May 3, 2017

Posted by in Lá thư người tâm đạo, SONG NGỮ ANH VIỆT | 72 Comments

Thư CANADA: Thầy ơi, duyên nghiệp của con không thuộc về Thiên chúa giáo! (Dear Guru, I am not destined to be a Catholic!)

Thư CANADA: Thầy ơi, duyên nghiệp của con không thuộc về Thiên chúa giáo! (Dear Guru, I am not destined to be a Catholic!)

“Kính bạch vị Thầy tâm linh tôn quý,
Con cảm tạ ơn Thầy vì tấm lòng quảng độ đã cho phép con đọc những bài giảng của Thầy trên trang chanhtuduy.com. Con rất cảm động trước bồ đề tâm của Thầy và ngưỡng mộ trí tuệ của vị Đạo sư Mật giáo. Con muốn viết đôi dòng cảm niệm về những điều con được học từ những bài giảng của Thầy.
Trước hết, con muốn bày tỏ lý do tại sao con chọn Phật giáo. Con sinh ra trong gia đình theo đạo thiên chúa nhưng con đã chọn nghiên cứu và học Phật giáo vì Phật giáo chỉ chúng con giá trị thường hằng trong thế giới vô thường này và chỉ ra cho chúng con giá trị đích thực. Thông qua việc hiểu biết về luật tắc nhân quả, việc thực hành pháp hàng ngày giúp chúng con thấu hiểu và phát triển Bồ đề tâm cũng như trí tuệ, chúng con có thể khai thác được tiềm năng của bản thân để đạt được mục đích giác ngộ tối thượng. Con là người mới thực hành giáo lý Phật đà, con hiểu được rằng hạnh phúc và niềm vui không phụ thuộc vào những điều kiện bên ngoài mà là những trải nghiệm về tâm. Chuyển hóa tâm là điều thú vị đối với con, vì vậy con muốn học thêm về giáo lý nhà Phật để được chuyển hóa tâm, thành tựu mục đích giải thoát tối thượng.

Om Mani Padme Hum.

Jeffrey Bernard Forest (đang sống tại Edmonton, Alberta, Canada)

Con rất ấn tượng với các phương pháp niệm thần chú Om Mani Padme Hum và phát triển Bồ đề tâm mà Thầy đã phát kiến. Khi thực hành Phật pháp hàng ngày cùng với việc phát triển Bồ đề tâm giúp mọi người và bản thân thoát khỏi đại dương đau khổ của luân hồi sinh tử một cách nhanh chóng và đạt được giác ngộ tối thượng, hạnh phúc miên viễn và trí tuệ Phật đà. Con nhớ đến lời dạy của ngài Trulshik Rinpoche: “Nếu con phát bồ đề tâm, đó sẽ là nguyên nhân mang lại hạnh phúc cho bản thân và tha nhân. Tất cả những khổ đau con gặp phải trong cuộc đời này sẽ bị tiêu trừ. Vì vậy, cầu nguyện cho tất cả những ai chưa phát triển được dòng tâm thức quý giá này sẽ tinh tấn tu tập để phát triển nó. Cầu nguyện cho những ai đã phát triển được bồ đề tâm, sẽ luôn nỗ lực hết mình để tâm bồ đề không thoái chuyển, tinh tấn tu tập để tình yêu thương và lòng từ bi tuôn chảy không ngừng.”

Bên cạnh đó, con thường xuyên đọc tụng tâm kinh Bát Nhã, con đọc và suy nghĩ nhiều về ý nghĩa sâu xa của những lời dạy trong Tâm kinh. Tất cả các Bồ tát đều y theo bát nhã ba la mật đa mà giải thoát luân hồi sinh tử. Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đề, bồ đề tát bà ha! Và thông qua bài giảng của Thầy, con hiểu rằng với sự cho phép của Thầy, niệm thần chú Mani theo phương pháp dạy của Thầy với tâm bồ đề sẽ giúp con có được trí huệ bát nhã.
Điều quan trọng nhất là tuân theo huấn thị của vị Đạo sư, đó là cách tốt nhất để học và thực hành pháp với một hành giả mới bước vào cửa đạo như con. Con rất biết ơn những nỗ lực của Thầy vì sự lợi lạc của chúng sanh. Ngài Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche đã từng dạy: “Khi một đạo sư giác ngộ với trí tuệ và lòng bi mẫn gặp một đệ tử có tín tâm và hạnh tinh tấn, điều đó giống như ánh mặt trời được tập trung lại nhờ kính lúp và chiếu vào đống cỏ khô, khiến nó bùng cháy lập tức. Tương tự như vậy, dòng ân phước mà chúng ta đón nhận sẽ tương ứng với mức độ sùng mộ của chúng ta.” 

Om Mani Padme Hum.

Ảnh chụp nơi Jerrey đang sinh sống

Sau khi đọc các bài giảng của Thầy, Con nhận ra những phẩm chất quan trọng của vị Thầy Mật giáo. Trước hết, Thầy chắc chắn là người tuân theo giới luật và giới nguyện Bồ tát. Thầy đã nghiên cứu sâu về giáo lý con đường Bồ tát đạo. Tuệ tri của Thầy sâu sắc và Thầy có những trải nghiệm tâm linh thực sự về Bồ tát đạo. Bồ đề tâm của Thầy trải rộng với mọi chúng sanh. Thầy có sự kiên cường, tinh thần vô úy thông qua hành động và truyền trao tinh thần vô úy Phật đà cho học trò. Thầy luôn khoan dung và kiên nhẫn trong việc dạy bảo học trò. Thầy kiên trì và luôn tỉnh thức, chánh niệm, đoạn trừ phiền não thế gian. Cuối cùng, Thầy có nhiều phương tiện thiện xảo để giúp học trò kết nối tâm linh với Thầy. Thông qua việc đọc những bài giảng của Thầy, con nhận thấy rõ được những phẩm chất cao quý của vị Đạo sư chân chính ở trong Thầy.
Om Mani Padme Hum.

Trong khi đọc các bài giảng của Thầy, con đồng thời cũng được xem các bức ảnh về Mật gia Song Nguyễn và các huynh đệ kim cang. Con chưa được đến Mật gia Song Nguyễn, nhưng con mong đợi ngày đầu tiên được đến Mật gia Song Nguyễn thỉnh an Thầy. Con là người nước ngoài, đang sống ở Canada và con rất hứng thú được học giáo lý Phật đà. Con đã được nghe nhiều điều kỳ diệu về Mật gia Song Nguyễn. Và tuyệt vời hơn nữa là những câu chuyện con được nghe về vị Thầy xuất sắc, giáo thọ tuệ tri thức của Mật gia Song Nguyễn. Và một ngày nào đó, con sẽ được diện kiến vị Thầy từ bi với trí tuệ uyên thâm và những trải nghiệm tâm linh sâu sắc giúp chúng sanh thoát luân hồi sinh tử, đó là niềm hoan hỷ, hân hạnh của con. Và được gặp các huynh đệ kim cang trong tịnh trú Mật gia Song Nguyễn cũng là niềm hạnh phúc của con.

Con cầu nguyện Thầy Cô và các huynh đệ kim cang trong tịnh trú Mật gia Song Nguyễn sức khỏe và thành tựu đạo pháp. Om Mani Padme Hum.
Con cầu nguyện vị Thầy tâm linh tôn quý trường thọ vì sự lợi lạc của chúng sanh.
Con cầu nguyện giáo pháp của Thầy lan tỏa khắp muôn nơi vì lợi lạc của hữu tình.
Cầu nguyện đau khổ của tất cả chúng sanh được lắng dịu.
Om Mani Padme Hum.”

Kính

J.Bernard Forest

(Translated by Mật Diệu Hằng)


Nguyên ngữ tiếng Anh:

To the holy Guru,

Ảnh chụp nơi Jerrey đang sinh sống

I would like to thank you for your generosity in which helps me to read the articles and your teachings on the site of chanhtuduy.com. I am touched by your compassion and I am admired of your wisdom. I would like to write some words about what I learn from the Guru’s article.

