo lý nhà Phật là những giáo huấn lý sự viên dung nhờ duyên lành sâu dày với vị Thầy được bước chân vào lâu đài Duy Ma Cật ngút ngàn chánh kiến hàng ngày đọc bài , comment trên chanhtuduy.com để tích luỹ tri thức gột rửa đi vô mình tà kiến đang bán trên người mình cùng với đó là tích tập hai bồ tư lương công đức và trí tuệ. Chánh kiến quang minh tam muội được tạo ra từ Bồ Đề tâm của vị Thầy với những nỗ lực lao động giải thoát suốt 25 năm nghiên cứu thực hành ứng dụng phù hợp với mọi người, mọi thời đại dân tộc , quốc độ để giờ đây những kẻ căn cơ chậm lụt như chúng con có cơ hội tiếp cận và dám tìm hiểu về Phật pháp nhờ vào phương pháp thực hành đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao. Và cũng nhờ vị Thầy chúng con mới cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối với thân căn huệ mạng của chúng con trong kiếp này và nhiều kiếp sau nhờ phương thuốc phòng ngừa và đặc trị cho căn bệnh vô minh của chúng con.
  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 61. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con cảm tạ Thầy đã từ bi sách tấn con ạ.
  Om mani padme hum

 62. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con rất hoan hỉ và tán thán đôi dòng cảm niệm của đạo hữu Tantra Nikakuwa ạ.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy và Cô thật nhiều sức khỏe và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh

  Con cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om Mani Padem Hum

 63. Mật Giác Phương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài và hoan hỷ với cảm niệm của đạo hữu Tantra Nikakuwa. Quả thực diễn tập Chánh kiến quang minh tam muội (cụ thể là đọc bài và viết comment) giúp chúng con hiểu được nhiều khía cạnh trong lời dạy của Đức Phật. Chanhtuduy.com là nơi truyền tải thông điệp, lời dạy của Đức Phật đã được vị Thầy chắt lọc tinh túy, hạ tầng ngữ nghĩa, đưa pháp vào cuộc sống. Con cảm nhận rằng việc khó Thầy đã làm hết, chúng con bây giờ làm ít mà được nhiều.

  Con cảm tạ ơn Thầy! Cảm ơn đạo hữu Tantra Nikakuwa đã chia sẻ.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô mạnh khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 64. Tuyền Hồ Văn says:

  Kính bạch Thầy !

  Con cảm tạ ơn đức Thầy đã bi sách tấn con ạ.

  Cầu mong cho đại dịch covid 19 sớm tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum

 65. Phan thị Bạch Tuyết says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Phong Tuyết (Phan thị Bạch Tuyết)đã đọc lời dẫn lộ của Thầy và những chia sẻ cảm niệmcủa đạo hữu Tantra Nikakuwa, sau khi được đọc và comment trên chanhtuduy.com .Con hoan hỉ với sự chuyển hóa tâm của đao hữu Tantra Nikakuwa sau khi được vị Thầy tác pháp chiếu quang.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Cầu nguyện cho đạo hữuTantra Nikakuwa được hanh thông thế sự.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của phật tánh.

  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 được tiêu diệt cho nỗi đau của chúng sanh được lắng dịu.

  Om mani padme hum.

 66. Mật Như Pháp says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài chia sẻ của đạo Tantra Nikakuwa. Bài viết là những cảm nhận từ sự vi diệu của ánh sáng Chánh kiến Quang minh muội trong căn phòng Duy ma cật do vị Thầy tâm linh phát lồ. Bằng phương pháp sư phạm của mình Thầy đã chuyển tài những lời dậy của Đức Phật sao cho những học trò của mình dễ hiểu và kèm với đó là những ví dụ, những câu chuyện thực tế để chúng con hiểu rõ hơn và tăng phần hấp dẫn cho bài viết theo đúng tinh thần “ vui tu”. Từ đó những học trò căn cơ còn chậm lụt như chúng con không bị mặc cảm mà thay vào đó là cố gắng hơn nữa để có thể tu tập một cách tốt nhất. Trong cuộc chiến chống Viruts Corona Nhà nước với phương châm không một người Việt Nam nào bị bỏ lại thì tại Mật gia Song Nguyễn dưới sự hướng dẫn của vị Thầy thì tất cả học trò đều cầu nguyện cho chúng sanh sau mỗi dòng comments chứ không chỉ cầu nguyện cho riêng ai.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện đại dịch Viruts Corona sớm bị tiêu trừ.

