Jul 12, 2017

Posted by in Lá thư người tâm đạo, SONG NGỮ ANH VIỆT | 49 Comments

Thư Ấn Độ: NGƯỜI PHẬT TỬ TRONG CÁCH SUY NGHĨ CỦA CON

Thư Ấn Độ: NGƯỜI PHẬT TỬ TRONG CÁCH SUY NGHĨ CỦA CON

Kính bạch Đạo sư tâm linh tôn quý,

Con cảm tạ ơn Thầy vì những lời chỉ dạy sâu sắc của Thầy. Con xin được viết ra những điều con hiểu được sau khi đọc bài của Thầy. Con kính mong Thầy khai thị cho con.

“Thế nào gọi là Phật tử?

1, Vấn đề chay mặn:

Mọi người thường cho rằng những người ăn mặn, kể cả không trực tiếp giết hại động vật nhưng họ vẫn chịu trách nhiệm về cái chết của động vật, và như vậy là họ đã phạm giới sát sinh. Tuy nhiên, với một số tín đồ đạo Phật sống ở những nơi khác nhau, với điều kiện sống khác nhau như trên sa mạc hoặc ở những vùng biển…họ không thể ăn chay cả năm được. Nhưng họ vẫn thực hành pháp nghiêm túc. Vậy những người đó không được gọi là Phật tử hay sao? Phật tử không thể nghe pháp hay thực hành pháp khi bụng đói được. Vì vậy, con nghĩ rằng, ăn chay không phải là tiêu chuẩn để đánh giá ai đó có phải là Phật tử hay không.

Chỉ có những người thường xuyên thực hành tịnh giới, tuân theo Ngũ giới nhà Phật mới xứng đáng với danh xưng là Phật tử.

2, Thực hành tịnh giới

Thực hành “tịnh giới” sẽ dạy cho con người sống tốt hơn thông một số nguyên tắc cần ứng dụng trong cuộc sống. Khi thực hành tịnh giới, họ sẽ nhận biết một số nguyện tắc trong cuộc sống như sau: không gây tổn thương hoặc giết hại chúng sanh, không trộm cắp hoặc lấy những gì không được cho, không nói dối, không đam mê sắc dục, không lạm dụng các chất gây nghiện. Việc nhận thức được những điều này là rất quan trọng đối với người con Phật. Và Phật tử dựa trên những tiêu chí này để tự quán xét hành vi của bản thân. Những tiêu chuẩn này đã trở thành kim chỉ nan cho hành động của con.

Ngũ giới nhà Phật

Trong cõi Ta Bà này, khắp mọi nơi con người vẫn vi phạm những tiêu chuẩn này (giới cấm nhà Phật).  Những có hai dạng người phạm giới. Một là những người có giới để phạm và dạng thứ hai là không có giới để phạm. Những người không có giới, không có tiêu chuẩn nào đưa ra, nên khi họ phạm phải những điều cấm của nhà Phật nhưng họ không ý thức được điều đó, vì vậy càng ngày họ càng lún sâu vào ác nghiệp. Ngược lại, những người có giới và khi họ phạm giới thì họ sẽ cố gằng phục hồi giới luật. Bởi vì họ ý thức được việc họ đang phạm giới và họ sẽ điều chỉnh hành vi của họ. Sự khác nhau giữa người có giới để phạm giới với người không có giới để phạm chính là sự tự điều chỉnh bản thân trong cuộc sống. Người có giới ý thực được mình đang phạm giới và họ sẽ biết tự điều chỉnh bản thân để trở về quỹ đạo đúng. Người không có giới để phạm thì sẽ không ý thực được mình đang tạo ác nghiệp nên họ không biết sửa sai. Vấn đề không phải là phạm giới mà vấn đề là không có giới để phạm.

Vậy tại sao những giới cấm này đáng được trì giữ như những tiêu chuẩn trong cuộc sống của Phật tử? Họ sẽ tự tìm ra câu trả lời cho chính mình khi họ trả lời được hai câu hỏi: thứ nhất, thực hành tịnh giới có tốt cho bản thân không? Thứ hai, thực hành tịnh giới có giúp cho xã hội tốt đẹp hơn không? Nếu họ công nhận thực hành tịnh giới có lợi cho bản thân và xã hội thì con nghĩ họ nên nhận thức được thực hành tịnh giới là điều cần thiết trong cuộc sống của họ.

3, Bát chánh đạo

Bát chánh đạo gồm có 8 yếu tố: yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất trong bát chánh đạo là chánh kiến. Để nhận ra tầm quan trọng của chánh kiến, chúng con nên hiểu rằng thế giới Ta bà này là một ngục tù tăm tối và con người chính là tù nhân. Ngục tù này được che phủ bởi bóng đen; và bóng tối đó đã che mắt tù nhân nên anh ta không thể nhìn thấy được điều gì. Thậm chí tù nhân cũng không nhận biết được mình đang sống trong ngục tù. Thật vậy, con người không chỉ bị mù vì sống quá lâu trong bóng tối mà anh ta còn nghi ngờ tất cả những điều xảy ra xung quanh như nghi ngờ sự tồn tại của ánh sáng vì anh ta không hề biết rằng ánh sáng vẫn tồn tại.

Tâm của con người là phương tiện duy nhất để ánh sáng có thể đến được ngục tù tăm tối. Nhưng tâm của những tù nhân sống lâu trong bóng tối ngục tù không phải dễ dàng tiếp nhận ánh sáng. Tâm trí họ chỉ có thể tiếp nhận một lượng ánh sáng nhỏ, chỉ đủ để cho họ biết rằng có ánh sáng tồn tại song song với bóng tối và phù hợp với nhận thức hạn hẹp của họ. Do đó, với phương pháp này, những trường hợp tù nhân sống lâu trong bóng tối  với nhận thức hạn chế vẫn còn tia hy vọng nhìn thấy ánh sáng.

Hơn nữa, trong mỗi con người có một phẩm chất tốt đẹp, đó chính là ý chí vươn lên.  Khi họ có được một động lực vừa đủ, ý chí trong họ sẽ được đánh thức và họ sẽ hành động. Và với sự xuất hiện một tia sáng nhỏ vừa đủ, phù hợp với nhận thức của họ sẽ giúp họ nhìn thấy hướng đi và giúp họ hành động theo đúng hướng. Vì vậy, khi có vị Thầy hướng dẫn, dìu dắt họ, thì họ sẽ đạt được giải thoát khỏi ngục tù sinh tử. Do đó, mặc dù con người bị trói buộc trong ngục từ sinh tử nhưng họ vẫn được tự do trong việc chuyển hóa tâm. Và bất cứ thời điểm nào khi đủ duyên trong kiếp người, họ có thể bắt đầu bước những bước đầu tiên trên hành trình giác ngộ và có thể giúp họ đạt được giải thoát tối thượng thông qua thực hành để chuyển hóa tâm theo một phương pháp phù hợp với họ.

