Nov 29, 2016

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 94 Comments

Thư gửi các trò 171: CHA MẸ LÀ ĐỨC PHẬT Ư? HẢO HUYỀN KHÔNG GÌ BẰNG!

Thư gửi các trò 171: CHA MẸ LÀ ĐỨC PHẬT Ư? HẢO HUYỀN KHÔNG GÌ BẰNG!

Thư gửi các trò 171: CHA MẸ LÀ PHẬT Ư? HẢO HUYỀN KHÔNG GÌ BẰNG!

Các trò thân mến!

Trước khi có đôi điều về đáp án cho Bài tập 3 và 4 Thầy công bố đáp án của bài tập 3 và 4.
Bài tập số 3:
Điền vào chỗ trống bằng những từ cho dưới đây sao cho hợp nghĩa: vô minh, ngẫu tượng, Mật giáo, ngũ dục, bùa chú, tâm linh, linh phù, trạch pháp nhãn, chánh kiến, duyên nghiệp
1/ Tình yêu đôi lứa là không phải xây dựng hạnh phúc bằng ngũ dục (tài, sắc, danh, thực, thuỳ) bằng những tri giác (sắc, thanh, hương, vị, xúc), mà họ (những người đang yêu, những cặp đôi muốn thành chồng vợ) nên chung một chí hướng lập thân, lập nghiệp, thành danh.
2/ Nhiều người đang yêu là những giai tầng trí thức xã hội nhưng vì mù tịt về tâm linh.
3/ Tình yêu, hôn nhân là duyên nghiệp, mà đã là nghiệp thì chỉ có một cách tu mới chuyển nghiệp
4/ Tu Phật mà tin vào ngẫu tượng linh thiêng là sai lầm, là tà kiến.
5/ Việc trang bị trạch pháp nhãn cho hàng Phật tử tại gia là rất quan trọng.
6/ Theo truyền thống vô minh của dân mình, cứ hễ đến dịp cưới thì không ít người đi xem ngày, rồi họ đến gặp thầy bói.
7/ Nếu quả thực bùa chú linh nghiệm như vậy thì quả là một tai họa cho mọi người bởi gây ra sự đảo lộn về tình cảm lứa đôi.
8/ Linh phù là một dạng bùa chú của Tiên đạo do Trương Đạo Lăng tự làm ra, không có nguồn gốc từ đạo Lão (nguyên thủy) và từ đạo Phật.
9/ Đại đại sỹ Liên Hoa Sanh dạy trong “Thánh nữ kinh” rằng hành giả Mật giáo chưa đắc thánh quả không được cầu siêu, trừ tà.
10/ Một Đạo sư dù bất kỳ tông phái nào thì sứ mạng Như lai của họ là giảng dạy cho người tu nắm vững chánh kiến, thực hành 3 yếu tính Giác ngộ là xả ly, bồ đề tâm, tánh không; chớ không phải phục vụ cho quyền lợi cá nhân trái luật tắc nhân-quả.


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers/ learners:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with your infomation to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status