Firstly, I want to write why I have chosen to learn Buddhism. I was born Catholic but I have chosen to study and learn Buddhism because Buddhism points us to lasting values in this impermanent world, and gives us valuable information about how things really are. Through understanding the law of cause and effect, practicing daily dharma to gain insight and develop compassion and wisdom, we can tap into our potential to realize the ultimate goal of Enlightenment. As a beginner to Buddhism, it is my initial understanding that happiness and joy do not depend on outer conditions, but on the experience of mind itself. Transforming the mind is something that greatly appeals to me and so I look forward to learning more about Buddhism and to transform my mind, into ultimate reality! Om Mani Padme Hum.

I am really impressed by the methods of reciting Om Mani Padme Hum with Bodhicitta. In doing dharma practice every day, especially with bodhicitta, helps everyone and myself to be free from the oceans of samsaric suffering as quickly as possible and to achieve full Enlightenment, peerless happiness, and omniscient mind. I remembered Trulshik Rinpoche wrote that: “If you are able to generate bodhicitta, it will be the cause of every happiness for yourself and others, and all the suffering you encounter in your daily life will be dispelled. Whether we and our fellow beings experience happiness or suffering, whether we have peace or violence in the world, depends entirely on the condition of our minds. The mind is what determines whether there will be happiness or suffering; our states of mind are what makes our actions negative or positive. Therefore, may those who have not already generated this excellent and precious noble mind work very hard to develop it. May those who have already generated bodhichitta try their best not to impair it, working hard to increase love and compassion so that it continues to grow.”

Beisdes, the Heart Sutra are a constant companion with me and I recite it and think about the meaning of this wise and profound book of deep teaching. All Bodhisattva’s take refuge in the Heart Sutra and the great mantra of Prajnaparamita heals all suffering. Gate gate, paragate, parasangate, bodhi svaha! And through the Guru’s teachings, I know that reciting Mani Mantra with Bodhicitta will help me to get the Prajnaparamita with the Guru’s permission.
And the most important thing is that following the Guru’s teachings is the best way to learn proper dharma practice and as an initiate to Buddhism, I am much appreciative of the Guru’s efforts. Like the saying by Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche “When an enlightened master who has wisdom and compassion meets a disciple who has faith and diligence, it is as if the sun’s rays where suddenly concentrated through a magnifying glass and focused onto dry grass, causing it to burst into flames, at once. In the same way, the blessings we receive will correspond directly to the intensity of our devotion.”

Om Mani Padme Hum.

Nơi Jerrey đang sống (Canada)

After reading the Guru’s articles. I believe there are important qualities that a Guru should possess. The Guru must first of all follow the precepts and vows of a Bodhisattva. He must have studied in depth the teachings of the path of the Bodhisattva. His understanding must be deep and have truly experienced the teachings. The Guru must feel sincere compassion toward all sentient beings. He must be fearless and show much courage, not only in his own actions but also when he teaches others. The Guru must be tolerant and patient with his students and practice. He must be tenacious and not allow himself to be carried away by disappointment or discouragement. Finally, the Guru must be capable of communicating effectively with students. By reading the teacher’s articles, the ideal qualifications of a proper Guru are indeed exemplified. Om Mani Padme Hum.

While reading the Guru’s articles, I am also seeing the pictures of Song Nguyen Tantra House and dharma friends. I have never visited Song Nguyen Tantra House, but I look forward to the day of my first visit there. I am a foreigner living in Canada and I’m also an interested student of Buddhism. I have heard wonderful things about Song Nguyen Tantra House. And even more beautiful are the stories that I have heard about the excellent Guru in charge of Song Nguyen Tantra House. To one day be in the presence of the benevolent Master, with his profound experiences and knowledge, in the way of rescuing us restless sentient beings, will be pure joy indeed. And to meet my fellow dharma friend’s at the Ashram will be supreme happiness as well.

I pray the Guru and his consort and the dharma friend’s at Song Nguyen Tantra House all the best healthy wishes to enlighten Buddha’s nature. Om Mani Padme Hum.
May the holy Guru live long for the benefit of all sentient beings
May the Guru’s teachings flourish all over the world for the sake of sentient beings.
May the sientient beinsg free from the suferings and its causes.
Om Mani Padme Hum.

Jeffrey Bernard Forest


Letter from CANADA: Dear Guru, I am not destined to be a Catholic! (Thầy ơi, duyên nghiệp của con không thuộc về Thiên chúa giáo!)

 1. Mật Hoàng Vân says:

  Con kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi Thầy Ạ.

  Con cầu nguyện cho Thầy cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  OM MANI PADME HUM.

 2. Mật Huệ Pháp says:
  Dear Jeffrey Bernard Forest

  The teachings of the Buddha are incredibly so vast that probably no one could even read through them once in a single lifetime, let alone practice all of them. And yet, in Vajrayana’s path, we do not have to go through that process. The entire vajrayana path can be traversed in less time than it takes to read through the sutras. We can make it thanks to the vastly knowledgeable Guru with logical and scientific methods of practice extracted from his lifetime’s practice and experiences. That’s the reason why in Vajrayana or Tantrayana, the Guru is viewed as the embodiment of the trikaya (three bodies: Buddha, Dharma and Sangha); the overlord of all buddha families; the principle of all the mandalas and the embodiment in the single form of all Yidams. Like you, I really feel lucky to find out an authentic Guru when read Chanhtuduy.com which stores more than 1,300 articles and 200 audio-discourses. Through them, the Guru guides us in ways that nurture our inspiration to attain the supreme reality the Buddha has pointed out. He shows us the best and most suitable ways to maintain uninterrupted Dharma learning in our busy life, which not many Gurus can do. Soygal Rinpoche once said that there was only one way of attaining liberation and of obtaining the omniscience of enlightenment: following an authentic spiritual master. But how to attend the Guru, how to relate to Guru, fundamentally it all comes down to devotion. The Guru Rinpoche taught that:”Although your Guru’s merit is as much as layers of cloud, the blessing rain will never fall down unless you have a field of devotion”. I am so delightful to read your comment that are filled with Guru devotion and to know that a fellow Dharma friend in the faraway picturesque land is following the Guru’s teachings everyday.

  Thank you for sharing with us amazingly beautiful thought about the Guru and fellow Dharma friends in Song Nguyen Tantra House. Looking forward to seeing you in Song Nguyen House in a very near future.

  May Guru live long for the sake of all sentient beings
  May you fully achieve fruition of all efforts in the journey to enlightenment.
  May all sentient beings be surrounded by the blessings of the Three Jewels.
  Om Ah Hum

 3. Mật Thủy says:
  Kính bạch Thầy!
  Đọc những dòng cảm niệm của đạo hữu người Canada – Jeffrey Bernard Forest về Thầy, về những bài giảng của Thầy, liên hệ trích dẫn những lời dạy của các bậc đạo sư khác, trong con dạt dào niềm hoan hỷ. Sinh ra trong một gia đình theo đạo Thiên chúa giáo, nhưng duyên nghiệp Jeffrey không thuộc về Thiên chúa giáo mà là Phật giáo. Đạo hữu ấy đã đến với đạo Phật bằng sự tìm hiểu, nghiên cứu, tư duy nghiêm túc để có những nhận định sâu sắc về giá trị của đạo Phật giúp người tu dần chuyển hóa tâm thức và hướng đến giác ngộ tối thượng. Và thông qua duyên lành được đọc những bài viết của Thầy, đạo hữu ấy nhận ra được những phẩm chất quan trọng của một vị Thầy Mật giáo nơi Thầy. Những dòng bày tỏ tâm tư của Jeffrey chân thành khiến con hoan hỷ, bởi thái độ chân thành này xuất phát từ niềm tin bắt nguồn từ sự tư duy, nhận thức theo đúng quy trình văn – tư – tu, chứ không phải là sự nhận xét máy móc, qua loa, hời hợt. Con mong rằng ước nguyện sớm được đến Mật gia Song Nguyễn hạnh ngộ vị Thầy của đạo hữu ấy sẽ sớm thành hiện thực!
  Kính bạch Thầy! Những bức thư của các đạo hữu từ các nước trên thế giới như Ấn Độ, Bhutan, Canada… được đăng trên chanhtuduy.com gần đây khiến học trò chúng con náo nức và đầy tự hào! Họ cũng là những người trí thức với tư duy, nhận thức sâu sắc, và họ đã nhận ra những giá trị thực hành, ứng dụng của những bài pháp của Thầy, bày tỏ lòng ngưỡng mộ lòng từ bi, trí huệ của Thầy. Con cảm thán những bài viết, những dòng cảm niệm của họ. Tất cả đó đã cho chúng con thêm những góc nhìn khách quan, để ý thức được rằng mình đang được “ở cạnh hồ nước mát” và thêm trân quý những dòng tinh túy cam lồ mà mình đã và đang được nhận.
  Con tán thán công hạnh của Thầy! Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh!
  Cảm ơn đạo hữu Mật Diệu Hằng đã Việt dịch những dòng cảm niệm của Jeffrey.
   
