Oct 22, 2016

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 150 Comments

THƯ GỬI CÁC BẠN ĐỌC CHANHTUDUY.COM

THƯ GỬI CÁC BẠN ĐỌC CHANHTUDUY.COM

THƯ GỬI CÁC BẠN ĐỌC CHANHTUDUY.COM
Một tháng qua, các bạn đọc có tên dưới đây đã đến với chanhtuduy.com với những comments trang trọng. Tôi thực sự vui mừng vì các trò đã dành thời giờ ghé qua và để lại những dấu ấn tâm linh tốt.

Bằng tu pháp “Chánh kiến quang minh tam muội” được cụ thể hóa qua đọc bài và comments trên chanhtuduy.com, Mật gia Song Nguyễn, Trung tâm nghiên cứu &ứng dụng thực hành Yoga Tây Tạng, Câu lạc bộ UNESCO khảo cứu và ứng dụng Yoga Tây Tạng, tạo điều kiện cho bạn đọc gần xa mở rộng và nâng cao nhận thức về chánh kiến, đồng thời tích tập được công đức vì qua đó bạn đọc đã thực hiện 2 trong 10 hoạt động tâm linh của Phật pháp là “nghe pháp” và “chia sẻ pháp”, cũng đồng thời thực hiện cùng một lúc 6 Ba la mật. Do vậy, thực sự lợi lạc trên nhiều phương diện khác nhau và quy kết lại 3 mục tiêu trong tu pháp này (1) gia đình hạnh phúc (2) thế sự hanh thông (3) thành đạt xã hội.


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status