Mar 20, 2018

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 163 Comments

Thư gửi các trò 250: THẾ NÀO GỌI LÀ BẠN ĐỌC, HỌC TRÒ, ĐỆ TỬ? KẾT QUẢ TÍCH TẬP CÔNG ĐỨC VÀ PHƯỚC BÁU NHƯ THẾ NÀO?

Thư gửi các trò 250:  THẾ NÀO GỌI LÀ BẠN ĐỌC, HỌC TRÒ, ĐỆ TỬ? KẾT QUẢ TÍCH TẬP CÔNG ĐỨC VÀ PHƯỚC BÁU NHƯ THẾ NÀO? Thư gửi các trò 250: THẾ NÀO GỌI LÀ BẠN ĐỌC, HỌC TRÒ, ĐỆ TỬ? KẾT QUẢ TÍCH TẬP CÔNG ĐỨC VÀ PHƯỚC BÁU NHƯ THẾ NÀO? Các trò thân mến! Mới đây có trường hợp một trò viết thư tâm sự rằng đã đến nhiều nơi linh thánh ở dãy núi Hy mã lạp sơn, gặp được cả Ban thiền Lạt ma ở Tây Tạng, nhưng lại mong làm học trò của Thầy. Trước đó lại có người xin Thầy nhận làm đệ tử… Thế nào gọi là học trò, là đệ tử, có gì khác nhau không? Thầy sẽ từ bi luận giải và minh định… Thầy giảng pháp tại Liên Hoa Đài Đầu tiên, những ai vào đọc bài trên trang chanhtuduy.com trong mục Bài mở vì chưa có tài khoản, gọi là bạn đọc. Sau khi đọc được 30 bài với 30 hoặc hơn 30 comments,Đối với bạn đọc:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status