Jun 18, 2017

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 129 Comments

Thư gửi các trò 209: TRÂN TRỌNG NHỮNG NGƯỜI KHÔNG THUỘC NHÓM TÀ KIẾN

Thư gửi các trò 209:  TRÂN TRỌNG NHỮNG NGƯỜI KHÔNG THUỘC NHÓM TÀ KIẾN Thư gửi các trò 209: TRÂN TRỌNG NHỮNG NGƯỜI KHÔNG THUỘC NHÓM TÀ KIẾN Các trò thân mến! Trong kinh Tăng nhất A hàm, Đức Phật đã dạy rằng nhìn vào 5 hành vi sau đây sẽ biết người đó thuộc nhóm tà kiến: (1) hiện tượng đáng hoan hỷ mà không hoan hỷ (2) sự kiện đáng cười mà không mĩm cười (3) hoàn cảnh đáng thương tâm mà không khởi từ tâm (4) điều lành đáng nghe mà lại bỏ qua (5) làm ác không biết xấu hổ. Đối với những kẻ tà kiến (tăng lữ hay cư sĩ, người thường và cả người tu đạo khác) trang mạng chanhtuduy.com là một cú sốc tư duy với họ, là tiếng nổ đại bác làm lung lay thành trì biên kiến, định kiến và tà kiến của họ. Do vậy, nhiều lần họ dùng thủ đoạn “gắp lửa bỏĐối với bạn đọc:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status