Oct 10, 2017

Posted by in Giáo điển | 104 Comments

Đạo sư Thinley Nguyên Thành đối luận với tiến sĩ Thích Nhật Từ – Bài 3: “ẢNH HƯỞNG” VÀ “VAY MƯỢN” (Bài mở)

Đạo sư Thinley Nguyên Thành đối luận với tiến sĩ Thích Nhật Từ – Bài 3: “ẢNH HƯỞNG” VÀ “VAY MƯỢN” (Bài mở)

Thư gửi các trò 158: “ẢNH HƯỞNG” VÀ “VAY MƯỢN”

Các trò thân mến!

Mới đây Thầy đọc trích đoạn từ bài viết của Lê Sỹ Minh Tùng có thấy từ “ảnh hưởng” được lặp lại 4 lần (xem http://chanhtuduy.com/bac-bo-va-chi-ra-loi-sai-tram-trong-trong-3-luan-diem-cua-le-sy-minh-tung-ngang-qua-trich-dan-cua-thiennhan/). Nhân đây Thầy luận giải chi tiết để các trò hiểu thế nào là “ảnh hưởng” (bị “ảnh hưởng”). Trong giáo thuyết Đức Phật chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi tính quốc độ, tính thời đại, tính dân tộc vì tri kiến giải thoát là nền tảng Giác ngộ về Tứ diệu đế (Đây là khổ, đây là nguyên nhân khổ, đây là pháp diệt khổ, đây là cảnh giới thoát khổ). Nếu ngược lại gọi là bất chánh đạo, phi Phật pháp. Do vậy, luận điểm của Lê Sỹ Minh Tùng nêu ra là khinh suất, bởi vì “một nửa bánh mì là bánh mì, nhưng một nửa chân lý không thể là chân lý”.

Một khi Phật giáo Mật tông Tây Tạng được phổ hóa, công truyền từ thế kỷ 8 cho đến nay, tức là mặc nhiên được công nhận Chánh pháp với đầy đủ những phương tiện thiện xảo để dẫn đến, đạt được tri kiến giải thoát. Một trong những gì được chỉ ra trong đó là chánh kiến thờ tự và tôn kính: thờ những bậc đáng thờ (Phật, Bồ tát, Thánh chúng, không thờ Thiên thần quỷ vật); kính những bậc đáng kính (Thầy, Phật, Thánh, Tăng, Trưởng thượng, Trưởng lão). Từ điểm tham chiếu này, toàn bộ luận kiến của Lê Sỹ Minh Tùng rơi vào việt vị bởi đầu luận sai thì kết luận sẽ sai.

Đạo Phật có đến 6 thần thông, lẽ nào bị ảnh hưởng bởi thần thông từ đạo Bôn?

Thêm một luận điểm Thầy muốn đả phá là vấn đề thần thông. Đạo Phật cũng như những đạo giáo khác, tất cả thánh giả, thánh tăng đạo  Phật đều có đầy đủ lục thông (thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, lậu tận thông. Xem thêm bài http://chanhtuduy.com/sieu-nhan-dai-sieu-nhan/). Đặc biệt, ngoại đạo dù tu đến đâu, bao lâu cũng không thể đạt được lậu tận thông vì thiếu trí tuệ tánh không. Khi Thầy nêu ra luận cứ này, luận điểm của Lê Sỹ Minh Tùng sẽ bị bác bỏ khi viết Mặc dù Phật giáo phát triển mạnh, nhưng người dân Tây Tạng vẫn ưa chuộng huyền thuật hay phép màu do ảnh hưởng lâu đời của đạo Bon Pa để lại. Ảnh hưởng này ngấm ngầm chi phối dân Tây Tạng trong việc tiếp nhận các luồng tư tưởng Phật giáo khác nhau.. Tuy được sự thỉnh mời của vua Tây Tạng, nhưng bộ phái này không bao lâu đã trở thành mờ nhạt vì người dân Tây Tạng không mấy tích cực về những giáo lý mà chỉ thích phép mầu, thần thông

Vì sao? Ảnh hưởng có nghĩa là đối tượng có gây tác động đến đối tượng chưa có, đằng này đạo Phật có đến 6 thần thông, lẽ nào bị ảnh hưởng bởi thần thông từ đạo Bôn? Năm xưa, khi lần đầu Đức Phật nhiếp phục Phạm chí Ca diếp, sau này trở thành tỳ kheo trưởng lão Ca diếp, cũng bắt nguồn từ thần thông đó sao? Tôn giả Mục kiền liên đã không ít lần dùng thần thông đưa kẻ mê quay về bờ giác được tôn xưng là “đệ nhất thần thông” đó sao? Lại nữa, trong Bồ đề tâm nguyện giới số 45 “Cần phải sử dụng thần thông khi cần thiết”. Từ đây suy ra, chẳng có thần thông nào ảnh hưởng đến tinh túy đạo  Phật, đến giáo thuyết của đạo Phật với khối lượng giáo văn đồ sộ như vậy. Suy ra những gì Lê Sỹ  Minh Tùng lập luận như trên đều chủ quan, khinh suất và được coi là quan kiến xấu ác như ngài Wanko Yeshe Norbu khẳng định.

                   Các trò thân mến!

          Những gì Lê Sỹ Minh Tùng nêu trên Thầy đã minh định chánh tà đã rõ, bây giờ Thầy muốn nhân đây bác bỏ cái gọi là “vay mượn” do tiến sĩ Thích Nhật Từ sử dụng đối với Phật giáo Đại thừa, trong đó ngài có đề cập đến Mật tông.         

Lục đạo luân hồi

Trí tuệ đạo Phật siêu việt so với 96 ngoại đạo đương thời, lẽ nào phải đi “vay mượn” giáo điển ở đạo khác?

Trước tiên, Thầy muốn nhắc lại là “Tiến sĩ Thích Nhật Từ trong phát biểu của mình trước đài truyền hình An Viên vào ngày 26-27/11/2014 có nói rằng rằng đạo Phật vay mượn thuyết địa ngục, hoặc cảnh địa ngục của Bà la môn giáo để nhằm mục đích giáo dục (!) cho kẻ ác phải hướng thiện, vì họ “thấy quan tài mà không đổ lệ”. Thật sự sai lầm vì đa số đạo nào cũng đều nêu chủ thuyết địa ngục, lẽ nào ở đạo Phật lại không? Nếu đã có thì sao lại phải “vay mượn”? Hầu hết giáo văn Phật giáo khi viết về Vũ trụ quan, thường đề cập đến 3 cõi, 6 nẻo luân hồi (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, a tu la, trời). Thật nực cười cho lập luận ngây ngô của tiến sĩ Thích Nhật Từ bởi vì trí tuệ đạo Phật siêu việt so với 96 ngoại đạo đương thời, nhờ thế mà Đức Phật mới vượt qua tam giới, thoát khỏi sinh tử luân hồi, lẽ nào đạo Phật lại kém bản lĩnh đi vay mượn giáo điển ở đạo khác?

Thứ hai, Thầy muốn nêu ra một lập luận (có thể gọi là xác quyết, là khẳng định) của tiến sĩ Thích Nhật Từ trong một buổi giảng vào ngày 27/05/2014 tại tịnh xá Trung tâm, TP HCM, rằng “Trong ba bộ Veda thời đức Phật, có một bộ chứa đựng mấy ngàn câu thần chú. Mấy trăm năm sau khi Đức Phật qua đời, các tu sĩ Ấn Độ vay mượn thần chú của Bà-la-môn giáo, giới thiệu vào đạo Phật..” . Đây quả là một sự phỉ báng thánh giáo Mật tông một cách trầm trọng tựa như phạm vào 1 trong 3 điều dốt mà Hậu Hán thư đã nêu:

1/ Biết những điều không nên biết

2/ Không biết những điều cần phải biết

3/ Biết không thấu đáo những điều đã biết

Tất cả các đạo đều có mật chú, riêng trong Phật giáo mới có “thần chú” (thần thông diệu dụng, đáng ca ngợi), sao có thể “vay mượn” từ Bà la môn giáo? Hoàn toàn sai lầm!

Bây giời Thầy luận giải cho các trò hiểu. Tất cả các đạo đều có mật chú là những tổ hợp âm tiết, tạo ra âm thanh với sóng lực huyền linh, có tác động đến thân, ngữ, tâm của mình và đối tượng khác. Bởi vậy thiên đạo thì có thiên chú, tiên đạo thì có tiên chú, quỷ đạo thì có quỷ chú, riêng trong Phật giáo mật chú được gọi là “thần chú” (thần thông diệu dụng, đáng ca ngợi). Do vậy, nếu Thích Nhật Từ bảo rằng trong kinh Veda, thời Đức Phật có chứa đựng mấy ngàn câu thần chú, sau khi Đức Phật qua đời, các tu sĩ Ấn Độ vay mượn thần chú Bà la môn giáo,  giới thiệu vào Phật giáo… là hoàn toàn sai lầm, phơi bày sự phiến diện của mình về trình độ học thuật. Đó là về mặt LÝ, riêng về phương diện hành trạng (SỰ) thì càng ngán ngẫm khi Phật tử các chùa hiện nay đang mỗi tối tụng niệm Đại bi thập chú do Thích Nhật Từ biên soạn. Ngang đây, tôi muốn hỏi là “ Nếu bảo thần chú là của Bà la môn giáo thì tại sao  bản thân người nói là thượng tọa tiến sĩ đạo Phật lại soạn ra cho người ta hành trì?”. Hoặc trước đây, tiến sĩ Thích Nhật Từ còn luận bàn về quỷ, trị bệnh quỷ nhập, bệnh tâm thần, mời cả Phan Bích Hằng nói kể về ma quỷ thì sao lại bác bỏ điều mình đã nói, đã làm, đã mời trong lần trả lời cho đài An Viên vào ngày 26-27/05/2014? Với 2 dẫn chứng trên cho thấy thượng tọa Thích Nhật Từ “tiền hậu bất nhất”, không tôn trọng những luận điểm của mình trong quá khứ, sẵn sàng chối bỏ mà không có một lời đính chính, giải thích.

Các trò thân mến!

Thầy hoan hỷ và tán thán tinh thần “tác pháp chiếu quang” của Mật Quốc Sanh cho Lê Sỹ Minh Tùng, và muốn nhân đó giải luận thêm những gì chưa đề cập đến. Thầy khẳng định rằng cốt tủy đạo Phật chưa bao giờ bị ảnh hưởng, chỉ có đạo Phật mới tạo ảnh hưởng chứ không chịu ảnh hưởng từ đạo khác bởi trí tuệ tánh không là tinh túy, không phải là yếu tố vi tế mà phụ thuộc định tâm như ngoại đạo, cũng chẳng phải là nguyên tố thô phụ thuộc vào không gian, khí hậu, môi trường ở dạng vật chất. Trí tuệ đạo Phật siêu việt so với 96 ngoại đạo đương thời, và sau này cũng vậy vì hàm tích nhiều phương tiện thiện xảo (lục độ Ba la mật), lại đề cao “tứ nhiếp pháp”, ngoài ra đã được trang bị Ngũ minh (y phương minh, công xảo minh, thanh minh, nhân minh, nội minh), lẽ nào các sư thầy đạo Phật lại kém bản lĩnh đi vay mượn đạo khác trong khi đạo của mình dùng còn chưa hết?

đây thuộc về lỗi phạm về Bồ đề tâm nguyện giới 6/18 giới nguyện chính: Phỉ báng chánh pháp; nếu ở Mật giáo giới tổng quát sẽ phạm điều 6/ 14 lỗi chính : Phê bình giáo pháp.

Tất cả những giáo pháp khác biệt nhưng đều một vị giải thoát là đặc thù   sáng tạo của các bậc Tổ sư, bằng chứng đã đem lại lợi lạc, giải thoát cho biết bao người tu được viết lại trong nhiều kinh, luận, sách, sớ sao… Cho nên đó gọi là ứng dụng phù hợp giáo văn vào tính quốc độ, tính thời đại, tính dân tộc. Tóm lại, một Lê Sỹ Minh Tùng, một Thích Nhật Từ chưa thể khẳng định bất kỳ đặc trưng của mỗi tông môn, bởi lẽ đây thuộc về lỗi phạm về Bồ đề tâm nguyện giới 6/18 giới nguyện chính: Phỉ báng chánh pháp; nếu ở Mật giáo giới tổng quát sẽ phạm điều 6/ 14 lỗi chính : Phê bình giáo pháp. Chiếu theo kinh Tứ thập nhị chương thì Lê Sỹ Minh Tùng và thượng tọa Thích Nhật Từ phạm vào lỗi lầm của kẻ tin theo tâm ý của mình khi chưa đắc thánh quả.

Riêng đối với ngài Thích Nhật Từ tôi cũng còn hy vọng rằng ngài bị ảnh hưởng bởi người ghi lại là Phiên tả: Vũ Thị Tuyến. Biên tập phiên tả: Giác Tâm Hỷ, vì họ không phải là ngài, không biết trình độ tới đâu mà phiên tả với phiên hữu? Nghe pháp danh Giác Tâm Hỷ là biết trình độ đặt tên của đạo sư ấy là ai rồi! Đã giác rồi thì đâu còn tâm hỷ, mà là tâm không, tâm tịch lặng mà thuật ngữ Phật gia gọi là “Niết bàn tịch tĩnh”. Ấy thế mới hiểu, người không trải nghiệm tâm linh, không tự mình thực chứng, những sự viết hoặc ghi lại không thể đúng với tâm ý người giảng, nhất là ghi lại pháp thoại của bậc cao tăng. Song, đến thời điểm 2016 này, không thấy sự đính chính nào ở bài viết ấy, tôi có thể kết luận đó là thực chất những gì mà Thích Nhật Từ nói ra.

Kết thúc bài này tôi xin trích dẫn lại điều thứ 14 của thánh tăng Gampopa viết trong Mục 14 thất bại trầm trọng của một đời tu: “Cho những kinh nghiệm tâm linh khởi lên từ những phương tiện là tối thượng, mà không thấu đáo bản chất chân thật của sự vật và hiện tượng, cũng giống như nhầm lẫn đồng là vàng”.

