Jul 29, 2014

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 42 Comments

Thư gửi các trò 106: BỐN NGUYÊN TẮC TU TẬP MẬT TÔNG

Các trò thân mến! Mật Diệu Hằng theo học hàm thụ với Mật gia Song Nguyễn. Sau khi nhận thấy trò Mật Diệu Hằng trả lời chính xác và đầy đủ, Thầy đăng thành bài để cho các trò đọc hiểu xem như là một cách để tránh xao lãng giáo lý Phật đà. Tinh thần học hỏi như Mật Diệu Hằng là nghiêm túc, Thầy hoan hỷ giới thiệu sau đây… Câu 1:  Sau khi đọc 30 bài “Lá thư người tâm đạo” từ 1-30 trò cho biết khi tu tập Mật giáo cần phải tuân thủ 4 nguyên tắc nào? Tại sao? Bổn Tôn Quan Âm Tứ Thủ Mật tông là một trong những tông phái của Phật giáo, xuất phát từ Ấn Độ vào khoảng thế kỷ thứ V, rồi sau đó được truyền bá sang Trung Hoa, Nhật Bản… và đặc biệt là phát triển mạnh


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status