Dec 11, 2014

Posted by in Giáo điển, Lá thư người tâm đạo | 23 Comments

Thư Cần Thơ: NGÀY MỚI CỦA NGƯỜI HÔM QUA

Kính Bạch Thầy, Kính Bạch Bổn Tôn, Ngồi viết những dòng này, Mật Giác Đăng con đang đắm mình trong từ trường an lạc và vô cùng hoan hỷ, con cảm nhận một cách chân thật và rõ rệt sự gia hộ của Thầy, Bổn Tôn, sự che chở của chư vị hộ pháp kim cang. Sau khi trở về từ pháp sự vừa qua, con đã luôn cảm niệm sâu sắc ân phước to lớn từ Bổn Tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy, con đã có thêm sức mạnh, thêm nguồn năng lượng để tiếp tục cố gắng trên cả đường đời lẫn đường đạo. Và chỉ nội trong một ngày hôm nay, sự cảm niệm ấy càng tăng lên muôn vạn phần, bởi con đã được tự mình trải nghiệm sự vi diệu của Chánh pháp, của sự gia hộ từ Phật lực cao cả, một


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status