Làng Phước Thành ngày 01/07/2016

Thinley- Nguyên Thành

Bài liên quan:

ĐỐI LUẬN VỚI TIẾN SĨ THÍCH NHẬT TỪ (BÀI 1)

ĐỐI LUẬN VỚI TIẾN SĨ THÍCH NHẬT TỪ (BÀI 2)

BÁC BỎ VÀ CHỈ RA LỖI SAI TRẦM TRỌNG TRONG 3 LUẬN ĐIỂM CỦA LÊ SỸ MINH TÙNG NGANG QUA TRÍCH DẪN CỦA thiennhan – Mật Quốc Sanh

 1. Mật Diệu Hằng says:
  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy trong thư gửi gửi các trò 158: “ẢNH HƯỞNG” VÀ “VAY MƯỢN”. Con đọc bài giảng của Thầy và hiểu rõ sự lập luận tiền hậu bất nhất của Lê Sỹ Minh Tùng và tiến sỹ Thích Nhật Từ cũng như những luận điểm sai lầm về đạo Phật đã làm cho không ít người hiểu lầm đạo Phật, nhất là Mật tông, gieo rắc những tà kiến sai lầm cho người khác, đồng thời cản trở phật tử tiếp cận với pháp tu Mật thừa, một trong 10 tông phái của đạo Phật giúp chúng sanh hữu duyên lìa mê về giác.
  Bài giảng của Thầy đã khẳng định sự siêu việt trong giáo lý nhà Phật với trí huệ bát nhã thấu hiểu bản chất chân thật của sự vật hiện tượng nên không có chuyện đạo Phật bị ảnh hưởng và vay mượn bởi các ngoại đạo khác. Cụ thể ở đây là Lê Sỹ Minh Tùng cho rằng do sự ảnh hưởng của phép màu, thần thông từ đạo Bôn mà người dân Tây Tạng không mấy tích cực với giáo lý nhà Phật, điều đó hoàn toàn sai lầm. Bởi lẽ, phật tử đạo Phật đắc đạo có lục thông, trong đó có lậu tận thông, thoát khỏi luân hồi sinh tử chứ không chỉ có thần thông đơn thuần như các ngoại đạo khác. Và trong lịch sử Phật giáo có rất nhiều đệ tử của đức Như Lai đạt được thần thông, một trong những vị đệ tử nổi tiếng nhất là ngài Mục Kiền Liên được phong là “đệ nhất thần thông”. Lê Sỹ Minh Tùng đã đọc các giáo lý nhà Phật, cũng có vài bài giảng về giáo lý Phật đà, sao lại có thể phỉ báng đạo Phật như vậy?
  Còn tiến sỹ Thích Nhật Từ thì lập luận rằng đạo Phật vay mượn “thuyết địa ngục, hoặc cảnh địa ngục của Bà la môn giáo để nhằm mục đích giáo dục (!) cho kẻ ác phải hướng thiện, vì họ “thấy quan tài mà không đổ lệ”, và cho rằng “các tu sĩ Ấn Độ vay mượn thần chú của Bà-la-môn giáo, giới thiệu vào đạo Phật.” Trong khi đó ông đã soạn sách hướng dẫn đồ chúng tụng chú đại bi và đã có một thời gian dài “kết hợp” với Phan Thị Bích Hằng để trừ ma, bắt quỷ, cầu siêu, gọi vong từ địa ngục lên. Đúng là lập luận “tiền hậu bất nhất”. Nếu ông cho rằng thần chú là của ngoại đạo, tại sao một phật tử như ông lại dạy người khác tụng chú? Ngay bản thân ông Thích Nhật Từ cũng tự “vả vào mình” vì kiểu lập luận “thay đổi như thời tiết” của ông ấy.
  Thực tế, như Thầy đã phân tích, đức Phật là bậc toàn giác, sau khi Ngài chứng đắc, ngài đã nhìn rõ thấy sáu nẻo luân hồi rõ ràng minh bạch: “Ta thấy chúng sanh đi trong sáu đường luân hồi, như người đứng trên lầu cao nhìn xuống ngã tư đường, thấy người qua kẻ lại, rõ ràng không sai sót”, thì làm sao đạo Phật đi “vay mượn” thuyết luân hồi của Bà La Môn được. Tiến sỹ Thích Nhật Từ mang danh là con Phật lại có thể nói những điều phỉ báng đức Phật như vậy sao? Bởi vì đức Phật đã dạy: “Tin Ta mà không hiểu Ta là phỉ báng Ta vậy”
  Thế mới biết, học vị, giáo phẩm, chức sắc chỉ là nguyên tố thô không thể mang ra bảo chứng cho trình độ tâm linh của bất kỳ một ai. Chỉ có những người học và hành theo đúng quỹ đạo chánh pháp mới thực sự là người con Phật chân chính. Những người dù có mang danh là con nhà Phật nhưng không hiểu Phật, phỉ báng Ngài thì dù có khoác chiếc áo cà sa cũng chỉ là người thiếu trí và chịu sự kiềm tỏa của luân hồi, như lời đức Phật đã dạy trong kinh Pháp Cú.
  “Ðêm dài cho kẻ thức,
  Ðường dài cho kẻ mệt,
  Luân hồi dài, kẻ ngu,
  Không biết chơn diệu pháp.”
  Cũng vì không biết chân diệu pháp nên tiến sĩ Thích Nhật Từ không hiểu thần chú là bản tâm chư Phật và Bồ tát, và là phương tiện của Mật thừa mà cho rằng đạo Phật vay mượn thần chú từ ngoại đạo. Tiến sỹ Thích Nhật Từ và Lê Sỹ Minh Tùng đã lập luận khinh suất và bất kính vị giáo chủ của đạo Phật, bậc toàn giác giúp chúng sanh hữu duyên vượt luân hồi vào tịnh độ.
  Ngoài ra, tiến sỹ Thích Nhật Từ và Lê Sỹ Minh Tùng với sự tự tin vào tâm ý của mình khi đưa ra những luận điểm không luận chứng, luận cứ đã phạm giới “phê bình giáo pháp nhà Phật”, trong đó có Mật giáo; đồng thời còn phạm thêm một giới nữa là “cản trở người có ý nguyện đạt tới sự toàn giác”. Con không hiểu, tiến sỹ Thích Nhật Từ là đệ tử Như Lai được coi là chính thống với học vị, giáo phẩm, chức sắc lại có thể đi trái ngược với tâm nguyện độ hóa chúng sanh hữu duyên của đức Phật, cản trở người tu tập. Còn Lê Sỹ Minh Tùng cũng có đọc kinh, thuyết giảng không lẽ ông ấy không hiểu Mật tông là một trong 10 tông phái chính của đạo Phật hay sao mà lại viết ra những điều sai lệch về Mật tông làm cho người khác không tu học Mật thừa? Đúng là “tri hành bất nhất”, nói rõ hay nhưng làm thì ngược lại. Gieo nhân này, ắt gặt quả đó, luật tắc nhân quả không bao giờ sai chạy.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng một bài pháp lợi lạc, giúp bản thân con và chúng sanh hữu duyên hiểu thực chất của vấn đề và càng khẳng định thêm vai trò quan trọng của vị Đạo sư Mật giáo từ bi và trí tuệ lái con thuyền bát nhã trên con đường bát chánh đạo giúp chúng sanh vượt sông mê về bờ giác.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài để ngọn đuốc chánh pháp được tỏa sáng khắp muôn nơi.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
 2. Mật Hải says:
  Kính bạch Thầy, Con đã đọc bài này rồi ạ!
  Con cảm tạ Thầy đã từ bi luận giải và trang bị trạch pháp nhãn cho chúng con, giúp cho chúng con kết nối với nguyên tố tinh túy của trí huệ tánh không. Nhờ nương tựa vị Thầy từ bi, trí tuệ nên chúng con dần không còn bị “ảnh hưởng” bởi những thế lực tà kiến, của bọn tà sư đội lốt tu hành nữa.
  Qua đây con trộm nghĩ rằng, có lẻ những người như LSMT hay thậm chí TNT đã và đang bị “ảnh hưởng” bởi sức mạnh của “danh” và “lợi” vốn là đối tượng có sẳn ở đời mà họ chưa có hai thứ đó khi vào đạo. Nên khi vào đạo họ mới muốn vay, muốn mượn chúng để phô trương bản ngã đó thôi! Còn nếu đã là một bậc tuệ tri thức, đã sở hữu kho tàng tâm giác ngộ, há lẽ nào lại bị ảnh hưởng, lại bị danh lợi sai sử đến thế sao?

  Con cầu nguyện thật nhiều chúng sanh sẽ đọc được bài viết này của vị Thầy để khởi phát niềm tin sâu xa, mãnh liệt vào Thầy, Phật Pháp Tăng và được nương tựa nơi các ngài từ đây cho đến khi giác ngộ tối thượng.

  Om Mani Padme Hum.

 3. Mật Huệ Pháp says:
  Mô Phật,
  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh và trí tuệ vị Thầy vì Bồ đề tâm mà minh định cho bạn đọc thấy rõ sai lầm trong lập luận của Lê Sỹ Minh Tùng khi nhận định về Phật giáo Tây Tạng cũng như luận điểm “vay mượn” của HT. Thích Nhật Từ khi cho rằng đạo Phật vay mượn thuyết địa ngục hoặc cảnh địa ngục của Bà La Môn Giáo.

  Về Lê Sỹ Minh Tùng, thật ngạc nhiên khi thấy những trang web khá nổi về Phật giáo như thuvienhoasen hay quangduc.com đăng khá nhiều bài viết của tác giả này nhưng khi tìm hiểu thông tin về người viết thì không có bất kỳ thông tin nào. Bài viết của LSMT với nội dung trái Chánh pháp như vậy cớ sao các trang web trên vẫn nhắm mắt đăng lên. Phải chăng đây là nồi lẩu thập cẩm tâm linh, để thu hút bạn đọc nên đăng vô tội vạ? Trên trang web của riêng LSMT: lesyminhtung.net ngoài địa chỉ email: [email protected] và số điện thoại, còn lại không có bất kỳ một hình ảnh nào về người này, không rõ thuộc tông phái nào, pháp danh là gì, thông tin mập mờ như vậy khiến người đọc khó lòng có được sự tin cậy về những phát ngôn của ông ta cho dù LSMT có hẳn một trang web chuyên viết về Phật pháp. Đạo Phật là đạo duy tuệ thị nghiệp, là đạo trung dung, vô phân biệt, sao một người suốt ngày rao giảng về Phật pháp (mặc dù không đủ tư cách để viết và giảng vì chưa phải là Phật tử), lại có tư tưởng tà kiến và thiên vị như vậy.
  LSMT cũng giống như HT Thích Nhật Từ, Thích Chân Quang, Thích Thánh Nghiêm, hay những vị khác như Nguyễn Minh Tiến, Dương Ngọc Dũng, ở chỗ “Biết không rành, biết không thấu đáo” về tông phái mà mình không tu tập nhưng lại hay thích luận bàn để khoe khoang kiến thức. Tệ hơn, trong cái sự khoe khoang đó lại lộ rõ âm mưu “khen mình chê người”, hạ thấp tông phái khác nhằm nâng cao tông phái của mình nhằm trục lợi cho bản thân hoặc vì lợi ích nhóm.

  Con hoan hỷ khi được đọc những lời phân tích thấu đáo, ngọn ngành của vị Thầy về những sơ hở trong lập luận của LSMT và Thích Nhật Từ, giúp con nhận ra rằng: “Nói nhiều, nói hay chưa chắc đã đúng. Nhưng nói đúng bao giờ cũng hay.”

