Jul 8, 2019

Posted by in Giáo điển | 134 Comments

Thư gửi các trò 293:CẦU NGUYỆN ĐƯỢC ỨNG NGHIỆM LÀ DO ĐÂU?

Trong thời gian gần đây cả nước xôn xao về một vị linh mục tại giáo xứ Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh tạo nên một nơi cầu nguyện thiêng liêng và được linh nghiệm, gọi là “Giáo điểm tin mừng”. Thầy nghe được một clip chính vị linh mục ấy tên thánh là Giu-se Trần Đình Long cho biết là vào khoảng 2.00 sáng cổng nhà thờ đã đóng cửa, nhưng vẫn có người còn quỳ bên song cửa sắt cầu nguyện tha thiết chí thành. Thầy cũng thấy hàng ngàn người ngồi nghe giảng vào mỗi buổi lễ, thỉnh thoảng vị linh mục này dừng lại cho người lên làm chứng về sự cầu nguyện được đáp ứng.

Thiên Đế (Chúa Trời) cư ngụ ngập tràn hoan lạc, vui ca, hát múa suốt ngày chẳng bao giờ bận tâm mà “sáng tạo” ra loài người!

Đôi khi các trò thầm nhủ tại sao giáo dân Công giáo cầu nguyện ứng nghiệm trong khi bài viết của Thầy khẳng định giáo chủ của họ không có khả năng đáp ứng? Để làm sáng tỏ luận giải này, trước tiên Thầy nhấn mạnh rằng những gì Thầy dạy đều căn cứ trên nền tảng giáo thuyết Phật môn, không tự ý lập ngôn. Kinh điển đạo Phật về vũ trụ quan chỉ ra đời sống các vị trời cõi Dục giới, nơi mà Thiên Đế (Chúa Trời) cư ngụ ngập tràn hoan lạc, vui ca, hát múa suốt ngày (mỗi một ngày trên đó dài bằng 100 năm dưới dương trần). Với môi trường thụ hưởng dục lạc như vậy Chúa Trời không thể nào chiếu cố xuống dương gian của loài người, nơi “vô lượng khổ vây quanh” (kinh Bát đại nhân giác). Do vậy, Chúa Trời chẳng bao giờ bận tâm mà “sáng tạo” ra loài người!

Mặt khác, ở trời có Thiên quy (luật định của trời) nghiêm ngặt không phải thiên tử nào cũng tự tiện giáng phàm, kể cả Thiên Đế (Chúa Trời). Thần thông của Vua Trời (Thiên Đế) biến hóa muôn loài nhưng không thể tự mình thấy hết vạn vật sinh linh dương trần một cách dễ dàng vì hạn chế về năng lực thiền định. Về năng lực nghe được tiếng cầu cứu (Trời ơi, cứu tôi!), lời cầu nguyện (Con cầu nguyện Chúa trên trời. Sao cho lấy được một người con yêu) ở thế gian, Thiên Đế không có khả năng này, trừ khi ngài chú tâm vào một cá nhân nào đó! Còn nếu không, chẳng bao giờ có được khả năng tự động hóa như Bồ tát Quán Thế Âm được giải nghĩa là “Quán xét tiếng lòng của chúng sanh”. Điều này chứng tỏ bậc Thánh trí này đã dùng “Chỉ-Quán” song hành, còn Thiên Đế chỉ dùng Định lực, do vậy vẫn còn non yếu về đạo lực. Ngay cả những vị trời ở cõi Sắc giới cao hơn bội phần, chỉ sống bằng thiền định đạt đến trình độ tâm linh tứ thiền, vẫn chưa đủ đạo lực “quán thế âm”! Luận cứ Phật môn giải thích rằng bởi họ (Thiên Đế hay Đại phạm Thiên vương) không đạt được Pháp thân, chỉ có được Báo thân và Hóa thân bởi vì ở họ không có những tu pháp để thành tựu kết quả đó!

Các trò thân mến!

Khi một bậc Thánh trí đạo Phật đạt đến quả vị Chánh đẳng Chánh giác, họ hoàn toàn thẩm thấu Tánh Không (Sunyata)

Pháp thân là gì? Khi một bậc Thánh trí đạo Phật đạt đến quả vị Chánh đẳng Chánh giác, họ hoàn toàn thẩm thấu Tánh Không (Sunyata), trở thành một với không gian vô biên, nhưng vẫn hiện hữu tâm thức Bồ đề tức là “quán thế âm”. Ai cũng biết không gian luôn bên cạnh, bên trong, bên ngoài, bên trên, bên dưới muôn loài; và tóm lại, nơi nào có chỗ trống nơi đó có không gian. Do đó, bất kỳ ai cầu nguyện ở đâu, nơi nào đều được các bậc Thánh trí lắng nghe và thấu hiểu. Đó gọi là “chân không diệu hữu”!

Bất kỳ ai cầu nguyện ở đâu, nơi nào đều được các bậc Thánh trí lắng nghe và thấu hiểu. Đó gọi là “chân không diệu hữu”!

Trở lại vấn đề chính, giáo dân Công giáo, tín hữu Tin lành, giáo hữu Hồi giáo, thiện hữu Cao đài, Hòa hảo nếu cầu nguyện chân thành, tha thiết với niềm tin tuyệt đối, hoặc gần tuyệt đối bằng sự đánh đổi, xả ly thân, ngữ, tâm.., nói chung là nhất tâm cầu nguyện sẽ được linh ứng. Nhưng được như vậy họ nhầm lẫn là “Lòng thương xót Chúa”, hoặc là đấng Bề trên nào đó ban phước!? Không, không phải! Điều này đã được luận giải ở trên. Song, còn một điều nữa mà nhiều người chưa hiểu là khi ai đó nhất tâm cầu nguyện, hành ấm sẽ khởi dụng phóng xuất những ba động quang minh gọi là “sóng trường” theo thuật ngữ của điện trường sinh học, giao thoa được với sóng trường vi diệu từ cõi giới thù thắng của các bậc Thánh trí đạo Phật, nhờ đó ngay lập tức được phản hồi hiệu quả nên ước nguyện của họ sẽ thành công, bởi sau lần kích hoạt đó họ được gia trì bởi thần lực chư Phật hay Bồ tát.

Giao thoa được với sóng trường vi diệu từ cõi giới thù thắng của các bậc Thánh trí đạo Phật, nhờ đó ngay lập tức được phản hồi hiệu quả nên ước nguyện của họ sẽ thành công

Các trò lại phản luận rằng các giáo dân, tín hữu, tín đồ, giáo hữu ngoại đạo có theo Phật đâu mà được như vậy? Đức Phật khẳng định mọi chúng sanh đều có Phật tánh, tại sao quả quyết là họ không theo Phật? Đạo Phật có thuyết Luân hồi nên chúng ta khẳng định chắc chắn là họ không theo kiếp này, vẫn còn duyên lành ở các kiếp trước. Tùy theo mối duyên đó sâu dày hay mỏng manh mà sự kích hoạt sẽ vận hành nhanh hay chậm. Đó là nguyên do cho thấy có người cầu nguyện hôm nay, hôm sau được; tuần nay, tuần sau được; năm nay, năm sau được. Và có người cầu hoài, cầu mãi cũng không được bởi căn duyên quá cạn cợt, tựa như hạt mầm gieo trên vách đá làm sao ra quả?

Các trò hỏi lại rằng sao những người theo Phật, tu Phật là duyên lành biết bao nhiêu mà lại cầu nguyện không thành tựu trong khi đối tượng cầu nguyện của họ là Đức Phật, Thánh Chúng? Thầy hỏi vặn như sau”

1/ Hiện kiếp họ là Phật tử, còn kiếp trước, nhiều kiếp trước chắc gì? Nếu chỉ có kiếp này sao đủ công đức?

2/ Hiện kiếp và quá khứ kiếp làm điều ác, gây nhân xấu chưa tịnh hóa nghiệp chướng xong, cầu nguyện làm sao thành tựu?

3/ Cầu nguyện vì mình hại người với tâm thức phi đạo đức sao có thể tương thông với tấm lòng đại bi của các bậc Thánh đức?

4 / Cầu nguyện tùy tiện, chẳng biết thế nào là 3 phương diện Thành tựu với phần đầu, phần giữa, phần cuối như thế nào, sao có thể linh nghiệm?

5/ Cho dầu có được chỉ dạy mô thức tâm linh này nhưng hời hợt, không liên tục, thường gián đoạn, chẳng xả ly, không cúng dường thì có 100 vị Phật cũng không đáp ứng được?

Các trò thân mến!

Riêng với Mật gia Song Nguyễn, chừng nào các trò còn ở lại với Thầy, chừng đó Thầy vẫn hướng tâm, quan tâm và chú tâm chỉ dạy các trò để cùng nhau tiến bộ trên đạo trình Giác ngộ

Cầu vòng trên “bầu trời ” Mật Gia Song Nguyễn

Riêng những người ngoại đạo cầu nguyện thành công chỉ khi họ nhất tâm và chí thành, đặc biệt là không gián đoạn sẽ kích hoạt năng lượng của các kiếp cũ theo Phật mà lập tức được toại nguyện. Do đó, vai trò vị linh mục thực ra chỉ là người truyền cảm hứng, chớ bản thân họ không có gì đặc biệt. Song, trên phương diện sư phạm họ hoàn thành tốt vai trò bởi “người thầy bình thường biết phân tích, người thầy giỏi biết minh họa, người thầy xuất sắc biết thân giáo, người thầy vĩ đại biết truyền cảm hứng” (trích danh ngôn của một nhà sư phạm người Mỹ).  Ở trường phái Kim cang thừa, Đạo sư – Thành tựu giả Gunden dạy rằng không Thầy tốt chưa quan trọng mà điều cốt lõi là vị Thầy biết truyền cảm hứng về lòng sùng mộ Đạo sư. Ở Mật gia Song Nguyễn của chúng ta đang phổ truyền Yoga Thanh Trí với lục diệu pháp môn và một vườn hoa chánh kiến chanhtuduy.com. Thầy không phải là đạo sư xuất sắc, chỉ là một vị Thầy có duyên lành sâu đậm với các trò mà dấn thân vào đạo trình Bồ tát. Thầy không biết được tương lai, không soi được quá khứ, chẳng trổ được chút thần thông nào; nhưng Thầy tự hào rằng chưa bao giờ ngừng tắt ngọn lửa chánh kiến và mãi hừng hực tấm lòng Bồ đề với một phương diện duy nhất là truyền cảm hứng cho các trò về lòng sùng kính Đạo sư là nền tảng Giác ngộ. Đối với người trò bất kỳ đạo nào đều được lập trình hành vi đạo pháp. Càng nghiêm cẩn bao nhiêu, càng hiệu quả trong cầu nguyện bấy nhiêu. Riêng với Mật gia Song Nguyễn, chừng nào các trò còn ở lại với Thầy, chừng đó Thầy vẫn hướng tâm, quan tâm và chú tâm chỉ dạy các trò để cùng nhau tiến bộ trên đạo trình Giác ngộ. Thầy cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

 

Cầu vòng trên “bầu trời ” Mật Gia Song Nguyễn

Chiều mưa trên đỉnh Phù Vân ngày 08/07/2019

Thinley- Nguyên Thành

 1. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết này ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải, giúp con hiểu thêm được những góc cạnh mới của tu pháp cầu nguyện dưới góc nhìn Nhân – Quả của đạo Phật.

  Qua luận giải của vị Thầy trong bài, con hiểu được rằng bên cạnh niềm tin, sự nhất tâm và chí thành của người cầu nguyện, còn đó những duyên lành sâu dày hay mỏng manh theo đúng luật tắc Nhân – Quả là yếu tố tác động tới lời cầu nguyện có đạt được thành hay không. Năm câu hỏi mà vị Thầy đưa ra trong bài cũng chính là lời nhắc nhở cho chính bản thân con cần biết quán xét hành vi thân ngữ tâm của mình theo đúng quỹ đạo chánh pháp. Quá khứ của những tiền kiếp trước bản thân con không thể nào biết được, tương lai sau này con cũng không thể rõ, con chỉ biết một điều là trong hiện tại con may mắn được theo học vị Thầy chân chính, được học bộ môn Yoga Thanh Trí dưới sự chỉ dạy của vị Thầy, để từ đó con biết mình có cơ hội đạt được “An lạc đời này, Cực lạc đời sau”. Và những dòng chữ cuối bài khiến con thực sự xúc động trước tấm lòng Bồ đề tâm lớn lao của vị Thầy: “chừng nào các trò còn ở lại với Thầy, chừng đó Thầy vẫn hướng tâm, quan tâm và chú tâm chỉ dạy các trò để cùng nhau tiến bộ trên đạo trình Giác ngộ.”

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi, kham nhẫn chỉ dạy và để tâm tới những đứa học trò, đệ tử ương bướng như bản thân con. 

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 2. Mật Tấn Giác says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết của vị Thầy” Thư gửi các trò 293: Cầu nguyện được ứng nghiệm là do đâu? Con cảm tạ vị Thầy nhân “duyên khởi” từ sự việc một vị Linh mục tạo nên một nơi cầu nguyện thiêng liêng và linh nghiệm cho các giáo dân, đã cho chúng con bài học đạo pháp quý giá về hoạt động tâm linh “cầu nguyện”.

  Qua luận giảng của vị Thầy, con hiểu được, sự “linh nghiệm, ứng nghiệm” trong lời cầu nguyện của các giáo dân/ ngoại đạo ở đây không phải xuất phát từ sự ban phước của chúa Trời (vốn không có khả năng đáp ứng những lời cầu nguyện). Và sự “linh nghiệm” ấy cũng không phải nhờ “làm chứng” của vị linh mục bởi vị ấy chỉ đảm nhiệm vai trò của người truyền cảm hứng, không thể đại diện cho chúa trời để ban phước. Mà điều đó có được khi người cầu nguyện nhất tâm, tha thiết và chí thành với niềm tin tuyệt đối (bởi khi đó, từ “hành ấm” sẽ phóng xuất ba động quang minh giao thoa với trường tâm linh vi diệu từ cõi giới thù thắng của các bậc Thánh trí đạo Phật) mà được linh nghiệm nhanh hay chậm theo luật tắc Nhân – Quả. Qua đó con cũng hiểu thêm được những hoạt động tâm linh mang tính “xin – cho” nơi đền phủ là những hoạt động mang tính dị đoan, mang màu sắc tà kiến cần dẹp bỏ; cũng như những kẻ mượn đạo tạo đời lợi dụng những điều này để đánh bóng bản ngã, vì mục đích thanh danh, lợi dưỡng, tư lợi cá nhân cần phải được đưa ra ánh sáng để tránh gây khổ đau cho chúng sanh hữu tình.

