Sep 19, 2018

Posted by in Giáo điển | 73 Comments

Thư gửi các trò 265: LÀM GÌ & LÀM THẾ NÀO ĐỂ TẠO RA THÁI ĐỘ HÂN THƯỞNG?

Thư gửi các trò 265: LÀM GÌ & LÀM THẾ NÀO ĐỂ TẠO RA THÁI ĐỘ HÂN THƯỞNG? Các trò thân mến! Thái độ hân thưởng là gì? Làm thế nào để tạo điều kiện cho thái độ (nguyên tố vi tế) trở thành yếu tính giác ngộ (nguyên tố thanh tịnh)? Trước hết chúng ta tìm hiểu ngữ nghĩa của từ “hân thưởng”. Hân là hoan hỷ, là vui thích phĩ lạc. Thưởng là thưởng ngoạn (đối với mắt), thưởng lãm (đối với trí), thưởng thức (đối với tri giác thực thể); có nghĩa là tận hưởng bằng nhìn ngắm, tận hưởng bằng hiểu biết, tận hưởng bằng phân biệt. Tóm lại, hân thưởng có nghĩa là vui thích với sự tận hưởng từ lục căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý), khác với mô thức hành trì của các trường phái khác là “đóng lục căn, ngăn lục


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status