  Cầu nguyện chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 67. Mật Huệ Pháp says:

  Mô Phật

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ đọc bài viết của đạo hữu Tantra Nikakuwa. Qua những dòng cảm niệm của đạo hữu ấy, đặc biệt khi biết đạo hữu ấy đã theo học Phật pháp hơn 10 năm, một lần nữa giá trị không thể nghĩ bàn của tâm pháp Chánh kiến quang minh tam muội mà Thầy phát lồ lại toả sáng hơn bao giờ hết. Đây còn là sự khẳng định về trí tuệ và phương pháp sư phạm truyền cảm hứng tuyệt vời của vị Thầy mà nhờ đó đã có bao chúng sanh biết đến Phật pháp, được hưởng lợi lạc từ lâu đài Duy Ma Cật này. Hoan hỷ thay khi đạo hữu ấy có duyên lành nhận ra trí tuệ và tâm Bồ đề của vị Thầy ngay cả trong những lần tác pháp chiếu quang trước đây nên không bỏ lỡ cơ hội hy hữu được thân cận vị tuệ tri thức trong kiếp sống này, không bỏ lỡ cơ hội được khoác “chiếc áo quang minh” dệt nên bởi ngàn tia sáng chánh kiến bảo vệ thân người quý hiếm khỏi tà kiến, tà sư, tà quyền, tà linh, để giờ đây chúng con lại có thêm một người đồng đạo cùng nhau tiến bước trên con đường Thanh trí về thành phố Giải thoát trong tương lai. Con cảm tạ Thầy đã đăng tải bài viết này.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện đạo hữu Tantra Nikakuwa sức khoẻ, sớm viên thành mọi ước nguyện chính đáng

  Cầu nguyện chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo

  Cầu nguyện đại dịch Corona sớm bị tiêu trừ

  Om Ah Hum

 68. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc được những dòng cảm niệm của đạo hữu Tantra Nikakuwa từ một người tà kiến nay đã có sự chuyển hoá tâm sau khi nhận được tác pháp chiếu quang, được nương tựa vào tuệ quang “Chánh kiến” thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy, được diễn tập Chánh kiến quang minh tam muội thông qua đọc bài và comment trong căn phòng “Duy Ma Cật” trang chanhtuduy.com đạo hữu Tantra Nikakuwa đã hiểu được nhiều khía cạnh trong lời dạy của Đức Phật. Qua đó chúng con quả được ơn phước biết bao khi được hạnh ngộ vị Thầy từ bi với lòng Bồ đề tâm cùng quốc độ, cùng ngôn ngữ luôn vì lợi lạc học trò và chúng sanh hữu tình vị Thầy đã tạo nên Lâu Đài Duy Ma Cật trang chanhtuduy dưới sự chỉ dạy của vị Thầy, chúng con được tiếp cận vườn hoa đạo Pháp trong Lâu đài Duy Ma Cật trang chanhtuduy.com với ngút ngàn ánh sáng chánh kiến Phật đà. Chúng con được thực hành, diễn tập giáo trình Yoga Thành Trí với những pháp tu dễ nhớ, dễ thực hành phù hợp với tính quốc độ, tính thời đại, tính dân tộc, đem lại lợi lạc không thể nghĩ bàn, với những lợi ích thiết thực, đem lại những tác động tích cực tới đời sống tình thần mà vị Thầy đã dày công Phát kiến giúp chúng con chúng sanh hữu tình lìa mê về giác, tích tập hai bồ lư công đức, trí tuệ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Cầu nguyện nạn dịch covid 19 sớm tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum!

 69. Mật Kính says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc  với những dòng cảm niệm của đạo hữu Tantra Nikakuwa rồi ạ.  Con hoan hỷ với sự chuyển hóa tâm của đạo hữu ấy sau khi được vị Thầy và các huynh đệ tác pháp chiếu quang và con đồng cảm niệm với đạo hữu ấy rằng khi mà “ đọc và viết comment vì diễn tập chánh kiến quang minh tam muội giúp con hiểu được nhiều khía cạnh trong lời dạy của đức Thế Tôn”, vị Thầy đã hạ tầng ngữ nghĩa giúp chúng con hiểu được giáo lý sâu xa của đức Phật cùng với bài học để áp dụng pháp vào cuộc sống và những  phương pháp thực hành để chúng con có thể tích lũy công đức và trí tuệ là hành trang để đi đến thành phố của giải thoát.

