Aug 4, 2014

Posted by in Giáo điển | 27 Comments

Thư gửi các trò 110: ĐÔI ĐIỀU SUY GẪM VỀ 8 TRỞ NGẠI TRÊN ĐƯỜNG TU

  Bảo mẫu chùa Bồ Đề bị bắt Các trò thân mến! Sáng nay đọc báo biết tin  do nghi ngờ quản lý khu nuôi trẻ mồ côi hoặc bị bỏ rơi ở chùa Bồ Đề mua bán trẻ em, cảnh sát bắt giữ bảo mẫu Nguyễn Thị Thanh Trang (36 tuổi) để điều tra. Ngày 3/8, cùng bị bắt với Trang hôm nay có Phạm Thị Nguyệt (35 tuổi, ở Ninh Bình) và một số người liên quan để điều tra việc mua bán bé Cù Nguyên Công giá 35 triệu đồng, Thầy không lấy gì làm ngạc nhiên vì người tu khi vướng sự đời sẽ tất yếu xảy ra hậu quả. Tuy nhiên, phù hợp ở chỗ là Mật Diệu Hằng mới gửi bài vào,  viết về những góc cạnh trên, Thầy đọc rồi và  giới thiệu để các trò tự quán xét lỗi lầm ngõ hầu


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers/ learners:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with your infomation to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status