Aug 12, 2014

Posted by in Giảng Pháp, Lá thư người tâm đạo | 37 Comments

Thư gửi các trò 112: ĐÊM TRẮNG LINH THÁNH, TINH TẤN HÀNH TRÌ

Thư gửi các trò 112: ĐÊM TRẮNG LINH THÁNH, TINH TẤN HÀNH TRÌ Thư gửi các trò 112: ĐÊM TRẮNG LINH THÁNH, TINH TẤN HÀNH TRÌ Các trò thân mến! Chúng ta vừa trải qua một đêm trắng Mật gia tại trụ xứ Trung tâm. Thầy mong các trò không được mời đến hãy thông cảm vì điều kiện khách quan, hoàn toàn không có ý muốn chủ quan của Thầy! Các trò thử hình dung xem, Liên hoa đài chỉ rộng 24 m2 làm sao có thể đủ cho các trò khắp nơi đến dự? Ấy vậy mà từ con số 25 của dự định đội lên 39 vì những sự bất ngờ không tiên liệu. Lượng người quá tải Chẳng hạn như Mật Thạnh và Mật Lữ từ tỉnh Bình Định vào Mật gia thăm Thầy, lẽ nào phải ở chỗ khác? Mật Diệu Hằng ở Hà Nội ban đầu không định vào Mật gia Trung tâm nhưng sau đó vì

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status