Apr 20, 2015

Posted by in Giáo điển | 20 Comments

Thư Cần Thơ: ĐÔI ĐIỀU CẢM NIỆM VỀ DANH TỪ “ĐỨC PHẬT”

Vì sao gọi là “Đức Phật”? Mô Phật, Kính Bạch Thầy, Con cảm tạ Thầy đã ban cho một bài pháp thật hay, là lời giải thích rõ ràng và toàn diện về danh xưng Đức Phật. Ngài được gọi là Đức Phật vì Ngài có được 3 điều: -Thứ nhất là biết những gì cần phải biết -Thứ hai là xả ly những gì cần xả ly -Thứ ba là tu những pháp đáng tu Nhờ 3 điều trên mà Ngài trở thành Đức Phật, và nếu ai làm được đầy đủ 3 điều ấy thì cũng có thể thành Phật. Lời giảng của Thầy giúp con hiểu rõ hơn về câu nói « Phật tánh bình đẳng trong tất cả chúng sanh ». Với Phật tánh sẵn có, mỗi chúng sanh đều có thể tu Phật, đều có thể theo đuổi mục tiêu giải thoát khỏi luân hồi


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
Please login to read more or kindly send an email of request to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status