May 24, 2018

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 128 Comments

Thư gửi các trò 255: CHÂN THÀNH CHƯA HẲN CHÂN THẬT

Thư gửi các trò 255: CHÂN THÀNH CHƯA HẲN CHÂN THẬT Các trò thân mến! Chân thành đôi khi chưa hẳn là chân thật, nhưng đã là chân thật tức là chân thành bởi sự thật luôn được tôn vinh, ngợi ca và tán thán. Vừa qua Thầy đọc bài viết của Mật Thủy “Trời cao và vực thẳm: tính quỷ của học trò” mà chấn động tâm cang. Nhận ra mình đã từ bi nhưng thiếu trí tuệ, cảm nhận rằng mình “đã quá thương mà quá tàn nhẫn” (bài của Mật Hạnh Giác; Thầy lập tức hồi quang tự kỷ (soi rọi lại bản thân). Họp mặt hội viên Quảng Ninh 2017 Lời văn chân thành của Mật Thủy cũng là một nỗi niềm chân thật từ tận đáy lòng viết ra. Thầy không thể tiếp tục “bao cấp” cho các trò Quảng Ninh trong thời gian tới


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status