Chính tâm của chúng con làm cho chúng con trở thành tù nhân trong cuộc đời này, chính tâm chúng con đã làm cho chúng con ở lâu trong ngục tù tăm tối này. Nhưng tâm chúng con có thể thay đổi và chuyển hóa. Tâm làm chúng con trở thành tù nhân nhưng nếu được thực hành đúng pháp, tâm sẽ được chuyển hóa và giúp chúng con đạt được giải thoát. Và chánh kiến sẽ giúp chúng con có cơ hội được giải thoát khỏi ngục tù sinh tử.

Vậy mục đích tối thượng của Chánh kiến là gì? Parivrajaka đã hỏi đức Phật như vậy và đức Phật đã dạy rằng:

“Mục đích của Chánh kiến là chặt đứt vô minh, và chống lại tà kiến. Vô minh, tà kiến có nghĩa là không hiểu bản chất của sự vật hiện tượng, không hiểu nguyên nhân của khổ đau và không thực hành pháp để diệt khổ.

Chánh kiến đả phá niềm tin mù quáng vào các nghi lễ mê tín dị đoan. Chánh kiến là không tin vào hiện tượng đồng bóng, tử vi, phong thủy. Chánh kiến là tránh xa, từ bỏ mê tín dị đoan, hiện tượng huyền hoặc. Chánh kiến là từ bỏ những giáo lý dựa trên suy đoán mà không có luận cứ, luận chứng và không thông qua trải nghiệm thực tế. Chánh kiến là tâm không bám chấp.”

Con kính mong Thầy từ bi chỉ dạy và khai thị cho con.

Con chân thành cảm tạ ơn Thầy!

Con – Neerajkumar Sumaran.


Bản gốc tiếng Anh: 

Dear Respected Dhamma Guru,

Thank you so much for this wonderful guidance. Pl.  guide me  on my following observations.

“Who deserve to have the title of a “Buddhist”.

Vegetarianism :-

In one side, we say, who eat meat, indirectly he is responsible for the death of a being means he breaking the first precept.  In other side, followers are living in different locations, areas, in different atmosphere like desert areas, sea face etc, may not have the veg food throughout the year. But they are serious Buddhist practitioners. Are they not have entitled to call a Buddhist? No one adopt or listen Dhamma with empty stomach.  I think, Vegetarianism is not a criterion to select who is Buddhist & who is not.

Those, who are regularly following & respecting the Five Great Gifts (Five Precepts) ,Which was given by The Buddha, is deserve to have the title of a Buddhist.

THE PATH OF PURITY, FIVE PRECEPTS.

 • “The path of Purity” teaches that a person who wishes to be good must recognize some principles as principles of life.
 • “According to this path of purity the principles of life recognised by it are: Not to injure or kill: Not to steal or appropriate to oneself anything which belongs to another: Not to speak untruth: Not to indulge in lust: Not to indulge in intoxicating drinks.
 • The recognition of these principles, I say, is most essential for every man. For every man must have a standard by which to judge whatever he does. And these principles according to my teaching constitute the standard.
 • There are everywhere people who are patit (fallen). But there are two classes of the patit: the patit who has a standard and a patit who has no standard.
 • The patit who has no standard does not know that he has fallen. Consequently, he always remains fallen. On the other hand, a patit who has a standard tries to rise from his fallen state. Why? The answer is because he knows that he has fallen.
 • This difference between having a standard and having no standard for regulating a man’s life. What matter is not so much the fall of the man but the absence of any standard?
 • Why are these principles worthy of recognition as a standard of life?
 • The answer to this question you will find for yourselves, if you ask: Are these principles good for the individuals? Also, if you ask: Do they promote social good?
 • If your answer to these questions are in the affirmative then it follows that the principles of my Path of Purity are worthy of recognition as forming a true standard of life.

(B)  ASHTANGA MARGA OR THE PATH OF RIGHTEOUSNESS

 • There are eight constituents in the Ashtanga Marga.
 • The first and foremost element in the Astanga Marga is Samma Ditti (Right View).
 • To realize the importance of Samma Ditti (Right View), must realize that the world is a dungeon and man is a prisoner in the dungeon (Jail).
 • This dungeon (Jail) is full of darkness. So dark is it that scarce anything at all can rightly be seen by the prisoner. The prisoner cannot see that he is a prisoner.
 • Indeed, man has not only become blind by living too long in the darkness, but he very much doubts if any such strange thing as light is said to be, can ever exist at all.
 • Mind is the only instrument through which light can come to man.
 • But the mind of these dungeon-dwellers is by no means a perfect instrument for the purpose.
 • It lets through only a little light, just enough to show to those with sight that there is such a thing as darkness.
 • Thus, defective in its nature, such understanding as this is.
 • But know, the case of the prisoner is not as hopeless as it appears.
 • For there is in man a thing called will. When the appropriate motive arises, the will can be awakened and set in motion.
 • With the coming of just enough light to see in what direction to guide the motions of the will, man may so guide them that they shall lead to liberty.
 • Thus though man is bound, yet he may be free, he may at any moment begin to take the first step that will ultimately bring him to freedom.
 • This is because it is possible to train the mind in whatever directions one chooses. It is mind that makes us to be prisoners in the house of life, and it is mind that keeps us so.
 • But what mind has done, that mind can undo. If it has brought man to thraldom, it can also, when rightly directed, bring him to liberty.
 • This is what Samma Ditti (Right view) can Do.
 • What is the end of Samma Ditti? Asked the Parivrajaka’s. “The end of Samma Ditti” replied the Buddha, is the destruction of Avijja (Nescience). It is opposed to Miccha Ditti.
 • And Avijja means the failure to understand the noble truths, of the existence of suffering and the removal of suffering.
 • Samma Ditti requires giving up of belief in the efficacy of rites and ceremonies, to have disbelief in the sanctity of the Shastra’s.
 • Samma Ditti requires the abandonment of superstition and supernaturalism.
 • Samma Ditti requires the abandonment of all doctrines which are mere speculations without any basis in the fact or experience.
 • Samma Ditti requires free mind and free thoughts.

Pl. reply me with your valuable guidance.

yours faithfully.

Neerajkumar Sumaran.

 1. Mật Nguyên Tánh says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đọc bài này rồi ạ và con hoan hỷ với những chia sẻ của đạo hữu Neerajkumar Sumaran.

  Pháp đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh chuyển ngữ của đạo huynh Mật Diệu Hằng.

  Về phạm trù thọ thực, vị Thầy đã dạy chúng trò rằng “quan trọng là ăn với tâm như thế nào chứ không phải ăn gì, chay hay mặn”. Trong phạm trù giới luật, HT Tuyên Hóa đã khai thị rằng “thầy tu đạo Phật phạm giới vẫn hơn ngoại đạo, vì có giới để phạm còn ngoại đạo thì không”. Việc này tương tự như người có tiền để mà tiêu xài thì vẫn tốt hơn nhiều so với người đã không có tiền mà lại đi tiêu xài.

