Jun 10, 2017

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 81 Comments

Thư Canada: HOA SEN TÂM THỨC

Thư Canada: HOA SEN TÂM THỨC

Kính bạch Thầy!

Con xin phép dịch comment của đạo hữu Tantra Citta (Jeffrey Bernard Forest) sang tiếng Việt, như sau ạ:

“Kính bạch vị Thầy tâm linh tôn quý,

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status