  Con tán thán thiện hạnh, công đức dịch bài của các huynh đệ kim cang sang các ngôn ngữ khác để giúp các bạn đọc hữu duyên ở các quốc gia khác trên thế giới có thêm cơ hội được tiếp cận những bài viết lợi lạc của Thầy trên chanhtuduy.com.
 4. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỉ khi đọc bước thư gửi từ đất nước Canada của đạo hữu Jeffrey. Thật hoan hỉ khi hương chánh pháp của Mật Gia Song Nguyễn nay đã lan tỏa khắp năm châu . Đọc những dòng cảm niệm của đạo hữu Jeffrey con có thể cảm nhận được lòng sùng kính vị Thầy cũng như trân quý giáo pháp của đạo hữu ấy. Từ đó khiến con dâng lên niềm tự hào khi được làm học trò của Thầy, được cùng một tổ quốc, cùng một ngôn ngữ với Thầy, được Thầy truyền trao những pháp tu diệu dụng giúp chúng con thong dong, an lạc đời này cực lạc đời sau!

  Con xin cầu nguyện Thầy, Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cảm ơn đạo hữu Jeffrey đã viết bài cảm niệm, cầu nguyện cho đạo hữu thành tựu những ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 5. Vũ Tuấn Nam says:
  Kính Bạch Thầy. Con tên là Vũ Tuấn Nam con đến từ Hạ Long – Quảng Ninh!. Con đã đọc bài viết này rồi ạ ! . Con cảm ơn Thầy . Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh!
 6. Mật Phê Rô says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết từ CANADA : THẦY ƠI, DUYÊN NGHIỆP CỦA CON KHÔNG THUỘC VỀ THIÊN CHÚA GIÁO !

  Con hoan hỷ với những dòng cảm niệm chân thành bộc bạch của bạn đọc đến từ Canada , điều này là sự minh chứng cho hai câu thơ:
  Hương của loài hoa bay theo chiều gió
  Hương đạo người tu tỏa khắp muôn nơi.

  Con hoan hỷ thiện hạnh của Đạo huynh Mật Diệu Hằng đã chuyển ngữ bài viết qua tiếng Việt cùng chư đạo huynh kim cang đã chuyễn ngữ các bài viết của vị Thầy qua các thứ tiếng để gieo duyên cho tất cả các bạn đọc hữu duyên được biết đến những bài viết, bài giảng ngập tràn chánh kiến trên chanhtuduy.com

  Con cầu nguyện Thây Cô sức khỏe , trường tồn vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp, làm lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đều có được duyên lành biết đến chanhtuduy.com !
  Om Mani Padme Hum!

 7. Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc những cảm niệm của J.Bernard Forest qua bài dịch của Đạo huynh Mật Diệu Hằng.

  Thật hoan hỷ với những cảm niệm của J. Bernard Forest về Phật giáo, về những bài giảng của Thầy trên chanhtuduy.com. Và điều đáng hoan hỷ hơn là ông ấy có thể nhận thức được sự vô thường, con đường giải thoát khi tu Phật, từ đó vượt qua sự ràng buộc về tôn giáo khi gia đình theo đạo thiên chúa để chọn Phật giáo.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.

  om ah hum

   

 8. Mật Tuyết Mai says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết rồi ạ.
  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!

 9. Mật Phước says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con hoan hỷ với thư CaNaDa ” Thầy ơi, duyên nghiệp của con không thuộc về Thiên chúa giáo (Dear Guru, I am not destind to be a catholic!).
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 10. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh và công đức chuyển ngữ những chia sẻ của đạo hữu Jeffrey Bernard Forest sang tiếng Việt của Đạo huynh Mật Diệu Hằng. Bản dịch dường như đầy cảm xúc và được thăng hoa hơn trong bản dịch của Đạo huynh. Con hoan hỷ, cảm động và thực sự ngưỡng mộ trước sự tiếp thu tinh thần sùng kính Đạo sư thuần khiết trong tu tập Mật giáo của đạo hữu Jeffrey. Thật ấn tượng khi đạo hữu ấy ban đầu là người công giáo, nhờ những bài giảng của Thầy mà nhận ra những giáo lý Phật đà giúp đạt được mục tiêu giải thoát tối thượng, nhận ra tinh thần phóng khoáng toả ra từ vị Thầy tựa như một người lữ hành không mệt mỏi trên con đường giáo hoá chúng sanh rồi quyết tâm lựa chọn con đường tu tập Phật giáo. Những chia sẻ của đạo hữu Jerrey dường như ghi ấn tượng đậm nét về tinh thần tư duy, cũng là tinh thần của người tu tập chân chánh theo lời Đức Phật dạy là “Duy tuệ thị nghiệp”.

  Gần đây, việc ngày càng nhiều các đạo hữu từ khắp các nước trên thế giới đến với trang mạng chanhtuduy.com và bày tỏ sự quy ngưỡng Mật gia khiến con không khỏi cảm thấy tự hào và càng trân quý hơn cơ hội quý báu của mình khi được tiếp cận với giáo pháp qua tiếng mẹ đẻ và được nhận những lời dạy của Thầy một cách trực tiếp tại quê hương của mình. Sự bày tỏ chân thành của các đạo hữu ở khắp mọi nơi, kể cả những nơi được coi là cái nôi của Phật giáo hay nơi trái tim nền văn minh nhân loại cũng là một minh chứng rõ ràng cho sự phát triển của Mật gia Song Nguyễn về mặt chất, nhờ vào giáo pháp và phương pháp truyền thụ thiện xảo của vị Thầy tâm linh.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 11. Mật Tự Tâm (Trần thị Ngát) says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài ” Thư từ CaNaDa” rồi ạ
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy ,Cô vì lợi lạc chúng sanh,cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om mani Padme hum.
 12. Kính bạch Thầy !
  Con hoan hỷ khi đọc những dòng cảm niệm gửi từ Canada của Jeffrey Bernard Forest thông qua bài dịch của Đạo huynh Mật Diệu Hằng. Con hoan hỷ khi càng ngày có nhiều bạn đọc trong và ngoài nước biết đến chanhtuduy.com. Con xin tán thán thiện hạnh của các Đạo huynh, đạo hữu đã chuyển ngữ các bài viết sang tiếng nước ngoài và gieo duyên cho các bạn đọc nước ngoài.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện Đạo huynh Mật Diệu Hằng cùng gia đình hanh thông đường đạo lẫn đường đời.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam bảo.
  Om mani padme hum.

 13. Mật Tường Vi says:

  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỷ khi đọc những dòng cảm niệm sâu sắc của đạo hữu Jeffrey Bernard Forest từ đất nước Canada xa xôi. Con cảm nhận được lòng sùng kính Đạo sư, niềm vui sướng khi nhìn thấy ánh sáng chánh kiến Phật đà của đạo hữu ấy qua trang mạng chanhtuduy.com.
  Con tán thán thiện hạnh của Đạo huynh Mật Diệu Hằng đã dịch bài cảm niệm này.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã luôn từ bi chỉ dạy chúng con!
  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh!
  Om Mani Padme Hum.

 14. Thưa Thầy!
  Con đa đọc xong thư gởi cadana rồi ah Mật Thúy rất hoan hỉ với thiện hạnh dịch thư gởi cadana của Đạo huynh Mật Diệu Hằng con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc cua chúng sanh Om ah hùm

 15. Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con vô cùng hoan hỷ khi đọc được những dòng cảm niệm của đạo hữu Jefferey Bernard Forest. Thời gian gần đây, khi thấy có rất nhiều những người học trò mới đến với Mật gia Song Nguyễn cả trong lẫn ngoài nước, với một lòng sùng kính Đạo sư và trân quý giáo pháp lớn lao, con thật sự cảm động và không khỏi hổ thẹn khi nhìn lại bản thân mình. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu Jefferey Bernard Forest, khi đã bứt phá ra khỏi con đường thiên chúa giáo như những người trong gia đình mình, quyết tâm nghiên cứu và thực hành Phật pháp nhằm đạt được mục đích giác ngộ tối thượng. Con cầu nguyện Bổn Tôn gia hộ thông qua kênh vận chuyển vị Thầy cho chúng con luôn biết trưởng dưỡng tấm lòng sùng kính Đạo sư và trân quý giáo pháp để đạt được mục tiêu giải thoát trong tương lai!
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô để làm lợi lạc cho chúng sanh!
  Con cầu nguyện cho đạo hữu Jefferey Bernard Forest sớm thành tựu ước nguyện được hạnh ngộ vị Thầy tâm linh!
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!
   