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ
  Om Ah Hum

 4. Mật Hạnh Giác says:
  Mô Phật!
  Kính Bạch Thầy, con đã đọc bài viết này ạ. Con tán thán trí tuệ vị Thầy đã chỉ ra những sai lầm rằng đạo Phật phải “vay mượn” hay chịu “ảnh hưởng” từ các tri kiến ngoại đạo khác.
  Con tán thán lời Thầy rằng: “Trong giáo thuyết Đức Phật chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi tính quốc độ, tính thời đại, tính dân tộc vì tri kiến giải thoát là nền tảng Giác ngộ về Tứ diệu đế (Đây là khổ, đây là nguyên nhân khổ, đây là pháp diệt khổ, đây là cảnh giới thoát khổ). Nếu ngược lại gọi là bất chánh đạo, phi Phật pháp.” Luận điểm này đã phá tan lập luận những kẻ cố gắng hạ thấp hình ảnh Phật Giáo như “Tam Giáo Hợp Nhất”, gán ghép thêm những chiêu trò bói toán, cúng kiếng, bùa chú cho Phật Giáo, đặc biệt là Mật Tông.
  Con cảm tạ Thầy đã “tác pháp chiếu quang” sự phóng tác của những kẻ đời sau cho Phật Giáo. Ttrong khi chân lý Đức Phật đã tuyên thuyết xưa nay “không thêm không bớt”. Không rõ họ tu Phật hay tu ngoại đạo mà thấy cái gì trong Đạo Phật cũng cho là vay mượn của ngoại đạo.
  Điển hình như Lê Sỹ Minh Tùng cho rằng Mật Tông chịu ảnh hưởng đạo Bon. Tiến Sỹ Thích Nhật Từ cho rằng Phật Giáo vay mượn cảnh giới địa ngục và các loại thần chú từ Bà La Môn. Kỳ lạ nhất là trường hợp tiến sỹ Thích Nhật Từ khi lúc thì nói thế này, lúc thế kia “tiền hậu bất nhất”. Con xin tán thán những luận giải từ vị Thầy về những trường hợp này. Đồng thời ghi nhớ lời Thầy dạy để tránh phạm vào 1 trong 3 điều dốt mà Hậu Hán thư đã nêu:
  1/ Biết những điều không nên biết
  2/ Không biết những điều cần phải biết
  3/ Biết không thấu đáo những điều đã biết
  Cầu nguyện cho những kẻ “rảnh rỗi” thêu dệt Tà Kiến về Phật Giáo chịu quả báo để ngưng dứt hành động vô minh của mình.
  Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô vì lợi lạc và hạnh phúc chúng sanh.
  Nguyện cho chúng sanh có một đức khiêm nhường và tính hổ thẹn.
  Om Ah Hum.
 5. Mật Thủy says:
  Kính bạch Thầy!
  Con vô cùng hoan hỷ khi đọc bài viết này của Thầy! Trước đây đọc những luận điểm cho rằng đạo Phật bị “ảnh hưởng”, đi “vay mượn”, con đã cảm thấy rất bất bình. Bởi đạo Phật vốn cao diệu, uyên thâm, là chân lý tối hậu với trí huệ siêu việt so với 96 ngoại đạo thời đức Phật, là con đường giải thoát rốt ráo. Vì vậy nói đạo Phật bị “ảnh hưởng”, đi “vay mượn” là một sự vô lý, thể hiện sự hiểu biết nông cạn. Lẽ nào một vị tỷ phú lại đi vay mượn người nghèo, hay bị tác động (ảnh hưởng) từ người nghèo bởi đồng tiền? Thật phi lý! Không bao giờ có chuyện ngược đời đó! Ngay cả một người bình thường cũng hiểu được nguyên lý này! Cũng vậy, đạo Phật không bao giờ có thể bị “ảnh hưởng” bởi điều gì, “bởi trí tuệ tánh không là tinh túy, không phải là yếu tố vi tế mà phụ thuộc định tâm như ngoại đạo, cũng chẳng phải là nguyên tố thô phụ thuộc vào không gian, khí hậu, môi trường ở dạng vật chất”, không bao giờ đạo Phật phải đi “vay mượn” đạo khác “trong khi đạo của mình còn chưa dùng hết”!
  Nay được đọc những luận giải chân xác từ Thầy, cùng những lập luận rất cơ bản mà chặt chẽ, con mới được vỡ lẽ. Thì ra những điều này được lý giải quá đơn giản bằng những kiến thức cơ bản nhà Phật! Vậy mà biết bao nhiêu vị thầy tu, thượng tọa, tiến sĩ Phật học, học giả Phật học vướng mắc vào điều này, không phân định được chánh kiến nhà Phật, phạm vào lỗi “phỉ báng chánh pháp”, “phê bình giáo pháp”, “tin theo tâm ý của mình”! Họ còn như vậy thì huống gì những kẻ không chuyên như Thiennhan, Lê Sỹ Minh Tùng vốn vô danh, “không biết, chẳng hiểu mà còn cuồng ngôn loạn ngữ”! Cũng không loại trừ trường hợp những kẻ vô danh này là những kẻ ngoại đạo chuyên bôi nhọ, phỉ báng, phá hoại đạo Phật, xách động chia rẽ, gây mâu thuẫn tôn giáo!
  Con tán thán trí huệ của vị Thầy! Chưa cần phải lập luận những điều quá cao siêu, Thầy chỉ cần lật ngược vấn đề từ nguyên lý cốt tủy của đạo Phật, từ những điều cơ bản nền tảng vững chắc, cũng quá đủ để thuyết phục rằng đạo Phật không thể bị xuyên tạc bởi sự tung hỏa mù bằng những lập luận bịa đặt một cách hời hợt, nông cạn của những kẻ thiếu hiểu biết. Con cảm thấy sợ hãi cho những ai đã đặt điều phỉ báng chánh pháp, phê bình giáo pháp như vậy, bởi quả xấu đang chực chờ họ! Cầu nguyện cho chúng sanh sẽ hiểu đúng về đạo Phật và biết sợ nhân quả!
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô!
 6. Mật Chánh Hoa says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Với những luận giải sâu sắc của Thầy con hiểu hơn được rằng chẳng có thần thông nào ảnh hưởng được đến tinh túy đạo Phật, đến giáo thuyết đạo Phật. Trí tuệ đạo Phật vô cùng siêu việt so với 96 đạo đương thời, nhờ thế mà Đức Phật mới vượt qua tam giới, thoát khỏi sinh tử luân hồi.
  Và “tất cả các đạo đều có mật chú là những tổ hợp âm tiết, tạo ra âm thanh với sóng lực huyền linh, có tác động đến thân, ngữ, tâm của mình và đối tượng khác. Phật giáo mật chú được gọi là “thần chú” (thần thông diệu dụng, đáng ca ngợi)”.
  Chính vì lẽ đó ngày nào con cũng đọc thần chú Om mani padme hum và cầu nguyện cho chúng sanh. Đồng thời nhờ sự gia hộ của Thầy đã đồng ý cho con được thực hành pháp nên con thấy mọi sự đều rất hanh thông ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy về bài viết rất lợi lạc.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo
  Om mani padme hum
 7. Mật Mai says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi Thưa Thầy. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giảng giải cho chúng con, chúng sanh hiểu về giáo lý của Đức Phật. Chứ không như những gì mà LSMT đã nói.đến. Thầy khẳng định rằng cốt tủy đạo Phật chưa bao giờ bị ảnh hưởng, chỉ có đạo Phật mới tạo ảnh hưởng chứ không chịu ảnh hưởng từ đạo khác bởi trí tuệ tánh không là tinh túy, không phải là yếu tố vi tế mà phụ thuộc định tâm như ngoại đạo, cũng chẳng phải là nguyên tố thô phụ thuộc vào không gian, khí hậu, môi trường ở dạng vật chất. Trí tuệ đạo Phật siêu việt so với 96 ngoại đạo đương thời, và sau này cũng vậy vì hàm tích nhiều phương tiện thiện xảo (lục độ Ba la mật), lại đề cao “tứ nhiếp pháp”, ngoài ra đã được trang bị Ngũ minh (y phương minh, công xảo minh, thanh minh, nhân minh, nội minh), lẽ nào các sư thầy đạo Phật lại kém bản lĩnh đi vay mượn đạo khác trong khi đạo của mình dùng còn chưa hết?
  Con cầu nguyện cho nhiều chung sanh sẽ biết đến trang mạng chanhtuduy.com để hiểu hơn về đạo phật mà không còn ngộ nhận và có những nghi hối.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh. Om Ah Hum!
 8. Mật Pháp Vân says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này ạ. Con hoan hỷ tán thán công đức và trí tuệ của vị Thầy thông qua việc minh định chánh kiến.