  Qua bài viết của vị Thầy và từ 5 câu hỏi vị Thầy đưa ra, con thêm hiểu được là vì sao những người Phật tử cầu nguyện lại không thành tựu trong khi đối tượng cầu nguyện là Đức Phật và Thánh chúng. Bởi điều cốt lõi để thành tựu lời cầu nguyện là niềm tin và tấm lòng sùng kính hướng tới vị Thầy và Bổn tôn, do vậy khi con vi phạm Mật giáo giới số 1 (bất kính vị Thầy, không tuân lời vị Thầy) thì dù có tâm chí thành, nỗ lực tinh tấn cầu nguyện đến đâu cũng không thể “viên thành” do không có được gia lực hộ trì của Bổn tôn bởi “kênh vận chuyển vị Thầy” đã gián đoạn. Con xúc động với lời dạy xuất phát từ Bồ Đề tâm lớn lao, trí huệ của Bậc Kim Cang đạo sư quán độ chúng ” chừng nào các trò còn ở lại với Thầy, chừng đó Thầy vẫn hướng tâm, quan tâm và chú tâm chỉ dạy các trò để cùng nhau tiến bộ trên đạo trình Giác ngộ”. Con thành tâm cảm tạ vị Thầy về bài viết ý nghĩa, lợi lạc.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình. Cầu nguyện tất cả chúng sanh hữu tình uống được tinh túy Cam lồ.

  OM MANI PADME HUM

 3. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con hoan hỷ và cảm tạ với bài giảng của Thầy . Con hiểu rằng những bậc Thánh khi đắc pháp thân thì có mặt ở khắp mọi nơi, do đó khi những lời cầu nguyện được thành tựu là do đón nhận được sức gia trì vô dụng công của các Ngài . Loài trời vẫn bị trói buộc bởi luân hồi và không bao giờ có bản nguyện từ bi gì như những bậc Thánh nên thành tựu không phải là do sự ban phước của họ . Còn như ở Mật Gia thì luôn vì bồ đề tâm noi theo tấm gương vị Thầy mà làm lợi lạc chúng sanh, do đó khi cầu nguyện cũng là cầu nguyện cho chúng sanh, vì mục đích giải thoát khỏi luân hồi mà luôn đúng theo lộ trình dẫn đến giác ngộ viên mãn . Để được thế con cần lấy sùng kính Đạo Sư làm nền tảng giác ngộ, điều mà đã được khẳng định bởi những bậc Thánh Đức không thể sai lầm . Thậm chí nếu không có căn duyên sâu dày thì con có cần tự ti không ? Con hiểu là không bởi vì con đã có một bậc Đạo Sư Thanh Trí chỉ dạy, người mà có đầy đủ những phương tiện thiện xảo để giúp chúng con chuyển hoá tâm thức mà từ do có được an lạc nội tại mà có thể cực lực sau này và bởi vì bản chất của chúng sanh là vô tự tánh nên khả năng phát triển bản thân là có thể làm được . Nếu một con mèo cũng có thể tuân lời vị Thầy, nên con tin rằng khi đã có được thân người hiếm được bất kể một ai chỉ cần có niềm tin nơi Thầy đều có thể trưởng dưỡng lòng sùng mộ để xây dựng nền tảng vững chắc cho sự giác ngộ sau này .

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh !

  Om mani padme hum !

 4. Mật Hạnh Giác says:

  Mô Phật!

  Kính Bạch Thầy, con đã đọc bài viết “Thư gửi các trò 293: CẦU NGUYỆN ĐƯỢC ỨNG NGHIỆM LÀ DO ĐÂU?”. Con tán thán vị Thầy đã thông qua những luận cứ biện chứng Phật học giúp chúng con hiểu được nguyên do thực sự ẩn sau sự thành tựu của lời cầu nguyện, điều mà nhều người ngoại đạo ngộ nhận là sự “ban phước giáng họa”.

  Bạch Thầy, các đạo thờ Trời, Thần thường cho rằng đấng tối cao của họ có khả năng bán phước giáng họa. Thành thử họ làm nhiều hoạt động theo cơ chế “xin- cho” để làm hài lòng đấng tối cao của họ. Điển hình như người Bà la môn vào thời Đức Phật thường hay hiến tế gia súc cho Phạm Thiên, điều mà Đức Phật đã nhiều lần bác bỏ. Có người cưỡng ép người khác cải đạo 1 cách vô lý, cướp nhà, cướp đất để “hiến dâng” và “làm đẹp lòng” đấng x, đấng y với hy vọng đấng ấy cho họ được “thỏa nguyện”.

  Qua bài viết của vị Thầy, con hiểu rằng cơ chế “xin-cho” ấy chẳng những trái với luật tắc Nhân Quả mà còn không thể thực hiện được. Thứ nhất, ngay cả Vua trời là Thiên Đế dù có muốn cho cũng không thể cho được. Thứ hai, các vị Trời sống trong hoan lạc quanh năm suốt tháng, việc vừa hưởng lạc vừa xót thương nhân sinh không thể thực hiện. Thứ ba, tựa như vị tổng thổng, vị chủ tịch không phải muốn ra khỏi dinh thự lúc nào thì ra, các vị Trời cũng bị ràng buộc bởi Thiên Quy. Và cuối cùng cũng là quan trọng nhất, các vị Trời hoàn toàn không có đủ định lực, đạo lực và nhất là không có Pháp Thân như chư Phật cùng Thánh Chúng, do đó không thể thực hiện được việc “quán thế âm” đến tiếng kêu cầu của chúng sanh khắp cõi nhân gian này.

  Con tán thán vị Thầy tiếp tục chỉ ra cơ chế vận hành của lời cầu nguyện. Khi nhất tâm cầu nguyện ba động quang minh của họ phóng xuất từ hành ấm phải giao thoa được với sóng trường vi diệu từ cõi giới thù thắng của chư Phật và Bồ tát, được sự phản hồi hiệu quả đưa đến ước nguyện viên thành.

  Con tán thán vị Thầy chỉ ra rằng, ngoại đạo cầu nguyện vẫn có hiệu quả do họ đã có duyên lành với Phật từ  nhiều kiếp trước. Tựa như một sợi cáp kết nối mạng đã cắm từ rất lâu không xài đến, nay khi sử dụng lại thì vẫn còn phần nào tác dụng tùy vào chất lượng sợi cáp ban đầu họ đã sử dụng. Tuy nhiên, những người là Phật tử nhưng cầu nguyện lại không thành tựu bởi vấn đề như 5 câu hỏi vị Thầy đã chỉ ra, tựa như họ làm hư hỏng sợi cây cáp đường truyền của mình bởi những hành động đầy vô minh.

  Con tán thán công hạnh vị Thầy đã truyền cảm hứng cho chúng con về sự “sùng kính Đạo Sư là nền tảng Giác Ngộ”. Chúng con quá sức may mắn khi được hạnh ngộ vị Đạo Sư Thanh Trí ở đời này, vị Thầy là “đường truyền chất lượng cao” giữa chúng con với Phật-Pháp-Tăng. Thông qua kênh vận chuyển vị Thầy, những ước nguyện chính đáng của chúng con dần dần được thành tựu thông qua “Tự lực hành Pháp, tha lực hộ trì.” Với tốc độ có thể nói là “quá nhanh quá vi diệu”. .

  Con cầu nguyện chúng sanh không còn bị ngộ nhận và hiểu rõ về bản chất của lời cầu nguyện để không bị rơi vào những trò “chém gió” của những kẻ mượn danh thần thánh để trục lợi.

  Con cảm tạ vị Thầy vì bài viết lợi lạc này. Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô vì hạnh phúc chúng sanh.

  Nguyện cho chúng sanh tỉnh thức trạng thái Giác Ngộ.

  Om Ah Hum.

   

 5. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỉ được đọc “Thư gửi các trò 293: CẦU NGUYỆN ĐƯỢC ỨNG NGHIỆM LÀ DO ĐÂU”.

  Qua những lời dạy của vị Thầy con đã hiểu thêm được tại sao ngoại đạo (ví dụ như Thiên chúa giáo) cầu nguyện lại được ứng nghiệm trong khi theo nền tảng giáo thuyết Phật môn thì giáo chủ của họ không có khả năng đáp ứng. Cùng với đó những luận giải của vị Thầy đã giúp con hiểu rõ lý do nhiều người là Phật tử cầu nguyện lại không thành tựu trong khi các giáo dân, tín hữu, tín đồ, giáo hữu ngoại đạo không theo Phật mà cầu nguyện lại được.

  Nhờ vị Thầy chỉ dạy mà chúng con hiểu rõ cốt lõi của vấn đề, từ đó thêm vững niềm tin vào giáo pháp Phật đà. Ánh sáng từ ngọn đuốc chánh kiến mà vị Thầy giương cao, từ tấm lòng Bồ đề của vị Thầy đã giúp xua tan đi mây đen của sự nghi hối có thể nảy sinh do vô minh, tà kiến trong tâm thức chúng con, truyền cảm hứng về lòng sùng mộ Đạo sư để giúp chúng con xây dựng nền tảng giác ngộ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luôn từ bi chỉ dạy chúng con.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om ah hum.

 6. Mật Nguyệt Hà says:

  Kính Bạch Thầy

  Con Mật Nguyệt Hà hoan hỉ với bài viết của Thầy

  Qua bài viết của Thầy con hiểu được sức mạnh của Nhất tâm cầu nguyện ước nguyện của họ sẽ thành công. Đức Phật khẳng định mọi chúng sanh đều có Phật tánh . Đạo Phật có thuyết luân hồi nên chúng ta khẳng định họ không theo kiếp này vẫn còn duyên lành kiếp trước. Tuỳ duyên lành sâu dày hay mỏng thì ước nguyện đó sẽ đến nhanh hay muộn. Con hoan hỉ khi có được duyên lành làm học trò của Thầy

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Con cầu cho chúng sanh hạnh phúc thành tựu Phật tánh

  Om mani padme hum

 7. Mật Tấn Giác says:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban giáo huấn chỉ rõ lỗi lầm của con là viết comment dài gieo nhân quấy nhiễu tâm tư của vị Thầy. Con xin sám hối hối lỗi lầm trước vị Thầy và lấy đó làm bài học để quán xét lại bản thân ạ. Con cầu nguyện vị Thầy từ bi cho con được tịnh hóa lỗi lầm này ạ.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình. Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ. Om Mani Padme Hum

 8. Kính bạch Thầy.

  Con cảm tạ ơn Thầy luận giải, cầu nguyện được ứng nghiệm do đâu, qua bài con hiểu rằng, ngươi tu ngoại đạo cầu nguyện được đáp ứng là do duyên lành sâu dày kiếp trước có tu Phật, vì Đức Phật khẳng định mọi chúng sanh điều có Phật tánh, tùy theo duyên lành của mỗi người mà lời cầu nguyện nhanh hay chậm và có người chẳng bao giờ được vì gieo nhân như thế nào nên quả như thế đó. Còn vị linh mục chỉ là người truyền cảm hứng, chứ bản thân họ không làm được điều ấy, vì các vị Trời, Thần phàm tục làm sau hộ trì cho ta được họ vẫn còn trong 6 nẻo luân hồi.

  Con cảm tạ tấm lòng Bồ đề của vị Thầy truyền cảm hứng cho chúng con bằng tấm lòng sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ, với những phương tiện” Lục diệu pháp môn “yoga Thanh Trí.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh uống được tinh tuý cam lồ.

  Om Mani Padme Hum.

 9. Mật Chánh Hoa says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc “Thư gửi các trò 293: Cầu nguyện được ứng nghiệm là do đâu?” của Thầy ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho con hiểu là” khi ai đó nhất tâm cầu nguyện, hành ấm sẽ khởi dụng phóng xuất những ba động quang minh gọi là “sóng trường” theo thuật ngữ của điện trường sinh học, giao thoa được với sóng trường vi diệu từ cõi giới thù thắng của các bậc Thánh trí đạo Phật, nhờ đó ngay lập tức được phản hồi hiệu quả nên ước nguyện của họ sẽ thành công, bởi sau lần kích hoạt đó họ được gia trì bởi thần lực chư Phật hay Bồ tát”. Nhưng không phải là cứ kích hoạt đó thì sẽ được gia trì và thành tựu những lời cầu nguyện mà còn phải dựa vào mối duyên sâu dày hay mỏng manh theo luật tắc Nhân – Quả.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của Thầy đã luôn hướng tâm, quan tâm và chú tâm chỉ dạy chúng con và truyền cảm hứng cho chúng con về lòng sùng kính Đạo sư là nền tảng Giác ngộ, từ đó giúp chúng con đạt được hạnh phúc tự tâm, thế sự hanh thông, thành đạt xã hội, trên lộ trình bất biến “An lạc đời này,  Cực lạc đời sau”.

  Con cảm tạ ơn Thầy về bài Pháp lợi lạc và ý nghĩa. 

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 10. Mật Khánh Thảo says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài : Thư gửi các trò 293 : ” CẦU NGUYỆN ĐƯỢC ỨNG NGHIỆM LÀ DO ĐÂU ” của Thầy rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu được bất kì ai cầu nguyện ở đâu, nơi nào đều được các bậc Thánh trí lắng nghe và thấu hiểu. Đó gọi là ” chân không diệu hữu “. Mọi chúng sanh đều có Phật tánh, kiếp này không có thì do duyên lành còn ở kiếp trước. Có người cầu nguyện được nhưng có người lại cầu nguyện không được là do duyên lành quá cạn cợt.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi hướng tâm, quan tâm, chú tâm chỉ dạy để chúng con cùng nhau tiến bộ trên hành trình giác ngộ.

  Cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 11. Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong thư gửi các trò  293: Cầu nguyện được ứng nghiệm là do đâu.

  Qua luận giải của Thầy con hiểu được việc thành tựu những ước muốn của giáo dân và đồ chúng của ngoại đạo được viên thành do họ cầu nguyện với sự nhất tâm, tâm thành chí thiết thì sẽ được gia hộ của chư Phật vì tất cả chúng sanh đều có phật tánh, các vi Thiên chủ họ  thụ hưởng duc lạc, không có báo thân hay hóa thân ,thần lực còn hạn chế nên họ không có khả năng ban phước cho chúng sanh.

  Con xin cảm ơn tạ bồ đề tâm của Thầy luôn để tâm đến chúng con

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Om mani padme hum

 12. Mật Xuân Tưởng says:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho con hiểu tại sao cầu nguyện lại được ứn nghiệm.

