May 4, 2017

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 118 Comments

Thư gửi các trò 201: KHÔNG CÓ DUYÊN NGHIỆP ĐÂU DỄ HẠNH NGỘ? KHIẾM KHUYẾT CĂN LÀNH SAO ĐƯỢC THẦY-TRÒ?

Thư gửi các trò 201:  KHÔNG CÓ DUYÊN NGHIỆP ĐÂU DỄ HẠNH NGỘ?  KHIẾM KHUYẾT CĂN LÀNH SAO ĐƯỢC THẦY-TRÒ? Thư gửi các trò 201: KHÔNG CÓ DUYÊN NGHIỆP ĐÂU DỄ HẠNH NGỘ? KHIẾM KHUYẾT CĂN LÀNH SAO ĐƯỢC THẦY-TRÒ? Thân gửi Jeffry. Bernard Forest! Thầy đã đọc xong thư trò viết và hoan hỷ với những dòng cảm niệm của trò. Qua đó, Thầy cũng hiểu được duyên nghiệp của trò không thuộc về Thiên chúa giáo (những đạo thờ Trời, trong đó có Công giáo của trò trước kia). Thầy ngưỡng mộ tinh thần tự do, tự chủ của trò vì đã độc lập tự quyết trên viễn trình tầm cầu đạo pháp. Và vui thay khi trò đã đến với đạo Phật bằng niềm tin và qua trải nghiệm tâm linh, cũng như quá trình nghiên cứu, khảo sát, thực hành và ứng dụng. Bằng chứng sinh động nhất là những trích dẫn thánh ngôn và trình bày cảm niệm của trò qua quá trình học Phật.


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status