May 3, 2017

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 101 Comments

Thư gửi các trò 109: THẾ NÀO LÀ ĐẠO PHÍ? ĐẠO PHÍ TRẢ BẰNG GÌ?

Thư gửi các trò 109: THẾ NÀO LÀ ĐẠO PHÍ? ĐẠO PHÍ TRẢ BẰNG GÌ? Thư gửi các trò 109: THẾ NÀO LÀ ĐẠO PHÍ? ĐẠO PHÍ TRẢ BẰNG GÌ? Các trò thân mến! Vừa qua có một trò tên gọi là V.T gửi thư thỉnh pháp sau khi đọc trang Chanhtuduy.com và được Jennifer Vân giới thiệu. Từ lá thư này, Thầy phải đành giải thích tường tận để đáp ứng yêu cầu nội dung của người viết, qua đó các trò được cơ hội hiểu sâu về một vấn đề xưa nay ít ai bàn luận: “Thế nào là đạo phí? Đạo phí trả bằng gì”.  Sau đây là những gì V.T sở vấn, Thầy trích nguyên văn… Da kinh thua Thay con dc biet Thay qua chi jennifervan , va con da doc qua trang web cua thay , nay con co vai dieu muon hoi thua Thay .TỪ MỘT NHÂN DUYÊN Hien con theo Dao Phat va da quy y ,Đối với bạn đọc:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status