  Con hiểu rằng bởi đã có những giáo lý về địa ngục, đạo Phật không cần phải “vay mượn” của bất kỳ đạo nào. Hơn nữa, Đức Phật đã đạt đến thoát khỏi luân hồi sanh tử, Ngài không thể nào lại chịu “ảnh hưởng” của những bậc vẫn còn chìm trong dòng sông luân hồi.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy,Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 9. Mật Ba says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này. Con xin tán thán công hạnh của Thầy đã tác pháp chiếu quang phân tích cho chúng con hiểu thế nào là vay mượn và ảnh hưởng. Qua sự phân tích của Thầy con hiểu được đạo Phật không bao giờ vay mượn của đạo khác vì trí tuệ đạo Phật siêu việt so với 96 ngoại đạo đương thời. Bao gồm nhiều phương tiện thiện xảo sử dụng không hết có đâu vay mượn của đạo khác. Đạo Phật cũng không bị ảnh hưởng của đạo khác vì đạo Phật thuộc nguyên tố tinh túy không phải nguyên tố thô hay nguyên tố vi tế mà bị ảnh hưởng của đạo khác.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường của Thầy Cô.
  Con cầu nguyện cho ngọn đuốc trí tuệ được thắp sáng muôn nơi.
  Om ah hum!
 10. Mật Phước says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con thế nào là ” Ảnh hưởng và vay mượn”.
  NHư Thầy đã luận giải”chẳng có thần thông nào ảnh hưởng đến tinh túy đạo Phật, đến giáo thuyết của đạo Phật với khối lượng giáo văn đồ sộ như vậy ” và “trí tuệ đạo Phật siêu việt so với 96 ngoại đạo đương thời, nhờ thế mà Đức Phật mới vượt qua tam giới, thoát khỏi sinh tử luân hồi, lẽ nào đạo Phật lại kém bản lĩnh đi vay mượn giáo điển ở đạo khác?” Những lập luận chủ quan khinh xuất, “tiền hậu bất nhất ” nên chính bản thân của tiến sĩ Thích Nhật Từ và Lê Sĩ Minh Tùng tự mình làm ảnh hưởng và vay mượn rồi tự phỉ báng Phật pháp vì chữ danh lợi, tự mình tạo nghiệp. Tiến sĩ TNT và LSMT mới chính là loại người “thấy quang tài không đổ lệ” nhưng không thoát được luật tắc nhâ-quả Phật đà.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Ah Hum.
 11. Mật Diễm says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết “thư gửi các trò 158 ” ảnh hưởng ” và “vây muộn” rối ạ.
  Con xin tấn thán bồ đề tâm của vị Thầy đã ” tác pháp chiếu quang ” vì lợi lạc chúng sanh.
  Qua bài luận giải sâu sắc của vị Thầy thì còn hiểu đạo phật lấy tâm làm chủ trí làm đầu tuệ làm nghiệp lẽ nào lại bị “ảnh hưởng hay vây mượn ” mà tiến sĩ Thích Nhật Từ, lê Sỹ Minh Tùng bịa đặc và xuyên tạm phỉ báng giáo pháp. Mà Đức Phật khẳng định ” theo ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta” . thế mới biết cái gọi là chức sắc như tiến sĩ hay thượng tọa … chỉ mang mà không có thực.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  OM AH HUM
 12. Mật Ngữ says:
  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài rồi ạ !
  Con vô cùng hoan hỷ, tán thán đọc bài viết . Thư gửi các trò 158 ” Ảnh Hưởng và Vay Mượn ” của Thầy.
  Cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.
 13. Mật Tịnh Tâm says:
  Kính bạch Thầy,
  Chỉ có ngoại đạo mới mượn Phật giáo, để tạo đời làm gì có chuyện ngược lại đạo Phật bị ảnh hưởng bởi đạo giáo khác. Nếu Lê Sỹ Minh Tùng muốn tận mục sở thị thì hãy đi vào các am, miếu, đền thờ thì sẽ rõ, những nơi đó lúc nào cũng có tượng Đức Quán Âm, kể cả đền thờ Ấn Giáo ngay đường Trương Định cũng có bàn thời Tam Bảo. Những gì mà Thiên Lang viết trên báo motthegioi.vn “Mật giáo chủ trương tôn thờ các thế lực siêu nhiên thần linh, ngoài thiền định và tinh tấn thì còn hành pháp bằng bùa chú, ấn quyết…”, mặc dù mượn danh Mật giáo của đạo Phật, nhưng bản chất của cái giáo pháp “tôn thờ các thế lực siêu nhiên thần linh” đó không phải là đạo Phật. Chính lúc này là lúc họ mặc cái áo giả dạng thầy tu. Đây chính là bọn tà sư, ác tri thức không có đủ bản lãnh để gây dựng cơ nghiệp, nên lợi dụng Phật pháp để mê hoặc chúng sanh, bòn rút tiền tài, sức lực của chúng sanh. Do vậy những người đi theo những tôn giáo như vậy cũng không được gọi là Phật tử, vì cái họ quy y ngay từ đầu đã bị bọn tà sư lừa gạt, họ đâu có được quy y Tam Bảo đâu, mà họ đã quy y thiên, thần, quỷ, vật. Nhớ lại phim Tôn Ngộ Không, khi thầy trò Đường Tăng lạc vào Lôi Âm Tự, do bọn yêu quái biến hiện ra, hình thức rất đẹp đẻ, trang nghiêm, đến như thầy trò Tam Tạng còn không nhận ra huống gì người phàm. Đó chính là hiện trạng ngày nay, khi bọn tà sư, ác tri thức vay mượn đạo Phật để lừa gạt chúng sanh.
  Mô Phật, con không biết Lê Sỹ Minh Tùng lượm ở đâu ra nhận định là dân Tây Tạng ưa chuộng thần thông. Người dân Tây Tạng mà con biết tôn sùng Phật giáo, hành trì miên mật thần chú, đặc biệt là thần chú Mani của đức Quan Âm Tứ Thủ. Nếu có tôn sùng thần thông thì hãy nói dân Trung Quốc, Việt Nam. Ông ta lại nói: “Ảnh hưởng này ngấm ngầm chi phối dân Tây Tạng trong việc tiếp nhận các luồng tư tưởng Phật giáo khác nhau.”, ý ông ta là gì đây? Ý nói đạo Phật muốn vào Tây Tạng thì phải thi triển thần thông cho chúng sanh tin sao? Thật ngu muội, đức Phật còn cấm thi triển thần thông, chỉ trừ khi để giáo hóa chúng sanh, Như Lai chỉ đánh giá cao giáo hóa thần thông giúp chúng sanh lìa mê về giác. Nếu nói thần thông Thầy đã luận giải rõ ràng: ” tất cả thánh giả, thánh tăng đạo Phật đều có đầy đủ lục thông (thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, lậu tận thông.” , và Thầy kết luận:” Đặc biệt, ngoại đạo dù tu đến đâu, bao lâu cũng không thể đạt được lậu tận thông vì thiếu trí tuệ tánh không.”, như vậy đủ biết đạo Phật ưu việt như thế nào. Nếu thần thông giỏi quá sao năm xưa 3 vị ngoại đạo đắc thần thông, khi nghiệp ác trổ quả vị thì trốn lên trời, vị thì chui xuống nước, vì thị ẩn vào núi, tất cả đều bị chết thảm thế? vậy thần thông có cứu được ai đâu! Lại nữa, trong ngũ lượng phương tiện biện giải của Phật gia, có phương tiện “thần thông lượng”. Như vậy trong đạo Phật thần thông chỉ là phương tiện, sản phẩm phụ của quá trình tu học đúng pháp, trong khi đó ngoại đạo thì coi là chính, là chứng nghiệm cao tột của đạo giáo mình, lấy sản phẩm phụ của đạo Phật làm chánh phẩm của đạo mình. Vậy mới thấy người giàu có thì chỉ cho vay mượn, kẻ nghèo hèn thì mới đi vay mượn. Người trí thì mới tạo ảnh hưởng, kẻ ngu thì chỉ nhận ảnh hưởng.
  Rồi Lê Sỹ Minh Tùng lại cho rằng:” Tuy được sự thỉnh mời của vua Tây Tạng, nhưng bộ phái này không bao lâu đã trở thành mờ nhạt vì người dân Tây Tạng không mấy tích cực về những giáo lý mà chỉ thích phép mầu, thần thông”. Ông ta không biết gì về Phật giáo Tây Tạng phát triển rực rỡ như thế nào, hiện nay các vị Lạt Ma, đức Pháp Vương, đức Đạt Lai Lạt Ma truyền bá Mật Tông khắp thế giới, trong đó có Việt Nam. Vậy mà ông ta nói “mờ nhạt” là căn cứ vào đâu?! Tóm lại chỉ toàn những lời tự tâm ý mình, phạm lỗi tin vào tâm ý mình chưa đắc Thánh Quả, vọng ngữ. Thật đúng ông ta rơi vào 3 cái dốt của Hậu Hán Thư mà Thầy chỉ ra:” 1/ Biết những điều không nên biết; 2/ Không biết những điều cần phải biết; 3/ Biết không thấu đáo những điều đã biết”
  Lại nữa, có vị tiến sĩ thượng tọa Thích Nhật Từ thật lạ lùng! Tu Phật mà phát biểu như người ngoại đạo cho rằng:” đạo Phật vay mượn thuyết địa ngục, hoặc cảnh địa ngục của Bà la môn giáo để nhằm mục đích giáo dục (!)”. Không có luận chứng, luận cứ! Tự ý lập ngôn, theo cách ông ta thì ngừơi ta cũng có thể nói đạo Phật vay mượn thuyết trời, người của Thiên Chúa giáo, ngạ quỹ, thần của Đạo giáo, súc sanh của Ấn giáo. Nếu nói rằng tính răng đe giáo dục thì cái khổ của súc sanh, ngạ quỹ không đủ ghê rợn chắc, cõi trời khi chết như “vạn tiễn xuyên tâm” vậy cũng đâu vui gì! Thật là lập luận quá khinh suất, vị Thầy đã giảng luận rõ: “Hầu hết giáo văn Phật giáo khi viết về Vũ trụ quan, thường đề cập đến 3 cõi, 6 nẻo luân hồi (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, a tu la, trời).”. Không biết bao năm học Phật của ông ấy để làm gì, rồi rút ra một kết luận đáng trách. Thay vì nêu cao chánh kiến Phật đà, đã tà xây chánh, đằng này ông ta lại bác địa ngục, bài Tịnh độ. Nếu nói Lê Sỹ Minh Tùng là kẻ vô danh tiểu tốt, thì còn có thể thông cảm về sự ngu dốt của hắn. Đằng này lại là một vị tiến sĩ thượng tọa, thì con nghi ngờ động cơ của ông ta. Trước kia Thầy giảng Thế Tôn vì ngăn tỳ kheo lười biếng, không đọc tụng kinh điển, nên Đức Phật từ bi khuyến cáo không được tin vào tâm ý mình khi chưa đắc Thánh Quả (Kinh Tứ Thập Nhị Chương), không khéo lại phạm lỗi vọng ngữ. Giờ trò còn thấy tỳ kheo phạm tội vọng ngữ là trùng trong thân sư tử! Vì với hình tướng xuất gia thì có khả năng lôi kéo đồ chúng đi theo những gì họ tự ý lập ngôn, hậu quả là chúng sanh rơi vào hầm lửa. Nay bác địa ngục, mai bác Tịnh độ, trong khi Kinh là đường chỉ thẳng tắp, nhất quán, diễn bày ba yếu tính giác ngộ Xả ly, Bồ đề tâm, Tánh không. Một là tất cả, tất cả là một. Việc cố gắng chứng minh bác bỏ bất cứ điều gì trong kinh điển đều dẫn đến khả năng bác bỏ cả hệ thống giáo lý Phật đà, cái này ông ta đang cố gắng làm. Thích Nhật Từ là một đại ác tri thức đúng nghĩa! Thầy lại cho thấy một Thích Nhật Từ bài Mật, khi ông ta cho rằng:” Mấy trăm năm sau khi Đức Phật qua đời, các tu sĩ Ấn Độ vay mượn thần chú của Bà-la-môn giáo, giới thiệu vào đạo Phật…”, thật đúng như kết luận của Thầy:” là hoàn toàn sai lầm, phơi bày sự phiến diện của mình về trình độ học thuật.”. Thầy còn cho thấy ông ta “tiền hậu bất nhất”, thật chỉ kẻ nhiều tánh quỷ mới xoay 180 độ như vậy. Vì sao con nói được như vậy? vì Bồ tát Long Thọ đã giảng:” Hãy làm theo chánh kiến nếu mong muốn cõi cao và giải thoát, vì dù cho những người làm nhiều hành vi phước đức nhưng qua tà kiến cũng sẽ có những hậu quả kinh khủng.”, nhìn vào y báo chánh báo thì biết được, còn đâu một Thích Nhật Từ oai phong trong những kỳ Vesak 2008, 2014, đó là từ nhân tà : ủng hộ ma quỷ, linh căn, linh môi, vọng ngữ, tự ý lập ngôn. Giờ đây, đã 2 lần Thầy đối luận, vẫn không thấy ông ta hay đệ tử của ông ta đăng đàn phản biện, chứng tỏ họ công nhận đối luận của Mật Gia là đúng theo Chánh Pháp. Dù vậy cũng không thấy ông ta tàm quý sám hối lỗi lầm, thật đáng thất vọng với một cao tăng như vậy. Thật mới thấy, con càng trân trọng khuyến cáo của Đức Liên Hoa Sanh “Bật trí hiện thân dưới nhiều hình tướng bất định, kẻ hạ trí là bọn lừa dối đạo đức giả, chuyên đội lốt tu hành. Các người đừng lầm cặn cho là vàng”.
  Con cảm tạ Thầy đã giảng luận xúc tích và sâu sắc, giúp chúng sanh phân định rõ ràng Chánh Tà!
  Con xin hoan hỉ tán thán tinh thần “tác pháp chiếu quang” của vị Thầy và huynh Mật Quốc Sanh!
  Trò đảnh lễ Thầy!
  Om Mani Padme Hum
 14. Mật Tịnh Như says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con vô cùng hoan hỷ khi đọc bài viết của Thầy.Thầy đã luận giai cho chúng con hiểu được sự vi diệu của Phật Pháp mà không hề chịu ảnh hưởng của bất cứ ngoại đạo nào khác.Tất cả các thánh giả , thánh tăng đạo Phật đều có đầy đủ lục thông mà đặc biệt ngoại đạo dù có tu đến đâu và bao lâu đi chăng nửa cũng không được lục thông vì thiếu trí tuệ tánh không.
  Vì bồ đề tâm Thầy đã tác pháp chiếu quang không ngừng nghĩ vì lợi lạc của chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho chúng sanh có được hạnh phúc Phật Tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 15. Mật Ngã says:
  Kính bạch Thầy!
  Qua bài viết của Thầy con hiểu rằng những gì Phật dạy như: tứ diệu đế, vô ngã, nhân quả… là chân lý thì nó không còn nằm trong vô thường bị biến hoại, bị ảnh hưởng từ những tác động nào.
  Từ vay mượn nghĩa là mình thiếu thốn mới đi vay, mà vay thì cũng chọn đối tượng nào có thể đáp ứng những gì mình cần thì mình mới vay. Con chợt nghĩ đạo Phật thiếu cái gì mà phải đi vay nhỉ? Nếu so với 96 đạo khác đương thời khi Phật còn tại thế thì chỉ duy nhất đạo Phật được Phật chỉ ra con đường thoát khỏi luân hồi sanh tử, còn các đạo khác thì không. Người tu đạo Phật muốn được giải thoát thì họ phải tích lũy được 2 bồ tư lương là công đức và trí tuệ. Từ đó suy ra, 96 đạo khác không biết tích lũy 2 bồ tư lương đó, nếu có thì vẫn chưa đủ vì thiếu đi trí tuệ. Vì Phật dạy “duy tuệ thị nghiệp”, chúng sanh bị trôi lăn là vì vô minh nên chỉ có trí tuệ mới diệt được vô minh. Vậy thì đạo Phật là đạo giải thoát thì dù bất kỳ tông phái nào cũng đều có một vị chung đó hay gọi là “biết những gì cần phải biết, tu những pháp đáng tu..” để người tu đạt được ước muốn của mình là giải thoát, mà những đạo khác không có những điều đó thì lý gì đạo Phật phải đi vay mượn từ đạo khác? Hay nói đúng hơn là họ phải đi vay mượn của đạo Phật. Vì cái cao siêu nhất là giải thoát mà họ không làm được, không có được mà đạo Phật làm được, có được là “đối tượng” để họ hướng đến mà vay mượn. Và toàn bộ kinh điển nhà Phật nhiều vô số mà con người ta phải mất cả đời đọc không dừng nghỉ mới có thể đọc hết (đó là chưa nói đến thực hành). Có lẽ ngài Thích Nhật Từ chưa đọc được phân nữa của toàn bộ kinh điển nhà Phật nên chưa biết là đạo Phật là kho tàng kiến thức đồ sộ, uyên thâm của tất cả các lĩnh vực, các cõi giới… nên mới nói rằng đạo Phật là vay mượn từ đạo khác. Qua đó con mới thấy được trình độ, trí tuệ của ngài Thích Nhật Từ như thế nào rồi!
  Và con cũng thấy được ông không có niềm kiêu hãnh thiêng liêng của người con Phật vì “Hạnh phúc thay Đức Phật ra đời. Hạnh phúc thay giáo pháp tuyệt vời… – kinh Pháp cú” hạnh phúc vì được theo chân một bậc giáo chủ tự mình tìm ra chân lý, thực chứng giải thoát và ngay khi tại thế Ngài xiển dương giáo thuyết, chế tác Giáo nghi, chế định Giáo luật, và đặc biệt là phổ hóa Giáo văn…mà ông cứ đi hạ thấp đạo Phật đề cao đạo khác. Nếu ông cho rằng đạo Phật là tầm thường, kém cõi, thiếu thốn phải đi vay mượn của đạo khác thì ông đừng tu đạo Phật nữa mà hãy tu đạo nào mà ông ca ngợi, vì đạo Phật là tự giác mà đâu ai ép ông phải tu đạo Phật.
  Con hoan hỷ với công hạnh và trí tuệ “tác pháp chiếu quang” của Thầy!
  Cầu nguyện chúng sanh đóng cửa vào các cõi thấp. Om Ah Hum!
 16. Mật Minh Trí says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ!
  Con hoan hỷ tán thán luận giải chi tiết của Thầy cho chúng Con và chúng sanh hiểu thế nào là “ảnh hưởng” (bị“ảnh hưởng”) và đả phá vấn đề về thần thông mà Lê sỹ Minh Tùng đã nêu ra.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.
 17. Mật Thanh Tâm says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy từ bi và trí tuệ đã luận giải cho chúng con hiểu thế nào là “ảnh hưởng” (bị “ảnh hưởng”) cốt tủy đạo Phật chưa bao giờ bị ảnh hưởng, chỉ có đạo Phật mới tạo ảnh hưởng chứ không chịu ảnh hưởng từ đạo khác bởi trí tuệ tánh không là tinh túy, không phải là yếu tố vi tế mà phụ thuộc định tâm như ngoại đạo, cũng chẳng phải là nguyên tố thô phụ thuộc vào không gian, khí hậu, môi trường ở dạng vật chất”.
  Con cảm tạ ơn Thầy qua bài viết đã giúp chúng con và bạn đọc hữu duyên minh định rõ Chánh Tà.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác Ngộ.
  Om Mani Padme Hum.
 18. Mật Viễn says:
  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải, trao truyền cho chúng con trạch pháp nhãn để minh định, nhận biết được những quan kiến sai, lệch quỹ đạo chánh pháp của Lê Sỹ Minh Tùng và thượng tọa Thích Nhật Từ đã phạm vào lỗi lầm tin theo tâm ý của mình khi chưa đắc thánh quả, phỉ báng Phật Pháp.

  Con xin tán thán trí tuệ của vị Thầy với tâm Bồ đề mà tác pháp chiếu quang.
  Cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thẩy Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện ánh sáng chánh pháp chiếu sáng muôn phương xóa tan màn đêm tà kiến, vô minh, thiêu rụi tâm quỷ mượn đạo Phật để làm bình phong che đậy hành vi thân ngữ tâm tà vậy, quỷ kế đa đoan vì danh. lợi và đánh bóng ngã bản ngã.

  Cầu nguyện chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ!