  Thứ nhất đối với ngoại đạo, họ cầu nguyện được ứng nghiệm là do họ cầu nguyện chân thành, tha thiết với niềm tin tuyệt đối, hoặc gần tuyệt đối bằng sự đánh đổi, xả ly thân ngữ tâm…nói chung là nhất tâm cầu nguyện nên được linh ứng. Song, sự linh ứng đó không phải do ” chúa ” rủ lòng thương mà viên thành cho họ, sự linh ứng đó là do ” chân không hiện hữu “, tức là : bất cứ ai cầu nguyện ở đâu , nơi nào, đều được các bậc thánh trí lắng nghe và thấu hiểu. Dù họ không theo Phật, nhưng Đức Phật khẳng định mọi chúng sanh đều có Phật tánh, kiếp này có thể họ không theo Phật, nhưng vô vàn kiếp trước họ có duyên lành, và tuỳ vào duyên mỏng hay dày mà sự kích hoạt lời cầu nguyện sẽ nhanh hay chậm.

  Thứ 2, đối với người theo Phật, tại sao cầu nguyện lại không viên thành. Đó là do :

  – có thể kiếp này theo Phật nhưng những kiếp trước thì không, nên duyên vô cùng mỏng.

  – Do hiện kiếp và quá khứ làm điều ác, gây nhân xấu tịnh hoá nghiệp chướng còn chưa xong.

  – Cầu nguyện vì mình hại người.

  – Cầu nguyện tuỳ tiện , không biết 3 phương diện thành tựu.

  – Cầu nguyện hời hợt , không liên tục, không xả ly , không cúng dường.

  Đạo Sư thành tựu giả Gunden dạy rằng, điều cốt lõi ở người Thầy là người biết truyền cảm hứng về lòng sùng mộ Đạo Sư , chúng con có vị Thầy không chỉ xuất sắc khi phát kiến ra lục diệu Pháp môn, mà còn là vị Thầy luôn truyền cảm hứng về lòng sùng mộ Đạo Sư cho chúng con. Luôn tận tâm chỉ bảo và cảnh tỉnh kịp thời để chúng con không đi lệch quỹ đạo chánh pháp.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum

 13. Mật Phê Rô says:

  Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ khi đọc thư gửi các trò 293 : CẦU NGUYỆN ĐƯỢC ỨNG NGHIỆM LÀ DO ĐÂU .

  Con cảm ơn Thầy đã luận giải giúp con hiểu được rằng “bất kì ai cầu nguyện ở đâu, nơi đâu đều được các bậc Thánh trí lắng nghe và thấu hiểu. Đó gọi là chân không diệu hữu”. Còn chúng sanh ở cõi trời suốt ngày hoan lạc hơi đâu mà ngó xuống cõi ta bà rực lửa làm chi, cũng chẳng thể nghe thấu lời cầu nguyện của chúng sanh được để mà ban phước . Điều này cũng được thánh Tăng Thogme Zangpo nói rõ trong 37 pháp hành Bồ tát đạo :” bị trói buộc trong ngục tù sinh tử luân hồi, những vị trời phàm tục làm sao có thể hộ trì cho ta được . Bởi vậy có quy y hãy quy y Tam bảo, nơi nương tựa chân thật”.

  Con cảm ơn vị Thầy đã viết bài .

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, làm lợi lạc tất cả chúng sanh .

  Om Mani Padme Hum !

 14. Mật Tịnh Pháp says:

  Dạ Con kính bạch Thầy Con đã đọc bài này rồi ạ

  Con tán thán Thầy. Khi Thầy nói về Thầy .Thầy

  viết khiêm tốn . Con luôn ở trạng thái tỉnh thức

  Tàm quý để hướng đến Sùng kính Đạo Sư là nền

  tảng giác ngộ

  Cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài lợi lạc chúng sanh

  Nguyen Con và tất cả chúng sanh tỉnh thức trạng thái

  giác ngộ.

  Um Ma Ni Pê Mê Hum

 15. Kính bạch Thầy

  Con đã đọc thư gửi các trò 293: Cầu nguyện được ứng nghiệm là do đâu rồi ạ!

  Qua bài viết con hiểu được lời cầu nguyện của  bấc kỳ ai cầu nguyện ở bấc kỳ nơi đâu đều được các bậc thánh trí lắng nghe ,thấu hiểu nhưng để thành tựu ước  nguyện đó còn tùy thuộc vào duyên lành dày hay mỏng, lời cầu nguyện mạch lạc, ước nguyện chánh đáng với tâm thành chí thiết .

  Con xin  cảm tạ ơn    Thầy luôn để tâm đến chúng con

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Om mani padme hum

 16. Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc thư 293 ” CẦU NGUYỆN ĐƯỢC ỨNG NGHIỆM LÀ DO ĐÂU  ” rồi ạ

  Con cảm tạ Thầy đã từ bi luận giảng để cho chunga con hiểu bất kì ai cầu nguyện ở đâu , nơi nào đều được các bậc Thánh trí lắng nghe  và thấu hiểu. Mọi chúng sanh đều có phật tánh, nhưng để ước nguyện thành tựu tùy vào duyên lành dày hay mỏng . Có người cầu nguyện được có người cầu nguyện không được là do duyên lành quá cạn cợt.

  Con cảm tạ Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con hiểu.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.  Om Ah Hum!

 17. Mô Phật

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng cho chúng con về lý do vì sao những lời cầu nguyện của người ngoại đạo (cụ thể là người theo Thiên chúa giáo) được ứng nghiệm. Bằng những luận cứ, luận chứng cụ thể trong Phật môn, Thầy đã phân tích, luận giải để đi đến kết luận về lý do thành tựu của họ như sau:

  -Do sự nhất tâm, chí thiết cầu nguyện (không gián đoạn) nên hành ấm của họ sẽ phóng xuất ba động quang minh kết nối được với sóng trường vi diệu từ cõi thù thắng của các bậc thánh trí đạo Phật

  -Vì sao lại kết nối được với cõi giới thù thắng của các bậc thánh trí trong đạo Phật dù họ là ngoại đạo: vì trong đạo Phật có thuyết Luân hồi, do vậy dù kiếp này không có nhưng họ vẫn còn duyên lành các kiếp trước. Hơn nữa còn do tấm lòng bi mẫn của các bậc Bồ tát luôn “quán xét tiếng lòng chúng sanh” mà lắng nghe và thấu hiểu.

  Ngược lại, Thầy cũng nêu ra 5 khả năng cản trở sự thành tựu trong cầu nguyện của nhiều người tu Phật lại không đạt thành tựu dù đối tượng cầu nguyện chính là đức Phật và thánh chúng. Tựu chung, điều kiện tiên quyết để lời cầu nguyện đạt thành tựu dù là người ngoại đạo hay hành giả đạo Phật chính là sự nghiêm cẩn hành trì. Riêng với hành giả Mật giáo nói chung, học trò Mật Gia Song Nguyễn nói riêng, mọi sự tiến bộ trên đạo trình Giác ngộ đều dựa trên nền tảng Sùng kính Đạo sư như lời thánh giả Mã Minh đã xác quyết: “Sùng kính Đạo sư là nền tảng của sự giác ngộ.” Con cảm tạ Thầy đã viết bài.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo

  Om Ah Hum

 18. Kính Bạch Thầy!
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã minh giải dựa trên căn cứ nền tảng giáo thuyết Phật môn, giải nghi cho học trò, đệ tử chúng con “CẦU NGUYỆN ĐƯỢC ĐÁP ỨNG LINH NGHIỆM LÀ DO ĐÂU?”
  Qua đó con hiểu được rằng, giáo dân Công giáo, tín hữu tin lành, giáo hữu Hồi giáo, thiện hữu Cao đài, Hòa hảo, nếu họ nhất tâm cầu nguyện sẽ được linh ứng. Bởi khi nhất tâm cầu nguyện, hành ấm sẽ khởi dụng phóng xuất những ba động quang minh gọi là “sóng trường”, giao thoa được với sóng trường vi diệu từ cõi giới thù thắng của các bậc Thánh trí đạo Phật. Nhờ đó mà cầu nguyện của họ được hiệu quả bởi còn duyên lành ở các kiếp trước theo thuyết Luân hồi của đạo Phật.
  Song họ vẫn nhầm lẫn đó là do “Lòng thương xót Chúa”, hoặc là đấng bề trên nào đó ban phước. Bởi các vị cõi trời dục giới cư ngụ ngập tràn hoan lạc, vui ca, hát múa suốt ngày, hà cớ gì phải bận tâm xuống nhân gian cõi người, nơi “vô lượng khổ vây quang” 1 ngày trên đó bằng 100 năm dưới dương trần, vả lại ở trời cũng có Thiên quy nghiêm ngặt đâu phải tùy tiện.
  Ở Mật Gia Song Nguyễn thì chúng con được vị Thầy truyền cảm hứng về lòng sùng kính Đạo sư là nền tảng Giác ngộ, do vậy chúng con càng nghiêm cẩn bao nhiêu, càng hiệu quả trong cầu nguyện bấy nhiêu.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 19. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bức thư số 293: “Cầu nguyện được ứng nghiệm là do đâu” của Thầy. Con hoan hỷ và rất xúc động trước tấm lòng Bồ đề tâm của vị Thầy đối với chúng con: “chừng nào các trò còn ở lại với Thầy, chừng đó Thầy vẫn hướng tâm, quan tâm và chú tâm chỉ dạy các trò để cùng nhau tiến bộ trên đạo trình Giác ngộ”. Con là một học trò nhỏ của Thầy, được Thầy từ bi dẫn dắt trên con đường giải thoát là một niềm may mắn ơn phước lớn nhất trong đời này. Bởi hàng tỷ người trên thế giới này đâu dễ gì có được, chúng sanh ngoại đạo họ còn đang lầm đường lạc lối, dù cố gắng lắm thì cũng chỉ lên được cõi trời. Công ơn lớn lao như trời biển của Thầy thật khó có thể báo đáp được, con chỉ biết cầu nguyện Bổn tôn gia hộ thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy cho bản thân con luôn trưởng dưỡng lòng Sùng kính Đạo sư, trân quý giáo pháp, luôn ghi nhớ biết ơn và biết trả ơn. Con xin nguyện luôn được theo chân Thầy cho đến khi Giác ngộ tối thượng.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho những chúng sanh nào đang lầm đường lạc lối sớm có được nơi nương tựa chân thật.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 20. Mật Lưu Ly says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Qua luận giảng của vị Thầy, con hiểu rằng sự sự “linh nghiệm” trong những lời cầu nguyện của các giáo dân, ngoại đạo không phải là sự ban phước của chúa Trời. Họ cầu nguyện vẫn có kết quả là do họ đã có duyên lành với đạo Phật từ nhiều kiếp, tuỳ theo mối duyên dày hay mỏng mà sự kích hoạt sẽ vận hành nhanh hay chậm. Vì vậy nên có người vừa cầu nguyện thì đã được, và có người cầu hoài, cầu mãi vẫn không được vì căn duyên quá cạn cợt. 5 câu hỏi vị Thầy đã đặt ra đã giúp con hiểu vì sao những người Phật tử với đối tượng cầu nguyện là Đức Phật, Thánh Chúng nhưng lại không thành tựu.

  Thật may mắn khi con được hạnh ngộ vị Thầy trong kiếp này, vị Thầy phát kiến ra “Lục diệu pháp môn” và vườn hoa chánh kiến chanhtuduy.com, vị Thầy là người truyền cảm hứng cho chúng con về lòng sùng kính Đạo sư là nền tảng Giác ngộ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi, kham nhẫn và để tâm đến học trò, đệ tử chúng con.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 21. Kính Bạch Thầy

  Bài này con đã đọc rồi ạ

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi  khai thị cho chúng con hiểu

  Qua  bài này cho con hiểu dù bất kì ai cầu nguyện ở đâu, nơi nào điều được các bậc Thánh trí lắng nghe và thấu hiểu

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ

  om Mani padme hum

 22. Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên đã đọc Thư gửi các trò 293 của vị Thầy rồi ạ. Con hoan hỷ và cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con.

  Qua bài Pháp của Thầy, con hiểu được rằng việc cầu nguyện của giáo dân công giáo được ứng nghiệm không phải do giáo chủ của họ – chúa Giesu – lắng nghe được mọi lời cầu nguyện và có quyền năng biến ước nguyện thành hiện thực. Vị trời không phải là đấng Toàn giác, khả năng của họ bị giới hạn, hơn nữa “còn bị trói buộc trong ngục tù sinh tử luân hồi, làm sao một vị trời có thể hộ trì cho ta được” (37 Pháp hành Bồ tát đạo – Thánh tăng Thogme Zangpo). Do “tâm thành cầu nguyện” ước nguyện chính đáng một cách không gián đoạn, cùng với những nhân duyên đối với đạo Phật đã tích lũy được qua nhiều kiếp mà ước nguyện của họ được viên thành trong hiện tại. Như vậy, về bản chất là chư Phật, Bồ Tát, các bậc Thánh trí đạo Phật đã gia hộ cho ước nguyện của họ, chứ không phải là Chúa Trời.

  Con cảm tạ ơn Thầy, Thầy đã giúp chúng con nhận ra bản thân mình thật may mắn khi được sống trong gia đình cao diệu, được vị Thầy hướng tâm, quan tâm, chú tâm. Nhờ có vị Thầy, chúng con mới được nối kết với trường năng lượng thanh tịnh từ cõi giới thù thắng của Bổn Tôn, chư Phật.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 23. Kính Bạch Thầy
  Con Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến)
  đã đọc qua bài ” Thư gửi các trò 293: CẦU NGUYỆN ĐƯỢC ỨNG NGHIỆM LÀ DO ĐÂU” rồi ạ
  Con vô cùng hoan hỷ và tán thán công hạnh của vị Thầy qua bài viết ý nghĩa này.
  Qua bài này con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu được ” bất kì ai cầu nguyện ở đâu, nơi nào đều có bậc Thánh trí lắng nghe và thấu hiểu.Đó gọi là chân không diệu hữu”. Mọi chúng sanh đều có Phật tánh. Đạo phật có thuyết luân hồi nên chúng ta khẳng định họ không theo kiếp này nhưng vẫn có duyên lành kiếp trước. Tùy theo duyên lành sâu dày hay mỏng thì ước nguyện đó đến nhanh hay muộn.Ở Mật Gia Song Nguyễn thì chúng con được truyền cảm hứng về lòng sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ do đó chúng con trân quý hơn nữa những gì vị Thầy đã dạy.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tĩnh thức ở trạng thái tuyệt đối
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tât cả chúng sanh!
  Om mani padme hum.

