Oct 13, 2017

Posted by in Giáo điển, Lá thư người tâm đạo | 169 Comments

Thư gửi các trò 161: TÁC PHÁP CHIẾU QUANG LÀ GÌ? VÌ SAO PHẢI TÁC PHÁP CHIẾU QUANG?

I. Dẫn lộ Chanhtuduy.com: Có những kẻ tà kiến khi bị tác pháp chiếu quang liền lên tiếng thoá mạ Mật gia Song Nguyễn không tiếc lời bằng những động từ vỉa hè như sau “xỉa xói”, “chửi mắng”… Trong khi đó Mật gia Song Nguyễn hành xử theo tinh thần của người con Phật được chỉ dạy trong kinh Đại bát nhã Ba la mật đa phẩm Chuyển Sanh; kinh Đại bát niết bàn phẩm Trường Thọ. Vậy chính họ tự gây ra khẩu nghiệp không chịu sờ sau ót của mình trước khi phát ngôn. Có những nơi gọi là thư viện nhưng mà “treo đầu dê bán thịt chó” liệu chừng những người trong đó cho dầu là tuổi đã cao niên, lão thành nhưng chưa hiểu gì về tri kiến Phật học này. Do vậy chanhtuduy.com trân trọng giới thiệu bài viết liên quan đến thực


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status