  Con hoan hỷ với những chia sẻ từ đạo hữu Neerajkumar Sumaran trong bài viết về chánh kiến. Trong phạm trù này, chúng trò cũng đã được vị Thầy dạy rằng Chánh kiến thì gồm có (1)Chánh kiến trong tôn kính, (2)Chánh kiến trong thờ tự, (3)Chánh kiến trong luận điểm và (4)Chánh kiến trong giải thoát.

  Cầu mong cho chanhtuduy.com ngày càng tỏa khắp muôn nơi.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh tìm được nơi nương tựa chân thật.

  Đệ tử cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy và Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Kính Thầy,

  Om Mani Padme Hum

 2. Mật Xuân Tưởng says:

  Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ với những dòng chia sẻ của đạo hữu Neejakumar Surmaran. Hoan hỷ tán thán thiện hạnh chuyển ngữ của đạo huynh Mật Diệu Hằng.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 3. Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết “Thư Ấn Độ: NGƯỜI PHẬT TỬ TRONG CÁCH SUY NGHĨ CỦA CON” được đạo huynh Mật Diệu Hằng dịch từ những dòng cảm niệm sâu sắc của bạn Neerajkuma Sumaran – bạn đọc từ Ấn Độ. Với những nhận định đúng với quỹ đạo chánh pháp thông qua ba vấn đề, (1)chay mặn, (2) thực hành tịnh giới và (3) bát chánh đạo. Qua bài viết, đạo hữu người Ấn Độ đã “nhận diện” được giá trị của người Phật tử tu tập không thể lấy ” ăn chay hay ăn mặn” là cốt lõi và lợi ích khi thực hành tịnh giới với một Phật tử đã quy y, thọ nhận 5 giới nguyện. Khi đó, dù có những lúc còn thất niệm, nhưng “có giới” để lỡ phạm vẫn còn nhận được công đức và nhờ đã thọ nhận giới nguyện nên có cơ hội để phục hồi giới nguyện nhờ các thực hành tu tập. Và trong vấn đề về bát chánh đạo, đạo hữu đó cũng nhìn nhận ra được  yếu tố trọng yếu trong bát chánh đạo là chánh kiến, nhờ đó có thể chặt đứt vô minh, tránh xa tà kiến và nhờ vậy có được cơ hội tiến tu trên đạo lộ giải thoát.

  Con hoan hỷ được đọc bài viết này trên trang mạng chanhtuduy.com của đạo hữu Ấn Độ này. Qua đó con thấy được giáo lý của Đức Thế Tôn để lại không bị phân biệt bởi không gian và khoảng cách địa lý và những gì là chánh kiến thì tại quốc độ Việt Nam này hay bất cứ nơi đâu vẫn là chánh kiến.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con được là đệ tử của Thầy, cho con cơ hội để tiếp cận nguồn tri kiến Phật đà thông qua căn phòng “duy ma cật ” thời @ không bị giới hạn bởi không gian, thời gian.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Neerajkuma Sumajan nhận ra được nhiều “viên ngọc như ý” thông qua cơ hội tiếp cận chanhtuduy.com, đọc được những bài viết của vị Thầy để không phí hoài kiếp sống làm người này.

  Cảm ơn bản dịch việt của đạo huynh Mật Diệu Hằng. Cầu nguyện những ước nguyện của đạo huynh được sớm viên thành.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 4. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết của đạo hữu  Neerajkumar Sumaran thông qua bản Việt dịch của đạo huynh Mật Diệu Hằng. Con hoan hỷ với bài viết của đạo hữu Sumaran. Hoan hỷ thay những dòng cảm niệm của một bạn đọc từ nước Ấn Độ xa xôi!

  Pháp đệ cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng đã Việt dịch.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 5. Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ đọc những dòng cảm niệm của bạn đọc Neerajkama sumaran, từ Ấn Độ.

  Con cảm tạ ơn Thầy, đã hướng dẫn chúng con đi đúng quỹ đạo chánh Pháp và trang bị chánh kiến, để chặt đứt sợ day vô minh tà kiến, để chúng con có thể bước thong dong  vào cánh cửa giải thoát.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh dịch bài của đạo huynh Mật Diệu Hằng.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 6.  

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ với những cảm nhận và chia sẻ của Neerajkumar Sumaran và hoan hỷ với thiện hạnh dịch bài của Mật Diệu Hằng.

  Qua bài viết con cảm nhận rằng đạo Phật là đạo trí tuệ, là đạo giải thoát… giúp con người thoát khỏi những xiềng xích, những ngục tù do người khác hay tự mình giam mình trong đó bằng thanh gươm trí tuệ được tạo nên bởi chất liệu chánh kiến. Những ai tu Phật nhưng không làm đúng theo lời Phật dạy thì không thể sử dụng được thanh gươm trí tuệ mà chặt đứt xiềng xích thoát dần ra khỏi những ngục tù tăm tối của vô minh, luân hồi. Điều đó đồng với việc họ chỉ mang danh là Phật tử nhưng không nếm được hương vị của giải thoát của đạo Phật, là Thái tử hoàn vũ nhưng “bản chất” lại là một tù nhân.

  Cầu nguyện cho bản thân con và các huynh đệ Mật gia sẽ sử dụng được thanh gươm trí tuệ mà Thầy trao để dần thoát khỏi những ngục tù vô minh, luân hồi từng phần cho đến toàn phần. Om Ah Hum!

 7. Kính bạch Thầy
  Con hoan hỷ với những dòng cảm niệm của bạn đọc Neerajkuma Sumaran rồi ạ!
  Người phật tử là người quy y phật, hành theo pháp phật, để có được sự chuyển hóa tâm theo đúng quỹ đạo chánh pháp, khi quy y họ còn được truyền ngũ giới, đó là hàng rào để ngăn chặn sự thất thoát công đức và sự sâm hại của ma quân, khi phạm giới họ có ý thức sám hối để phục hồi việc giữ giới, người phật tử còn phải trang bị cho mình chánh kiến, xoá bỏ vô minh, tà kiến, Đức Phật dạy “Duy tuệ thị nghiệp “chứ không phải là “Duy thực thị nghiệp ” nên không thể dựa vào ăn uống mà cho rằng đó là phật tử, để làm được những đều đó người tu cần có được vị Thầy là thiện tri thức hướng dẫn
  Mật Chi xin tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã chuyển ngữ bài viết này
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô
  Con xin cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh
  Om ah hum

 8. Mô Phật!

  Kính Bạch Thầy, con hoan hỷ với những chia sẻ của bạn đọc Neerajkumar Sumaran. Pháp đệ hoan hỷ với bài dịch của đạo huynh Mật Diệu Hằng.

