Oct 10, 2017

Posted by in Giáo điển | 106 Comments

Đạo sư Thinley Nguyên Thành đối luận với tiến sĩ Thích Nhật Từ – Bài 3: “ẢNH HƯỞNG” VÀ “VAY MƯỢN”

Đạo sư Thinley Nguyên Thành đối luận với tiến sĩ Thích Nhật Từ – Bài 3: “ẢNH HƯỞNG” VÀ “VAY MƯỢN”

Thư gửi các trò 158: “ẢNH HƯỞNG” VÀ “VAY MƯỢN”

Các trò thân mến!

Mới đây Thầy đọc trích đoạn từ bài viết của Lê Sỹ Minh Tùng có thấy từ “ảnh hưởng” được lặp lại 4 lần (xem http://chanhtuduy.com/bac-bo-va-chi-ra-loi-sai-tram-trong-trong-3-luan-diem-cua-le-sy-minh-tung-ngang-qua-trich-dan-cua-thiennhan/). Nhân đây Thầy luận giải chi tiết để các trò hiểu thế nào là “ảnh hưởng” (bị “ảnh hưởng”). Trong giáo thuyết Đức Phật chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi tính quốc độ, tính thời đại, tính dân tộc vì tri kiến giải thoát là nền tảng Giác ngộ về Tứ diệu đế (Đây là khổ, đây là nguyên nhân khổ, đây là pháp diệt khổ, đây là cảnh giới thoát khổ). Nếu ngược lại gọi là bất chánh đạo, phi Phật pháp. Do vậy, luận điểm của Lê Sỹ Minh Tùng nêu ra là khinh suất, bởi vì “một nửa bánh mì là bánh mì, nhưng một nửa chân lý không thể là chân lý”.


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status