  Con cảm tạ vị Thầy. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Cầu nguyện cho virus corona sớm được tiêu trừ.

  Om Ah Hùm

 70. Mật Xuyến says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi.

  Đức Phật có dạy rằng tất cả nước biển đều có một vị mặn, tất cả giáo pháp của Ngài cũng chỉ có một vị giải thoát, nhưng để có thể ” nếm” được vị giải thoát đó thì không phải là một việc dễ. Tuy nhiên, thông qua Chánh kiến quang minh tam muội đã được Thầy đơn giản hóa, cụ thể hóa bằng những bài giảng, bài viết gần gũi trong cuộc sống nhưng luôn xoay quanh trục Thầy, Phật, Pháp, Tăng và 3 yếu tính giác ngộ là Xả ly, Bồ đề tâm và Tánh không mà chúng con, chúng sanh có thể hiểu được lời Phật dạy ở nhiều góc cạnh, tầng lớp nông, sâu khác nhau. Và tùy theo trình độ, căn cơ, sự ứng dụng của mỗi người mà có thể nếm được vị giải thoát nhiều, ít khác nhau. Điều mà nhiều người, nhiều nơi không có được dù đọc tụng nhiều kinh điển.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.

 71. Mật Hồng Quang says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Thật hoan hỷ khi nhờ tác pháp chiếu quang mà đạo hữu Tantra Nikakuwa đã được chuyển hoá tâm và trở nên thuần thành, có được hiểu biết chân thật nhờ được thân cận tuệ tri thức là vị Thầy. Có lẽ kể cả có theo học Phật pháp 10 năm, 20 năm hay nhiều hơn thế mà không được ‘duy tuệ thị nghiệp’, không được đón ánh sáng từ vị tuệ tri thức chân thật thì làm sao đạo hữu ấy có thể có được niềm hoan hỷ như được thể hiện trong bài viết này.

  Quan trọng hơn thế nữa, đó là ơn phước đạo hữu ấy và chúng con được hạnh ngộ vị Thầy, được Thầy ban cho cơ hội quý báu bước vào lâu đài Duy Ma Cật, được vị Thầy không dừng mỏi lao động giải thoát và hạ tầng ngữ nghĩa trong từng bài giảng, bài viết để chúng con có thể tiếp cận và hiểu được những khía cạnh trọng lời dạy của đức Phật.

  Con xin hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và bồ đề tâm của vị Thầy. Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện dịch covid 19 sớm bị tiêu trừ.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 72. Mật Định Châu says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc Thư Ấn Độ: Con hoan hỷ đọc và viết comment vì diễn tập Chánh kiến Quang minh Tam muội giúp con hiểu được nhiều khía cạnh trong lời dạy của đức Phật.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu Tantra Nikakuwa với những cảm niệm chân thành, tấm lòng sùng kính Đạo sư trong bài viết. Cảm ơn đạo hữu Tantra Nikakuwa đã viết bài.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Cầu nguyện cho dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum

 73. Mật Dũng Tấn says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc bài rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc trong Phật tánh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 74. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu nguyện cho chúng sành thành tựu hạnh phúc Phật tánh. Cầu nguyện cho đại dịch corona sớm được tiêu trừ. Om mani padme hum.

 75. Phan Thanh Xuan says:

  Thua Thay!

  Con da doc bai nay roi! Con cam on Thay!.

 76. Mật Thái Lâm says:

  Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỉ khi đọc Lá thư của huynh Tantra Nikakuwa.

  Con cảm ơn Thầy.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và trường thọ đến Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu cho đại dịch covid 19 sớm tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

   

 77. Mật Quảng Lượng says:

  Kính bạch Thầy, con hoan hỉ tán thán đạo hạnh của huynh Tantra Nikakuwa ạ!