 24. Mật Tấn Pháp says:

  Kính bạch Thầy .
  Con đã đọc thư gửi các trò 293 :” CẦU NGUYỆN ĐƯỢC ỨNG NGHIỆM LÀ DO ĐÂU”
  Qua bài viết con hiểu được kinh điển đạo Phật về vũ trụ quan chỉ ra đời sống của các vị trời cõi Dục giới ngập tràn hoan lạc , vui ca hát múa suốt ngày . Với môi trường thụ hưởng dục lạc như vậy Chúa Trời không thể nào chiếu cố xuống giương gian của loài người , nơi “vô lượng khổ vây quanh” ( kinh Bát đại nhân giác ) .Do vậy Chúa Trời chẳng bao giờ sáng tạo ra loài người . Thiên đế không có khả năng nghe tiếng kêu cứu , lời cầu nguyện của thế gian trừ khi ngài chú tâm vào một người nào đó ! Còn nếu không chẳng bao giờ có khả năng tự động hoá như Bồ tát Quan Thế Âm được giải nghĩa là “Quán xét tiếng lòng của chúng sanh .
  Khi ai đó nhất tâm cầu nguyện , hành ấm sẽ khởi dụng phóng xuất những ba động quang minh gọi là “sóng trường” theo thuật ngữ của điện trường sinh học , giao thoa được với sóng trường vi diệu cõi giới thù thắng của các bậc Thánh trí đạo Phật , nhờ đó  được phản hồi hiệu quả ước nguyện thành công , bởi sau lần kích hoạt đó họ được gia trì bởi thần lực chư Phật hay Bồ Tát .
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã cho chúng con một bài pháp lợi lạc . Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh .
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh .
  Om mani padme hum .

 25. Kính Bạch Thầy

  Con hoan hỷ khi đọc được “Thư gửi các trò 293:CẦU NGUYỆN ĐƯỢC ỨNG NGHIỆM LÀ DO ĐÂU?”

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải để chúng con được hiểu tường tận về sự cầu nguyện và được linh ứng của các đạo thờ trời khi họ nhất tâm cầu nguyện và điều đó tạo nên sự nhầm lẫn là “Lòng thương xót Chúa”, hoặc là đấng Bề trên nào đó ban phước.

  Qua những luận giải của vị Thầy giúp cho con hiểu được rằng khi ai đó nhất tâm cầu nguyện, tâm thành chí thiết và không gián đoạn thì hành ấm sẽ khởi dụng phóng xuất những ba động quang minh gọi là “sóng trường” hay còn gọi là điện trường sinh học, giao thoa được với sóng trường vi diệu từ cõi giới thù thắng của các bậc Thánh trí đạo Phật, nhờ đó ngay lập tức được phản hồi hiệu quả nên ước nguyện của họ sẽ thành công.

  Nhưng tỷ lệ ước nguyện được thành công không cao có khi một tuần, một tháng hoặc một năm.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban cho chúng con bài pháp quý báu này.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh được tỉnh thức với t rạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

   

   

 26. Mật Thanh An says:

  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài :”Thư gửi các trò 293: Cầu nguyện được ứng nghiệm do đâu” ạ.

  Con cảm tạ Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con hiểu vấn đề trên căn cứ trên nền tảng Giáo thuyết Phật môn. Nhờ vậy con hiểu được rằng tất cả các chúng sanh bao gồm Phật tử, giáo dân Công giáo, tín hữu Tin lành, giáo hữu Hồi giáo, thiện hữu Cao đài, Hòa hảo nếu cầu nguyện chân thành, tha thiết với niềm tin tuyệt đối, hoặc gần tuyệt đối bằng sự đánh đổi, xả ly thân, ngữ, tâm.., nói chung là nhất tâm cầu nguyện sẽ được linh ứng. Đây là do sự thành tâm cầy nguyện và hành ấm của họ đã xuất những ” sóng trường” giao thoa được với sóng trường vi diệu từ cõi giới thù thắng của các bậc Thánh trí đạo Phật, nhờ đó ước nguyện của họ sẽ thành công và được gia trì bởi thần lực chư Phật hay Bồ tát. Ngoài ra ước nguyện thành công còn là do họ đã có duyên lành trong các kiếp trước với Đạo phật dù cho kiếp này họ là người ngoại đạo nhưng theo Thuyết Luân Hồi của Đạo Phật họ vẫn đạt hiệu quả như vậy.

  Con thấy mình may mắn vô cùng khi đã có duyên lành được hạnh ngộ vị Thầy đã luôn truyền cảm hứng cho chúng lòng sùng kính Đạo sư là nền tảng Giác ngộ.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 27. Mật Tuệ Viễn says:

  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài rồi ạ .

  Con hoan hỷ và tán thán công hạnh của vị Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc. Qua bài viết con được hiểu thêm về ứng nghiệm của Cầu nguyện là do đâu.

  Bất kì ai, khi nhất tâm cầu nguyện, hành ấm sẽ khởi dụng phóng xuất những ba động quang minh gọi là ” sóng trường” theo thuật ngữ của điện trường sinh học, giao thoa được với sóng trường vi diệu cõi giơi thù thắng của các bậc thánh trí đạo Phật. Nhờ đó được phản hồi hiệu quả ước nguyện thành công, bởi sau lần kích hoạt dó họ được gia trì bởi thần lực chư Phật hay Bồ Tát.

  Con  cảm tạ ơn Thầy đã phát kiến ra ” Lục diệu pháp môn ” và vườn hoa chánh kiến chanhtuduy.com . Vị Thày là người truyền cảm hứng cho chúng con về lòng sùng kính Đạo Sư là nền tảng  giác ngộ.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế  lâu dài vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani Padme Hum !

 28. Mật Diệu Hằng says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết mới của Thầy.

  Con cảm tạ ơn Thầy luận giảng cho con hiểu cầu nguyện của tín đồ ngoại đạo ứng nghiệm không phải do chúa trời hay thiên đế mà chính nhờ lòng từ bi của chư Phật. Tín hữu không phải là Phật tử nhất tâm cầu nguyện sẽ phóng xuất những ba động quang minh, giao thoa được với sóng trường vi diệu từ cõi giới thù thắng của các bậc Thánh trí đạo Phật; vì bất kỳ ai cầu nguyện ở đâu, nơi nào đều được các bậc Thánh trí lắng nghe và thấu hiểu, do vậy, cầu nguyện được linh ứng. Bởi lẽ, ai cũng có Phật tánh, trong vô thủy kiếp có duyên lành với Phật pháp dù mỏng hay dày. Với những hành giả kim cang thừa, cầu nguyện ứng nghiệm khi kích hoạt được ba chìa khóa tâm linh, đặc biệt là chìa khóa thứ 3. Nếu không có nền tảng giác ngộ, không nương tựa vị Thầy thì ước nguyện khó viên thành vì Thầy đại diện cho Tam Bảo.

  Con xúc động trước tấm lòng của Thầy. Thầy luôn khiêm cung dù Thầy làm rất nhiều cho chúng sanh. Thầy phát kiến lục diệu pháp môn, truyền cảm hứng cho người học với nhiệt huyết của ngọn lửa bồ đề tâm và ánh sáng chánh kiến đã soi sáng cho chúng sanh thoát khỏi hố sâu tà kiến và về nương tựa nơi từ quang, tuệ quang của Thầy. Những điều Thầy luận giảng về thực nghĩa vấn đề đã nói lên trí tuệ và bồ đề tâm của Thầy. Thầy ban cho chúng sanh những bài học quý báu và tạo ra “phép màu” cho chúng con nhưng Thầy luôn “ẩn mình chẳng tự hào”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

 29. Mật Ba says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc thư 293: “Cầu Nguyện Được Ứng Nghiệm Là Do Đâu”.

  Con cảm tạ Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu thấu đáo bản chất chân thật của sự việc hiện tượng. Chúng con không nên nhìn nhận một cách hạn hẹp vì nhân quả nhiều đời chứ không chỉ có một đời này. Khi  thấy kết quả hiện tại  thì  nghĩ về nhân đã gieo trong quá khứ, khi gieo nhân hiện tại sẽ nghĩ đến quả của tương lai. Các tín đồ công giáo, Tin lành giáo v.v.. cầu nguyện được ứng nghiệm không phải đối tượng họ cầu nguyện linh thiên ứng nghiệm mà là do nhân lành của người đó tích tập trong nhiều kiếp.  Giờ nhờ vào sự cầu nguyện nhất tâm hành ấm sẽ khởi dụng phóng xuất ba động quang minh giao thoa với sóng trường vi diệu của cõi giới thù thắng  của các bậc thánh trí đaọ Phật.

  Các vị Trời vẫn còn trong lục đạo luân hồi, loài Trời cũng chịu nghiệp chiêu cảm riêng,  suốt ngày sống hoan lạc, không có thời gian bận tâm “sáng tạo”  ra loài người. Thánh tăng Thogme zangpo cũng đã xác quyết “bị trói buộc trong ngục tù luân hồi, làm sao những vị trời phàm tục có thể hộ trì cho ta được? Bởi vậy có quy y hãy quy y Tam Bảo, nơi nương tựa chân thật. Đó là Pháp hành Bồ tát đạo”.

  Con cảm tạ Thầy đã giảng luận cảnh tỉnh chúng con và chúng sanh tỉnh thức  và tìm nơi nương tựa chân thật. Sống tuân thủ theo luật nhân quả. Không vì mê lầm vào sự huyễn hoặc linh nghiệm nào mà sống trái luật nhân quả. . Đức Phật cũng khẳng định “Luật nhân quả theo con như bóng với hình”. Vì vậy đừng ảo tưởng một đối tượng nào đó có quyền năng vi diệu ban phước gián họa theo ý mình.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om ah hum!

 30. Vân Chi says:

  Kính Bạch Thầy!!!

  Sau khi đọc bài “Cầu nguyện được ứng nghiệm là do đâu ” những người theo Phật , tu Phật là duyên lành biết bao nhiêu mà lại cầu nguyện không thành tựu trong khi đối tượng cầu nguyện của họ là Đức Phật , là Thánh Chúng .

  Nhưng riêng những người ngoại đạo cầu nguyện thành công chỉ khi họ nhất tâm và chí thành , đặc biệt là không gián đoạn sẽ kích hoạt năng lượng của các kiếp củ theo Phật mà lập tức được toại nguyện . Do đó, vai trò của người Thầy rất quan trọng trên phương diện sư phạm họ phải hoàn thành tốt vai trò bởi ” người Thầy phải biết phân tích , người Thầy giỏi biết minh họa, người Thầy xuất sắc biết thân giao , người Thầy vĩ đại biết truyền cảm hứng ” (trích danh ngôn của một nhà sư phạm người mỹ ) . Ở trường phái Kim cang thừa , tại Mật gia Song nguyễn chúng ta đang phổ truyền Yoga Thanh trí với lục diệu pháp môn và một vườn hoa chánh kiến và có một vị Thầy đầy  thành tựu của một Đạo sư xuất sắc về sự truyền cảm hứng về lòng sùng mộ Đạo sư , là người tiên phong dẫn dắt các đệ tử hướng theo ánh sáng chánh kiến của Đạo Phật , có duyên lành sâu đậm dấn thân vào đạo trình Bồ tát với tấm lòng của Bồ Đề  phương tiện duy nhất truyền cảm hứng sùng kính Đạo sư và nền tảng Giác ngộ .

  Các đệ tử chúng ta để đạt được thành công của các điều cầu nguyện thì phải có một lập trình hành vi đạo pháp dưới sự hướng dẫn truyền đạt và thực hành pháp một cách thành tâm bất khả gián đoạn theo sự chỉ dạy của Thầy thì mới công thành chánh quả trên đạo trình Giác ngộ .

  Cầu mong cho Thầy , Cô trụ thế lâu bền để mang lại lợi lạc cho chúng sanh

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh .

  Om Mani Padme Hum

  Mật Vân Chi

   

 31. Mật Vạn Phúc says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết “Thư gửi các trò 293: Cầu nguyện được ứng nghiệm là do đâu” của Thầy rồi ạ. Qua bài viết của Thầy con hiểu được rằng dù bất kỳ ai cầu nguyện ở bất kỳ đâu cũng đều được các bậc Thánh trí lắng nghe và thấu hiểu, còn việc những lời cầu nguyện ấy có được ứng nghiệm hay không cũng như khi nào thì ứng nghiệm lại còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố như duyên lành kiếp này hay kiếp trước, luật tắc nhân – quả, mục đích của việc cầu nguyện, sự liền mạch không gián đoạn, nhất tâm chí thành khi cầu nguyện ..v.v…

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con hiểu rõ và tỉnh thức, mỗi bài viết của Thầy tựa như một viên ngọc quý trong kho báu những bài pháp trên trang mạng chanhtuduy.com.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 32. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc thư 293 của Thầy :” Cầu nguyện được ứng nghiệm là do đâu”. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, bồ đề tâm và trí huệ vị Thầy. Qua câu chuyện cả nước xôn xao về giáo xứ Phước kiểng, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, là nơi cầu nguyện linh thiêng và được linh nghiệm. Chúng con có cơ hội được nghe Thầy luận giải. Qua đó chúng con hiểu rằng Chúa Trời không phải là đối tượng đáp ứng sự thành tựu của việc cầu nguyện, bởi tập tính hoan lạc, vui ca, hát múa suốt ngày, cũng như Thiên quy nghiêm ngặt của họ. Tuy nhiên vì sao sự cầu nguyện lại có được thành tựu, là vì Đức Phật đã khẳng định rằng, tất cả mọi chúng sanh đều có Phật tánh, có thể trong kiếp này họ không theo đạo Phật, nhưng trong vô thủy kiếp trước họ đã có được mối duyên sâu dày hay mỏng manh, nhờ đó mà sự cầu nguyện sẽ được kích hoạt vận hành nhanh hay chậm. Cũng như cầu nguyện bằng sự chân thành, tha thiết với niềm tin tuyệt đối, khi đó hành ấm sẽ khởi dụng phóng xuất ba động quang minh gọi là “sóng trường”, giao thoa với sóng trường vi diệu từ cõi giới thù thắng từ các bậc Thánh trí đạo Phật, nhờ đó mà ước nguyện được thành công, bởi sự gia trì thần lực từ Chư Phật hay Bồ tát.

  Con tạ ơn Thầy đã phát kiến ra Lục diệu pháp môn, Yoga Thanh trí và vườn hoa chánh kiến Chanhtuduy.com. Giúp cho chúng con luôn được kết nối với từ trường thanh tịnh từ cõi giới thù thắng của Chư Phật và Bồ tát, qua kênh vận chuyển của vị Thầy, là phương tiện kết nối siêu hình, phi thực thể mà những kẻ ngoài cuộc không thể nào nghĩ tưởng được.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

   

   

   

   

 33. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỉ khi đọc bài giảng ” Thư g ửi các trò 293: CẦU NGUYỆN ĐƯỢC ỨNG NGHIỆM LÀ DO ĐÂU?”