 19. Mật Đức says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi thưa Thầy
  con xin tán thán công hạnh của vị Thầy đã từ bi mà tác pháp chiếu quang Thầy đã luận giai cho chúng con hiểu được sự vi diệu của Phật Pháp mà không hề chịu ảnh hưởng của bất cứ ngoại đạo nào khác . Cốt tủy đạo Phật chưa bao giờ bị ảnh hưởng, chỉ có đạo Phật mới tạo ảnh hưởng chứ không chịu ảnh hưởng từ đạo khác bởi trí tuệ tánh không là tinh túy
  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong cho ánh sáng trí tuệ được chiếu sáng muôn nơi.
  OM Ah Hum
 20. Mật Bình says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc thư 158 của Thầy. Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy đã từ bi luận giải, giúp cho chúng con, chúng sanh hữu duyên minh định chánh – tà. Không bị” ảnh hưởng” bởi bằng cấp, học hàm học vị thế gian, như Thượng tọa””, “Tiến sĩ”, “Học giả”… mà nhầm lẫn “cặn là vàng”.
  Con cũng tán thán thiện hạnh của các Đạo huynh, đạo hữu với những comment sâu sắc.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì sự lan tỏa của ánh sáng chánh kiến.
  Cầu cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum!
 21. Mật Thiệu says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy!Con xin tán thán công hạnh và trí tuệ của Thầy qua bài”Thư gửi các trò 158:Ảnh hưởng và vay mượn”.Con cảm ơn Thầy đã cho con biết thực nghĩa của từ ảnh hưởng và vay mượn,thực tế đạo Phật không phải chịu ảnh hưởng và vay mượn từ đạo khác như Lê Sĩ Minh Tùng và Thích Nhật Từ đã nói.Trí tuệ đạo Phật siêu việt ,giải thoát khỏi luân hồi sinh tử so với 96 ngoại đạo đương thời,lẽ nào đạo Phật đi vay mượn từ đạo khác.Con không khỏi ngán ngẫm cho thời buổi hiện nay tà sư nhiều như cát sông Hằng,những người không có trình độ học thuật lại thích khoe khoang gây ngộ nhận cho nhiều người.Con xin tán thán vị Thầy đã tác pháp chiếu quang đem lại lợi lạc cho chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh .
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum.
 22. Mật Quang Minh says:
  Kính bạch Thầy!
  Con rất hoan hỷ và tán thán công hạnh của Thầy qua bài pháp thư gửi gửi các trò 158: “ẢNH HƯỞNG” VÀ “VAY MƯỢN”. qua bài giảng của Thầy và hiểu rõ được những sai lầm về lập luận tiền hậu bất nhất của Lê Sỹ Minh Tùng và tiến sỹ Thích Nhật Từ trong quan điểm về đạo Phật. Con rất tán thán khi thầy đã chỉ rõ rằng ” Trong giáo thuyết Đức Phật chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi tính quốc độ, tính thời đại, tính dân tộc vì tri kiến giải thoát là nền tảng Giác ngộ về Tứ diệu đế (Đây là khổ, đây là nguyên nhân khổ, đây là pháp diệt khổ, đây là cảnh giới thoát khổ). Nếu ngược lại gọi là bất chánh đạo, phi Phật pháp.” Con xin cảm tạ thầy đã tác pháp chiếu quang chỉ rõ những sai lầm từ những lập luận khinh suất , thiếu chánh kiến của Lê Sỹ Minh Tùng cho rằng Mật Tông chịu ảnh hưởng đạo Bon. Tiến Sỹ Thích Nhật Từ cho rằng Phật Giáo vay mượn cảnh giới địa ngục nhằm mang ý nghĩa giáo dục đồng thời vay mượn các loại thần chú từ Bà La Môn ; TS Thích Nhật Từ thể hiện rõ sự “tiền hậu bất nhất” trong lập luận, quan điểm và hành động phật sự. Qua bài dạy của Thầy chúng con có thêm kiến thức để hiểu rõ hơn về Phật giáo, đồng thời phân biệt được những lập luận sai lầm ” vay mượn ” đầy tà kiến của những ác tri thức khi luận bàn về Phật học.Điều này sẽ mang lại hậu quả khôn lường như nhận xét của thánh tăng Gampopa viết trong Mục 14 thất bại trầm trọng của một đời tu: “Cho những kinh nghiệm tâm linh khởi lên từ những phương tiện là tối thượng, mà không thấu đáo bản chất chân thật của sự vật và hiện tượng, cũng giống như nhầm lẫn đồng là vàng”. Vì vậy, Thánh tăng Ngulchu Thogme Zangpo đã khuyên rằng: “Vì quyến luyến người thân, tâm ta bị khuấy động như sóng nước. Vì hận ghét kẻ thù, tâm ta bị thiêu đốt như lửa cháy. Bởi vậy, trong bóng đêm của vô minh, ta hãy gắng học hỏi những gì nên làm và không nên làm. Đó là pháp hành Bồ Tát đạo”
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh sớm đạt được giác ngộ .
  Om ma ni padme hum!
 23. Mật Hạnh Dung says:
  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy trong thư gửi gửi các trò 158: “ẢNH HƯỞNG” VÀ “VAY MƯỢN”. Qua những luận giải sắc bén của Thầy nhằm chỉ ra những khinh suất chủ quan trong luận điểm của LSMT, con thấy nhân vật này thực đúng là một minh hoạ sinh động cho một hạng người được gọi là “ đã không rành còn hay thích nói chữ”, không những vậy những chữ nói ra lại chứa đầy quan kiến xấu ác. Như Thầy đã phân tích thật rõ ràng, đạo Phật có đủ cả 6 thần thông, trong đó có lậu tận thông vốn ngoại đạo không bao giờ đạt tới được, vậy có lí gì đạo Phật lại chịu ảnh hưởng của ngoại đạo. Bởi chẳng có thần thông nào ảnh hưởng đến tinh tuý đạo Phật với một khối lượng giáo văn đồ sộ với 84000 pháp môn đức Phật đã từ bi dạy cho những đối tượng thọ pháp khác nhau để họ được giải thoát. LSMT lập luận rằng đạo Phật chịu ảnh hưởng từ đạo Bôn là một sự phỉ báng nghiêm trọng đối với giáo lý Phật đà- vốn là lĩnh vực mà LSMT không đủ tư cách để bàn đến. Bạch Thầy, đọc luận giải của Thầy về nhân vật thứ 2 là Tiến sĩ Thích Nhật Từ, con thấy thật bất ngờ khi biết một người tự xưng là con Phật như ngài TNT mà lại phê bình giáo pháp của Phật khi phủ nhận địa ngục, cho rằng thuyết địa ngục là do đạo Phật vay mượn của Bà La môn giáo, đồng thời ngài TNT còn phỉ báng thánh giáo Mật tông một cách trầm trọng khi lập luận rằng Thần chú của đạo Phật là vay mượn của Bà la môn giáo. Vậy mà vị tiến sĩ – người khởi xướng cho thuyết đạo Phật nguyên chất này lại tiền hậu bất nhất, tri một đằng hành một nẻo, bởi nguyên chất tức là không pha trộn, tạp lẫn, vậy lập luận như ngài TNT rằng thần chú là vay mượn, cớ sao ngài tiến sĩ còn soạn riêng một bộ Đại bi thập chú để cho các chùa hành trì.Con hiểu rằng đã là vay mượn thì đối tượng vay phải thiếu mới đi vay, và đối tượng cho vay phải đáp ứng được sự thiếu đó. Nhưng trong tất cả các đạo, chỉ có đạo Phật mới chỉ ra được tri kiến giải thoát cho chúng sanh. Trong bài giảng “Một ít quán niệm về Chánh tư duy”, Thầy đã chỉ ra cho chúng con thấy rằng:” Cùng thời Đức Phật, 96 ngoại đạo tham thiền miên mật, tinh tấn không ngừng nhưng không thể chấm dứt vòng luân hồi sanh tử. Có đạo chứng được tứ thiền thác sanh vào cõi Sắc giới, có đạo cao siêu hơn chứng được tứ không, thác sanh lên cõi Vô sắc giới. Song, họ vẫn còn nằm trong luân hồi, có nghĩa là vẫn bị trôi lăn theo bánh xe sống chết. Khi tu hành đến mức được an lạc, trong sáng và vô niệm, ngoại đạo thường thỏa mãn ở trình độ này, đắm mình vào hoan lạc vô vi như loài gấu ngủ đông. Rốt cuộc gặp phải vô thường, họ đành mạng chung mà rơi xuống cõi thấp. Chỉ có cõi Niết bàn mới thoát khỏi sanh tử luân hồi, nhưng ngoại đạo không chạm tới mép cửa đó”. Như vậy, đạo Phật không những không thiếu mà còn có tinh tuý giáo pháp ngoại đạo không có được, hà cớ gì lại phải vay mượn như ngài TNT đã nói. Có chăng ngài TNT không đọc hết kinh điển nhà Phật nên mới nghĩ rằng đạo Phật còn thiếu, bởi vậy ngài phải tự mình sáng tạo thêm và lập luận một cách phỉ báng rằng đạo Phật vay mượn của đạo khác. Đến đây con càng thấm thía câu nói “ chiếc áo không làm nên thầy tu” và bài học Thầy vẫn dạy “ y pháp bất y nhân”.
  Con cảm tạ ơn Thầy từ bi đã vì chúng sanh minh định chánh tà.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ. Om mani padme hum.
 24. Diệu Viên Nguyên says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc Thư gửi các trò 158: “Ảnh hưởng và vay mượn” rồi ạ. Con hoan hỷ và tán thán công hạnh tác pháp chiếu quang của Thầy nhằm minh định chánh tà cho chúng con cùng bạn đọc hiểu. Con hiểu rằng: chỉ có đạo Phật gây ảnh hưởng tới đạo khác và bị các đạo khác vay mượn, chứ không có chiều ngược lại, vì trí huệ tánh không là tinh tuý chỉ riêng đạo Phật mới có.
  Con cũng hoan hỷ và tán thán thiện hạnh comment của các đạo huynh, đạo hữu.
  Con cầu nguyện Thầy Cô luôn khỏe mạnh và trường thọ để giảng Pháp cho chúng con và chúng sanh.
  Cầu nguyện cho ánh sáng chánh pháp soi rọi muôn nơi.
  Om Mani Padme Hum.
 25. Mật Tuyết Hoa says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con xin hoan hỉ tán thán công hạnh, trí tụê của Thầy qua bài viết này.
  Con nguyện cầu sức khỏe và sự trường thọ đến Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sanh.
  Nguyện cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Kính Thầy.