  Những nhận thức của Sumaran xoay quanh 3 vấn đề chính (1) Vấn đề chay mặn, (2) Thực hành tịnh giới, (3) Bát Chánh Đạo. Bạn đọc ấy đã có những cảm niệm về lời Thầy dạy giúp bạn ấy hiểu đúng thực nghĩa của vấn đề như thế nào với từng đề mục. Quả thật nếu không có Tuệ Tri Thức chỉ ra, người ta thường dễ bám chấp vào chuyện chay mặn, trì giới phức tạp, khổ sở hay nhầm lẫn Chánh Hạnh và Trợ Hạnh,…Từ những quan kiến lầm lạc này, người ta dễ dàng bị thối thất trên đường tu hay tăng trưởng những nỗi niềm mặc cảm vô lý. Con cảm niệm công ơn vị Thầy giáo hóa giúp chúng con thấy được bản chất vấn đề, giúp chúng con “Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn mộng tưởng điên đảo, đạt đến cứu cánh Niết Bàn.”

  Những giảng luận của vị Thầy phù hợp với tính Quốc Độ, Dân Tộc và Thời Đại đang khích lệ tinh thần tu tập  của biết bao chúng sanh, cả trong và ngoài nước. Con hoan hỷ bạn đọc Sumaran đã tiếp nhận Chánh Kiến từ những bài giảng vị Thầy dù ở nơi Ấn Độ xa xôi.

  Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô vì lợi lạc và hạnh phúc chúng sanh.

  Nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.

  Om Ah Hum.

 9. Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ khi đọc những dòng cảm niệm của bạn Neerajkumar Sumaran gửi từ Ấn Độ thông qua bài Việt dịch của đạo huynh Mật Diệu Hằng. Mật Thiệu hoan hỷ với thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã chuyển ngữ bài này sang tiếng Việt. Những dòng cảm niệm của bạn Neerajkumar Sumaran về vấn đề chay mặn, thực hành tịnh giới, Bát chánh đạo đã nhận định được thế nào là một người Phật tử chân chính. Không phải chay mặn phụ thuộc vào hình thức bề ngoài mới là tu. Đạo Phật lấy trí tuệ làm đạo nghiệp mà nền tảng của trí tuệ là chánh kiến, dùng trí tuệ để chặt đứt vô minh đem lại giải thoát cho bản thân và chúng sanh. Khi nhận biết được điều đó, người tu sẽ không mặc cảm trong việc giữ giới và hiểu rằng khi người tu tịnh giới mà có phạm vẫn tốt hơn ngoại đạo.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã trang bị cho chúng con chánh kiến là nền tảng của trí tuệ thông qua việc đọc bài và comment trên trang chanhtuduy.com.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo huynh Mật Diệu Hằng thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam bảo.

  Om mani padme hum.

 10. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ đọc bức thư từ Ấn Độ “Người Phật tử trong cách suy nghĩ của con” của đạo hữu Neeraikumar Sumaran. Con hoan hỷ với những dòng cảm niệm về vấn đề chay mặn, thực hành tịnh giới, bát chánh đạo sau khi nhận được sự chỉ dạy từ vị Thầy của đạo hữu Neeraikumar Sumaran. Con hoan hỷ với ánh sáng chánh pháp từ căn phòng Duy Ma Cật đã lan toả đến đất nước Ấn Độ xa xôi. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh dịch bài của đạo huynh Mật Diệu Hằng.

  Cầu nguyện đạo hữu Neeraikumar Sumaran và đạo huynh Mật Diệu Hằng luôn tinh tấn, hanh thông, thành tựu đời đạo song hành.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ, trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 11. Kính Bạch Thầy!
  Con hoan hỷ với cảm niệm ” Thế nào là Phật tử ” qua vấn đề chay mặn, thực hành tịnh giới và Bát chánh đạo của Neerajkumar Sumaran.
  Qua đó con hiểu rằng, tu Phật là ” lấy tâm làm chủ, lấy trí làm đầu, dùng tuệ làm nghiệp “. Bởi thế đức Phật dạy chúng ta ăn như thế nào để không hại người hại vật, chứ không phải ăn cái gì, ăn chay hay ăn mặn. Thế nên tu Phật mà vẫn không chuyển hóa tâm thì cũng không khác chi người thường.
  Là một Phật tử mà” không biết những gì cần phải biết, biết không rành những gì đã biết, không biết những gì cần phải biết ” trong đó điều cần thiết nhất phải xả ly để chặt đứt tà kiến từ những hủy tục truyền thống vô minh được xiềng xích bởi người đời . Quan trọng nhất, Chánh kiến là nền tảng để tu tập mà không có thì cũng chẳng khác chi ngoại đạo sống trong bóng tôi của vô minh.
  Đặc biệt, người Phật tử cần phải có một vị Thầy dạy đạo dẫn dắt thì mới tiến tu và giải thoát như Đạo sư Patrul Rinpoche xác quyết trong tác phẩm “Lời vàng của Thầy tôi” rằng:
  “Chúng ta, tập hội những người lắng nghe giáo lý, hãy biết vận dụng nền tảng tu tập là Phật tánh của riêng ta, vận dụng lực hỗ trợ là đời người quý báu, vận dụng hoàn cảnh là có được một vị Thầy tâm linh và vận dụng phương pháp là tuân theo lời chỉ dạy của Ngài, để nương vào đó, ta có thể trở thành những vị Phật trong tương lai”.
  Con hoan hỷ với thiện hạnh dịch bài của đạo huynh Mật Diệu Hằng.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 12. Mật Phê Rô says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc thư từ đất nước Ấn Độ : NGƯỜI PHẬT TỬ TRONG CÁCH SUY NGHĨ CỦA CON.

  Con hoan hỷ với những chia sẻ của bạn đọc Sumaran về người Phật tử đúng nghĩa nhờ đọc các bài viết vị Thầy trên chanhtuduy.com . Con hoan hỷ vì trang mạng đã mang đến chánh kiến cho các bạn đọc hữu duyên trong và ngoài nước , xóa tan vô minh phiền não khi đã hiểu được rằng đạo Phật là để chuyển hóa tâm từ tâm phàm phu thành tâm Phật, làm lợi lạc cho bản thân và tha nhân chứ không như suy nghĩ của đại đa số người hiện nay là tu Phật thì phải khắc khổ như ăn chay, mặc xấu này nọ.

  Con cảm ơn vị Thầy đã mang ánh sáng chánh pháp đến xóa tan màn đêm vô minh của chúng con, chúng sanh trong nước và cả nước ngoài nhất là đất nước xa xôi Ấn Độ được xem là cái nôi của đạo Phật. Con thấm thía câu :

  Hương của loài hoa bay theo chiều gió

  Hương đạo người tu tỏa khắp muôn nơi       ( trích chanhtuduy.com).

  Con xin cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp, làm lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được nương tựa nơi bóng lành Thầy , Phật , Pháp, Tăng.

