May 16, 2017

Posted by in Ứng dụng thực hành | 120 Comments

Thư gửi các trò 204: PHƯƠNG TIỆN MUÔN VÀN, CỨU CÁNH CHỈ MỘT BIỆN LUẬN NHIỀU PHƯƠNG, CHÂN LÝ KHÔNG HAI HẰNG TRĂM CÁCH CHỮA, LÀNH BỆNH LÀ MỤC ĐÍCH TÁM VẠN PHÁP MÔN, GIẢI THOÁT LÀ TỐI THƯỢNG

Thư gửi các trò 204:      PHƯƠNG TIỆN MUÔN VÀN, CỨU CÁNH CHỈ MỘT      BIỆN LUẬN NHIỀU PHƯƠNG, CHÂN LÝ KHÔNG HAI      HẰNG TRĂM CÁCH CHỮA, LÀNH BỆNH LÀ MỤC ĐÍCH      TÁM VẠN PHÁP MÔN, GIẢI THOÁT LÀ TỐI THƯỢNG Thư gửi các trò 204: PHƯƠNG TIỆN MUÔN VÀN, CỨU CÁNH CHỈ MỘT BIỆN LUẬN NHIỀU PHƯƠNG, CHÂN LÝ KHÔNG HAI HẰNG TRĂM CÁCH CHỮA, LÀNH BỆNH LÀ MỤC ĐÍCH TÁM VẠN PHÁP MÔN, GIẢI THOÁT LÀ TỐI THƯỢNG Các trò thân mến! Lần đầu tiên Thầy đặt tựa đề dài bằng lối văn biền ngẫu như trên. Tất hẳn có lý do phải không các trò? Đó là do có những kẻ tà kiến vì biểu hiện bởi 1 trong 5 tà pháp với dụng ý khích bác, nên Thầy phải đưa luận đề lên trước. Nếu họ là kẻ ngu thì không ai chấp trước bởi “ai nên khôn mà không dại đôi lần”, bởi “thất bại là mẹ thành công”. Tuy nhiên, có những kẻ hiểu biết tự xưng mình là Phật tử nhưng khoác áo nửa mùa nên “dựa vào lời hơn là vào ý nghĩa”


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers/ learners:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with your infomation to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status