Dec 15, 2017

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 122 Comments

Thư gửi các trò 243:  BẤT NGỜ ĐƯỜNG XA (Bài 5)

tại chùa Linh Ứng Thư gửi các trò 243:  BẤT NGỜ ĐƯỜNG XA (Bài 5) Các trò thân mến! “Thi ca, thi phú” hoàn toàn không lỗi gì, ngược lại là một trong “ngũ minh” của đạo Quân tử “cầm, kỳ, thi, họa, tửu”. Thi ca là một thú vui tao nhã của hàng nho sĩ, thức giả trong nhiều tầng lớp xã hội phong kiến. Tuy nhiên, “nghề chơi cũng lắm công phu”, một khi “công phu” chưa tới mức độ thì chính thể loại này đẩy người chơi đến hố thẳm “tự ngã”. Thay vì lợi lạc cho hàng hậu học qua những vần điệu thi ca phản ánh giá trị thực tiễn tâm linh thì những bài thơ dạng ấy tự phơi bày “nhược điểm” trầm trọng đáng lẽ ra người tu tự hiểu từ lâu cần phải đề phòng. Trước đây Thầy có xem tập thơ


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers/ learners:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with your infomation to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status