Aug 4, 2017

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 148 Comments

Thư gửi các trò 222: CHIẾC VÕNG BỒ ĐỀ

Thư gửi các trò 222: CHIẾC VÕNG BỒ ĐỀ Thư gửi các trò 222: CHIẾC VÕNG BỒ ĐỀ Các trò thân mến! Dọc theo bất kỳ Quốc lộ nào trải dài từ Nam đến Bắc đều có cà phê võng, một hình thức phục vụ cà phê có mắc võng đủ loại. Lái xe trên dặm đường dài có thể nghỉ lưng tạm thời rồi tiếp tục cuộc hành trình. Không biết cà phê võng có từ khi nào, nhưng hiện hữu cho đến ngày nay và có thể kéo dài hằng trăm năm nữa. Võng thực ra là một tấm lưới giăng ra để bắt đối tượng, không phải để nằm như hiện nay. Thuở xưa người ta thường dùng cụm từ “thiên la địa võng” có nghĩa là “giăng lưới khắp trên trời dưới đất”, khó lòng trốn thoát. Về sau cụm từ này được hình tượng hóa là “lưới trời lồng lộng” có nghĩa là “chạy


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status