  Nhờ lục diệu pháp môn của Thầy, vị đạo sư Thanh Trí mà đặc biệt là Chánh kiến Quang muội Tam muội mà chúng con, bạn đọc hữu tình đã hiểu sâu sắc những giáo lý Phật đà thâm sâu và vi diệu. Để từ đó dễ dàng tiếp cận những giáo pháp vi diệu của Đức Phật. Với lục diệu pháp môn mà Thầy phát kiến, chúng con dễ dàng diễn tập thực hành hàng giờ, hàng ngày bất cứ đâu bất cứ khi nào! Điều này rất phù hợp với những học trò đang còn vướng bận chuyện thế tục, phù hợp tính quốc độ, tính dân tộc, tính thời đại. Ai cũng có thể thực hành, chỉ cần có đầy đủ duyên lành, thuận cảnh và đặc biệt là có duyên lành với vị Thầy Thanh Trí! Nhưng nếu như học trò hay bạn đọc không biết trân quý giáo pháp, không biết trân quý cơ hội có được thân người quý báo để luôn tỉnh thức, chánh niệm và tinh tấn thực hành thì sẽ nỏ lỡ cơ hội quý giá mà không biết bao nhiêu kiếp nữa mới có được để có thể tu tập giải thoát, tìm về Tây phương cực lạc quốc!

  Con cầu nguyện Thầy Cô luôn thân tâm an lạc và trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sinh!

  Con cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Con cầu nguyện đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ!

  Om Mani Pahme Hum!

   

 78. Mật Tuệ Tín says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với những dòng chia sẽ sùng kính Đạo sư và trân quý giáo pháp của đạo hữu Tantra Nikakuwa. Con hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy với nhiều phương tiện thiện xảo khác nhau giúp đệ tử chúng con hiểu được nhiều khía cạnh khác nhau trong Phật pháp nhằm chuyển hoá tâm, an lạc đời này cực lạc đời sau.

  Cầu nguyện Thầy Cô khoẻ mạnh & an tịnh.

  Cầu nguyện đạo hữu Tantra Nikakuwa hanh thông thế sự & thành tựu mọi ước nguyện.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện bệnh dịch Covid-19 sớm tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 79. Mật Huệ Như says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc Thư Ấn Độ của đạo hữu Tantra Nikakuwa và lời dẫn lộ của Thầy ạ.
  Qua những chia sẻ của đạo hữu ấy, con hiểu được rằng: Phật pháp là khoa học tối thượng, là chân lý vẫn luôn trường tồn suốt hơn 2.500 năm qua. Tuy nhiên, chúng con sẽ không thể nào chạm tay vào kho báu vô giá ấy nếu không có vị Thầy từ bi và trí tuệ mở ra “con đường tắt” đến với chánh pháp thông qua những bài viết, bài giảng thấm đẫm tinh thần “Pháp là cuộc sống” trên trang mạng chanhtuduy.com.
  Và con cảm thấy thật hoan hỷ khi sau hơn 10 năm theo học Phật pháp thì giờ đây, đạo hữu Tantra Nikakuwa đã được tiếp cận với “Điều tuyệt vời nhất trong giáo lý Phật đà” và “hiểu thêm nhiều khía cạnh trong lời dạy của Đức Thế Tôn” thông qua việc diễn tập Tâm pháp Chánh kiến Quang minh Tam muội. Sự hoan hỷ khi được đọc bài, viết comment trên chanhtuduy.com của đạo hữu ấy chính là “quả ngọt” từ hoạt động “Tác pháp chiếu quang” mà vị Thầy và các huynh đệ Mật Gia Song Nguyễn đã miệt mài thực hiện trong suốt nhiều năm qua.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cảm ơn đạo hữu Tantra Nikakuwa đã chia sẻ một bài viết thật ý nghĩa. Cầu nguyện đạo hữu được viên thành ước nguyện chính đáng.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Cầu nguyện dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 80. Mật Tích says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã được đọc bài viết này rồi ạ

  Con hoan hỷ với bài chia sẻ của đạo hữu TantraNikakuwa với sự chuyển hóa tâm của đạo hữu qua việc đọc bài và comment diễn tập thực hành chánh kiến quang minh tam muội qua sự chỉ dạy của vị Thầy

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô thế dài lâu vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp

  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ

  Cầu nguyện đau khổ chúng sanh được lắng dịu

  Om mani padme hum

 81. Mật Tuấn ( Nguyễn Thanh Thái) 12 tuổi says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã được đọc xong bài viết này rồi ạ