  Om mani padme hum!

 16. Kính thưa Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi.
  Om mani padme hum.

 17. Mật Tịnh Dung says:
  Kính bạch Thầy!

  Đọc những dòng cảm niệm của đạo hữu Jeffrey Bernard Forest, con vừa hoan hỷ, xúc động, vừa không khỏi cảm giác chạnh lòng, xấu hổ khi quán xét lại bản thân mình. Chanhtuduy.com là một kho tàng quý giá, chứa đựng tinh túy Phật học đã được vị Thầy chắt lọc, trình bày một cách khoa học, rõ ràng, đem lại nguồn ánh sáng chánh kiến giúp chúng con và chúng sanh lìa mê về giác. Thầy vẫn luôn nhắc nhở chúng con Đạo Phật là đạo tự giác, tự nguyện, chỉ khi chúng con hiểu được sự nhiệm màu của Phật Pháp, biết trân quý giáo Pháp thì khi đó chúng con mới tu tập theo đúng quỹ đạo Chánh Pháp và có được kết quả chuyển hóa tâm, tiêu trừ nghiệp chướng, tích tập công đức. Còn những ai đến với giáo Pháp bằng thái độ thiếu trân quý, không nghiêm túc, hoặc chỉ để trang hoàng bản ngã chứ không vì mục đích cứu cánh giải thoát khỏi luân hồi sinh tử thì dù có nỗ lực bao nhiêu thì cũng chỉ là tà tinh tấn, không những không đạt kết quả gì mà còn phải nhận lãnh hậu quả do mình tạo tác.

  Giáo điển, giáo Pháp Phật đà không chỉ có duy nhất ở Mật Gia Song Nguyễn, tuy nhiên, tựa như một đại dương bao la, mà nếu không có phương pháp, không có kỹ năng, không có người dẫn đường thì chỉ có đi lạc và lạc mãi mà thôi. Con nghĩ rằng, yếu tố quan trọng khiến cho Mật Gia Song Nguyễn khác biệt và đạt đến kết quả như hôm nay là bởi những phương pháp sư phạm tuyệt vời mà người truyền thụ không ai khác chính là vị Thầy, vị Kim Cang sư từ bi và trí tuệ. Những phát kiến tâm linh, những xá lợi Pháp thân là minh chứng cho trí tuệ của Ngài và sự chuyển hóa tâm, hanh thông thế sự, thành tựu đời đạo của học trò là minh chứng cho kỹ thuật mài dũa từ viên ngọc thô thành viên ngọc sáng của vị Thầy. Bởi lẽ Thầy luôn sát sao theo dõi và chỉ dạy học trò từ những điều nhỏ nhất nên học trò nhanh chóng nâng tầm đạo phong, đạo hạnh, trở thành những hành giả chân chánh, nghiêm túc. Đây là điều vô cùng quý giá mà chúng con may mắn có được khi sinh ra ở quốc độ này, dân tộc này, đất nước này, có cơ hội gần gũi vị Thầy tâm linh tôn quý. Chắc chắn rằng, ngoài Mật Gia Song Nguyễn, chúng con chẳng thể tìm đâu một đạo tràng tu tập mà sau mỗi ngày, chúng con lại khám phá ra những khía cạnh tiềm ẩn của bản thân, để mà từ bỏ quỷ tính, để mà phát triển những phẩm tánh tốt và hoàn thiện bản thân mình hơn mỗi ngày.

  Con hiểu được sự thiết tha mong chờ được có duyên lành hạnh ngộ vị Thầy tâm linh của các đạo hữu ngoài lãnh thổ Việt Nam nói chung và đạo hữu Jeffrey Bernard Forest nói riêng. Thật sự đây là một diễn trình tất yếu khi mà Mật Gia Song Nguyễn luôn tiến lên bằng tôn chỉ “duy tuệ thị nghiệp” với ánh sáng chánh kiến ngày càng lan tỏa mạnh mẽ. Con cảm thấy vô cùng tự hào, vô cùng biết ơn cơ hội quý báu mà Thầy đã cho con, đó là cơ hội trở thành học trò và tu tập nơi mái nhà Mật Gia song Nguyễn. Con cầu nguyện cho bản thân con và huynh đệ Kim Cang sẽ luôn tỉnh thức, chánh niệm, chú tâm để không đánh mất đi cơ hội tu tập Chánh Pháp ngàn năm hy hữu này.

  Con thành tâm cầu nguyện cho ngày càng nhiều bạn đọc tiếp cận với nguồn sáng trí tuệ của Chanhtuduy.com và có duyên lành trở thành học trò của Thầy để được thong dong tiến trên đạo trình giải thoát.

  Con cầu nguyện cho Thầy, Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh. Con cầu nguyện cho Đạo nghiệp hoằng dương Chánh Pháp của các Ngài được hanh thông thuận lợi.

  Cầu nguyện đạo hữu Jeffrey Bernard Forest với tấm lòng sùng mộ Đạo sư sẽ sớm viên thành những ước nguyện chính đáng.

  Om Mani Padme Hum!

 18. Mật Quỳnh Nguyên ( Lê Phương Nhật Oanh ) says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con rất hoan hỷ với những dòng cảm niệm của J.Bernard Forest từ CANADA. Khi đọc những dòng cảm niệm này  con cảm nhận được lòng sùng kính Đạo sư và trân quý giáo pháp, niềm hoan hỷ khi được đọc những bài giảng của Thầy trên chanhtuduy.com của J.Bernard Forest và con cảm thấy rất may mắn khi được làm học trò của vị Thầy.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh Mật Diệu Hằng đã dịch bài viết này sang tiếng việt.

  Con cầu nguyện những tia sáng chánh kiến sẽ soi rọi khắp muôn nơi vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô.

  Cầu nguyện cho J.Bernard Forest luôn mạnh khỏe, tinh tấn vui tu.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

 19. Mô Phật !
  Kính Bạch Thầy !
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con hoan hỷ với bạn đọc từ Canada đã có niềm tin vào Phật pháp , lòng sùng kính Thầy . Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh dịch bài của Đạo huynh Mật Diệu Hằng để cho tất cả trong và ngoài nước được đọc bài trên trang mạng chanhtuduy.com.
  Con xin cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy , Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh .
  Om Mani Padme Hum..

 20. Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh chuyển ngữ lá thư mà đạo hữu Jeffrey Bernard Forest gởi từ Canada của Đạo huynh Mật Diệu Hằng. Con cũng hoan hỷ với những dòng cảm niệm chân thành, sùng kính Đạo sư, trân quý giáo pháp của đạo hữu Jeffrey Bernard Forest. Cầu nguyện Bổn Tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy gia hộ cho con và các huynh đệ Kim Cang luôn tỉnh thức, chánh niệm, chú tâm để trưỡng dưỡng lòng sùng mộ Đạo sư, trân quý giáo pháp ngõ hầu tránh “chết khát bên hồ nước mát”.
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