  Om Mani Padme Hum!

 13. Mật Tấn Đạt says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con Mật Tấn Đạt ( Đinh Trường)  đã đọc bài rồi ạ.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 14. Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ khi đọc những dòng cảm niệm trong bài viết “Người Phật tử trong cách suy nghĩ của con”của bạn đọc Neerajkuma Sumaran từ đất nước Ấn Độ qua bản dịch của đạo huynh Mật Diệu Hằng. Cảm ơn huynh Mật Diệu Hằng đã dịch bài.

  Cầu nguyện Thầy, Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om Mani Padme Hum

 15. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ với những cảm niệm và chia sẻ của  bạn đọc Neerjkumar Sumaran qua thư Ấn Độ: ‘Người Phật Tử Trong Cách Suy Nghĩ Của Con”

  Con tán thán  thiện hạnh  chuyển ngữ của đạo huynh Mật Diệu Hằng. cầu nguyện

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế dài lâu  của Thầy, Cô vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp làm lọi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

   

   

 16. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết “Thư Ấn Độ: Người Phật tử trong cách suy nghĩ của con” của đạo hữu Neerajkumar Sumaran. Pháp đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh chuyển ngữ của đạo huynh Mật Diệu Hằng.

  Con hoan hỷ với những chia sẻ của đạo hữu Neerajkumar về ba khía cạnh: (1) chay mặn, (2) thực hành tịnh giới và (3) Bát chánh đạo.

  Về khía cạnh chay mặn, Đức Phật chưa bao giờ bảo người Phật tử nên ăn chay mới thể hiện được lòng từ bi, mà Đức Phật chỉ dạy là nên tập trung vào “Duy tuệ thị nghiệp”, phát triển trí tuệ. Bên cạnh đó, trong 10 hoạt động tâm linh (Lễ bái, Cúng dường, Sám hối, Cầu nguyện, Ấn tống kinh, Nghe pháp, Giảng pháp, Niệm Phật, Trì chú. Thiền tập) cũng không hề đề cập gì tới việc ăn chay hay mặn. Do đó, việc ăn chay hay ăn mặn không phải là tiêu chuẩn để đánh giá ai là người Phật tử.

  Bên cạnh đó, đề cập tới khía cạnh thực hành tịnh giới, người con Phật tử nghe và thực hành theo năm giới luật để từ đó có cơ hội tích tập công đức. Việc thực hành tịnh giới giúp cho người Phật tử ý thức được những hành vi của bản thân mình, để nhằm tạo lợi ích cho bản thân khi có được thân người quý báu. Bởi vậy mà thánh tăng Gampopa đã cảnh tỉnh trong “14 điều thất bại trầm trọng”: “Đã được làm người mà không tu tập chánh pháp cũng giống như một người đến xứ sở đầy ngọc báu mà trở về tay không. Đây là một thất bại trầm trọng”. Việc thực hành tịnh giới còn giúp cho người Phật tử biết quán xét bản thân để từ đó không bị bám chấp vào những hoạt động của thế gian mà chệch khỏi quỹ đạo chánh pháp. Mỗi con người là một phân tử nhỏ của một xã hội lớn, và khi người Phật tử biết quán xét những hành vi của mình, tuân theo giới luật, ví dụ như “Không trộm cắp”; “Không tà dâm trong quan hệ giới tính” thì khi đó người Phật tử sẽ trở thành những phân tử khỏe mạnh để tạo ra một cơ thể, một xã hội khỏe mạnh và tốt đẹp.

  Và đặc biệt, khi đề tập tới Chánh kiến (Chánh kiến về thờ tự; Chánh kiến về tôn kính; Chánh kiến về luận điểm; Chánh kiến về giải thoát) thì không thể thiếu được Chánh tư duy. Bởi vì khi đề cập tới thực hành tịnh giới, Đức Phật cũng đề ra bốn cơ chế vận hành: Giá, Khai, Trì, Phạm (đóng, mở, giữ, phạm) để người Phật tử tùy theo từng trường hợp mà hành xử. Chẳng hạn như đề cập tới Chánh kiến về thờ tự là thờ những bậc đáng thờ, không thờ cúng thiên, thần, quỷ, vật. Nhưng khi về nhà nếu ta gặp người thân (người chưa phải là Phật tử) vẫn đang thờ cúng ông bà, tổ tiên mà tỏ thái độ không hòa đồng, lên giọng quở trách, gây cho người thân tâm trạng u sầu thì hành động đó lại rơi vào sự chấp pháp. Đôi lúc, hành động đó còn có thể gây phản tác dụng, khiến cho người khác sự bực tức, không tôn trọng lời nói của ta nữa, khiến cho ta mất đi cơ hội tiếp cận với họ để thực hiện Bồ đề tâm dụng. Do đó, các hoạt động Chánh kiến cần dựa trên nền tảng của Chánh tư duy là điều thực sự quan trọng.

  Kính bạch Thầy!

  Học trò chúng con có cơ hội may mắn, được đọc bài và comment trên Chanhtuduy.com để tiếp cận tri kiến Phật pháp, từ đó tích góp được hai bồ tư lượng là công đức và trí tuệ. Qua đó, giúp cho học trò chúng con hiểu thêm và biết ứng dụng những tri kiến Phật pháp qua từng bài giảng, bài viết của vị Thầy vào trong cuộc sống, theo đúng tinh thần “Pháp là cuộc sống”. Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy ạ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Neerajkuma Sumaran tinh tấn tu tập, hanh thông thế sự, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 17. Mật Tuyết Mai says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bào viết rồi ạ.

  Con hoan hỷ với những dòng cảm niệm của đạo hữu Neerajkumar Sumaran. Từ trước con đã vốn thắc mắc về vấn đề ăn chay- ăn mặn khi tu Phật nhưng khi được biết đến chanhtuduy.com được biết đến vị Thầy tôn quý và con được đọc những kiến thức Phật pháp con đã hiểu ra. Ăn chay hay ăn mặn cũng không quan trọng bằng tâm mình có chuyển hoá tâm hay không. Nếu tâm ta chuyển hoá nhất tiến tu Phật và không phạm phải 5 giới cấm của nhà Phật thì chúng ta đã và đang đi đúng trên con đường giải thoát . Đã đi đúng đường rồi nhưng để đi đến cuối con đường còn phải dựa vào sự cố gắng của người con Phật. Con đã tìm được con đường đi đến giải thoát rồi và con sẽ cố gắng để đi đến cuối con đường. Con xin cảm tạ ơn Thầy đã soi sáng và dẫn đường cho chúng con để tới được thành phố giải thoát.

  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 18. Mật Dũng Tâm says:

  Thưa Thầy

  Con Mật Dũng Tâm đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với những dòng chia sẻ của đạo hữu Neerajkumar sumaran.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 19. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc dòng chia sẻ cảm niệm của Neerajkumar Sumaran và hoan hỷ tán thán thiện hạnh dịch bài của đạo hữu Mật Diệu Hằng.

