Mar 14, 2018

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 124 Comments

Thư gửi các trò 249: Xem phim “Bích huyết Dương gia tướng” (bộ phim Bao thanh thiên): HỌ BÀNG THỜI XƯA VÀ HỌ BÀNG THỜI NAY

Thư gửi các trò 249: Xem phim “Bích huyết Dương gia tướng” (bộ phim Bao thanh thiên): HỌ BÀNG THỜI XƯA VÀ HỌ BÀNG THỜI NAY Thư gửi các trò 249: Xem phim “Bích huyết Dương gia tướng” (bộ phim Bao thanh thiên): HỌ BÀNG THỜI XƯA VÀ HỌ BÀNG THỜI NAY Các trò thân mến! Thầy muốn mượn chuyện phim Bao Công trong tập “Bích huyết Dương gia tướng” để nhắc nhở các trò những điều nhân văn cơ bản. Mong các trò lắng lòng, chú tâm theo dõi… Triều đình nhà Tống (Trung Quốc) thời vua Tống Nhân Tông chia làm 2 phe: một bên là gian thần lộng quyền đứng đầu là Bàng thái sư (Bàng Hồng); một bên là trung thần gồm Bát hiền vương, Dương gia tướng, Vương thừa tướng. Bàng Long bị xử trảm Bàng thái sư dựa hơi Bàng quý phi được vua yêu quý nuông chìu nên ra sức khuynh loát triều ca. Trong cuộc chiến chống quân Liêu là một nước nhỏ thuộc phía Đông Trung Quốc,


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers/ learners:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with your infomation to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status