Aug 8, 2017

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 137 Comments

Thư gửi các trò 223: NỞ RỘ HOA TÂM

Thư gửi các trò 223: NỞ RỘ HOA TÂM Thư gửi các trò 223: NỞ RỘ HOA TÂM Các trò thân mến! Bắt đầu từ ngày 19/06/2017 cho đến ngày 10/08/2017 tức là qua gần 2 tháng, chính xác là 50 ngày chanhtuduy.com của chúng ta đã được tiếp nhận 64 bạn đọc (56 trong nước và 8 ngoài nước). Đặc biệt, có những bạn đọc đến sau, đọc sau nhưng đọc nhanh và nhiều trở thành bạn đọc thân thiết như Lê Văn Giang, Bùi Xuân Hải, Trần Thị Bích Huệ…. Theo Thanh quy Mật gia Song Nguyễn, xét tinh thần Văn và Tư tu của họ, Thầy hôm nay đảnh lễ Bổn tôn Quán Âm Tứ Thủ, Đạo sư Liên Hoa Sanh Sơ tổ Mật tông Tây Tạng thuộc Phật giáo Kim cang thừa, Hộ pháp Kim cang (Daka và Dakini tức là Không hành nam và Không hành nữ), trân trọng đặt pháp danh cho những


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status