 21. Nguyễn Hà Liên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ và xúc động khi đọc những dòng cảm niệm của đạo hữu Jeffrey Bernard Forest từ nước CaNada qua bản dịch của Đạo huynh Mật Diệu Hằng.
  Con cầu nguyện đạo hữu Jeffrey sẽ sớm thành tựu ước nguyện của bản thân mình.
  Con cầu nguyện Thầy Cô luôn khỏe mạnh và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Con hoan hỷ tán thán công đức của các đạo huynh Mật Gia đã chuyển ngữ các bài Pháp của vị Thầy sang các ngôn ngữ khác, giúp tất cả chúng sanh hữu duyên tiếp cận chánh Pháp Phật Đà và nhận được những lợi lạc vô song từ các bài Pháp của Thầy. Con cầu nguyện các đạo huynh sức khỏe và thành tựu những ước nguyện chánh đáng nhờ sự gia hộ của Bổn Tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 22. Mật Giác Đức says:
  Con thưa Thầy Cô
  Con hoan hỷ đọc những cảm niệm của đạo hữu Jeffrey Bernard Forest, từ đất nước xa xôi canada! Với nhũng cảm niệm chân thật, chân quý giáo Pháp, và sùng mộ Đạo sự của đạo hữu Jeffrey Bernard Forest, con hết sức hoan hỷ tán thán tinh thần cầu Pháp của đạo hữu! Qua bức thư từ canada với những cảm niệm của đạo hữu Jeffrey Bernard Forest, về chanhtuduy.com! Là một kho tàng Phật giáo, và nhiều phương tiện thiện xảo của vị Thầy, giúp cho những chúng sanh hữu duyên tìm đến Phật giáo một cách vui tu, con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh
  Cầu nguyện đạo hữu Jeffrey Bernard Forest tinh tấn tu tập thành tựu viên mãn mọi ước nguyện chính đáng
  Đệ hoan hỳ tán thán thiện hạnh dịch thư từ canada của Đạo huynh Mật Diệu Hằng
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh
  Om mani padmehum
 23. Mật Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc những dòng chia sẻ cùa đạo hữu Jeffrey Bernard Forest đến từ đất nước Canada bên kia châu Mỹ.
  Thật vi diệu làm sao khi giữa một gia đình theo đạo Thiên Chúa ở một đất nước Phật giáo còn ít được biết đến, tựa như là giữa tro tàn đã trỗi dậy lên mầm xanh, những lời hứa đưa con chiên lên đến thiên đàng không bao giờ làm thỏa lòng những con người nuôi chí nguyện giải thoát. Con hoan hỉ về một Jeffrey Bernard Forest như thế và hoan hỉ hơn khi đạo hữu ấy đã đến được chanhtuduy, đã tìm thấy vị Thầy để nương tựa như đứa con sau bao ngày mỏi mong đã tìm về được mái nhà xưa chân thật. Cầu nguyện Thầy, Bổn tôn gia hộ cho ước nguyện thầm kín của đạo hữu ấy sớm viên thành.
  Pháp đệ cảm ơn và tán thán thiện hạnh dịch bài của Đạo huynh Mật Diệu Hằng.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy, Cô vì sự nghiệp giáo hóa chúng sanh, vì hạnh phúc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho thêm nhiều bạn đọc khắp năm châu có duyên lành đến được chanhtuduy.com và nhận được hồng ân vị Thầy – thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.
  Om Mani Padme Hum

 24. Mật Quảng Lượng(Lê Tùng) says:
  Kính Bạch Thầy, con đã đọc thư của huynh đệ J. Bernard Forest(được huynh Mật Diệu Hằng dịch sang Tiếng Việt).
  Con rất thật hoan hỉ với đạo hạnh của bạn đọc J. Bernard Forest. Một người nước ngoài, gia đình theo đạo Thiên Chúa nhưng đã học và thực hành giáo lí Phật đà tinh tấn! Được Thầy, vị đạo sư tôn quý, trí huệ và giàu lòng bi mẫn vì học trò, vì chúng sinh!
  Thiết nghĩ, bản thân con không biết sẽ ra sao? Nếu chưa được đọc các bài viết, bài giảng của Thầy qua căn phòng Duy Ma Cật chanhtuduy.com. Con đã từng tưởng rằng: đi tu tức là phải vào chùa, phải ăn chay, phải cạo đầu, phải từ bỏ cuộc sống xã hội… Nhờ có duyên lành bà ân phước của Bổn tôn, đạo sư Dakini và vị Thầy từ bi trí huệ, với lòng bi mẫn với chúng học trò hữu tình mà con đã thoát khỏi vô minh, tìm được ánh sáng Phật đà, từ chính chanhtuduy.com mà cuộc sống của con như bước sang một trang mới với niềm vui vì được sinh ra làm “thân người quý giá”, được làm học trò ngoại viện của MGSN…
  Cầu nguyện cho Thầy cô luôn mạnh khỏe và sự trường thọ vì lợi lạc của chúng sinh vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp!
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sinh thấm đẫm hồng ân Tam bảo!
  Cầu nguyện cho ngọn đuốc chánh pháp tỏa khắp muôn nơi!.
  Om Mani Pahme Hum!
 25. Mật Xuân Tưởng says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này.
  Con tán thán thiện hạnh của huynh Mật Diệu Hằng khi đã chuyển ngữ bài viết này. Và cũng vô cùng hoan hỷ với lòng sùng mộ Đạo Sư, thái độ trân quý giáo pháp của đạo hữu Jeffrey Bernard Forest.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì sự lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân tam bảo.
  Cầu nguyện cho tất cả bạn đọc gần xa trên thế giới có được duyên lành đến với chanhtuduy.com.
  Om mani padme hum.

 26. Lê thịnh says:
  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc bài rồi a .
  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy ,Cô vì lợi lạc chúng sanh .
 27. Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu niềm hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 28. Mật Bình says:
  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài này. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh dịch bài của Đạo huynh Mật Diệu Hằng. Qua đó con vô cùng hoan hỷ với những dòng cảm niệm chân thành, sự trân qúi giáo pháp Phật đà, tấm lòng sùng kính vị Đạo sư Mật giáo của đạo hữu Jeffrey Bermard từ đất nước Canađa , khi đã vượt ra khỏi mọi sự ràng buộc bởi truyền thống của gia đình về tôn giáo, để cảm nhận giá trị đích thực của Phật giáo, đó chính là sự giải thoát khỏi luân hồi sanh tử, thông qua tinh túy Phật pháp mà vị Thầy truyền trao. Con cũng vô cùng hoan hỷ bởi sự lan tỏa ngày càng xa của ánh sáng chánh kiến.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 29. Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi thưa Thầy.
   Con hoan hỷ khi đọc những dòng cảm niệm gửi từ Canada của đạo hữu Jeffrey Bernard Forest thông qua bài dịch của Đạo huynh Mật Diệu Hằng.
  Tuy gia đình của đạo hữu Jeffrey  Bernard Forest là người theo đạo thiên chúa giáo   nhưng nhờ duyên lành hy hữu với Đạo Phật mà đạo hữu Jeffrey Bernard Forest  đã được tiếp cận với chánh pháp trang mạng Chanhtuduy.com và nhận ra được con đường giải thoát với sự tìm hiểu nghiêm túc về  nơi nương tựa chân thật mà quyết định vận mệnh tâm linh của mình.
  Con hoan hỷ và ngưỡng mộ  với thái độ chân thành, tấm lòng sùng kính Đạo Sư  trân quý giáo pháp vượt qua những khó khăn về bất đồng ngôn ngữ mà tìm đến ánh sáng của chánh pháp  của đạo hữu Jeffrey Bernard Forest.
   Qua những cảm niệm đạo hữu Jeffrey Bernard Forest trong con lại dân lên niềm ơn phước quá đổi lớn lao khi bản thân mình được sống cùng văn hoá, cùng  quốc độ   với vị Thầy Mật Giáo không bị cản trở bởi ngôn ngữ và được học những giáo pháp với sự  dễ hiểu dễ dễ thực hành đem lại công đức vô lượng.
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho Đạo Huynh Mật Diệu Hằng và gia đình được nhiều sức khỏe luôn hanh thông trên đường đời lẫn đường đạo.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh được uống tinh tuý cam lồ thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy.
  Om Mani Padme Hum

 30. Mật Khuê Minh says:
  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của Đạo huynh Mật Diệu Hằng đã là ” cây cầu nối ” cho các đạo hữu tại các quốc gia khác trên thế giới có duyên lành với Phật pháp được biết đến các bài giảng của Thầy trên Chanhtuduy.com qua các bài dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh.

  Con càng hoan hỷ hơn nữa khi lần này là một đạo hữu tại Canada, được sinh ra trong một gia đình theo đạo thiên chúa nhưng lại chọn nghiên cứu và học Phật giáo. Qua những dòng cảm niệm của đạo hữu con thấy được tinh thần sùng kính vị Đạo sư Mật giáo, thái độ trân quý giáo pháp một cách chân thành và tư duy sâu sắc. Đạo hữu đã vượt qua mọi rào cản về truyền thống gia đình, vềtôn giáo chính bởi nhận thức về con đường dẫn đến giác ngộ tối thượng đó là nghiên cứu và thực hành Phật pháp.