  Bằng những luận chứng, luận cứ nền tảng giáo thuyết Phật môn, Thầy đã luận giảng cho chúng con hiểu khi ai đó nhất tâm cầu nguyện, không gián đoạn, hành ấm sẽ khởi dụng phóng xuất “sóng trường” giao thoa được với sóng trường vi diệu của các bậc Thánh trí đạo Phật nhờ đó người cầu nguyện được gia trì bởi thần lực chư Phật hay Bồ tát, nên ước nguyện được thành công. Những người ngoại đạo cầu nguyện thành công là do kiếp này họ không theo Phật nhưng vẫn còn duyên lành ở các kiếp trước. Ước nguyện được viên thành nhanh hay chậm là do mối duyên sâu dày hay mỏng manh theo đúng luật tắc Nhân-Quả.

  Con không biết được quá khứ những kiếp trước như thế nào nhưng hiện kiếp này, con thấy mình quá ơn phước khi được theo vị Thầy vĩ đại đã phổ truyền cho chúng con Lục diệu pháp môn và tòa lâu đài Duy Ma Cật chanhtuduy.com với chánh kiến ngút ngàn.

  Con cảm tạ vị Thầy từ bi đã luôn hướng tâm, quan tâm và chú tâm chỉ dạy chúng con trên đạo trình Giác ngộ. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe, sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 34. Mật Thuận Liên says:
  Kính bạch Thầy!
  Thưa Thầy con đã đọc bài” Thư gửi các trò 293: Cầu nguyện được ứng nghiệm là do đâu” của Thầy. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho con hiểu tại sao lời cầu nguyện chân thành, tha thiết với một niềm tin tuyệt đối có thể bằng sự đánh đổi xả ly thân_ ngữ_ tâm thì những cầu nguyện sẽ được linh ứng. Trước đây khi chưa được đọc các bài viết của Thầy thì không chỉ con mà nhiều chúng sanh khác sẽ rơi vào phân biết tôn giáo theo lối tư duy đạo Phật được Ngài gia trì phù hộ, đạo Thiên chúa sẽ được Chúa ban phước. Nhưng khi được đọc bài viết của Thầy con hiểu một điều tấm lòng từ bi của đức Phật quả thật vô biên, không có sự phân biệt” mỗi chúng sanh đều có Phật tánh”. Vì vậy dù họ có là ai, dù ở bất kì quốc gia nào nếu có duyên lành sâu dày với Ngài, nhất tâm nguyện cầu thì hành ấm sẽ khởi dụng phóng xuất những ba động quang minh gọi là ” sóng trường”theo thuật ngữ của điện trường sinh học giao thoa với sóng truyền vi diệu của giới thù thắng của các bậc Thánh trí đạo Phật nhờ đó mà được phản hồi hiệu quả nên ước nguyện của họ thành công. Chúng con may mắn ơn phước thay khi được vị Thầy là người tiếp lửa, cổ vũ tinh thần cho chúng con, vị Thầy là kênh vận chuyển thông tin hiểu quả để chúng con được xích gần hơn ơn phước của Bổn tôn, tích lũy tu tập có thêm phước đức trên hành trình giác ngộ tối thượng.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh hữu tình!
  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.!
  Om mani padme hum.
 35. Mật Thuận Lễ says:

  Kính bạch Thầy !

  Con đọc xong bài :Thư gửi các trò 293″Cầu nguyện được ứng nghiệm là do đâu”. Qua luận giảng của Thầy giúp con hiểu thêm được những góc cạnh mới của tu pháp cầu nguyện dưới góc nhìn Nhân -Quả của đạo Phật .Bên cạnh niềm tin sự nhất tâm và chí thành của người cầu nguyện ,còn đó những duyên lành sâu dày hay mỏng manh theo đúng luật tắc Nhân -Quả là yếu tố tác động tới lời cầu nguyện có đạt được thành hay không

  Con cảm tạ ơn Thầy

 36. Mật Nhất Nguyên (Lê Duy Trí) says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỉ được đọc bài viết “Cầu nguyện được ứng nghiệm là do đâu” và hiểu được nguyên lý của lời cầu nguyện. Ước nguyện viên thành là vì (1) các bậc Thánh đức đã trở thành một với không gian vô biên, dễ dàng nghe được lời cầu nguyện, (2) cầu nguyện với sự thành tâm, chí thiết, là xây dựng đường truyền kết nối với cõi giới thù thắng, (3) sóng trường của một điều ước chính đáng tương thông với sự đại bi của các vị Phật, Thánh chúng.

  So với rất nhiều những trường hợp tìm kiếm sự “linh nghiệm” bằng cách đi đến ngôi chùa linh thiêng này, nhà thờ nổi tiếng kia,…con hoan hỉ vì mình đơn sơ trong sự cầu nguyện nhưng vẫn thật hiệu quả. Con may mắn có đường truyền là kênh vận chuyển vị Thầy, được biết đến Chánh kiến để lời cầu nguyện được chính đáng, được biến đến nhân-quả, sự tịnh hoá để không vô ơn khi ước nguyện chưa viên thành…

  Con cũng nhận thấy rằng, vị Thầy đã truyền cảm hứng cho chúng con luôn luôn cầu nguyện hằng ngày, không chỉ cho bản thân mình mà còn cho tất cả chúng sanh. Con cảm tạ vị Thầy từ bi vì bài viết lợi lạc này. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam bảo.

  Om Mani Padme Hum.

   

 37. Mật Bích Thuỷ says:

  Kính bạch Thầy! 

  Con hoan hỷ được đọc : “ THƯ GỬI CÁC TRÒ 293 :CẦU NGUYỆN ĐƯỢC ỨNG NGHIỆM LÀ DO ĐÂU ? “ rồi ạ .

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải giúp chúng con hiểu rõ hơn nếu cầu nguyện chân thành , tha thiết , với niềm tin tuyệt đối , hoặc gần tuyệt đối , bằng sự đánh đổi , xả ly thân ngữ tâm ….nói chung là nhất tâm cầu nguyện , hành ấm sẽ khởi dụng phóng xuất những 3 động quang minh gọi là “sóng trường “ hay gọi là điện trường sinh học giao thoa được với sóng trường vi diệu của cõi giới thù thắng của các bậc thánh trí Đạo Phật . Nhờ đó bất kỳ ai cầu nguyện ở đâu , nơi nào đều được các bậc thánh trí lắng nghe và thấu hiểu , và lập tức được phản hồi hiệu quả nên ước nguyện sẽ viên thành bởi được kich hoạt gia trì bởi thần lực Chư Phật hay Bồ Tát .

  Còn một điều nữa mà Đức Phật khẳng định mọi chúng sanh đều có Phật Tánh . Vậy nên nhưng những lời cầu nguyện chưa được linh ứng cũng bởi căn duyên quá cạn cợt tựa như hạt mầm gieo trên vách đá sao ra quả . Hoặc tuỳ theo mối duyên đó sâu dày hay mỏng manh mà sự kích hoạt sẽ vận hành nhanh hay chậm mà còn phải chiếu theo luật tắc nhân quả .

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu , hạnh phúc của Phật Tánh .

  Om Mani Padme Hum! 

 38. Mật Hoàng Đăng says:
  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Hoàng Đăng hoan hỷ đọc xong bài rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải khai thị cho chúng con.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và sự trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om mani padme hum !

 39. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi luận giải giúp cho chúng con, chúng sanh hiểu được lý do vì sao lời cầu nguyện của ngoại đạo cụ thể là người theo đạo Thiên chúa giáo lại thành tựu theo luận chứng, luận cứ Phật môn.
  Con xin tán thán trí tuệ của vị Thầy đã đưa ra 5 câu hỏi giúp chúng con biết quán xét và nhìn nhận lại bản chất của sự vật hiện tượng và vì sao có sự cản trở khi sự cầu nguyện không thành tựu của người tu Phật. Tất cả là do sự vận hành của luật tắc Nhân- Quả .
  Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy” cho dầu có được chỉ dạy mô thức tâm linh này,nhưng hời hợt, không liên tục,thường gián đoạn,chẳng xả ly, không cúng dường thì có 100 vị Phật cũng không đáp ứng được” và ” càng nghiêm cẩn bao nhiêu, càng hiệu quả trong cầu nguyện bấy nhiêu” . Con xúc động với những lời dạy của vị Thầy ở đoạn cuối trong bài viết này và con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luôn hướng tâm,quan tâm, chú tâm chỉ dạy và chuyền cảm hứng cho chúng con về lòng sùng kính Đạo sư cho chúng con thêm vững tin trên đạo trình giác ngộ dưới sự chỉ dạy của Thầy.
  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe trường thọ thân tâm an tịnh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy.
  Om Mani Padme Hum.

 40. Nguyễn Cát says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của Thầy và hoan hỷ được lĩnh hội những tri kiến Phật học quý giá. Con xin tán thán trí tuệ và thành tâm cảm tạ sự từ bi “Pháp thí” của Thầy, quả thật những khúc mắc đặt ra trong bài vốn là những câu hỏi mà không phải ai trên thế gian này cũng có thể giải đáp một cách thỏa đáng nếu không thật sự vững vàng về nội minh.

  Qua sự luận giải của Thầy con đã hiểu được bản chất của sự ứng nghiệm trong cầu nguyện, không còn lăn tăn nào về việc so sánh giữa mình và người, giữa đạo Phật và ngoại đạo. Những luận giải của Thầy cũng cho thấy được tính “đại bi” của “Quán thế âm”, của những bậc Thánh trí khi mọi chúng sanh đều bình đẳng dù họ là ai trong hiện kiếp, mọi tiếng lòng khổ đau tuyệt vọng đều được các Ngài lắng nghe với sự xót thương. Có lẽ cũng vì tương thông tấm lòng Bồ đề với chúng sanh, đồng với các Ngài chẳng khác mà Thầy có thể thấu hiểu và luận giải xác đáng bản chất của hiện tượng đến như vậy.

  Con tâm đắc với lời giáo huấn của Đạo sư thành tựu giả Gunden được Thầy trích dẫn cuối bài viết “…điều cốt lõi là vị Thầy biết truyền cảm hứng về lòng sùng mộ Đạo sư”. Tuy rằng vị Thầy chân chánh nào cũng là đại diện của Tam Bảo nhưng trong thời đại mạt pháp, chúng sanh bị chao đảo trong gió nghiệp với căn cơ chậm lụt, nếu ở một vị Thầy không hiện diện sống động những phẩm tánh của một vị Phật thì không thể trở thành một đối tượng truyền cảm hứng về niềm tin, về lòng sùng mộ cho chúng sanh thực hành “tự lực hành pháp”. Ở Mật Gia Song Nguyễn, vị Thầy thị hiện điều đó sống động như thế nào đã được thể hiện quá rõ ràng qua các bài viết cảm niệm sâu sắc của chính học trò, đệ tử từ khắp nơi trong và ngoài nước.

  Kính bạch Thầy! theo con hiểu lòng sùng mộ không chỉ là một sự tôn kính đơn thuần, lòng sùng mộ chỉ được xác quyết khi nó chuyển thành năng lượng mạnh mẽ chuyển hóa tâm thức của đệ tử, giúp họ nỗ lực hành pháp mà lìa mê về giác. Và qua những comment, bài viết của học trò, đệ tử Thầy trên Chanhtuduy, con cảm nhận được nguồn năng lượng mạnh mẽ ấy, cảm nhận được sự lan tỏa “tâm lực” của họ xuất phát từ lòng sùng kính và biết ơn chân thật vị Đạo sư của mình, một điều mà con chưa bao giờ cảm nhận được ở bất kỳ đâu. Con thành tâm hoan hỷ và tán thán công hạnh vĩ đại của Thầy trong việc truyền cảm hứng để chúng học trò, đệ tử tự xây dựng nền tảng giác ngộ cho chính mình. Om Mani Padme Hum.

 41. Kính bạch Thầy,

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải để chúng con hiểu rằng “người ngoại đạo cầu nguyện thành công chỉ khi họ nhất tâm và chí thành, đặc biệt là không gián đoạn sẽ kích hoạt năng lượng của các kiếp cũ theo Phật mà lập tức được toại nguyện”, từ đó suy ra được vì sao một số tín đồ công giáo cầu nguyện được ứng nghiệm. Qua bài giảng này con cũng hiểu được rằng có những người theo Phật, phát lời cầu nguyện đến các bậc Toàn giác nhưng vẫn không viên thành ước nguyện là vì nghiệp chướng chưa được tịnh hóa hết, công đức chưa đủ đầy, không biết mô thức cầu nguyện đúng quỹ đạo chánh pháp hoặc biết nhưng không tinh tấn, nhất tâm thực hiện, hoặc vì đó là những lời cầu nguyện không chính đáng. Con cảm tạ ơn Thầy vì bài pháp lợi lạc, vì đã không quản ngại thân sơ mà thân giáo, truyền cảm hứng để chúng con tinh tấn thực hành pháp, và ngày càng tăng trưởng niềm tin vào Thầy, Phật, Pháp, Tăng.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 42. Nguyễn Thị Thanh Xuân says:
  Kính bạch Thầy,

  Con cảm tạ Thầy đã thêm một lần nữa soi sáng tâm trí con. Đây là một chủ đề mà con nghĩ là vô cùng gần gũi và nhiều người chưa chắc hiểu, nhưng giờ nhờ có Thầy chỉ dạy mà được hiểu. Là một con người yếu đuối, tâm trí còn mê mờ, cuộc sống thường chưa được như ý, nên con cũng thường thành khẩn thắp nhang nguyện cầu với Phật, Bồ Tát là “soi đường dẫn lối con đi”, “ che chở cho con được bình an”, và gần đây nhất là “tìm được một công việc phù hợp”. Và con cảm thấy thật may mắn làm sao khi những lời con nguyện cầu đã được chư Phật, Bồ Tát lắng nghe, thấu hiểu. Con được dẫn dắt đến với trang chanhtuduy – một trang web với những lời dạy mà con không thể tìm thấy ở bất kỳ trang web Phật giáo nào khác, giúp con khai mở tâm trí nhiều điều. Con được bình an, và gần đây nhất là tìm được một công việc tốt.

  Con quả thật là vô cùng biết ơn Thầy và các đạo huynh đã giúp cho con và mọi người được chữa lành nhận thức, nhận biết đâu là lời chánh để tin tưởng và sống theo.

  Nguyện cầu Thầy, Cô và các đạo huynh bình an, sức khoẻ, và những nguyện cầu luôn được lắng nghe và hiểu thấu.

