Oct 28, 2014

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 38 Comments

Thư gửi các trò 122: GIÓ LÀNH THOẢNG ĐẾN

Thư gửi các trò 122: GIÓ LÀNH THOẢNG ĐẾN                    “Ngọn gió lành nào đưa Mật Sim đến đây?” Các trò thân mến! “Ngọn gió lành nào đưa trò đến đây?”. Mật Sim (Maxim) không biết trả lời như thế nào, chỉ tâm sự rằng trò ấy từ nước Nga vừa xuống, gọi điện Thầy và đến luôn Mật gia Song Nguyễn Trung tâm. Mật Sim không biết ở Mật gia còn 2 ngày nữa đến dịp Khánh nhựt Thanh phong các. Duyên khởi trùng trùng đẩy đưa trò ấy, không những vậy mà Mật Bạch Dương (Ruslan) không hẹn mà cũng đến Mật gia vào đúng buổi sáng trước khi hành lễ Khánh nhựt. Trò ấy mang theo một dĩa táo Nga, trồng ngay tại nhà mình, vượt trùng dương lớp lớp, băng vạn dặm đăng trình, bay qua hàng chục múi giờ để dâng tặng Thầy. Quả thật


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected]gmail.com with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status