Aug 4, 2019

Posted by in Giáo điển | 53 Comments

Thư Bình Định: HIỆN TƯỢNG THIÊN NHIÊN QUA QUAN KIẾN THANH TRÍ

Thư Bình Định: HIỆN TƯỢNG THIÊN NHIÊN QUA QUAN KIẾN THANH TRÍ Kính bạch Thầy! Con được đọc bài “Ngắm mưa rơi…” của Thầy đã lâu, nhưng đến giờ mới ngồi tĩnh tâm cảm niệm được một cách thong thả, không xen tạp chuyện thế sự làm phân tâm. Một lần nữa con thấy thật ơn phước được hạnh ngộ vị Thầy, được thường xuyên “văn, tư, tu” về chánh Pháp từ Thầy. Riêng bài này, con đặc biệt hoan hỉ “cơn mưa Pháp không làm trôi vật nào nhưng quét sạch vô minh” cho chúng con từ bài viết của Thầy. “Quét sạch” là từ dùng trong kinh Phật, chứ chúng con tâm phàm vẫn còn dấy động bởi thế sự đa đoan, nhưng những bài pháp của Thầy đã dần dần quét từng phần “rác tâm thức” vô minh của chúng con. Con cảm tạ ơn Thầy. Qua đây con xin phép Thầy được bày tỏ một ít cảm niệmĐối với bạn đọc:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status