  Om Ma Ni Pad Me Hum

 43. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài “Thư gửi các trò 293: Cầu nguyện được ứng nghiệm là do đâu?”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã phân tích và giảng luận cho chúng con hiểu được do đâu mà ngoại đạo cầu nguyện vẫn được thành tựu dù cho giáo chủ của họ không có khả năng đáp ứng. Và vì sao có những Phật tử dù cầu nguyện với Đức Phật, Thánh chúng như vẫn không thành tựu qua 5 câu hỏi vị Thầy đưa ra. Qua đó con thêm hiểu được giá trị to lớn của thất thánh tài niềm tin trong cầu nguyện với tâm thành ý sáng sẽ “giao thoa được với sóng trường vi diệu từ cõi giới thù thắng của các bậc Thánh trí đạo Phật”, nhờ đó mà ước nguyện sẽ thành tựu. Từ đó mà con thêm trân quí cơ hội hy hữu được hạnh ngộ vị Thầy, được vị Thầy từ bi cho phép diễn tập thực hành bộ môn Yoga Thanh Trí, được truyền cảm hứng về lòng sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ.  Con xúc động và cảm tạ ơn Thầy đã từ bi cho chúng con được đi trên con đường đến thành phố Giải thoát cùng với sự “hướng tâm, quan tâm và chú tâm chỉ dạy các trò để cùng nhau tiến bộ trên đạo trình Giác ngộ”. Con nguyện cầu bản thân con và các huynh đệ Kim Cang luôn tinh tấn, tỉnh thức và chánh niệm thực hành pháp và trân quý cơ hội này.

  Con cảm ơn Thầy đã viết bài viết lợi lạc.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 44. Mật Thuận Tâm says:
  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ với bài viết của Thầy “Cầu nguyện được ứng nghiệm là do đâu” mà thấy rằng ở các ngoại đạo như đạo công giáo, hồi giáo… là những vị trời tu thiện được hưởng hoan lạc nên sẽ không nhìn về cõi dương gian, lời cầu nguyện không thể được, chỉ có ở bậc giác ngộ Phật, Quán Âm bồ tát… Nên muốn cầu nguyện ước muốn chính đáng chỉ có tu tập để kết nối sóng trường thanh tịnh từ các Ngài thông qua kênh vận chuyển từ vị Thầy, là người luôn tạo cảm hứng cho chúng con, chỉ ra điểm gây nhân xấu, giúp chúng con xa rời đọa lạc mà tinh tấn hành pháp, thực hiện theo con đường giác ngộ.

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sinh

  Om mani padme hum

 45. Mật Kính says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi được đọc bài viết “ Thư gửi các trò 293 : Cầu nguyện được ứng nghiệm là do đâu?” rồi ạ. Con cảm tạ Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu được tại sao ngoại đạo ( như Thiên chúa giáo) cầu nguyện lại được hiệu nghiệm “ khi ai đó nhất tâm cầu nguyện, hành ấm sẽ khởi dụng phóng xuất những ba động quang minh gọi là “ sóng trường” theo thuật ngữ của điện trường sinh học, giao thoa được với sóng trường vị diệu từ cõi giới thù thắng của bậc Thánh trí đạo Phật” nên ước nguyện của họ được thành công có thế trong một tuần, một tháng hoặc một năm và cũng còn  đựa vào mối duyên sâu dày hay mỏng manh theo luật tắc Nhân – Quả. Ở Mật Gia Song Nguyễn, chúng con thật quá may mắn được hạnh ngộ vị Thầy trong kiếp này được vị Thầy truyền cảm hứng cho chúng con về lòng sùng kính Đạo sư là nền tảng Giác ngộ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luôn chỉ dạy chúng con

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om Ah Hùm

 46. Mật Thanh Ngân says:

  Kính bạch Thầy

  Con cảm tạ Thầy đã luận giải cho con hiểu rõ hơn về pháp cầu nguyện, những nguyên nhân khiến cho lời cầu nguyện thành hiện hữu và chưa thành. Con đã hiểu vì sao có rất nhiều ngoại đạo tha thiết với những lời cầu nguyện và vài người trong số họ cũng tin rằng họ được chúa của họ ban phước nên những ước nguyện của họ đã trở thành hiện thực.Bài viết của Thầy đã khai thị rất rõ ràng cho lập trình nhân quả chứ không phải cứ cầu nguyện là tự nhiên thành tựu, hay do một vị thiên đế nào đó thương xót ban cho. Qua đây con cũng hiểu rõ vai trò của một vị Thầy có tầm quan trọng như thế nào để giúp chúng con hiểu, kích hoạt lòng sùng mộ cũng như phật tánh hiện hữu trong mỗi cá nhân. Con không biết những kiếp trước con có được duyên sâu dày với Phật pháp hay không nhưng con nhận thấy hiện tại con đã có được duyên lành với chánh pháp vì con đã được nương tựa chánh pháp thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy tôn kính. Thầy đã ban cho chúng con những pháp môn dễ làm mà thành tựu lại có được không ngờ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Om Mani Padme Hum

 47. Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ được đọc bài viết Thư gửi các trò 293 của Thầy rồi ạ

  Con thành tâm tán thán trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy luôn luôn từ bi chỉ dạy và dẫn dắt chúng con trên con đường giải thoát

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

  Om Mani Padme Hum

 48. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc Thư gửi các trò 293:”CẦU NGUYỆN ĐƯỢC ỨNG NGHIỆM LÀ DO ĐÂU?” Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng khai thị cho chúng con về lời cầu nguyện và sự linh nghiệm, ứng nghiệm của ngoại đạo. Bất kỳ ai khi nhất tâm chí thiết cầu nguyện ( không giãn đoạn) nên được linh ứng, bởi hành ấm sẽ khởi dụng phóng xuất những ba động quang minh ” sóng trường” giao thoa được với sóng trường vi diệu từ cõi thù thắng của các bậc Thánh trí đạo Phật “Đức Phật đã khẳng định ai cũng có Phật tánh” do ở các kiếp trước có họ có duyên lành với Phật pháp dù mong hay dày theo đúng luật tắc “Nhân quả” nhờ đó lời cầu nguyện của họ có được hiệu quả ước nguyện thành công. Qua đó con hiểu được rằng ứng nghiệm lời cầu nguyện không do chúa trời hay thiên đế không phải là đối tượng đáp ứng được sự thành tựu của việc cầu nguyện. Bởi các vị trời vẫn còn trong lục đạo luân hồi, cũng chịu nghiệp chiêu cảm riêng ngập tràn hoan lạc không thể nào chiếu cố xuống dương gian của loài người nơi vô lượng khổ vây quanh. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu này.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!

 49. Mật Hòa says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Qua sự giảng luận của Thầy dựa trên vũ trụ quan nhà Phật, con hiểu được rõ hơn những khía cạnh trong tu pháp cầu nguyện, trong đó bao gồm: (1) đối tượng có thể nghe và đáp ứng được lời cầu nguyện của chúng sanh, (2) nguyên nhân cầu nguyện được thành tựu. Từ đó, Thầy giúp chúng con có thể tự lý giải được vì sao có trường hợp ngoại đạo cầu nguyện vẫn được thành tựu dù giáo chủ của họ không có khả năng đáp ứng, hoặc ngược lại, có những người theo Phật, tu Phật nhưng cầu nguyện không được thành tựu.

  Sau khi hiểu được những gì nói trên, con vô cùng hoan hỷ và hạnh phúc khi nhận ra rằng dưới sự chỉ dạy của Thầy, bằng đôi mắt trạch pháp nhãn Thầy trao, trong đó có luật tắc Nhân quả, những đệ tử, học trò chúng con có thể hiểu và nhận thức được những gì xảy đến với mình là nguyên nhân do đâu, hoặc vì sao những ước nguyện lại được thành tựu hay không thành tựu, để từ đó, chúng con không tự mãn khi thành công, mà cũng không than thân trách phận mỗi lần thất bại, tất cả đều là do “tự lực hành pháp, tha lực hộ trì”.

  Con cảm tạ ơn Thầy!

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô để làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh!

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om mani padme hum!

 50. Mật Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ cảm tạ vị Thầy đã luận giải tường tận cho chúng con hiểu đáp án rõ ràng của câu hỏi: “Cầu nguyện được ứng nghiệm do đâu?”
  Đầu tiên con hiểu rằng loài trời kể cả Thiên đế (Chúa trời) không phải là đối tượng có thể đáp ứng những lời cầu nguyện dù tâm thành chí thiết của những giáo dân bởi đời sống ngập tràn hoan lạc (một ngày vui ca của họ còn dài hơn cả kiếp người) và Thiên quy nghiêm ngặt. Qua luận giải của vị Thầy, con hiểu rằng, bậc Thánh trí “quán xét tiếng lòng chúng sanh” với pháp thân cao vời trở thành một với không gian vô biên nhưng vẫn hiện hữu với tâm thức Bồ đề nên bất kỳ ở đâu, nơi nào có lời cầu nguyện đều được các Ngài lắng nghe và thấu hiểu. Vậy là mọi tiếng lòng của chúng con đều được các bậc Thánh trí đạo Phật quán xét bằng nguyên lý tự động hóa vi diệu như vậy thì giờ đây, con hiểu vấn đề còn lại chúng con nên thực hành cầu nguyện điều gì và cầu nguyện như thế nào. Con cảm tạ vị Thầy đã truyền cảm hứng lớn lao cho chúng con phương pháp thông qua lời cầu nguyện để có thể giao thoa sóng trường vi diệu của cõi giới thù thắng. Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh mở cánh cửa vào thành phố giải thoát.
  Om Mani Padme Hum

 51. Mật Nhị Khang says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết. Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài và chia sẻ trên chanhtuduy.com để con hiểu về các khía cạnh, hoạt dụng và sự thành tựu thông qua việc cầu nguyện. Đối tượng hiện có đủ ba thân (pháp thân, hóa thân và ứng thân) như Bồ tát Quán Thế Âm hiện hữu vô pháp giới do đó thẩm thấu được nguyện cầu của mọi chúng sanh hữu tình là bậc Thánh trí có thể “lắng nghe và thấu hiểu” chúng loài người khi cầu nguyện.

  2. Hành ấm hiệu dụng thông qua thành tâm chí thiết và không gián đoạn cầu nguyện do đó tương thông với trường thanh tịnh của chư vị Thánh chúng, chư Phật nên phát huy tác dụng.

  3. Nhưng cầu nguyện có thể thành tựu cũng không thể đi trệch khỏi quỹ đạo chánh pháp, công đức, phước đức hay phước báu của mỗi cá nhân khác nhau, duyên nghiệp, nghiệp quả vậy nên sự thành tựu sau cầu nguyện tất yếu khác nhau về kết quả theo thời gian, mục đích và thành tựu đối với từng cá nhận cụ thể.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luôn để tâm, hướng tâm và chú tâm tới chúng học trò để chúng con được theo bước chân Thầy Cô đạt tới giải thoát tối thượng.

  Cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trụ thế vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum!

 52. Kim Minh Trí says:

  kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài này xong rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và trường thọ của Thầy Cô.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 53. Mật Thuận Phong says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ Thầy đã từ bi luận giải khai thị cho chúng con.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

   

   

   

 54. Mật Hoa Dung says:
  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy đã giải thích thêm cho con về tu pháp cầu nguyện.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 55. Mật Nghiêm Giác says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỉ khi được đọc bài viết của Thầy

  Qua bài viết của Thầy, con đã hiểu được bản chất thật sự của đạo thờ Trời và những nhầm lẫn khi cho rằng Chúa Trời sáng tạo ra con người và được ban phước

  Và con hiểu được rằng khi những người ngoại đạo nhất tâm cầu nguyện sẽ xuất ra sóng trường giao thoa được với sóng trường ở cõi thù thắng của các bậc Thánh trí đạo Phật mà nhờ đó lời cầu nguyện được thành công, nhưng điều kiện cần là trong các kiếp trước họ đã theo đạo Phật

  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã luôn để tâm và chỉ dạy cho chúng con trên đạo trình Giác ngộ

  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã ban cho chúng con bài Pháp quý báu

  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, sức khoẻ và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp

  OM MANI PADME HUM.

 56. Trần Anh Thương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con Mật Khánh Văn đã đọc bài viết “Thư gửi các trò 293: Cầu nguyện được ứng nghiệm là do đâu?” rồi ạ.

  Qua bài viết của vị Thầy con hiểu được rằng khi nhất tâm cầu nguyện thì hành ấm sẽ khởi dụng phóng xuất “sóng trường” giao thoa với sóng trường vi diệu của các các bậc Thánh trí đạo Phật , nhờ đó mà ước nguyện thành công , được gia trì bởi thần lực chư Phật hay Bồ Tát.   

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luôn hướng tâm, quan tâm và chú tâm, từ bi kham nhẫn chỉ dạy chúng con trên đạo trình Giác ngộ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum!

 57. Mật Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 58. Mật Khuê Minh says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài thư gửi các trò 293: CẦU NGUYỆN ĐƯỢC ỨNG NGHIỆM LÀ DO ĐÂU.

  Điều đầu tiên con hiểu được rằng bất kỳ ai cầu nguyện ở đâu, nơi nào, dù người ấy trong kiếp này tu đạo Phật hay là người ngoại đạo thì đều được các bậc Thánh trí lắng nghe và thấu hiểu. Và duy chỉ có những bậc Thánh trí đạo Phật đã đạt đến quả vị Chánh đẳng Chánh giác mới có khả năng “ quán thế âm”( lắng nghe quán xét tiếng lòng chúng sanh). Thiên đế ( Chúa trời ) không có khả năng này trừ khi ngài chú tâm vào một cá nhân nào đó, còn không thể lắng nghe và quán xét tất thảy lời cầu nguyện của chúng sanh và giúp họ thành tựu. Do đó  sự thành tựu của lời cầu nguyện đều là do lực gia trì bởi thần lực của chư Phật hay Bồ tát. Điều tiếp theo con hiểu được rằng theo thuyết luân hồi của nhà Phật thì mọi chúng sanh đều có Phật tánh cho và trong các kiếp trước đã có duyên lành đạo Phật thì dù kiếp này là người ngoại đạo thì với lời cầu nguyện chân thành, tha thiết, niềm tin tuyệt đối… nói chung là nhất tâm thì năng lượng các kiếp cũ theo Phật được kích hoạt và lời cầu nguyện sẽ được linh ứng. Tùy mối duyên sâu dày hay mỏng manh mà sự kích hoạt sẽ vận hành nhanh hay chậm. Bên cạnh đó với những ai trong kiếp này tu Phật nhưng cầu nguyện mãi không được bởi duyên lành cạn cợt thì chúng con có thể hiểu được lý do vì sao qua 5 câu hỏi mà vị Thầy đã đặt ra trong bài để tự mình có thể tìm ra câu trả lời.

  Chúng con cảm tạ ơn Thầy, vị Đạo sư Thanh Trí Thinley Nguyên Thành đã truyền cảm hứng về lòng sùng kính Đạo sư là nền tảng của giác ngộ, giúp cho chúng con được an lạc dời này, cực lạc đời sau.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lơj lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum.

 59. Mật Tường Vi says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị về tu pháp cầu nguyện. Qua những luận giải của Thầy, con càng thêm hiểu và lý giải được rất nhiều điều con vẫn còn đang băn khoăn về “cầu nguyện”.

