Jan 10, 2016

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 52 Comments

Thư gửi các trò 143: Tổng kết những bài viết hay năm 2015

Thư gửi các trò 143:  Tổng kết những bài viết hay năm 2015 Thư gửi các trò 144: Tổng kết những bài viết hay năm 2015: “DÙNG CHÁNH KIẾN LÀM ĐÒN XOAY TÀ KIẾN MỖI BÀI VĂN LÀ BOM ĐẠN PHÁ CƯỜNG QUYỀN” Các trò thân mến! “ngọc càng mài càng sáng” Thầy tạm mượn ý thơ của Hải Triều để khái quát nội dung hàm ý của gần 100 bài viết năm 2015, xoay quanh chủ đề đả tà xây chánh. Chữ “tà” ở đây là tà kiến bao gồm tà lực (cường quyền trái pháp luật hiện hành, ngược giáo luật Phật đà), tà linh (sức linh của quỷ thần ác), tà sư (những đối tượng thực hành và ứng dụng tâm linh bất chánh pháp), tà vạy (những thủ đoạn bất chánh). So với năm ngoài, số lượng bài viết nhiều hơn gần một nửa, chất lượng bài viết sâu sắc hơn về nội dung biểu đạt, chuẩn mực hơn


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status