  Thanh gươm trí tuệ Phật Đà – chánh kiến sẽ giúp cho người Phật tử chân chính chật đứt mọi vô minh và thoát khỏi mọi đau khổ luân hồi. Nhưng sử dụng thanh gươm trí tuệ đó như thế nào?  Bởi vì thanh gươm trí tuệ có 84.000 loại ( 84.000 pháp môn) làm sao có thể biết đươc loại nào phù hợp với khả năng, hoàn cảnh, điều kiện của bản thân mà sử dụng cho hiệu quả. Vì vậy cần thiết phải có vị Thầy từ bi trí tuệ chỉ dạy.

  Trong thời mạt pháp này khi mà tà kiến bào phủ thì đón nhận được chánh pháp ánh sáng chánh pháp là duyên lành hy hữu,quý hiếm. Nhưng tìm vị Thầy từ bi và trí tuệ chỉ dạy còn quý hiếm gấp vạn lần.

  Nghĩ đến đây bản thân con cảm thấy ơn phước vô cùng khi chúng con có duyên lành được gặp vị Thầy chân chính từ bi chỉ dạy học trò. Thầy thấu hiểu được căn cơ, điệu kiện, hoàn cảnh của học trò mà chỉ dạy phương pháp sử dụng thanh gươm trí tuệ phù hợp, đơn giản, hiệu quả – thong dong vui tu, vui sống với tâm quân bình và thái độ hân hưởng thông qua phương tiện thiện xảo là  căn phòng Duy Ma Cật – chanhtuduy.com, để giúp cho học trò được an lạc đời này cực lạc đời sau.

  Con thành tâm cảm tạ ơn Thầy!

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.

   Cầu nguyện đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp của Thầy Cô – Mật Gia Song Nguyễn được thành tựu viên mãn vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Neerajkumar Sumaran được nối kết, nương tựa nơi bậc Tuệ tri thức – Tam Bảo từ đó được thành tựu  trên đường đạo, hanh thông trên đường đời.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  OM MA NI PAD ME HUM

 20. Mật Lưu Ly says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với những chia sẻ cảm niệm của đạo hữu Neerajkumar Sumaran.

  Con xin tán thán thiện hạnh chuyển ngữ của huynh Mật Diệu Hằng.

  Cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  om mani padme hum!

 21. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài chia sẽ của đạo hữu Neerajkumar Sumara. Con hoan hỷ với những lợi lạc mà đạo hữu đã tiếp nhận được khi đọc trên Chanhtuduy.com. Qua những chia sẽ trong bài con cảm nhận rằng đạo Phật với tôn chỉ “Duy tuệ thị nghiêp” nên lấy trí làm đầu để đưa chúng sanh đến bờ giải thoát. Khi có trí tuệ con sẽ có chánh kiến, có chánh kiến con sẽ biết được thực hành vì bồ đề tâm để giải thoát chứ không phải ăn chay hay ăn mặn. Có trí tuệ con mới biết ứng dụng pháp vào cuộc sống để đạt được nhiêu ích hữu tình giới… Để có được trí  tuệ chúng con cần có một vị Thầy dẫn dắt và giảng dạy trên con đường học đạo. Vì Đức Phật có đến 84.000 pháp môn, nếu không có vị Thầy dẫn dắt làm sao chúng con biết được pháp môn nào là phù hợp với căn cơ. Đến đây, con lại thêm phần thấy được ơn phước vì đã tìm gặp và được chấp thuận trở thành học trò của vị Đạo sư Mật giáo đáng kính.

  Con hoan hỷ với sự chuyển ngữ của đạo huynh Mật Diệu Hằng.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe cà sự trường thọ đến Thầy Cô vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 22. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ với bài chia sẻ của đạo hữu Neerajkumar Sumaran về vấn đề chay mặn, tịnh giới và chánh kiến trong bát chánh đạo đối với Phật tử.

  Con cũng hoan hỷ với quan niệm Phật tử có giới để phá còn hơn ngoại đạo không có giới để phá, nhưng những tiêu chuẩn về giới mà đạo hữu ấy vẫn chưa đi vào trọng yếu của Phật giáo Đại thừa: nhiều ích hữu tình giới. Vì Bồ đề tâm là cốt lõi của đại thừa và mọi thiện hạnh không xuất pháp từ bồ đề tâm đều là tà hạnh.

  Bản thân con may mắn được Thầy dạy các phương pháp thực hành chú trọng vào ba tinh yếu giác ngộ: xả ly, bồ đề tâm và tánh không, con được thực hành bồ đề tâm nguyện, tận dụng các hành động trong sinh hoạt hằng ngày để phát bồ đề tâm nguyện, vì vậy, chúng con vừa hân thưởng cuộc sống vừa kết nối với trường thanh tịnh của Thầy và chư Phật thông qua việc phát bồ đề tâm nên là hành giả Mật thừa tại Mật gia Song Nguyễn, con được Thầy dạy thực hành để chuyển ngũ dục thành ngũ trí.

  Ngoài ra, về chánh kiến. Thầy cũng dạy chúng con thực hành chánh kiến với 4 khía cạnh: chánh kiến trong thờ tự, chánh kiến về tôn kính, chánh kiến trong luận điểm và chánh kiến về giải thoát. Đặc biết nhất là tu pháp “chánh kiến quang minh tam muội”, đọc bài và viết comment trên chanhtuduy.com để có được chánh kiến, kết nối trực tiếp với trường thanh tịnh của Thầy và chư Phật. Từ đó, chúng con sẽ được thực hành để có chánh kiến trong trạng thái hiện hữu hàng ngày, và chúng con thực hành dần tạo thành phản xạ tâm linh tự nhiên để có được chánh kiến trong trạng thái chiêm bao, cuối cùng là, chánh kiến trong trạng thái thân trung ấm. Quan trọng nhất và cốt lõi nhất của hành giả Mật thừa là chánh kiến trong tu pháp sùng kính Đạo sư để được an lạc đời này, cực lạc đời sau, vượt luân hồi vào Tịnh Độ. Vì vậy Mật điển “Tantra – Hiện thân quý báu” xác quyết: “nghĩ tưởng tới vị Thầy của ta chỉ trong chốc lát, thì tốt hơn việc thiền định về một trăm ngàn Bổn Tôn trong mười triệu kiếp”

  Khi con càng đọc những chia sẻ của các đạo hữu vẫn đang còn loay hoay tìm cho bản thân phương pháp đúng trên con đường tầm cầu giác ngộ, con càng cảm niệm sâu sắc ơn phước khi được làm học trò của Thầy. Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo hữu Neerajkumar Sumaran tìm được nơi nương tựa chân thật để được thong dong trên đạo lộ giải thoát.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 23. Kính bạch Thầy.

