Sep 1, 2015

Posted by in Giáo điển | 81 Comments

Thư gửi các trò 137: THẾ NÀO LÀ KINH PHẬT CHÍNH THỐNG

Thư gửi các trò 137: THẾ NÀO LÀ KINH PHẬT CHÍNH THỐNG Thư gửi các trò 137: THẾ NÀO GỌI LÀ KINH PHẬT Các trò thân mến! Vừa qua có một comment của bạn đọc Chanh Dung gửi đến Thầy lời khuyên nên đọc nhiều kinh điển Therevada (trường phái Phật giáo Nguyên Thủy). Nhân đó, có vài học trò mới nhập đạo không hiểu nên thỉnh vấn Thầy về ý nghĩa này. Thầy nương theo trí huệ của Đạo sư, Bổn tôn, Dakini  sẽ có đôi điều luận giải. Anh thợ chính hỏi: “Kinh chưa?”, thợ phụ trả lời: “Kinh rồi!” Nhớ lại khi Thầy còn nhỏ, hai người thợ hồ xây tường rào, họ giăng một sợi dây chỉ cột từ đầu này qua đầu kia, đợi đến khi ngắm thẳng một đường từ bên kia đến bên này, anh thợ chính hỏi: “Kinh chưa?”, thợ phụ trả lời: “Kinh rồi!”. Chữ “kinh” trong trường hợp này có nghĩa là


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status