  Con cầu nguyện cho đạo hữu Jeffrey Bernard Forest thành tựu những ước nguyện chính đáng.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum

 31. Mô Phật!
  Mật Nhị Khang hoan hỷ với thiện hạnh dịch bài viết của đạo hữu J.Bernard Forest – Canada sang tiếng việt của Đạo huynh Mật Diệu Hằng. Hoan hỷ với những dòng cảm niệm chân thành sau khi có được duyên lành tiếp cận những bài viết của vị Thầy thông qua trang chanhtuduy.com cũng như về Mật gia Song Nguyễn. Dù xuất thân là người theo Thiên Chúa giáo song vẫn tìm về giáo lý Phật đà để tìm ra những câu trả lời đúng và hợp lý nhất. Dẫu chỉ mới tiếp cận những bài viết của Thầy song đã cảm khái những dòng chia sẻ chân thành, đúng pháp về vị Thầy, về những bài giảng hay và ý nghĩa đem lại lợi lạc cho bản thân cũng như tìm ra con đường để vượt qua, vượt qua bến bờ bên kia với hạnh phúc chân tánh.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho các bạn đọc được tiếp cận những bài giảng trên chanhtuduy.com và được sự để tâm của vị Thầy để sớm chuyển hóa tâm tìm được an lạc đời này, cực lạc đời sau.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!.

 32. Kính bạch Thầy
  Con đọc bài viết này rồi ạ
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh
  Om mani padme hum

 33. Mạc Thị Linh says:
  Kính bạch thầy
  Còn đã đọc bài rồi ah
  Con cảm ơn những bai giảng bổ ích của thầy ah
 34. Maria Mật Thuỷ Tiên says:
  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỉ với những gì bạn đọc đến từ Canada đã chia sẻ trong bài viết.
  Qua đó con cảm nhận được lòng sùng kính đạo sư của bạn đọc đối với vị Thầy từ bi.
  Con tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã dịch bài để chúng con có thêm cơ hội được biết đến một đạo hữu mới.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Con nguyện cho tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo
  Om mani padme hum
 35. Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc thư Canada của đạo hữu Jeffrey Bernard Forest rồi. Con xin tán thán thiện hạnh của Đạo huynh Mật Diệu Hằng đã dịch thư này sang Tiếng Việt.
  Con hoan hỷ với tinh thần tầm cầu học đạo của đạo hữu Jeffrey Bernard Forest một cách nghiêm túc, tự do tự nguyện với lòng sùng mộ Đạo sư trân quý giáo pháp. Tìm nơi nương tựa chân thật, con đường giải thoát rộng mở thênh thang.Mặc dù đạo hữu xuất thân từ gia đình công giáo.
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.
  Om ah hum!

 36. Đỗ Thị Phượng says:
  Con kính Bạch thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô vì lợi ích chúng sanh
 37. MẬT THẠNH PHƯƠNG says:
  Kính bạch thầy
  Con la Mật Thạnh Phương
  Con den tu thị xã quảng yên,quảng ninh,con doc bai nay roi ạ
  Con cảm ơn thay nhieu ạ
 38. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc những dòng cảm niệm chân thành và xâu sắc từ đạo hữu Jeffrey Bernard Forest sinh ra trong gia đình theo đạo Thiên Chúa tại đất nước Canada với tinh thần tầm cầu học đạo, tìm được nơi nương tựa chân thật chân với thái độ nghiêm túc chân quý giáo Pháp, lòng sùng mộ Đạo sư của đạo hữu Jeffrey Bernard Forest , thông qua bài dịch của Đạo huynh Mật Diệu Hằng.
  Con cầu nguyện cho ngày càng nhiều bạn đọc tiếp cận với nguồn ánh sáng trì Huệ trong căn phòng Duy Ma Cật trang chanhtuduy.com của vị Thầy.
  Cầu nguyện cho đạo huynh Jeffrey Bernard Forest thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.
  Con tán thán công hạnh lòng Bồ đề tâm của vị Thầy. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Con hoan hỷ tán thiện hạnh chuyển ngữ
  bài cảm niệm của đạo hữu Jeffrey Bernard Forest sang tiếng Việt của Đạo huynh Mật Diệu Hằng.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thẫm đẫm hồng ân Tam Bảo.
  Om mani padme hum.

 39. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ khi đọc được những dòng cảm niệm từ Canada của đạo hữu Jeffrey Bemard Forest thông qua bài dịch của Đạo huynh Mật Diệu Hằng.
  Con hoan hỷ hơn khi biết được đạo hữu ấy là người được sinh ra trong một gia đình theo đạo thiên chúa, nhưng lại chọn nghiên cứu và học về giáo lý nhà Phật, đạo hữu Jeffrey Bemard Forest đã nhận được nguồn ánh sáng chánh kiến Phật đà, ánh sáng trí Tuệ của vị Thầy thông qua các bài viết trong căn phòng Duy Ma Cật chanhtuduy. com của vị Thầy đã dày công sáng lập ra, con tán thán tinh thần vượt qua mọi rào cản về chuyền thống dân tộc, về tôn giáo, và bước theo con đường giác ngộ tối thượng, để giải thoát khỏi sinh tử luôn hồi, đạo hữu đã cảm niệm qua văn _ tư _ tu, sâu sắc, đặc biệt là tấm lòng sùng kính Đạo sư, chân quý giáo pháp. Qua đây con nhận thấy con thật may mắn, ơn phước, và tự hào khi con được làm học trò của vị Thầy, được Thầy chỉ dạy trong cùng một quốc độ, cùng ngôn ngữ. Con cảm tạ ơn Thầy.
  Con cầu nguyện Thầy cô mạnh khỏe trường thọ trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng học trò và chúng sanh hữu duyên.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.
  Cầu nguyện đạo hữu Jeffrey Bemard Forest thành tựu mọi ước nguyện thầm kín chính đáng.
  Pháp đệ cảm ơn bài dịch của Đạo huynh Mật Diệu Hằng và cầu nguyện Đạo huynh cùng toàn thể gia quyến sức khỏe đời đạo song hành, thành tựu đạo Pháp.
  Om Mani Padme Hum!

 40. Mật Thái Hòa says:
  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con hoan hỷ với những dòng cảm niệm của bạn đọc J.Bernard Forest ở nước Canada xa xôi về giáo pháp vi diệu của Đức Phật và phương tiện thiện xảo với phương pháp sư phạm của vị Thầy Mật giáo.
  Con hoan hỷ tán thán tinh thần sùng kính Đạo sư và lòng trân quý giáo pháp Phật nôn vì mục đích tối thượng là giải thoát khỏi sanh tử luân hồi của bạn đọc J.Bernard Forest.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của Đạo huynh Mật Diệu Hằng đã chuyển ngữ bài viết sang tiếng Việt để chúng con được đọc những dòng cảm niệm khi được tu tập giáo pháp giải thoát của Đức Phật của bạn đọc ở từ nước ngoài.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh mở cửa vào thành phố giải thoát.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Om Mani Padmê hum.
 41. Mật Hạnh Dung says:
  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ với những dòng cảm niệm chân thành của đạo hữu J. Bernard Forest đến từ đất nước Canada xa xôi. Song khoảng cách của nửa vòng trái đất với trùng trùng con sóng Thái Bình Dương chăng thể ngăn cách được sự lan toả của ánh sáng trí tuệ Phật đà từ nơi Bồ đề tâm của vị Thầy khi nhờ duyên lành hy hữu mà đạo hữu Jeffrey được biết đến chanhtuduy.com – kho tàng tinh tuý của giáo lý Phật đà ngang qua những bài viết, bài giảng của vị Thầy. Sinh ra trong một gia đình Thiên chúa giáo tại một đất nưỡc mà gần một nửa dân số theo đạo Thiên chúa song với đạo hữu Jeffrey, hạnh phúc giả tạm được hứa hẹn bởi cõi trời chẳng thể ngăn trở được nỗi khắc khoải tìm kiếm chân lý về một hạnh phúc chân thật chỉ có được nhờ sự giải thoát khỏi đau khổ sanh tử luân hồi. Như một khách bộ hành lạc bước trên sa mạc mênh mông nhưng nhất định chối bỏ ảo ảnh của cõi Thiên đàng, và chỉ thật sự hạnh phúc khi được đắm mình trong dòng suối thuần khiết, mát lành của tinh tuý giáo pháp. Và con hiểu rằng chanhtuduy.com chính là dòng suối pháp ấy đã củng cố nơi đạo hữu Jeffrey cũng như nhiều đạo hữu khác đến từ nước ngoài niềm tin vững chắc vào con đường Giải thoát của đạo Phật.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh và Bồ đề tâm của vị Thầy. Con hoan hỷ với thiện hạnh dịch bài cảm niệm sang tiếng Việt của Đạo huynh Mật Diệu Hằng.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện đạo hữu Jeffrey sớm thành tựu ước nguyện được hạnh ngộ vị Thầy tâm linh tôn quý.
  Om mani padme hum.
 42. Mật Định Châu says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài Thư CANADA: Thầy ơi, duyên nghiệp của con không thuộc về Thiên chúa giáo! của đạo hữu J. Bernard Forest. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu J. Bernard Forest, vốn xuất thân là người Thiên chúa giáo đã tìm đến với đạo Phật. Bài viết là những dòng cảm niệm chân thành thẫm đẫm lòng sùng kính Đạo Sư, thể hiện sự trân quý giáo pháp. Cảm ơn đạo hữu J. Bernard Forest với bài chia sẻ sâu sắc.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo hữu J. Bernard Forest đời đạo song hành.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 43. Mật Diệu Hương says:
  Kính bạch Thầy! Con hoan hỉ được đọc bức thư từ Canada “Thầy ơi, duyên nghiệp của con không thuộc về thiên chúa giáo” qua bản dịch của đạo huynh Mật Diệu Hằng.