  Con  hoan hỷ  đọc  những dòng cảm niệm  của  bạn  đọc  Neeraj Kuma Sumaran ở  Ấn Độ.

  Con  hoan hỷ với  thiện hạnh dịch  bài  viết của  đạo  huynh Mật Diệu Hằng.

  Con cầu nguyện  sức khỏe và  sự trường thọ Thầy Cô vì  lợi lạc  chúng sanh.

  OM AH HUM

 24. Thưa Thầy!

  Con đã độc xông bài này rồi ah. Mật thúy rất hoan hỉ với những chải niệm của đạo hữu Neerajkumar Sumaran hoan hỉ thiện hạnh dịch sang tiếng việt của đạo huynh Mật Diệu Hằng qua bài này Mật thúy hiểu được cần người tu không nhứt thiết phải ăn chay vị Thầy dại học trò chúng con Cần dùng tam thịnh nhục con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hùm

 25. Kính Bạch Thầy

  Con hoan hỷ với những   cảm  niệm của Neerajkumar Sumaran.

  Thật hoan hỷ khi bạn đọc Neerajkumar Sumaran đã có được những nhận thức thiết thực về các vấn đề chay mặn, thực hành tịnh giới và chánh kiến trong   bát chánh đạo . Qua những luận giải và  chỉ dạy của vị Thầy bạn đọc Neerajkumar Sumaran đã nhận ra được đâu là gốc là chánh hạnh mang đến giải thoát và đâu là trợ hạnh chỉ là ngọn để nhằm hỗ trợ cho chánh hạnh, để rồi không bị rơi vào sự lệch lạc nhầm lẫn lấy trợ hạnh làm mục đích chính   khổ sở bám chấp vào chay mặn vào trì giới mà bỏ qua chánh hạnh .

  Con xin tán thán với thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã dịch bài sang tiếng Anh để góp phần   mang ánh sáng chánh pháp đến với đất nước Ấn Độ xa xôi  .

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh  .

  Cầu mong cho ánh sáng chánh pháp được soi sáng khắp muôn nơi  .

  Om Mani Padme Hum

 26. Mật Hạnh Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài này rồi  ạ.

  CẦu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ.Cầu nguyện cho sức khỏe của thâỳ

  OM MANI PADME HUM

 27. Kính Bạch Thầy

  Bài này con đã đọc rồi ạ

  Con xin hoan hỷ  và  tán thán thiện hạnh  của  huynh Mật  Dịu  Hằng đã  chuyển  ngữ  

  Con hoan hỷ với những cảm niệm của  đạo hữu Neerajkumar Sumaran

  Con  xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu  nguyện  cho tất  cả  chúng  sanh thành  tựu  hạnh  phúc  của  Phật  tánh

  Om mani padme hum

 28. Mật Như Niệm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ vì sự lợi lạc của chúng sanh. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu với Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 29. Kính Bạch Thầy

  Con hoan hỷ cảm niệm chia sẻ của  đạo hữu NuraijkumarSumaran vấn đề thực hành tịnh giới, bát chánh đạo mà Thầy trang bị cho mỗi học trò chánh kiến làm hành trang bước trên con đường giải thoát. Mục đích chánh kiến chặt đứt vô minh chống lại tà kiến

  Con hoan hỷ tán tháng hiện hạnh đạo huynh Mật Diệu Hằng đã dịch sang tiếng việt

  Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy cô trường thọ vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh

  Om mani padme hum

 30. Kính Bach Thầy !

  Con hoan hỷ với bài chia sẽ ” Thư Ấn Độ : GƯỜI PHẬT TỬ TRONG CÁCH SUY NGHĨ CỦA CON ” của bạn đọc Aneerajkumar Sumaran  rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã dịch bài viết sang tiếng việt. Con hoan hỷ  vì bạn đọc Aneerajkumar Sumaran đã nhận thức ra được về chay mặn, tịnh giới và chánh kiến trong bát chánh đạo. Trong việc chay mặn chỉ là hình thức bên ngoài vậy mà nhiều người ngộ nhận là ăn chay mới là tu Phật, Đức Phật dạy là đơn sơ với thức ăn và dùng tam tịnh nhục ( không nghi con vật chết vì mình, không nghe tiếng kêu la của con vật, không thấy con vật chết trước mặt mình)

  Trong phạm trù giới luật thì con được nghe trong bài giảng của vị Thầy ( TRÁNH THAM TRONG TU TẬP, TRÁNH MẶT CẢM TRONG TRÌ GIỚI “thì  có giới để là phá đó là bồ tát, không giới mà phá đó là ngoại đạo, cho nên khi được thọ giới mà phạm thì ý thức ra và xám hối để khôi phục lại giới nguyện, còn ngoại đạo thì không có giới làm sao mà biết . Trong bát chánh đạo thì chánh kiến đứng đầu, chugs con đượcn Thầy dạy là chánh kiến gồm có 4 chánh kiến, thứ nhất là chánh kiến trong tôn kính, thứ 2 là chánh kiến trong thờ tự , thứ 3 là chánh kiến trong luận điểm và thứ 4 là chánh kiến trong giải thoát.

  Con cầu nguyện ngày càng nhiều chúng sanh hữu duyên sẽ biết đến trang mạng chanhtuduy.com để tu tập giải thoát lợi mình và lợi người.

  Con cầu nguyện Thầy và Cô trụ thế đai lâu để quay bánh xe chánh pháp vì lợi lạc tất cả chúng sanh

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tìm được nơi nương tựa chân thật. Om Ah Hum!

   

 31. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc xong những dòng cảm niệm của đạo hữu Neerajkumar Sumaran từ đất nước Ấn Độ.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã chuyển ngữ bài viết này sang tiếng Việt.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo thông qua kênh vận chuyển vị Thầy.

  Om Mani Padme Hum.

   

 32. Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỉ khi đọc bài viết của đạo hữu Neerajkuma Sumaran rồi ạ, hoan hỉ với thiện hạnh chuyển ngữ của đạo huynh Mật Diệu Hằng.

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô luôn khỏe mạnh.

  Om mani padme hum.

 33. Mộ Phật,

  “Thư gửi các trò số 145: Thế nào gọi là Phật tử của vị Thầy” là một bài viết đầy giá trị, nhất là với những bạn đọc mới đến với Phật pháp. Trong bài viết có đề cập đến ba vấn đề hay bị hiểu lầm, dẫn người tu đến chậm lụt và bám chấp, đó là vấn đề chay-mặn, tịnh giới, và tri kiến giải thoát (trên nền tảng Bát chánh đạo). Mật Nhất Nguyên hoan hỷ với những dòng chia sẻ của đạo hữu Neejakumar Surmaran về vấn đề này, cũng như lời cảm tạ của đạo hữu đến vị Thầy. Cầu nguyện cho đạo hữu hanh thông, tinh tấn trên đường đời, đường đạo. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum

  Om mani padme hum.