 26. Mật Từ says:
  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Không bàn về tư cách của thiennhan vì qua bài phân tích của huynh Mật Quốc Sanh thì đó đơn giản chỉ là một kẻ chuyên trích dẫn, copy rồi paste chứ thực ra không có tiếng nói riêng nào. Vậy Lê Sỹ Minh Tùng là ai mà luận bàn về Phật pháp? Đây là vấn đề muôn thuở đặt ra với những người lên tiếng “thuyết giảng” rồi “đối luận” trong Phật pháp, nghĩa là ngay từ ban đầu họ đã không nhận thức được mình có đủ tư cách để tham gia hay không. Nếu chỉ để thoả mãn thú vui “tám chuyện” của mình, họ chỉ cần chia sẻ với bà con lối xóm là đủ. Đằng này họ chia sẻ một cách có hệ thống, có quy mô trên diện rộng là những trang web với nhiều Phật tử lui tới, góp phần xây dựng nền tảng quan điểm sai lầm về Phật pháp cho họ. Con nhận thấy đa phần những phân tích của họ thường đi cùng cách viết về lịch sử, xã hội một cách chung chung, có thể cũng để tránh đi những vấn đề tinh yếu giáo pháp, vốn là điều mà họ nắm bắt lỏng lẻo. Đã không có tư cách bàn luận về giáo pháp nhà Phật, lại còn lạc đề, nói không đúng trọng tâm. Những luận điểm như vậy chỉ lừa được những kẻ tư duy nhếch nhác, song ưa thể hiện bản lĩnh “anh hùng bàn phím” như thiennhan mà thôi. Con cũng đồng cảm với Đạo huynh Mật Thuỷ rằng trước đây con rất bức xúc khi thấy ai đó cho rằng Đạo Phật “ảnh hưởng” và “vay mượn” từ các đạo khác. Giờ đây nhờ sự luận giải của Thầy, tâm lý con đã được giải toả. Con rất tâm đắc với cách phân tích đi thẳng vào trọng tâm, thực nghĩa của vấn đề cần giải quyết như cần phải hiểu các từ “ảnh hưởng” và “vay mượn” trước tiên của Thầy. Như Thầy đã dạy :” Ảnh hưởng có nghĩa là đối tượng có gây tác động đến đối tượng chưa có, đằng này đạo Phật có đến 6 thần thông, lẽ nào bị ảnh hưởng bởi thần thông từ đạo Bôn?”. Lẽ nào một học sinh giỏi xuất chúng lại đi nghe theo lời của một học sinh yếu kém để bị nhận điểm zero? Thực ra ngay từ đầu với tư duy xuất chúng, người học sinh giỏi đã không mảy may manh nha ý định đó rồi. Kiểu lập luận hời hợt của LSMT hoàn toàn không có tính thuyết phục, lộ ra quá nhiều sơ hở về học thuật.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh và trí huệ của Thầy. Con cầu nguyện thật nhiều chúng sanh có duyên lành đọc được những bài viết của Thầy cũng như các huynh đệ kim cang trên trang mạng chanhtuduy.com.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.
 27. Mật Hoàng Mai says:
  Kính Bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết “ Ảnh hưởng và Vay mượn” Thầy gửi chúng con rồi a. Con hoan hỷ với công hạnh “tác pháp chiếu quang” của vị Thầy. Qua bài này, con hiểu được Đạo Phật không bị ảnh hưởng, cũng không vay mượn từ các đạo khác như Lê Sỹ Minh Tùng và HT Thích Nhật Từ đã nói. Cụ thể là Lê Sỹ Minh Tùng cho rằng Mật Tông chịu ảnh hưởng đạo Bon Pa. Còn HT. Thích Nhật Từ cho rằng đạo Phật vay mượn thuyết địa ngục, hoặc cảnh địa ngục của Bà la môn giáo để nhằm mục đích giáo dục. Điều này thật phi lý, và cả hai người không đưa ra được luận điểm, thánh giáo lượng mà tự ý lập ngôn nên không đáng tin cậy.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã vì Bồ đề tâm mà “tác pháp chiếu quang”, trang bị cho chúng con và chúng sanh hữu duyên minh định được đâu là chánh, đâu là tà.
  Con tâm đắc đoạn Thầy viết: “cốt tủy đạo Phật chưa bao giờ bị ảnh hưởng, chỉ có đạo Phật mới tạo ảnh hưởng chứ không chịu ảnh hưởng từ đạo khác bởi trí tuệ tánh không là tinh túy, không phải là yếu tố vi tế mà phụ thuộc định tâm như ngoại đạo, cũng chẳng phải là nguyên tố thô phụ thuộc vào không gian, khí hậu, môi trường ở dạng vật chất. Trí tuệ đạo Phật siêu việt so với 96 ngoại đạo đương thời, và sau này cũng vậy vì hàm tích nhiều phương tiện thiện xảo (lục độ Ba la mật), lại đề cao “tứ nhiếp pháp”, ngoài ra đã được trang bị Ngũ minh (y phương minh, công xảo minh, thanh minh, nhân minh, nội minh), lẽ nào các sư thầy đạo Phật lại kém bản lĩnh đi vay mượn đạo khác trong khi đạo của mình dùng còn chưa hết?”
  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho con bài pháp nhũ lợi lạc.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự nghiệp giáo hóa chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum!
 28. Mật Kính says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con thế nào là ” Ảnh hưởng và vay mượn” .Con tán thán luật giải của Thầy rằng ‘ trí tuệ đạo Phật siêu việt so với 96 ngoại đạo đương thời, nhờ thế mà Đức Phật mới vượt qua tam giới, thoát khỏi sinh tử luân hồi, lẽ nào đạo Phật lại kém bản lĩnh đi vay mượn giáo điển ở đạo khác?” , trí tuệ đạo Phật cao siêu là vậy thì tại sao lại còn vay mượn của các đạo khác “ Trong khi đó kinh văn Đức Phật gồm 12 tạng, nếu số lượng ấy đọc liên tục không ngừng nghỉ, sẽ mất thời gian hơn cả một kiếp người “ , với số lượng kiến thức đố sộ như vậy thì con cảm thấy hoang mang khi nói đạo Phật còn vay mượn các đạo khác .Đạo Phật chỉ mang lại tri kiến giải thoát rốt ráo, là con đường duy nhất để thoát khỏi luân hồi sinh tử mà các ngoại đạo đều phải khuất phục trước giáo lý sâu sa của đức Phật . Đức Phật là bâc toàn giác, là bậc chứng đắc Ngài đã nhìn rõ thấy sáu nẻo luân hồi thì làm sao nói đạo Phật đi vay mượn “thuyết luân hồi của Bà La Môn” được, vây mới thấy dù mang danh là tiến sĩ đi chăng nữa thì có lẽ bằng cấp ấy chỉ là nguyên tố thô không thể đánh giá một chút giá trị tinh tế ông Thích Nhật Từ chỉ mang danh là tiến sĩ giấy.
  Qua bài viết của Thầy con hiểu thêm về vấn đề thần thông, tất cả thánh giả, thánh tăng đạo Phật đều có đấy đủ lục thông thì không thể nào ảnh hưởng thần thông của đạo Bôn trong khi đó các đạo khác bị tác hại của thần thông mê hoặc, coi trọng thần thông như hô mưa, gọi gió… mà đắm chìm cả kiếp người quý báu để “ công phu” tu luyện thần thông thì kế quả được gì ? hay chỉ là kiếp long đong trong lục đạo luân hồi. Trong khi đó đạo Phật là đạo trí tuệ, giác ngộ thì chỉ dành thời gian để Văn, Tư, Tu để có tri kiến giái thoát rốt ráo.
  “Có một câu chuyện để chứng minh là Đức Phật không dùng thần thông khi vị đạo sĩ lướt trên mặt sông qua nhanh bờ bên kia ngay trước mắt Đức Phật. Khi vị nay dương dương tự đắc, Đức Phật hỏi:
  – Mất bao lâu ông mới học được pháp thuật này?
  – Ba mươi năm…
  – Thế thì uổng phí quá, tôi không cần gắng sức 30 năm, chỉ cần trả 3 xu là có thể nhờ người lái đò đưa qua sông, còn thời gian khác tôi chuyên tâm tu tập Giải thoát.”
  Thật là tai hại thay cho Lê Sý Minh Tùng bị ảnh hưởng bởi danh lợi , luôn tin theo tâm ý của mình khi đưa ra những luận điểm, luận chứng khi “ phê bình “ giáo pháp Mật tông mục đích chỉ khoe khoang kiến thức, để tự đánh bóng cho bản ngã của mình , nâng tầng kiến thức của mình lên cao. Hòa thượng Tuyên Hoá có đưa ra sáu tiêu chuẩn để phân biệt hạng tà tri tà kiến: 2- Để ý xem họ có tự “đánh bóng” cho họ không? Họ có tự mình xưng tán không? khoa trương mình không? 3- Họ có hạ giá người khác để đề cao thân phận của họ không? Đối với những hạng này, chẳng cần hỏi cũng biết, nhất định là hạng tà tri tà kiến. Vậy thì ông Lê Sý Minh Tùng thuộc hạng người nào thì ông cũng đã biết rõ khi đã tự vạch áo cho người xem lưng??
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh sớm đạt được giác ngộ .
  Om ma ni padme hum!
 29. Mật Chi says:
  Kính bạch Thầy
  Con tán thán công hạnh của Thầy đã luận giải hai cụm từ “ảnh hưởng “và “vay mượn “,trong giáo thuyết Đức Phật chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi tính quốc độ ,tính dân tộc, tính thời đại vì tri kiến giải thoát là nền tảng giác ngộ tứ diệu đế, nếu ngược lại là bất chánh đạo
  Đạo Phật hơn 96 ngoại đạo về trí tuệ tánh không thoát khỏi sinh tử luân hồi thì làm sau đạo phật lại đi “vay mượn “thuyết địa ngục của ngoại đạo, đều này là một sự phỉ báng giáo pháp của Đức Phật và các bậc trưởng lão một cách nghiêm trọng
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngô
  Con xin cầu nguyện sức khỏe của vị Thầy và Cô vì sự nghiệp hoàng dương chánh pháp
  Om ah hum
 30. Mật Hồng Liên says:
  Kính Bạch Thầy
  Bài này con đã đọc rồi ạ
 31. Mật Hoàng Hạ says:
  Kính Bạch Thầy,
  Con hoan hỷ và tán thán công hạnh của vị Thầy qua bài viết “ Ảnh hưởng và Vay mượn”. Qua sự luận giải chi tiết của Thầy, con hiểu được Đạo Phật với tôn chỉ “Duy tuệ thị nghiệp” không bị ảnh hưởng, cũng không vay mượn từ các đạo khác như Lê Sỹ Minh Tùng và HT Thích Nhật Từ đã lập luận một cách khinh suất, không luận cứ, luận chứng. Con cảm tạ ơn vị Thầy đã trang bị trạch pháp nhãn, tri kiến Phật pháp để chúng con thấu hiểu bản chất của vấn đề cũng như đồng không thể nhầm lẫn thành vàng.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự nghiệp giáo hóa chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum!
 32. Mật Phụng says:
  Mô Phật!
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc thư gửi gửi các trò 158: “ẢNH HƯỞNG” VÀ “VAY MƯỢN” và những commet của các Đạo huynh, huynh, đạo hữu rồi . Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy đã từ bi trạch pháp nhãn cho chúng con.
  Con cũng hoan hỷ tán thán thiện của huynh Mật Quốc Sanh dương cao ngọn cờ đả tà xây chánh đúng theo quỹ đạo chánh Pháp mà vị Thầy đã dạy. Con cảm tạ Thầy đã dạy cho chúng con thêm một bài pháp quý báu .
  Những tà sư sẽ chịu luật nhân – quả mà mình đã gieo.
  Con xin cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy ,Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Nguyện cho ngọn đốt trí tuệ được thắp sáng muôn nơi.
  Om mani padme hum.
 33. Mật Đạo Pháp says:
  Mô Phật,
  Kính Bạch Thầy !

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy trong thư gửi gửi các trò 158: “ẢNH HƯỞNG” VÀ “VAY MƯỢN”.
  Khi được đọc những lời phân tích thấu đáo của vị Thầy về những sơ hở trong lập luận của LSMT và Thích Nhật Từ, giúp con nhận ra rằng: “Nói nhiều, nói hay chưa chắc đã đúng chánh pháp Phật đà”

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh !
  Con nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om ma ni pad me hum !

  • Chánh Tri says:

   Đúng vậy!

   • Mật Đạo Pháp says:
    Mô Phật!
    Kính bạch Thầy !
    Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi để tâm đến con
    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vi lợi lạc cho chúng sanh!
    Om Ah Hum!
 34. Mật Chánh Tấn says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ lời Thầy chỉ dạy ạ.

  Qua bài viết này, con hiểu được rằng những lời của Lê Sỹ Minh Tùng và tiến sĩ Thích Nhật Từ nói ra, những nhận định của hai vị này nêu ra đều không có một chút luận chứng, luận cứ nào để chứng minh cho tính chính xác cho những nhận định mà hai vị đó nêu ra. Từ đó có thể nói những lời mà hai vị đó nói ra đều không có căn cứ và chưa đáng tin cậy.
  Có chăng chính họ đang “vay mượn” những lời nói, kiến thức của nơi khác để nói ra những điều mà chính họ chưa lần nào thực nghiệm. Liệu Lê Sỹ Minh Tùng đã từng đến Tây Tạng để xác minh được cuộc sống tâm linh của người dân Tây Tạng như thế nào chưa? Và nếu từng có đến thì đã gặp ai, nghe ai nói đến, đã quay, đã chụp và trải nghiệm cuộc sống tâm linh của người dân Tây Tạng chưa? Và nếu có thì hình ảnh hay các phim chụp đâu? Thực sự “Niềm tin” chỉ nghe mà chưa “thực nghiệm” là một “Niềm tin chưa đầy đủ”. Đạo Phật là đạo tự giác ngộ, tự giải thoát bản thân. Và người “học” thì luôn cần đi đôi với “hành”. Nếu chỉ vì biết chút thông tin chưa thực nghiệm, chưa có sự chứng minh rõ ràng mà đã nêu, e rằng cuộc sống xã hội cũng như cuộc sống tâm linh của người dân sẽ bị đảo lộn, không phân biệt được đâu là chánh, đâu là tà. Mong rằng hai vị Lê Sỹ Minh Tùng và Thích Nhật Từ sẽ hiểu và cẩn thận hơn khi đưa ra bất kỳ nhận định nào về Phật học.

  Con cảm tạ lời Thầy, bài viết này là một lời nhắc nhở lại cho con cần phải biết rõ, hiểu rõ ngọn ngành sự việc trước khi đưa ra bất kỳ nhận định nào đúng như lời dạy của thánh tăng Gampopa “Cho những kinh nghiệm tâm linh khởi lên từ những phương tiện là tối thượng, mà không thấu đáo bản chất chân thật của sự vật và hiện tượng, cũng giống như nhầm lẫn đồng là vàng”.

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh giấc với trạng thái giác ngộ

  Om mani padme hum

 35. Mật Quốc Sanh. says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc được những luận giải của Thầy về tri kiến xấu ác của những kẻ cho rằng đạo Phật “chịu ảnh hưởng” hay phải đi “vay mượn” từ ngoại đạo. Con đã hiểu thêm rằng đạo Phật với nền tảng giác ngộ về Tứ diệu đế mà ngoại đạo không biết đến, không thấu triệt, với nguyên tố tinh túy đưa chúng sanh thoát khỏi sinh tử luân hồi trong khi ngoại đạo chỉ có những nguyên tố vi tế nhằm định tâm, nguyên tố thô làm hành trang, với phương tiện tối thượng là tứ nhiếp pháp, lục độ ba la mật, với thất thánh tài, bát chánh đạo, 37 pháp hành Bồ tát đạo mà ngoại đạo không thể có được. Vậy sự ảnh hưởng chỉ có thể lan tỏa theo chiều từ “có” sang “không có”, từ “nhiều” sang “ít”, từ “thấu triệt, tối thượng” sang “không thấu triệt, chưa rốt ráo”, làm sao lại có lối ngược đường như Lê Sỹ Minh Tùng 4 lần nhắc đến từ “ảnh hưởng” được?

  Lại nữa, con tự hỏi rằng liệu có tỷ phú nào với tài sản không tính đếm được, với tâm rộng lượng luôn sẵn sàng xả ly, cứu giúp tất cả mà lại đi “vay mượn” người nghèo khó, không có không? Chắc chắn là không! Vậy nên, TS Thích Nhật Từ cho rằng đạo Phật phải đi “vay mượn” từ ngoại đạo thì thật khôi hài, phơi bày tính phiến diện, lộ rõ trình độ tâm linh qua sự “tiền hậu bất nhất” hay đúng cảnh là “nói một đường, làm một nẻo”! Con cũng hy vọng rằng TS Thích Nhật Từ không bị “ảnh hưởng” bởi phiên tả, phiên hữu và cũng chỉ là trong lúc nhất thời, vội vàng, mất tỉnh thức, chánh niệm “vay mượn” tài liệu ở đâu đó mà lên truyền hình thuyết pháp như vậy mà thôi! Tuy nhiên, sau 2 năm không một lần đính chính, trước 2 lần đối luận của Thầy đăng tải trên chanhtuduy.com thì có lẽ sự “ảnh hưởng” đã quá mạnh đến mức chẳng đủ sức kháng cự, hoặc sự “vay mượn” trở thành nợ xấu rồi!

  Con tâm đắc và xin ghi nhớ lời dạy của Thầy, đặc biệt lời khẳng định: “Thầy khẳng định rằng cốt tủy đạo Phật chưa bao giờ bị ảnh hưởng, chỉ có đạo Phật mới tạo ảnh hưởng chứ không chịu ảnh hưởng từ đạo khác bởi trí tuệ tánh không là tinh túy, không phải là yếu tố vi tế mà phụ thuộc định tâm như ngoại đạo, cũng chẳng phải là nguyên tố thô phụ thuộc vào không gian, khí hậu, môi trường ở dạng vật chất. Trí tuệ đạo Phật siêu việt so với 96 ngoại đạo đương thời, và sau này cũng vậy vì hàm tích nhiều phương tiện thiện xảo (lục độ Ba la mật), lại đề cao “tứ nhiếp pháp”, ngoài ra đã được trang bị Ngũ minh (y phương minh, công xảo minh, thanh minh, nhân minh, nội minh), lẽ nào các sư thầy đạo Phật lại kém bản lĩnh đi vay mượn đạo khác trong khi đạo của mình dùng còn chưa hết?”