  Dù ở cách Việt Nam nửa vòng trái đất, khác biệt về ngôn ngữ, sinh ra đã coi là thuộc về thiên chúa giáo nhưng đạo hữu Jeffrey đã nghiên cứu và tìm hiểu về Phật giáo, đặc biệt có duyên lành biết đến trang chanhtuduy.com nhờ những bài viết của Thầy được chuyển ngữ. Con cảm thấy mình thật may mắn vì được đọc tất cả những bài viết của Thầy đúng ở những ngôn ngữ mẹ đẻ nên con có thuận lợi hơn rất nhiều trong việc đọc, hiểu các bài viết trên chanhtuduy.com.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh!

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thẫm đẫm hồng ân Tam Bảo, thành tựu hạnh phúc của Phật tánh!

  Om Mani Padme Hum.

 44. Nguyễn Văn Hùng says:
  kính bạch Thầy.
  con đã đọc bài này rồi ạ.
  con hoan hỷ với anh bạn người Canada sùng kính vị Thầy tâm linh tôn quý.
  con hoan hỷ thiện hạnh của Đạo huynh Mật Diệu hằng đã dịch sang tiếng Việt.
  con cầu nguyện học trò Mật Gia Sông Nguyễn và những ai là bạn đọc trên trang mạng chanhtuduy.com có nhiều sức khỏe và tinh tấn trên con đường tưu tập.
  con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.
  con cầu nguyện tất cả chúng sanh được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  om mani padme hum.
 45. Kính bạch Thầy
  Con đã đọc những dòng cảm niệm của đạo hữu Jeffrey Bernard Forest qua bài dịch của Đạo huynh Mật Diệu Hằng
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh
  Om ah hum

 46. Mật Khả Tuệ says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc thư cảm niệm của đạo hữu Jeffrey Bernard Forest từ đất nước Canada rồi.

  Con hoan hỷ với tấm lòng sùng kính Đạo sự và trân quý giáo pháp Phật đà của đạo hữu ấy, đặc biệt là khi đọc bài trên chanhtuduy.

  Qua bài này, con càng cảm nhận được tấm lòng từ bi của Thầy, Thầy luôn muốn cho tất cả chúng sanh có duyên lành đến được với chánh pháp , tu tập để giải thoát khỏi chốn luân hồi.

  Đệ cảm ơn và hoan hỷ với thiện hạnh dịch bài của Đạo huynh Mật Diệu Hằng.

  Con cầu nguyện sức khoẻ của Thầy Cô vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân của Tam Bảo.

  Om mani padme hum!

 47. Mật Linh Nguyên says:
  Kỳ diệu thay sự lan tỏa của suối nguồn hỷ lạc từ chánh pháp Phật đà qua kênh vận chuyển của bậc Đạo Sư Mật giáo bi mẫn ! 
  Trên cánh đồng của lòng sùng mộ, cơn mưa pháp đã làm tươi mới và an lặng tất cả những xáo cồn của những cơn sóng luân hồi, cơn mưa từ lòng bi mẫn thiết tha của vị Thầy mang theo ân phước của tất cả chư Phật mười phương ba thời sẽ mãi tràn đầy trong tâm thức và đời sống những học trò, Phật tử chân chính !
   
  Với lòng sùng mộ, con xin đảnh lễ dưới chân Thầy – Đạo Sư- Bổn tôn- Dakini và Tam Bảo ân phước vô song vinh quang linh thánh của con, và xin quy y các Ngài. Con cầu nguyện rằng, nhờ sự ban phước của chư Phật qua kênh vận chuyển của Thầy, con và tất cả chúng sinh mẹ có thể nhanh chóng đạt được sự chứng ngộ bất nhiễm của con đường sâu xa trong bản tánh của tâm chúng con và đạt được thành trì hiện hữu nguyên sơ ngay trong đời này.
  Cầu nguyện Thầy cô an tịnh và trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sinh hữu tình!
  Cầu nguyện đạo hữu viên thành mọi nguyện ước chính đáng và tinh  tến trên đạo trình Giác ngộ
  OM A HÙM. VAJRA GURU PEMA SIDDHI HÙM !

 48. Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài của Jeffrey Bernard Forest và rất hoan hỷ khi biết Jeffrey Bernard Forest sinh ra trong gia đình theo đạo thiên chúa nhưng đã chọn Phật giáo để nghiên cứu, thực hành và hiểu được rằng hạnh phúc và niềm vui không phụ thuộc vào những điều kiện bên ngoài mà là những trải nghiệm về tâm; và con rất hoan hỷ với những cảm niệm sâu sắc của Jeffrey Bernard Forest về Thầy sau khi đọc các bài giảng của Thầy.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sinh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum!

 49. Mô Phật,

  Qua lời chia sẻ của đạo hữu Jeffrey Bernard Forest con thấy được sự hăng say thực hành Pháp của ông ấy cùng tấm lòng sùng mộ đến vị Thầy và Tam Bảo. Tín tâm và hạnh tinh tấn của đạo hữu cũng với trí tuệ và lòng từ bi của vị Thầy đúng là giống như ánh mặt trời được quy tụ nhờ kính lúp chiếu vào đống cỏ khô khiến nó bùng cháy ngay lập tức. Cầu nguyện cho đạo hữu ấy hanh thông, tinh tấn đường đời đường đạo. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 50. Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc những dòng cảm niệm của Jeffrey Bernard Forest. Bên cạnh đó, con cũng thật hoan hỷ tán thán thiện hạnh của Đạo huynh Mật Diệu Hằng trong việc thực hành Bồ đề tâm, dịch bài.
  Qua bài viết này con cảm nhận rõ hơn rằng đạo Phật là đạo của nhân duyên. Quá khứ ai đó đã gieo duyên lành với đạo Phật thì dù cho có trôi lăn trong luân hồi bao lâu đi nữa, theo đạo nào đi nữa, thì một ngày nào đó duyên lành ấy trổ quả họ sẽ hướng tâm về đạo Phật một cách thật kỳ lạ, kỳ diệu. Viết đến đây con chợt nhớ đến câu chuyện đã được nghe Thầy kể về một người tiều phu bị một con cọp rượt đuổi để ăn thịt. Người đó leo lên cây, con cọp gầm gừ muốn xé xác anh ta. Trong lúc hoảng sợ ấy, anh đã thốt lên mô Phật và may mắn làm sao là con cọp đã bỏ đi. Trong nhiều kiếp trôi lăn, qua hơn 90 ngàn kiếp, ở tuổi 80 anh được biết đến Đức Phật và xin được quy y tu Phật, sau đó đã chứng đắc chỉ nhờ vào duyên lành nhỏ như thế.
   
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om Ah Hum!