 34. Kính Bạch Thầy

  Con Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến) đã đọc qua bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ và tán thán thiện hạnh với những dòng cảm niệm của đạo hữu Neerajkuma Sumaran.

  Qua bài này cho con hiểu được đường đi tới lộ trình giải thoát không khó mà chỉ khó là  người tu tập hiểu và áp dụng trên nền tảng chánh kiến như thế nào trong tình huống và hoàn cảnh ra sao mới đúng đắn.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh giơ cao ngọn đuốc chánh kiến làm nền tảng đi đến giải thoát.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của  Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Om mani padme hum.

 35. Cao Thị Hoài My says:

  Kính bạch Thầy!

  Con là Mật Thuận Nữ (Cao Thị Hoài My) con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với những dòng cảm niệm của đạo hữu NeerjKumar Sumaran ạ.

  Con hoan hỷ và thán thán thiện hạnh đã chuyển ngữ bài viết của Đạo huynh Mật Diệu Hằng ạ.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ, trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu, hạnh phúc.

  Om Mani Padme Hum.

 36. Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con hoan hủy tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng chuyển ngữ bài này sang tiếng việt

  Con hoan hủy với những chia sẻ của  đạo hữuNeerajkumasumaran

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh

  Cầu mong tất cả  chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om mani padme hum

 37. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 38. Mật Phụng says:
  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc xong bài ” Thư Ấn Độ : Người Phật Tử Trong Cách Suy Nghĩ Của Con ” rồi ạ.
  Con hoan hỷ với bài chia sẻ của đạo hữu Neerajkumar Sumaran về việc chay – mặn , thực hành tịnh giới, bát chánh đạo. Qua bài viết con hiểu thêm nhiều khía cạnh nữa về chúng sanh đang mắc phải trong cuộc sống đang suy nghĩ cho việc ăn chay , mặn với lí do là không hiểu hay là cố tình mặc định nó để trục lợi như các tà sư tà quyền( vì danh vì lợi ).
  Chánh kiến đem lại cho chúng sanh nhiều lợi lạc tránh được vô minh, đã phá được tà kiến.
  Cảm ơn đạo hữu Neerajkumar Sumaran đã chia sẻ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi phát kiến ra lục diệu pháp môn trong đó có ” Chánh Kiến Quang Minh Tam Muội” giúp cho chúng con và chúng sanh tiếp cận được chánh pháp.
  Cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng đã dịch bài viết này sang tiếng việt.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy , Cô.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức ở trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.
 39. Nguyễn Hoàng Thơ says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Om Mani Padme Hum

 40. Mật Như Pháp says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 41. Mật Hữu Tâm says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy và Cô thật nhiều sức khỏe và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Con cầu nguyện cho đại dịch bệnh Covid 19 mau chóng được tiêu trừ

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

 42. Mật Hữu Tâm says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con hoan hỷ những dòng cảm niệm chia sẻ của đạo hữu Neerajkumr Sumaran và dịch sang tiếng việt của đạo huynh Mật Diệu Hằng ạ

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy và Cô thật nhiều sức khỏe và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 mau chóng được tiêu trừ

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om Mani Padem Hum

   

 43. Mật Hữu Tâm says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con hoan hỷ những dòng cảm niệm chia sẻ của đạo hữu Neerajkumr Sumaran và dịch sang tiếng việt của đạo huynh Mật Diệu Hằng ạ

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy và Cô thật nhiều sức khỏe và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 mau chóng được tiêu trừ

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om Mani Padem Hum

 44. Mật Tuấn Giác says:
  Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ với cảm niệm của đạo hữu Neerajkumt Sumaran về vấn đề chay mặn, thực hành tịnh giới, bất chánh đạo, qua bài viết con hiểu được nhiều chúng sanh, tăng ni, phật tử vẫn còn bám chấp vào vấn đề chay mặn, trong khi đó Đức Phật có dạy là dùng tâm tịnh nhục, đơn sơ với thực phẩm, và được  Thầy chỉ dạy thọ lạc là thọ pháp.

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô luôn khỏe mạnh.

  Con cầu nguyện cho virut corona sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 45. Mật Lưu Ly says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài viết chia sẻ của đạo hữu Neerajkuma Sumaran xoay quanh 3 vấn đề: chay mặn, thực hành tịnh giới và bát chánh đạo. Nếu không có Tuệ tri thức chỉ ra thì người tu sẽ dễ bám chấp vào chuyện chay mặn, trì giới phức tạp… Thật may mắn cho chúng con khi được hạnh ngộ vị Thầy,  biết đến Chanhtuduy.com, được tiếp cận với tri kiến Phật đà. Con cảm tạ ơn vị Thầy từ bi đã hướng dẫn, dìu dắt giúp chúng con thoát khỏi ngục tù sinh tử.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 46. Mật Khánh Thảo says:
  Kính bạc Thầy!

  Con đã đọc xong bài rồi ạ. Con hoan hỷ với những dòng cảm niệm của đạo hữu Neerajkumar Sumaran về vấn đề : chay mặn, thực hành tịnh giới và bát chánh đạo. Con cảm tạ ơn vị Thầy đã từ bi chỉ dạy cho chúng con thoát khỏi ngục tù sinh tử.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum

 47. Mật Ngữ says:
  Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ với sự đọc hiểu của Neerajkumar Sumaran, về vấn đề ăn chay ăn mặn không phải là tiêu chuẩn để đánh giá ai đó có phải là Phật tu hay không mà theo lời dạy của đức Phật” đơn sơ gìn giữ đạo, trí tuệ là đạo nghiệp” Kinh bát đại nhân giác”.

  Thực hành tịnh giới, gồm 5 giới cấm; sát sanh; trộm cắp; tà dâm; nói dối hại người; lạm dụng các chất, các thứ gây nghiện, giới có thể đóng và có thể mở tùy theo hoàng cảnh, ví dụ vô tình đạp phải vài con kiến thì đã phạn phải giới sát sanh, nhung vẫn còn 4 giới bù lại. Như lời khai thị của Hoà Thượng Tuyên Hóa” Thầy tu đạo Phật phạm giới vẫn hơn ngoại đạo, vì có giới để phạm còn ngoại đạo thì không”.

  Trong Bát chánh đạo có chánh kiến giúp ta chặt đứt vô minh, tà kiến theo lời hướng dẫn của vị Thầy thì ta sẽ đạt được sự giải thoát khỏi luân hồi.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy,Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện dịch corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

   

 48. Mật Tích says:
  Kính Bạch Thầy

  Con hoan hỷ được đọc bài viết chia sẻ sâu sắc của bạnNeerajkumarSumaran từ ấn độ

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy cho chúng con đi đúng quỷ đạo chánh Pháp từ căn phòng Duy Ma Cật được lan tỏa khắp đất nước Ấn Độ xa xôi

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì đại nghiệp hoằng dương chánh Pháp vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om mani padme hum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status