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài!Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh hữu duyên.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

 36. Mật Thuận Tâm says:
  Kính bạch Thầy!
  con rất hoan hỷ và tán thán công hạnh của Thầy với bài viết “Ảnh Hưởng Và Vay Mượn” với lòng từ bi và bằng trạch pháp nhãn Thầy đưa ra những luận chứng luận cứ vạch trần những kẻ mượn đạo tạo trời như Lê Sỹ Minh Tùng, còn tiến sĩ Thích Nhật Từ thì lại nói trong đạo phật thuyết địa ngục là vay mượn hay trong Mật Giáo thần chú cũng vay mượn thật là biết không thấu đáo những điều đã biết phỉ báng chánh pháp, phỉ báng thánh giáo lượng trong Mật Giáo.
  Đạo Phật là đạo trí tuệ dùng trí tuệ làm nghiệp, Mật giáo cũng là một trong những pháp tu của đạo phật đạt đến giác ngộ đến cảnh giới của giải thoát. Tất cả con người chúng ta đều có nhân quả, nên những ai phỉ báng chánh pháp thì nhân là phỉ báng quả sẽ là địa ngục.
  con rất hoan hỷ tinh thần tác pháp chiếu quang của huynh Mật Quốc Sanh đã tác pháp chiếu quang cho Lê Sỹ Minh Tùng nhằm đả tà xây chánh.
  Cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  om mani padme hum!
 37. Mật Kiên says:
  Kính bạch Thầy!
  “Nhờ” nghịch duyên được dấy khởi từ các quan kiến tà tri của Lê Sỹ Minh Tùng (nói về “ảnh hưởng”) và của TS Thích Nhật Từ (nói về “vay mượn”), đệ tử chúng con có duyên lành được Thầy luận giảng và phân tích về những lỗi sai ấy để luôn được củng cố chánh kiến, đả phá tà kiến.
  Qua đó, con rất hoan hỉ lời Thầy minh định: “Thầy khẳng định rằng cốt tủy đạo Phật chưa bao giờ bị ảnh hưởng, chỉ có đạo Phật mới tạo ảnh hưởng chứ không chịu ảnh hưởng từ đạo khác bởi trí tuệ tánh không là tinh túy, không phải là yếu tố vi tế mà phụ thuộc định tâm như ngoại đạo, cũng chẳng phải là nguyên tố thô phụ thuộc vào không gian, khí hậu, môi trường ở dạng vật chất. Trí tuệ đạo Phật siêu việt so với 96 ngoại đạo đương thời, và sau này cũng vậy vì hàm tích nhiều phương tiện thiện xảo (lục độ Ba la mật), lại đề cao “tứ nhiếp pháp”, ngoài ra đã được trang bị Ngũ minh (y phương minh, công xảo minh, thanh minh, nhân minh, nội minh), lẽ nào các sư thầy đạo Phật lại kém bản lĩnh đi vay mượn đạo khác trong khi đạo của mình dùng còn chưa hết?”
  Con cũng rất khâm phục chất “humorous” ý nhị của Thầy: “Riêng đối với ngài Thích Nhật Từ, tôi cũng còn hy vọng rằng ngài bị ảnh hưởng bởi người ghi lại là Phiên tả: Vũ Thị Tuyến. Biên tập phiên tả: Giác Tâm Hỷ, vì họ không phải là ngài, không biết trình độ tới đâu mà phiên tả với phiên hữu? Nghe pháp danh Giác Tâm Hỷ là biết trình độ đặt tên của đạo sư ấy là ai rồi! Đã giác rồi thì đâu còn tâm hỷ, mà là tâm không, tâm tịch lặng mà thuật ngữ Phật gia gọi là “Niết bàn tịch tĩnh”. Ấy thế mới hiểu, người không trải nghiệm tâm linh, không tự mình thực chứng, những sự viết hoặc ghi lại không thể đúng với tâm ý người giảng, nhất là ghi lại pháp thoại của bậc cao tăng.”
  Thật nhẹ nhàng mà vô cùng thấm thía.
  Con kính đảnh lễ cảm tạ ơn Thầy.
  Nguyện cho tất cả chúng sanh có ý thức khiêm tốn và đức tính hổ thẹn.
  OM AH HUM.
 38. Mật Thuận Đức says:
  Mô phật !
  kính thưa bạch THẦY ,
  Con đã đọc xong bài này rồi
 39. Mật Hoàng Tâm says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc thư 158 “Ảnh hưởng” và ” vay mượn” rồi ạ. Con hoan hỷ và tán thán những luận giải của Thầy vì lòng từ bi mà làm rõ những “lập luận vay mượn” của Lê Sỹ Minh Tùng và tiến sĩ Thích Nhật Từ, đưa chúng về đúng quỹ đạo chánh pháp. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy và Cô.

  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Ah Hum!

 40. Mật Minh says:
  kính bạch Thầy!
  Qua bài này, con hiểu được đạo Phật không hề bị ảnh hưởng bởi đạo khác, cũng không hề vay mượn giáo pháp của đạo khác.
  Con kính đảnh lễ Thầy.
 41. Mật Nhi says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này. Con hiểu đạo Phật không vay mượn và ảnh hưởng đạo nào khác cả, chỉ có những đạo khác ảnh hưởng từ đạo Phật mà thôi.
  Con kính đảnh lễ Thầy!
 42. Mật Nhuận Quang says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con rất hoan hỷ tán thán công hạnh và trí tuệ của Thầy đã “tác pháp chiếu quang”. Con cảm tạ Thầy từ bi đã khai thị cho chúng con hiểu thế nào là “ảnh hưởng” (bị “ảnh hưởng). Con xin ghi nhớ lời Thầy dạy “cốt tủy đạo Phật chưa bao giờ bị ảnh hưởng, chỉ có đạo Phật mới tạo ảnh hưởng chứ không chịu ảnh hưởng từ đạo khác bởi trí tuệ tánh không là tinh túy, không phải là yếu tố vi tế mà phụ thuộc định tâm như ngoại đạo, cũng chẳng phải là nguyên tố thô phụ thuộc vào không gian, khí hậu, môi trường ở dạng vật chất”.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sinh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sinh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.

 43. Mat Kha Phuc says:
  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỉ đọc bài viết này.
  Con đảnh lễ Thầy từ bi, trí tuệ đã khai thị cho chúng con.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ, sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong cho tất ca chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.
  Om mani padme hum!
 44. Mật Huấn says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con rất hoan hỷ với những luận giải của Thầy! Thật là một bài Pháp lợi lạc cho chúng con, bạn đọc hữu duyên và các trang web về Phật giáo.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức biết hổ thẹn.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc cho chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum!
 45. Mật Tuệ Tín says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc “Thư gửi các trò 158 : ảnh hưởng và vay mượn”. Qua luận giải của Thầy, lập luận tà kiến của Lê Sỹ Minh Tùng, tiến sỹ Thích Nhật Từ đã quá rõ ràng. Con mong rằng bạn đọc cũng như bất cứ người tu nào còn hoang mang, nghi ngờ về giá trị cao quý của đạo Phật đọc được bài viết để giữ vững niềm tin.

  Nói qua về hai nhân vật này có rất nhiều điều “lạ”. Trong khi “cư sỹ Lê Sỹ Minh Tùng” là người vô hình trên văn đàn thì tiến sỹ Thích Nhật Từ lại có sở thích “tự vả vào mặt mình” qua các minh chứng “tiền hậu bất nhất” :

  + Nhận định không có ma nhập nhưng khoe khoang đã trị ma nhập trên 20 năm.
  + Cho rằng thần chú đạo Phật vay mượn từ đạo Bà la môn nhưng lại soạn Nghi thức Đại Bi Thập chú, trên trang web daophatngaynay.com còn đăng bài về chú Dược sư, Vãng sinh Tịnh độ thần chú chân ngôn,…
  + Phủ nhận ngoại cảm trong khi trước đó thì tung hô, ca ngợi.
  + Nói rằng đạo Phật vay mượn thuyết địa ngục, hoặc cảnh địa ngục của Bà la môn giáo để nhằm mục đích giáo dục trong khi trang daophatngaynay lại đăng phẩm Địa ngục trong kinh Pháp Cú (có thể nói là kinh Phật gốc theo nhận định của ngài tiến sỹ) : http://www.daophatngaynay.com/vn/kinh-dien/pali/10450-kinh-phap-cu.html

  Một người xảo ngôn vọng ngữ, gieo rắc tà kiến, phỉ báng Phật pháp thì đích thị là tà sư dù mang danh Thượng Toạ hay tiến sỹ Phật học.

  Con xin tán thán công hạnh vị Thầy đã tác pháp chiếu quang, giúp cho con thấy được rằng “cốt tủy đạo Phật chưa bao giờ bị ảnh hưởng, chỉ có đạo Phật mới tạo ảnh hưởng chứ không chịu ảnh hưởng từ đạo khác…”

  Cầu mong Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum.

 46. Mat Hoang Van says:
  Con kính bạch Thầy.
  con xin cảm tạ công hạnh vị Thầy đã tác pháp chiếu quang, giúp cho con thấy được rằng đạo Phật chưa bao giờ bị ảnh hưởng từ đạo khác.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức biết hổ thẹn.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc cho chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.
 47. Đoàn Việt Huyền says:
  Kính Bạch Thầy!
  con đã đọc bài này.
  Om Mani Padme Hum.
 48. Mật Hảo says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi thưa Thầy.
  Con xin tán thán công hạnh “tác pháp chiếu quang ” của Thầy qua thư 158:” ảnh hưởng và vay mượn”.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy , Cô.
  Cầu mong chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om ah hum
 49. Bùi Văn Tân says:
  Thưa Thầy con đọc bài này rồi a.Om Mani Padme Hum.
 50. Mật Tuyết Lan says:
  Kính Bạch Thầy!
  con đã đọc xong bài viết này
  Om Mani Padme Hum .
 51. Mật Tất Kiểm says:
  Kính Bạch Thầy .
  Qua luận giải sâu sắc và những minh chứng xác thực con đã nhận thấy “bộ mặt” tiền hậu bất nhất của tà sư và hơn thế nữa giương cao ngọn cờ đả tà xây chánh của Mật Gia Song Nguyễn .
  Cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô .
  Cầu cho chúng sanh hạnh phúc với thành tựu Phật tánh .
  OM AH HUM !
 52. Mật Thái Dương says:
  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỉ được đọc bài giảng này.

  Những quan kiến xấu ác của Lê Sỹ Minh Tùng về Phật giáo Tây Tạng cũng như vấn đề về thần thông đã được Thầy minh định rõ ràng.
  Bên cạnh đó, nhờ những lời giảng của Thầy mà con hiểu thêm rằng lập luận của tiến sĩ Thích Nhật Từ khi khẳng định Đạo Phật “vay mượn” thuyết địa ngục, thần chú của Bà la môn là hoàn toàn sai lầm, là chủ quan, khinh suất. Hơn nữa, lại thêm một sự tiền hậu bất nhất của tiến sĩ Thích Nhật Từ khi một mặt ông ta khẳng định như vậy, một mặt lại soạn Đại bi thập chú cho Phật tử các chùa tụng niệm. Quả là điều hết sức ngán ngẩm. Thế mới biết trình độ tâm linh không thể đo bằng học hàm học vị thế gian.

  Con cảm ơn Thầy đã từ bi giảng cho chúng con một bài pháp lợi lạc.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Om ah hum.

 53. Mật Kỳ Duyên says:
  Thưa Thầy con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho chúng sanh có được hạnh phúc Phật Tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 54. Mật Tích says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô.
  Om Mani Padme Hum.
 55. Mật Hồng Tuyến says:
  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của vị Thầy.
  Cầu nguyện cho ánh sáng chánh pháp soi rọi khắp muôn nơi.
  Om Mani Padme Hum.
 56. thanh thúy says:
  Thừa thầy,
  Con đa đọc xông bài này rồi ah
  Cho con thiêm bai học nữa
  Con cầu nguyện cho súc khỏe và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc cua chúng sanh
  Om ah hùm
 57. Nguyễn Thị Diễm Tình says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ
 58. Mật Nghiêm Giác (Đoàn Nghĩa) says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài giảng này rồi ạ
  Con hoan hỉ và tán thán công hạnh của Thầy. Đạo Phật là 1 đạo siêu việt, là đạo giải thoát chỉ có ảnh hưởng tới các đạo khác chứ không thể có chuyện bị ảnh hưởng được
  Con cảm ơn Thầy đã dùng trí tuệ của mình giảng dạy cho chúng con được biết
  Om mani padme hum
 59. Mật Ngộ Tánh says:
  Kính Bạch Thầy,

  Com cảm tạ Thầy đã từ bi luận giải những sai lầm về Phật pháp của Lê Sỹ Minh Tùng và TS. Thích Nhật Từ cho chúng con. Thông qua luận giải của Thầy con hiểu thêm được nhiều điều về Phật pháp.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Om Mani Padme Hum.