  Trước đây, con cho rằng mỗi một tôn giáo đều có riêng một “năng lượng sức mạnh” nào đó, con thấy rất nhiều người theo đạo Thiên Chúa, Tin lành,… chia sẻ rằng họ thành tâm cầu nguyện và luôn được toại nguyện. Giờ đây thì con đã hiểu các vị trời cõi Dục giới với cuộc sống hưởng thụ dục lạc, họ sẽ không thể nào chiếu cố xuống dương gian của loài người, làm so có thể nghe thấu lời cầu nguyện những con chiên của họ? Ngay cả những vị trời ở cõi Sắc giới, thiền định đạt đến trình độ tâm linh tứ thiền thì cũng chưa đủ đạo lực để “đáp ứng” những lời cầu nguyện.

  Vậy tại sao những lời cầu nguyện của chúng sanh vẫn được đáp ứng? Mọi chúng sanh đều có Phật tánh, có thể hiện kiếp họ không theo Phật nhưng còn duyên lành từ những kiếp trước. Và tùy theo mối duyên đó sâu dày hay mong manh mà sự kích hoạt linh nghiệm do cầu nguyện sẽ đến nhanh hay chậm. Khi ai đó nhất tâm cầu nguyện sẽ khởi dụng phóng xuất những ba động quang minh gọi là “sóng trường”, sóng trường này sẽ giao thoa được với sóng trường vi diệu từ cõi giới thù thắng của các bậc Thánh trí đạo Phật, nhờ đó sẽ được phản hồi hiệu quả nên ước nguyện của họ sẽ thành công. Bởi các bậc Thánh trí đã đạt đến quả vị Chánh đẳng Chánh giác, họ hoàn toàn thẩm thấu Tánh không, tức là ở bất kỳ nơi nào được gọi là “không gian”, các bậc Thánh trí đều có thể lắng nghe và thấu hiểu được.

  Thưa Thầy,

  Đối với con, Thầy luôn là một người Thầy vĩ đại, vì con luôn được truyền cảm hứng qua mỗi bài viết, bài giảng của Thầy. Học trò cảm thấy hổ thẹn vì luôn lười biếng, chậm lụt và ảnh hưởng bởi bát phong thế gian mà quên đi sứ mệnh của bản thân là phải tu tập. Con xin được sám hối và xin Thầy được cho con được tịnh hóa lỗi lầm.

  Con thành tâm cầu nguyện cho Thầy, Cô sức khỏe trường thọ và thân tâm an tịnh!

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh!

  Om Mai Padme Hum.

 60. Mật Tường Vi says:

  Kính bạch Thầy,

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được uống tinh túy cam lồ!

  Om Mani Padme Hum.

 61. Nguyễn Thanh Xuân says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tấn Lực hoan hỷ được đọc bài viết mới của vị Thầy: “Cầu nguyện được ứng nghiệm là do đâu?” rồi ạ.

  Con tạ ơn vị Thầy đã từ bi luận giảng giúp con hiểu được: “Cầu nguyện được ứng nghiệm là do đâu?”. Theo đó, vị Thầy chỉ ra “bất kỳ ai cầu nguyện ở đâu, nơi nào đều có các bậc Thánh trí lắng nghe thấu hiểu”, vì “mọi chúng sanh đều có Phật tánh”, “những người ngoại đạo cầu nguyện thành công chỉ khi họ nhất tâm chí thành”, không gián đoạn, khi đó “hành ấm sẽ khởi động phóng xuất những 3 động quang minh gọi là “sóng trường”… giao thoa được với sóng trường vi diệu từ cõi thù thắng của các bậc Thánh trí đạo Phật, nhờ đó ngay lập tức được phản hồi hiệu quả nên ước nguyện của họ sẽ thành công”, chứ không phải do họ nhầm lẫn, là do “lòng chúa thương xót” “hoặc là đấng bề trên nào đó ban phước”.

  Con tán thán vị Thầy đã chỉ ra 5 câu hỏi mà những người Phật tử cầu nguyện mà không thành; “Bởi căn duyên quá cạn cợt, tưa như hạt mầm gieo từ vách đá làm sao ra quả?”.

  Con tán thán công hạnh, trí tuệ, Bồ đề tâm của vị Thầy đã truyền cảm ứng cho chúng con về “lòng sùng kính Đạo sư, nền tảng giác ngộ” thông qua phát kiến vi diệu, có một không hai trên thế giới của vị Thầy, đó là “Lục Diệu Pháp Môn – YOGA Thanh trí” và “một vườn hoa chánh kiến chanhtuduy.com”. Công trình tâm linh vĩ đại này được vị Thầy “hạ tầng ngữ nghĩa” phù hợp tính Quốc độ, tính Dân tộc, đặc biệt phù hợp và đi trước thời đại, dễ học, dễ hành mang lại lợi lạc không thể nghĩ bàn: An lạc đời này( đạt được 3 mục đích: (1) Hạnh phúc tự tâm, (2) Hanh thông thế sự, (3) Thành đạt xã hội), cực lạc đời sau.

  Con rất xúc động trước tấm lòng Bồ đề tâm bao la của vị Thầy – bậc Đạo sư Thanh trí – Viện trưởng Viện ITA Việt Nam: “Chừng nào các trò còn ở lại với Thầy, chừng đó Thầy vẫn hướng tâm, quan tâm và chú tâm chỉ dạy các trò để cùng nhau tiến bộ trên đạo trình Giác ngộ”.

  Con tạ ơn vị Thầy về bài pháp quý báu, lợi lạc và ý nghĩa.

  Con nguyện cầu Thầy Cô luôn mạnh khỏe, trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

   

 62. Mật Hạnh Dung says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng cho chúng con được hiểu vì sao đối với người ngoại đạo lời cầu nguyện của họ được đáp ứng linh nghiệm, đó là do khi nhất tâm cầu nguyện, hành ấm sẽ khởi dụng phóng xuất những ba động quang minh gọi là sóng trường giao thoa được với sóng trường vi diệu từ cõi thù thắng của các bậc Thánh trí đạo Phật, và còn bởi những duyên lành của họ với đạo Phật từ các kiếp trước do chúng sanh đều có Phật tánh. Còn linh mục ngoại đạo chỉ có vai trò là một người truyền cảm hứng, không có gì đặc biệt bởi ngay cả giáo chủ của họ cũng không có khả năng đáp ứng lời cầu nguyện của giáo dân.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã luôn từ bi hướng tâm, chú tâm, quan tâm chỉ dạy chúng con,truyền cảm hứng cho chúng con về lòng Sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ để chúng con luôn được tiến bộ và tiến nhanh trên đạo trình Giác ngộ.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy, Cô mạnh khoẻ, trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.
 63. Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ khi đọc bài ” Thư gửi các trò 293 : Cầu Nguyện Được Ứng Nghiệm Là Do Đâu?”. Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con biết được tại sao ngoại đạo cầu nguyện được thành công dù không tu Phật. Qua bài này, con biết được họ thành công là họ cầu nguyện nhất tâm, chí thành và không gián đoạn. Khi đó, sẽ kích hoạt được năng lượng của các kiếp cũ theo Phật vì mọi chúng sanh đều có Phật tánh có thể kiếp này họ không theo đạo Phật nhưng duyên lành sâu dày từ kiếp trước vẫn còn. Chính vì vậy, một số người nhầm lẫn cho rằng sự cầu nguyện vi diệu này là do Chúa trời thương xót hay Đấng bề trên ban phước. Nhưng thực tế thì cõi Trời Dục giới hoan lạc và có thiên quy, năng lực thì hạn chế nên để nghe thấy tiếng cầu nguyện ở trần gian là rất khó.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 64. Mật Dũng Tâm says:

  Thưa Thầy

  Con đã đọc thư gửi các trò 293:” CẦU NGUYỆN ĐƯỢC ỨNG NGHIỆM LÀ DO ĐÂU?” rồi ạ.

  Con hoan hỷ với bài viết của Thầy.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con hiểu tại sao ngoại đạo cầu nguyện lại được thành công dù không tu Phật.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 65. Mật Cao Thái says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài “ Thư gửi các trò 293: Cầu nguyện được ứng nghiệm là do đâu?” của Thầy rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con sự vi diệu của việc nhất tâm cầu nguyện sẽ được linh ứng bởi sự giao thoa giữa những ba động quang minh được với sóng trường vi diệu từ cõi giới thù thắng của các bậc Thánh trí đạo Phật. Nhưng mọi người lại lầm tưởng đó là “Lòng thương xót của Chúa” trong khi kể cả là Thiên Đế cũng đâu có phải muốn là có thể đáp ứng ước nguyện của thế gian được bởi thần thông còn bị hạn chế huống chị “Chúa trời” ở cõi hỷ lạc sao mà muốn xuống thế gian làm chi. Còn những vị Linh mục cũng chỉ là người truyền cảm hứng tốt cho những người cầu nguyện chứ không có vai trò gì quan trọng cả.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy!

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum!

 66. Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài của Thầy “Thư gửi các trò 293: Cầu nguyện được ứng nghiệm là do đâu?”. Ông linh mục Giu se Trần Đình Long khi giảng kêu vài người lên làm chứng về sự cầu nguyện Chúa được đáp ứng nhưng nếu Ông ta hỏi bao nhiêu người cầu nguyện Chúa tha thiết chí thành mà chưa được đáp ứng thì chắc hầu như gần toàn bộ những người có mặt sẽ giơ tay lên. Một trong 3 điều mà Đức Phật không làm được là “Ngài không thể chuyển được nghiệp của chúng sinh” mà chúng sinh phải tự tu tập để chuyển nghiệp thì 1 vị chúa trời còn trôi nổi trong ngục tù sinh tử thì làm sao có thể ban phước được cho chúng sinh.

  Chúng con vô cùng may mắn khi là Phật tử và là đệ tử của Thầy để được thực hành những mô thức tâm linh của Mật gia Song Nguyễn do Thầy phát kiến đơn giản dễ thực hành với phương thức “tự lực hành pháp tha lực hộ trì” thì lời cầu nguyện đúng quỹ đạo chánh pháp mới có thể thành tựu sau khi nghiệp chướng đã được tịnh hóa.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sinh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

   

 67. Mật Tuệ Linh says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết của Thầy rồi ạ. Con cảm ơn Thầy đã luận giải rất rõ sự ứng nghiệm của lời cầu nguyện. Bản thân mỗi chúng sanh đều có Phật tánh, mỗi chúng sanh có sự bình yên, mọi thứ viên thành còn do những kiếp trước họ có tâm cầu pháp, tu tập tinh tấn nên kiếp này được ứng nhiệm.    Hay như đạo thiên chúa, thầy cúng, bói toán…khi thỉnh mà được linh nghiệm là do họ có tính Phật tánh và ứng nhiệm trùng hợp nhưng họ không biết rằng hành động tà kiến vô tình làm giảm tuổi thọ sự ứng nghiệm khi mà họ không để tự nhiên đón nhận. Qua bài viết, chúng ta luôn cầu nguyện theo lời vị Thầy với thái độ hân thưởng, tâm quân bình.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh trí tuệ tỏa sáng muôn nơi!

 68. Phan Thị Trúc Linh says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn cho con.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.

  Om mami padme hum.

 69. Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc ” Thư gửi các trò 293: Cầu nguyện được ứng nghiệm là do đâu?” rồi ạ.
  Qua bài con hiểu được, những người giáo dân Công giáo, tuy họ không phải theo đạo Phật nhưng vẫn có người được ứng nghiệm trong cầu nguyện của mình. Đó không phải là do sự gia hộ của Thiên đế (Chúa Trời), vì loài Trời  vẫn còn nằm trong luân hồi sinh tử và không có khả năng ban phước cho người khác.
  Mà do là những người đó ở nhiều kiếp trước, đã có duyên lành sâu dày với đạo Phật và khi họ nhất tâm cầu nguyện, hành ấm sẽ khởi dụng phóng xuất những ba động quang minh, giao thoa được với sóng trường vi diệu từ cõi giới thù thắng của các bậc thánh trí đạo Phật, nhờ đó ước nguyện của họ được thành công bởi được sự gia trì từ Chư Phật hay Bồ tát. Khi họ đã kích hoạt được duyên lành sâu dày với đạo Phật của mình từ nhiều kiếp trước.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.

 70. Mật Tịnh Như says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với những luận giải tường tận của vị Thầy .Cho chúng hiểu được rằng , các vị trời họ chỉ lo hưởng lạc, thọ hưởng , không bao giờ để ý đến loài người và họ không có khả năng đáp ứng được những lời cầu nguyện của chúng sanh vì họ vẫn còn bị trói buộc trong luân hồi.

  Dù ngoại đạo bất kỳ, nếu họ cầu nguyện với tâm thành chí thiết ,vì với chư Phật, Bồ tát chúng sanh đều bình đẵng, ai cũng có thể thành Phật nên cho dù ngoại đạo đi chăng nữa thì lời cầu nguyện đó vẫn có thể thành tựu theo luật tắc nhân-quả, vì những thiện hạnh của kiếp trước, kiếp này công đức đủ đầy cũng sẽ sớm thành tựu ước nguyện.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải bài pháp lợi lạc.

  Con cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khoẻ vì lợi ích của tất cả chúng sanh.

  Om mani padme hum!

