May 26, 2017

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 73 Comments

Thư gửi các trò 206: TỶ PHÚ JACK MA & VỊ THẦY CỦA CÁC TRÒ, TRIẾT LÝ VỀ THÁI CỰC & YOGA THANH TRÍ, QUA NHỮNG DÒNG CẢM NIỆM CỦA MẬT TỊNH GIÁC & MẬT KHUÊ MINH

Thư gửi các trò 206:    TỶ PHÚ JACK MA & VỊ THẦY CỦA CÁC TRÒ,  TRIẾT LÝ VỀ THÁI CỰC & YOGA THANH TRÍ, QUA NHỮNG DÒNG CẢM NIỆM CỦA MẬT TỊNH GIÁC & MẬT KHUÊ MINH Thư gửi các trò 206: TỶ PHÚ JACK MA & VỊ THẦY CỦA CÁC TRÒ, TRIẾT LÝ VỀ THÁI CỰC & YOGA THANH TRÍ, QUA NHỮNG DÒNG CẢM NIỆM CỦA MẬT TỊNH GIÁC & MẬT KHUÊ MINH 1/ Dẫn đề: Sau khi chanhtuduy.com đăng bài “Tỷ phú Jack Ma mở lớp dạy triết lý Thái Cực giá 15.000 usd” (http://chanhtuduy.com/ty-phu-trung-quoc-jack-ma-mo-lop-day-triet-ly-thai-cuc-gia-15-000-usd/), các trò comments bày tỏ sở kiến. Thầy nhận thấy nhiều ý hay và đặc biệt là thấm đẫm tinh thần tri ân Đạo sư, và nêu cao chánh kiến về luận điểm mà các trò thể hiện; nhưng Thầy chỉ đưa 2 bài viết tương đối sâu sắc với những luận cứ và luận chứng tham chiếu minh bạch, đầy ý nghĩa do Mật Tịnh Giác và Mật Khuê Minh thể hiện. Mời các trò đón đọc nội dung chi tiết sau đây: Mật Tịnh Giác viết: Kính bạch


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status