 60. Mật Tuệ Phúc says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này ạ!
 61. Trần Quốc Toản says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ .con cảm Tạ Thầy đã từ bi giảng một bài pháp thật là lợi lạc.
  Cầu Nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh
  Cầu nguyện cho mọi chúng sinh,thành tựu niềm hạnh phúc của Phật tánh
 62. Mật Đức Tuệ says:
  Kính bạch Thầy con đã đọc bài này rồi ạ !
  Qua sự minh định của Thầy , con càng thấm thía hơn nếu chưa đắc thánh quả thì không thể phán bừa . Và rằng muốn giáo hóa chúng sinh cần phải có phương tiện , mà phương tiện phải lưu xuất từ yếu tố tinh túy giải thoát thì mới có công năng hóa độ cho người .
  Con cảm tạ ơn Thầy .
  Nguyện cho tất cả đều thấm đẫm hồng ân Tam bảo
  Om Mani Padme Hum .
 63. Mật Địa Cát says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
 64. Kính Bạch Thầy
  Con là là Đệ tử Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến). Con đã đọc qua Thư gửi các trò 158: “Ảnh hưởng và vay mượn” rồi ạ.
  Con vô cùng hoan hỷ và tán thán thiện hạnh của Thầy đã luận giải cho con hiểu được” ảnh hưởng và vay mượn”. Đạo Phật không bị ảnh hưởng hay vay mượn bởi đạo khác vì trí tụê tánh không là tinh tuý không phải là yếu tố vi tế mà phụ thuộc định tâm như ngoại đạo. Dùng sự kém hiểu biết của mình như Lê Sỹ Minh Tùng và Tiến sĩ Thích Nhật Từ” để cuồng ngôn vọng ngữ mang những quan điểm tà kiến đi sai lệch quỹ đạo chánh pháp chứng tỏ sự hiểu biết mà không thấu đáo như nhầm lẫn đồng là vàng. Đây là một sự thất bại tầm trọng.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh
  Om mani padme hum

 65. Mật Hồng Nguyện says:

  Kính Bạch Thầy!!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

 66. Vũ Thị Minh Nguyệt says:

  Kính bạch Thầy,

  con đã đọc thư gửi các trò 158. Con hoan hỷ tán thán trí tuệ và đức hạnh của Thầy. Con cảm ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con hiểu và thấy được sự vi diệu của Phật pháp, không vay mượn hay ảnh hưởng từ bất cứ đạo môn nào. Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sinh.

 67. Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này cùng các comment của các đạo huynh.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự truờng thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

 68. Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này rồi.
  Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy Cô.
  Om Mani Padme Hum

 69. Mật Mỹ Lạc says:

  Kính bạch Thầy,

  Còn đã đọc xong bài viết này rồi ạ. Nhờ Thầy từ bi tác pháp chiếu quảng Lê Sỹ Minh Tùng mà con thêm hiểu cặn kẽ từng câu chữ cho đúng bản chất sự vật hiện tượng. Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi ích chúng sinh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu trạng thái tuyệt đối.
  Om manila padme hum.

 70. Kính thưa Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi.
  Cầu nguyện cho nổi đau của tất cả chúng sanh được lắng dịu.
  Om mani padme hum.

 71. Kính  Bạch  Thầy .

  Con  đã  đọc  xong  bài  thư  gửi  trò  158; ẢNH  HƯỞNG  Và  VAy  MƯỢN  con  cảm  tạ  ơn  Thầy  đã  luận  giải  sâu  sắc  cho  chúng  con  hiểu

  Con  thành  tâm  cầu  nguyện  Thầy  Cô  trụ  thế  lâu  dày   để  ngọn  đuốc  chánh  pháp  được  soi  sáng  muôn  nơi  .

  Cầu  nguyện  cho  tất  cả  chúng  sanh  tỉnh  thức   với  trạng  thái  giác  ngộ  .

  Om  mani  padme   Hum  .

 72. Mật Giác Đức says:

  Con thưa Thầy Cô
  Con hoan hỷ đọc thư gửi các trò 158″, ẢNH HƯỞNG, và VAY MƯỢN” rồi ạ! Con xin tán thán thiện hạnh đả ta xây chánh của Thầy, đã luận giải sâu sắc về “ảnh hưởng và vay mượn” qua đó chúng con hiểu được Đạo Phật không bị ảnh hưởng bởi những gì mà Tiến sĩ TNT và Lê Sỹ Minh tùng đã nói! Mà chính tiến sĩ TNT và Lê sỹ Tùng Minh, đã thêu rết thêm làm ảnh hưởng đến Đạo Phật một cách nghiêm trọng! Con cảm tạ ơn Thầy đã vạch bộ mặt rởm và chình độ Phật học của Tiến sĩ TNT và Lê sỹ Tùng Minh! Những kẻ đội lốt tu hành! Như TNT với Lê Sĩ Tùng Minh! Mới là những kẻ bị ảnh hưởng đến danh lợi, cuộc sống thế tục, bị quấn theo ngọn gió Bát Phong,
  Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ
  Om mani padmehum

 73. Vũ Hà Trang says:

  Kính bạch Thầy
  Con là Mật Như Pháp ạ.
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu cho chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum

 74. Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc hết bài viết rồi ạ.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 75. Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ!
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Om mani padme hum!

 76. Hà Giang (Hải Phòng) says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài ” Ảnh hưởng” và ” vay mượn “.

  Trước những luận điểm cho rằng Đạo Phật bị “ảnh hưởng” bởi thần thông từ đạo Bôn  của Lê Sỹ Minh Tùng và đi “vay mượn” thuyết địa ngục, hoặc cảnh địa ngục của Bà la môn giáo nhằm mục đích giáo dục cho kẻ ác phải hướng thiện, vì họ thấy quan tài mà không đổ lệ của Tiến sĩ Thích Nhật Từ khiến con không khỏi khởi sinh phẫn nộ với họ.

  Đức Phật, ngài là bậc toàn giác, sau khi đắc chánh quả, ngài nhìn thấu được rằng con người chúng ta sau khi chết đi sẽ thác sanh vào 6 con đường ( địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, người, thần, trời ). Vậy Địa Ngục là cảnh giới mà Đức Phật đã nhìn thấy, và Địa ngục là có thật. Đã là điểu có thật thì hiển nhiên là không thể đi  “vay mượn” từ giáo pháp khác được. Tiến sĩ TNT đã mang họ Thích của Đức Phật, mang danh người con Phật, nhưng lại nói ra những điều phỉ báng giáo Pháp của Ngài, luật tắc nhân quả sẽ chờ tiến sĩ bởi gieo gió ắt gặp bão.

  Con vẫn nhớ trong bài ” Văn hóa tâm linh – thư gửi các trò số 28″ Thầy có viết ” Trong thời kỳ mạt pháp, như tiên tri của Đức Phật trong kinh ” Pháp tận diệt”, ma quân đội lốt nhà sư nhiều như cát sông Hằng, chúng thuyết kinh Phật mà âm thầm lén lút làm điều tà vạy”. Nhờ nương tựa nơi Bậc thiện tri thức là vị Thầy, chúng con sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi những thế lực ma quân đội lốt nhà sư chuyên làm điều tà vạy đó nữa. LSMT và TNT đã đi vào con đường tà đạo, và tội phỉ báng Chánh Pháp do tin vào tâm ý của mình khi chưa đắc thánh quả sẽ gieo duyên ác cho họ, gieo nhân nào ắt sẽ gặp quả đó.

  Con cảm ơn Thầy đã viết bài này để trang bị cho chúng con những kiến thức giúp chúng con nhận biết và tránh xa được những thế lực tà đạo luôn đang tâm phá hoại Chánh pháp.

  Con cầu nguyện cho thật nhiều người có thể đọc được bài viết này.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum

   

 77. Mật Sơn Tâm says:

  Kính Bạch Thầy..!!!
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường Thọ của Thầy , Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum

 78. Mật Huệ Thành says:

  Kính bạch thầy !
  con đã đọc bài này rồi ạ .
  Om ma ni padme Hum

 79. Mật Quang Trí says:

  Kính thầy !

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con  cầu nguyện sức khỏe trường thọ của thầy cô, Vì lợi lạc của chúng sanh .

  Om mani padme hum

 80. Mật Tấn Pháp says:

  Kính bạch Thầy con đã đọc bài viết này rồi ah
  Con cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!
  Om Mani Padme Hum .

 81. Mật Liễu Anh says:

  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc xong bài rồi ạ
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Om mani padme hum !

 82. Mật Ấn says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài viết rồi ạ
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ Thầy và cô
  Om mani padme hum

 83. Mật Nhẫn Hoà says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài giảng,con cảm ơn Thầy đã khai thị ạ.
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

 84. Bùi Thị Liên says:

  Kính bạch Thầy,

  Mật Liễu Nguyên con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con hoan hỉ và tán thán bút pháp của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang cho Lê Sĩ Minh Tùng và TS Thích Nhật Từ. Qua luận giải của Thầy con hiểu trí tuệ đạo Phật là siêu diệu, đạo Phật lấy trí tuệ để đạt giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. còn các đạo khác thì không như vậy.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con đọc bài Pháp sâu sắc và lợi lạc.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp hóa độ chúng sinh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sinh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.

  Om mani padme hum.

 85. Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc hết bài rồi ạ, con vô cùng cảm tạ Thầy đã từ bị khai thị cho chúng con biết nhiều hơn về đạo Phật.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum!

 86. Mật Thanh Quang says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này ạ.

  Con xin cảm tạ Thầy đã chỉ dạy cho con đạo Phật có 6 thần thông, không bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì và đạo Phật cũng không vay mượn từ các đạo khác. Những người đưa ra luận điểm chủ quan đang phạm phải những sai lầm vì họ đã tự tin vào chính mình.

  Con xin cầu nguyện sức khoẻ Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

 87. Mạc Thị Duyên says:

  kính bạch Thầy!

  con là Mật An Duyên(Mạc Thị Duyên)

  con vô cùng hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy đã tác pháp chiếu quang trên những luận điểm thiếu căn cứ,hiểu biết,tin vào tâm ý mình mà đưa ra những tà kiến sai lệch trái ngược với quan kiến đạo phật. theo những gì con hiểu và học được từ sự chỉ dạy của vị Thầy thì đạo phật là một con đường thẳng chân chánh hướng tới sự giác ngộ tối thượng mà ngoại đạo không thể có được

  con cầu nguyện Thầy cô trường thọ lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh

  cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức giác ngộ

  Om Mani Padme Hum

 88. Mật Tấn Đạt says:

  Kính Bạch Thầy

  Con Mật Tấn Đạt ( Đinh Trường) đã đọc bài rồi ạ.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 89. Mật Liễu Thuận says:

  Kính bạch thầy

  Con Mật Liễu Thuận hoan hỷ và tán thán công hạnh, trí tuệ của Vị Thầy khi đọc bài viết này . Con cảm ơn thầy đã từ bi luận giải cho chúng con biết và hiểu được rằng Đạo Phật sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng bởi các đạo khác

  Cau nguyện thầy luôn mạnh khỏe vì lợi lạc chúng sanh

  Om Mani Padme Hum

 90. Mật Tường Niệm says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc Thư gửi các trò 158: “ẢNH HƯỞNG” VÀ “VAY MƯỢN” rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy đã luận giải và phân tích cho con những luận điểm thiếu căn cứ, thiếu tính chính xác, quá tự tin vào tâm ý mình của Lê Sỹ Minh Tùng và tiến sĩ Thích Nhật Từ. Hành động của Lê Sỹ Minh Tùng và tiến sĩ Thích Nhật Từ chẳng khác nào phỉ báng chánh pháp, gieo rắc tà kiến cho chúng sanh, nhân quả lẽ nào lại bỏ qua cho họ?

  Con cầu nguyện cho sự trụ thế lâu dài của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có ý thức khiêm tốn và hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum!

 91. Mật Tự Tâm says:

  Kính bạch Thầy !

  Con vô cùng hoan hỷ và tán thán công hạnh vị Thầy,đã từ bi

  luận giải cho chúng con

  con cầu nguyện cho Thầy Cô sức khỏe và trụ thế nâu dài ạ.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc

  của Phật tánh.

  Om mani Padme hum.

 92. Mật Vĩnh Nguyên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc thư gửi các trò 158: Ảnh Hưởng và Vay Mượn

  Qua phân tích của vị Thầy giúp chúng con hiểu rõ hơn về chánh pháp phật đà. Những lời lẽ không có căn cứ sẽ không thể làm ảnh hưởng đến chánh pháp được.

  Con cầu nguyện Thầy Cô thật nhiều sức khỏe vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 93. Lê Thịnh says:

  Kính bạch Thầy !

  Con Mật Tuệ Viễn con hoan hỷ, tán thán công đức của Thầy khi đọc bài viết này . Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu rõ va minh định đâu là Chánh, Tà . Con rất tâm đắc với luận giải và Thầy đã khẳng định :”Cốt tuỷ đạo Phật chưa bao giờ bị ảnh hưởng, chỉ có đạo Phật mới tạo ảnh hưởng chứ không chịu ảnh hưởng từ đạo khác bởi trí tuệ tánh không là tinh tuý, không phải là yếu tố vi tế mà phụ thuộc định tâm như ngoại đạo, cũng chẳng phải nguyên tố thô phụ thuộc vào không gian, khí hậu, môi trường ở dạng vật chất…”

  Con hiểu rằng đạo Phật là đạo trí tuệ dùng trí tuệ làm nghiệp, Mật giáo cũng là một trong những pháp tu của đạo Phật đạt đến giác ngộ để giải thoát mà ngoại đạo không bao giờ có được .

  Con rất hoan hỷ với đạo huynh Mật Quốc Sanh đã tác pháp chiếu quang cho Lê Sỹ Minh Tùng nhằm đả tà xây chánh.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh luôn khiêm tốn và ý thức hổ thẹn .

  Om Mani Padme Hum!

   

   

   

 94. Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài này rồi ạ

  con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om Mani Padme Hum

 95. Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho cho con hiểu rõ hơn đâu là chánh tà trong đạo Phật. Lê Sỹ Minh Tùng và tiến sĩ Thích Nhật Từ là những người đã gieo rắc tà kiến phỉ báng chánh pháp ắt sẽ nhận được quả báo vì gieo nhân tà đạo.

  Con cầu nguyện Bổn tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy từ bi gia hộ cho chúng đệ tử luôn tinh tấn tu tập theo chánh kiến.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 96. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài rồi.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thây Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 97. Mật Nhã Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết “Thư gửi các trò 158: ẢNH HƯỞNG và VAY MƯỢN” rồi ạ.

  Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

 98. Mật Sơn Tâm says:

  Kính Bạch Thầy!!!

  Con Mật SƠn Tâm (tùng lâm) đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 99. Mật Chí Thành (Nguyễn Văn Hùng) says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con vô cùng hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy về bài viết này.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc chúng sanh. 

  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. 

  Om mani padme hum.  

 100. Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ah con rất hoan hỉ với công hạnh của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang dành cho Lê Sỹ Minh Tùng và Thượng tọa Thích Nhựt Từ con mông rằng  những lời  Thầy luận giải hai người đó sớm ngày tĩnh thức con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hùm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status