 51. Mật Mỹ Lạc says:
  Kính bạch Thầy,
  Thật quá đỗi may mắn cho con và những ai có may mắn được đọc tụng, nghiền ngẫm những bài viết chứa đựng tinh túy giáo Pháp Phật đà trong căn phòng Duy Ma Cật chanhtuduy.com không gián đoạn, không ngăn cách về địa lý, thời gian. Con hoan hỉ và tán thán công hạnh của vị Thầy và các huynh đệ kim cang vẫn luôn sẵn sàng dịch chanhtuyduy.com ra nhiều ngôn ngữ khác nhau, là cầu nối để chanhtuduy.com lan tỏa khắp muôn nơi, đến những vùng đất mới.
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp hóa độ chúng sinh.
  Con cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu trạng thái tuyệt đối.
  Om mani padme hum.
 52. Mô Phật,
  Thưa Thầy con hoan hỷ đọc được những chia sẻ của đạo hữu Jeffrey Bernard Forrest từ Canada xa xôi. Con thấy xúc động trước lòng sùng kính của một người vốn theo đạo Thiên chúa nay lại quy ngưỡng Phật giáo, tôn kính vị Thầy, giãi bày những tâm tư chân thành như thế. Quả là mối duyên lành đáng quý.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy, với sự từ bi và trí tuệ đã đem lợi lạc đến cho chúng sanh khắp mọi nơi. Con thật may mắn khi được sinh ra ở mảnh đất này, được theo học Thầy, cùng quốc độ, cùng ngôn ngữ. Con cầu nguyện cho chúng sanh hữu duyên bất kể cách trở về địa lý, sẽ ngày càng được đến gần với vị Thầy, với nơi nương tựa chân thật.
  Pháp đệ cảm ơn và tán thán thiện hạnh chuyển ngữ của Đạo huynh Mật Diệu Hằng và các đạo huynh khác, theo chân Thầy đã góp phần mang Chánh pháp lan tỏa muôn nơi.
  Cầu nguyện Thầy và Cô thật khỏe mạnh và trường thọ.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đều thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.
  Om Mani Padme Hum.

 53. Mật Cát Xuyên says:

  Kính bạch Thầy, phật Pháp của Thầy bay khắp năm Châu, con người dù sống ở nơi đâu, địa lý nào hay điều kiện sống ra sao nhưng quan trong nhất trong con người vẫn là tâm bồ đề. Với trí tuệ của vị Thầy cao quý con cầu nguyện chúng sanh được tiếp nhận và thực hành Đạo pháp từ vị Thầy.

  Con cầu nguyện sức khỏe Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu phật tánh với tâm giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Phật pháp không là của riêng ai, Thầy chỉ phát lồ phát kiến tâm linh!

 54. Mật Nhã Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con vô cùng hoan hỷ với những lời chia sẻ chân thành và thấm đẫm lòng sùng kính Đạo sư của đạo hữu người Canada-Jeffrey Bernard Forrest. Những cảm niệm ấy không khỏi khiến chúng con nhận ra mình may mắn như thế nào khi được bước chân vào ngôi nhà chanhtuduy.com.

  Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.

  Om mani padme hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Đúng vậy!

  • Mật Nhã Nguyệt says:

   Dạ con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con cơ hội quý báu này ạ. 

   Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe của Thầy mãi mãi trường thọ. 

   Om mani padme hum. 

 55. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 56. Josh says:

  Cảm ơn huynh Tantra Citta đã chia sẻ. Thật tuyệt vời khi nhiều người tìm được đạo Phật để theo học. Đệ cũng mong bản thân mình cũng được theo con đường tỉnh thức sơm hơn.

  Om Mani Padme Hum.

  …………………………………………………………………………………………………….

  Thank you so much for sharing your writing. It is truly amazing how many people continue to find buddhism. I only wish I would have found it sooner.

  Om mani padme hum

   

 57. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con hoan hỷ với bài viết của bạn đọc Jeffrey Bernard . Dù là người công giáo nhưng không thể cản được ý chí của Jeffrey theo tu học Phật Pháp khi được biết đến chánh kiến quang minh tam muội do Thầy phát kiến.Khi ta đứng dưới ánh mặt trời không cách gì không thể nhận được sự sưởi ấm của những tia nắng ấy .

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh !

  Om mani padme hum !

 58. Mật Chi says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết của bạn đọc Jeffrey Bernard Forrest, hoan hỷ khi bạn ấy đã nhận ra được giá trị cao quý của giáo lý Phật Đà ,cảm niệm được hạnh phúc chân thật không phải phụ thuộc vào những yếu tố bên ngoài mà đó là sự chuyển hóa về tâm.

  Cảm ơn huynh Mật Diệu Hằng đã chuyển ngữ bài viết

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu từ.

  Om mani pedme hum

 59. Mật Hồng Liên says:
  Kính Bạch Thầy

  Bài này con đã đọc rồi ạ

  Con xin hoan hỷ với những cảm niệm chân thành và tấm lòng sùng kính Đạo sư của  bạn đọc Jeffrey Bernard Forrest

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Con xin hoan hỷ và tán thán thiện hạnh của huynh Mật Diệu Hằng đã chuyển ngữ

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om mani padme hum

 60. Mật Thuận Nguyên says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con hoan hỉ với những chia sẻ của đạo hữu Jeffrey Bernard Forrest khi đã tìm được con đường đúng đắn cho mình trên hành trình giải thoát và hoan hỉ hơn nữa  khi một người Thiên Chúa giáo nhưng lại có niềm tin và niềm vui mãnh liệt vào Đạo Phật. Qua đây con thấy chúng con thật may mắn khi có duyên lành với chanhtuduy.com để có cơ hội được biết đến vị Thầy một người lão làng trong việc làm đường và tìm ra con đường ngắn nhất đưa những chúng sanh cùng trí hướng, cùng mục đích muốn thoát khỏi luân hồi sanh tử tìm về với hạnh phúc trân thật  đến với thành phố giải thoát nơi mọi khổ đau không bao giờ tồn tại.
  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 61. Mật Thái Xuyên says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này ạ.

  Con hoan hỷ với những dòng chia sẻ của đạo hữu Jeffrey Bernard Forest từ Canada. Con cảm nhận được sự vui mừng ơn phước của đạo hữu ấy khi được biết đến vị Thầy và được học giáo pháp Yoga Thanh Trí của viện ITA. Hoan hỷ khi đạo hữu ấy đã tìm được nơi nương tựa chân thật là vị Thầy và Tam Bảo để an lạc đời này, cực lạc đời sau. Con cầu nguyện ngày càng có nhiều bạn đọc trong và ngoài nước được tiếp cận với giáo pháp Yoga Thanh Trí.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc và hạnh phúc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 62. Mật ấn says:
  Kính bạch Thầy

  Con xin hoan hỷ với bài chia sẻ của đạo hữu Jeffrey Bernard ForeForest từ canada rồi ạ. Hoan hỷ khi đạo hữu nhận ra được trầm quan trọng giáo lý phật đà

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ

  Om mani pedme hum

 63. Mật Tích says:
  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ được đọc những dòng cảm niệm của JeffreyBernardForest

  Con cảm nhận được lòng sùng kính Đạo Sư khi được nhìn thấy ánh sáng chánh kiến phật đà qua trang mạng chanhtud.com

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí

  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh

  Om mani padme hum

 64. Mật Tuấn . Nguyễn Thanh Thái 12 tuổi says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã được đọc xong bài viết này rồi ạ

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh

  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh

  Om Mani Padme Hum

   

 65. Mật Tường.Nguyễn Văn Mười says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã được đọc xong bài viết này rồi ạ

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh

  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh

  Om Mani padme hum

 66. Mật Tường Vân(14 tuổi) says:

  Kính bạch Thầy.

  Con Mật Tường Vân đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ khi đọc bài chia sẻ của đạo hữu Jeffrey Bernard Forest ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho Thầy, Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đại dịch Covid 19 sớm bị tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 67. Mật Huệ Bích (Lê Hải My 8 tuổi) says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc hết bài này rồi ạ,

  Con cảm ơn Thầy ạ,

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh,

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ,

  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh,

  Om Mani Padme Hum.

 68. Mật Chân Tính(13 tuổi) says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho virus corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 69. Mật Nhẫn Hoà says:
  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ với những cảm niệm của đạo hữu Jeffrey Bernard Forest.

  Đệ cảm ơn huynh Mật Diệu Hằng đã Việt dịch ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status