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh

  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

  Om mani padme hum

 82. Mật Tường.Nguyễn Văn Mười says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã được đọc xong bài viết này rồi ạ

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh

  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh

  Om Mani padme hum

 83. Mật Thúy says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ .

  Mật Thúy hoan hỉ với bài viết chia sẻ của đạo hữu Tantra Nikakuwa , cảm ơn đạo đã  viết bài này cho Mật Thúy hiểu sâu hơn chúc nữa về sự lợi lạc khi thực hành viễn tập chánh kiến quang minh tam muội con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi phát kiến ra pháp chánh kiến quang minh tam muội và căn phòng duy ma cật  để chúng con thực hành viễn tập để kết nối với vị Thầy . Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh con cầu nguyện cho vi khuẩn corona sớm ngày được tiêu trừ Om Ah Hùm.

 84. Mật Chân Tính(13 tuổi) says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết của đạo hữu Tantra Nikakuwa. Qua những dòng chia sẻ của đạo hữu, con hoan hỷ khi đạo hữu đã được diễn tập Chánh kiến quang minh tam muội và tiếp cận với chánh kiến để hiểu thêm nhiều góc cạnh.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho virus corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 85. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con hoan hỷ những dòng cảm niệm của đạo hữu Tantra Nikakuwa. Qua những lời chia sẻ của đạo hữu cho con hiểu thêm về, Phật pháp Chánh kiến quang minh tam muội khoa học Yoga Thanh Trí mà vị Thầy đã từ bi khai thị cho chúng sanh tìm được con đường giải thoát khỏi cảnh luân hồi trên cõi Bà ta này, và tự tu,cư sĩ tại gia là cách khoa học Yoga Thanh Trí đã có thành quả,hiểu quả,cho chúng sanh. Con tạ ơn vị Thầy đã từ bi cho chúng con được diễn tập và thực hành đúng chánh kiến để được hanh thông và được thức tỉnh trên cõi Bà ta này

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy và Cô thật nhiều sức khỏe và sự trường vì lợi lạc chúng sanh

  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid mau chóng được tiêu trừ

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om Mani Padem Hum

 86. Mật Ỷ Nguyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Thái Xuyên, con đánh máy comment giúp mẹ con.

  Kính bạch Thầy

  Con rất hoan hỷ đọc bài viết này. Các bài viết của Thầy đã mang lại lợi lạc cho chúng con, giúp chúng con hiểu được lời dạy của Đức Phật và cho chúng con nhiều bài học ý nghĩa. Con xin cảm tạ ơn Thầy, con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Càu nguyện tất cả chúng sanh đạt  thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum

 87. DƯƠNG VĂN TRẦN says:

  Kinh bạc thầy

  Con đoc bài viết này rồi ạ

  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid 19 sớm đươc tiêu trừ

 88. Mật Ngữ says:

  Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ sự chuyển hóa tâm của đạo hữu Tantra Nikakuwa, khi được tiếp cận chánh pháp nơi vị Thầy, với những dòng cảm niệm biết ơn được đọc bài và viết comment trong căn phòng Duy Ma Cật thời hiện đại.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện dịch corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 89. Mật Chân Tính( 13 tuổi) says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho virus corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 90. Mật Thanh Tâm says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với những cảm niệm của đạo hữu Tantra Nikakuwa, hoan hỷ với sự chuyển hóa tâm của đạo hữu khi đọc và comment bài dưới sự chỉ dạy của vị Thầy bồ đề tâm và từ bi vì chúng sanh và chúng con đã phát kiến ra căn phòng duy ma cật thời hiện đại. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho đạo hữu Tantra Nikakuwa thành tựu mọi ước nguyện chính đáng của mình.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 91. Mật Chân Tính(13 tuổi) says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho virus corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 92. Mật Tấn Sơn (Đỗ Trường Giang) says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 93. Mai Trần says:

  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc hêt bài rồi ạ!
  Con cảm ơn Thầy ,
  Con cầu nguyệt cho Thầy nhiều sức khoẻ ,

 94. Mai Trần says:

  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc hêt bài rồi ạ!
  Con cảm ơn Thầy ,
  Con cầu nguyện cho Thầy nhiều sức khoẻ ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status