 71. Mật Pháp Ngân says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài “Thư gửi các trò 293: CẦU NGUYỆN ĐƯỢC ỨNG NGHIỆM LÀ DO ĐÂU?” rồi ạ

  Qua bài viết con hiểu được bất kỳ ai cầu nguyện ở đâu, nơi nào đều được các bậc Thánh trí lắng nghe và thấu hiểu. Đó gọi là “chân không diệu hữu”. Và tùy theo duyên sâu dày ở kiếp trước theo thuyết Luân hồi của đạo Phật mà lời cầu nguyện được ứng nghiệm nhanh hay chậm, có người cầu mãi không được do duyên quá cạn cợt ạ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

 72. Mô Phật !
  Kính bạch Thầy !
  Con hoan hỷ đọc xong bài pháp thư gửi các trò 293: ” Cầu Nguyện Được Ứng Nghiệm Là Do Đâu ? ” của Thầy rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng luận cho chúng con hiểu rõ về ứng nghiệm của việc cầu nguyện là khi cầu nguyện với nhất tâm ( chân thành , tha thiết, với niềm tin tuyệt đối, tuyệt đối bằng sự đánh đổi , xả ly về thân , ngữ , tâm,…) thì được linh nghiệm, chứ còn thờ ơ thì không đạt kết quả.
  Chúa trời ( Thiên Đế ) có thiên quy nghiêm ngặt không thể nào tự ý xuống phàm , không thể ban phước , với môi trường tràn ngập hoan lạc , vui ca , hát múa suốt ngày không thể nào cứu vớt chúng sanh . Chỉ có Ngài và các bậc Thánh trí mới lắng nghe và thấu hiểu được chúng sanh.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã sử dụng các phương tiện thiện  xảo , phát kiến ra sáu phát kiến tâm linh dựa trên nền tảng giáo thuyết Phật môn , ” Thánh giáo lượng ” để truyền cảm hứng cho chúng con, luôn hướng tâm , quan tâm , chú tâm đến chúng con trên hành trình giác ngộ.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 73. Mật Như Ý says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đoc bài viết của Thầy:”THƯ GỬI CÁC TRÒ 293: CẦU NGUYỆN ĐƯỢC ỨNG NGHIỆM LÀ DO ĐÂU”
  Qua bài viết của Thầy con hiểu được ta có thể cầu nguyện ở bất cứ nơi nào Đều có thể được,sự linh nghiệm của nhất tâm cầu nguyện đều có thể mang lại cho ta thành công. Vì Đức Phật khẳng định mọi chúng sanh đều có Phật tánh.Đạo Phật có thuyết luân hồi nên ta hiểu có người dù không theo Đạo Phật kiếp này nhưng họ vẫn còn duyên lành từ kiếp trước.Tuỳ mối duyên lành được sâu dày hay mỏng manh từ kiếp trước mà sự linh nghiệm sẽ nhanh hay chậm.
  Rất may ở MGSN chúng con có duyên lành gặp được vị Thầy luôn dấn thân vào đạo trình Bồ tát ,những lời Thầy dạy: Các trò càng nghiêm cẩn bao nhiêu,càng hiệu quả trong cầu nguyện bấy nhiêu”.Chúng con càng cảm động với tấm lòng Bồ đề tâm của Thầy rằng:”Chừng nào các trò còn ở lại với Thầy,chừng đó Thầy vẫn hướng tâm,quan tâm và chú tâm chỉ dạy các trò để cùng nhau tiến bộ trên đạo trình giác ngộ”
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy Cô được trụ thế dài lâu vì lợi lạc của chúng sanh
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh
  Om Mani Padme Hum

 74. Mật Hạnh says:

  Kinh bạch Thầy! Con đã đọc xong bài này rồi.

  Con hoan hỷ và tán thán công hạnh đức độ giàu lòng từ bi, bồ đề tâm của Thầy. Với những luận giải sâu sắc về ngôn từ Phật học của Thầy, con đã thấu hiểu phần nào. Con cảm ơn Thầy đã từ bi sách tấn cho chúng sanh được hiểu cặn kẽ giáo lý nhà Phật. Mọi vấn đề đều khởi sự từ duyên, nghiệp và lòng thành tâm cầu nguyện, tin tưởng tuyệt đối vào bề trên. Con đã từng thấy nhiều người cầu hoài mà vẫn không thành công, giờ đây con đã hiểu rồi..

  Chúng con may mắn gặp được vị Thầy giáo thọ tuệ trí thức ,giàu lòng từ bi, lúc nào cũng luôn hướng tâm, quan tâm đến sự hanh thông của học trò trên đạo lộ giải thoát và tu Phật.

  Con cầu mong cho bá tánh được thành tựu Phật tánh.

  Con tri ân cầu nguyện cho Thầy Cô luôn trường thọ và viên mãn vì lợi lạc của chúng sanh.

  OM MA NI PAD ME HUM

 75. Mật Thanh Mai says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đọc bài rồi ạ!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho Chúng con hiểu được bất kỳ ai cầu nguyện đều được các bậc Thánh trí lắng nghe, thấu hiểu nhưng để được thành tựu, kết quả còn tuỳ thuộc vào duyên lành. Ước nguyện viên thành nhanh hay chậm là do mối duyên dày hay mỏng theo luật Nhân -Quả.

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô sức khoẻ, trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 76. Mật Từ says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài “Thư gửi các trò 293: Cầu nguyện được ứng nghiệm là do đâu?” rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng cho chúng con hiểu cơ chế vận hành phía sau lời cầu nguyện để dẫn đến sự ứng nghiệm. Con cảm tưởng như từng mắt xích nhỏ trong một bộ máy vận hành khổng lồ của vũ trụ đều được lý giải một cách khoa học, thấu suốt dưới sự luận giảng của Thầy. Sống tại đất nước đa tôn giáo, không ít lần con nghe những người sùng đạo của các đạo khác như đạo Hồi hay công giáo hết mực ca ngợi giáo chủ của họ vì đã đáp ứng những lời cầu nguyện thành tâm chí thiết của họ. Bởi vậy với nhiều tín đồ đạo Hồi mặc cho đời sống bận rộn với lịch trình trong ngày, cũng như bỏ qua sự phiền phức, lỉnh kỉnh của các thủ tục trước và sau cầu nguyện thì họ vẫn đều đặn thực hiện năm lần cầu nguyện trong không gian linh thánh; hay như những tín đồ đạo công giáo được nhắc đến trong bài viết của Thầy là cho dù cổng nhà thờ đã đóng, họ vẫn quỳ bên ngoài song cửa sắt để cầu nguyện. Nhờ bài giảng của Thầy, giờ đây con đã hiểu vì sao những lời cầu nguyện của họ được ứng nghiệm mặc dù giáo chủ của họ không có khả năng để đáp ứng. Con ấn tượng với lời dạy của Thầy về pháp thân của các bậc thánh trí đạo Phật hoàn toàn thẩm thấu Tánh  không, hoà làm một với không gian vô biên nhưng vẫn hiện hữu tâm thức bồ đề tức là “quán thế âm”. Theo nguyên lý khoa học, tất cả suy nghĩ phát ra từ não bộ có tác động trực tiếp đến vũ trụ bên ngoài và chiêu cảm những luồng sóng tích cực hay tiêu cực tuỳ theo từng trường hợp, khi kiên trì nuôi dưỡng một niệm tưởng thì niệm tưởng ấy sẽ trở thành sự thật. Do đó, trong tất cả những phương tiện để giúp con người có thể thành tựu thì những yếu tố vô hình song góp phần thúc đẩy quá trình nuôi dưỡng niệm tưởng bền lâu như động lực và cảm hứng đóng vai trò quan trọng nhất. Tương ứng với lời dạy của Thầy về những ba động quang minh gọi là “sóng trường” khi ai đó nhất tâm cầu nguyện, sau đó được giao thoa với cõi giới thù thắng của các bậc thánh trí đạo Phật nên ngay lập tức được phản hồi hiệu quả, dẫn đến ước nguyện viên thành. Cũng như một tivi cần phải có ăng ten để bắt được sóng thì mới xem được những hình ảnh và bắt được âm thanh, cõi giới thù thắng của các bậc thánh trí đạo Phật tuy tràn ngập trong không gian song bắt được sóng mạnh hay yếu là tuỳ vào “ăng ten” của từng người. Cùng là người tu Phật không đồng nghĩa tất cả đều sử dụng một loại ăng ten chất lượng truyền sóng như nhau, hoặc cho rằng những người đạo hiện đang theo một đạo khác thì không có ăng ten hoặc thiết bị của họ không thể hoạt động. Song đối với những lời cầu nguyện của các tín đồ đạo Hồi hay công giáo, để “ăng ten” của họ bắt được sóng trường mà thành tựu lời cầu nguyện thì không khác gì sự “ăn may” khi gặp và được giao thoa với cõi giới thù thắng của các bậc thánh đức nhờ duyên lành từ nhiều kiếp trước; đa phần rất nhiều người trong họ vẫn phải mò mẫm trong tình trạng “dò sóng” chứ không phải là “đón sóng”.

  Đọc bài viết của Thầy, con nghĩ đến những phương tiện thực hành pháp xuyên suốt 24 tiếng trong ngày thông qua sáu lục diệu pháp môn mà Thầy đã phát kiến và hiểu rằng đó chính là phương tiện tạo nên “ăng ten” đón sóng cho chúng con, những học trò, đệ tử của Mật gia Song Nguyễn. Bởi vị Thầy là kênh vận chuyển trung gian để kết nối với cõi giới thù thắng của chư Phật và thánh chúng nên đón sóng mạnh hay yếu là do lòng sùng mộ Đạo sư của học trò, đệ tử. Con cảm động trước những lời của Thầy rằng “Thầy không phải là đạo sư xuất sắc, chỉ là một vị Thầy có duyên lành sâu đậm với các trò mà dấn thân vào đạo trình Bồ tát. Thầy không biết được tương lai, không soi được quá khứ, chẳng trổ được chút thần thông nào; nhưng Thầy tự hào rằng chưa bao giờ ngừng tắt ngọn lửa chánh kiến và mãi hừng hực tấm lòng Bồ đề với một phương tiện duy nhất là truyền cảm hứng cho các trò về lòng sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ”. Con nhớ đến những lời dạy, những lời nhắc nhở, những phương tiện thiện xảo của Thầy, cũng như tấm gương trong mọi phương diện của Thầy đều là tấm lòng bồ đề của Thầy để chúng con trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư đúng quỹ đạo chánh pháp, để có thể giao thoa được với cõi giới thù thắng của chư Phật và các bậc thánh chúng, từ đó được tiến bộ và thành tựu trên đạo trình Giác ngộ. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí huệ và bồ đề tâm của Thầy. Con thành tâm cảm tạ ơn Thầy đã không ngừng truyền cảm hứng cho chúng con về lòng sùng mộ Đạo sư. Cầu nguyện Bổn Tôn gia hộ thông qua kênh vận chuyển vị Thầy cho chúng con luôn tỉnh thức, chánh niệm, chú tâm và trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư theo đúng quỹ đạo chánh pháp. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 77. Mật Như Pháp says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài Thư gửi các trò 293: “Cầu nguyện được ứng nghiệm do đâu”.

  Qua bài viết con thấy mình thật may mắn khi được tu tập với sự từ bi chỉ dạy của Thầy về Phật pháp, chứ không phải là một đạo khác hay một người thầy khác. Với những người theo đạo Phật, khi cầu nguyện được các Thánh trí lắng nghe và thấu hiểu. Không phải ai cũng có duyên lành được tu tập Phật pháp, mà họ còn phải có duyên từ rất rất nhiều kiếp trước. Lời cầu nguyện được hanh thông nhanh hay chậm còn theo luật nhân quả mà họ đã reo từ những kiếp trước. Những người kiếp này chưa có duyên lành biết đến lời cầu nguyện của Phật pháp mà cứ mải mê tin vào chúa Trời, hay những vị chúa khác mà không biết thực hư về họ, họ có thật sự lắng nghe và đáp ứng yêu cầu của mình được không. Thực nực cười, khi không thấy kết quả sau những lời thành tâm cầu nguyện mà họ vẫn bám chấp tim vào.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 78. Mật Huệ Minh says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh bồ đề tâm của vị Thầy đã luận giảng khai thị cho con hiểu được rõ được ứng nhiệm của việc cầu nguyện. Con hiểu được rằng việc cầu nguyện với sự chân thành với niềm tin tuyệt đối, xả ly thân, ngữ, tâm trong thực hành pháp tu, luôn trưởng dưỡng một lòng sùng kính đến vị Thầy tôn kính, đến bậc Đạo sư, bậc thánh trí hiển nhiên sẽ ứng nghiệm. Tất nhiên việc viên thành mọi ước nguyện hay không còn tùy thuộc vào duyên kiếp của mỗi người, nhưng trên hết việc cầu nguyện không hẳn chỉ cho mình mà còn cho người cho tất cả chúng sanh. Con xin cảm tạ ơn vị Thầy từ bi luôn quan tâm, luôn chỉ dạy, luôn hướng về chúng con trên hành trình tu tập đạo hạnh giác ngộ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 79. Mật Thọ Phúc says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài viết này.

  Con cầu nguyện Thầy Cô được nhiều sức khỏe và trường thọ ví lợi lạc của chúng sinh.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy con.

 80. Mật Quảng Dũng says:

  Kính Thưa Thầy!

  Con đã đọc bài: “Cầu nguyện được ứng nghiệm là do đâu”.

  Con xin hoan hỷ với bài viết luận giảng của Thầy đã nhắc nhở con hiểu được cốt lõi của sự ứng nghiệm không nằm ngoài quy luật “nhân-quả”. Tùy sự gieo duyên của mỗi người mà sự ứng nghiệm nhanh hay chậm sẽ có sự khác nhau. Và con củng tự quán xét các hành vi của thân, khẩu, ý để tránh phạm phải nhân xấu, gây hậu quả xấu cho mai sau.

  Cầu nguyện cho tất cả mọi người luôn trong trạng thái tĩnh thức!

 81. Mật Khánh Ngân ( Lê Mai Dung) says:
  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Khánh Ngân đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu được “ cầu nguyện được ứng nghiệm do đâu”. Con hiểu rằng bất kỳ ai cầu nguyện ở đâu đều được các bậc thánh chúng lắng nghe và thấu hiểu, nhưng ứng nghiệm được đến đâu là tuỳ thuộc vào cơ duyên, sự tịnh hoá nghiệp chướng, sự  tu tập chánh pháp ở hiện kiếp hay ở các kiếp trước của người đó như thế nào.

  Qua sự luận giải của Thầy con cũng hiểu được vị Thầy chính là người truyền cảm hứng cho chúng con trên đạo trình giải thoát, và sùng kính Đạo sư chính là nền tảng của sự giác ngộ.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sinh.

  Cầu nguyện chúng sinh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  OM MANI PADME HUM

   

 82. Mật Khánh Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Khánh Liên hoan hỷ đọc bài : “Thư gửi các trò 293: CẦU NGUYỆN ĐƯỢC ỨNG NGHIỆM LÀ DO ĐÂU?”

  Qua bài con đã hiểu việc cầu nguyện Chúa Trời để được như ý là không thể vì họ còn mải hoan lạc, vui ca, hát múa, hơn nữa hết 1 ngày trên họ còn nhiều hơn 1 kiếp làm người dưới này thì sao họ có thể bận tâm tới loài người. Ngoài ra họ cũng hạn chế về năng lực thiền định, họ hoàn toàn không đủ định lực, đạo lực “quán thế âm”, họ không đạt được Pháp thân vì họ không có những pháp tu để thành tựu kết quả đó.

  Qua đây con càng cảm niệm ơn phước kiếp này được hạnh ngộ vị Thầy, được Thầy hướng dẫn, giảng dạy và phổ truyền cho chúng con lục diệu pháp môn, Thầy cho phép chúng con bước vào vườn hoa đạo pháp trên chanhtuduy.com để chúng con hàng ngày được đọc bài, comment tích tập công đức trên con đường giác ngộ!

  Con cảm tạ ơn Thầy luôn từ bi chỉ dạy, hướng tâm tới chúng con và cho chúng con bài viết vô cùng lợi lạc!

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy, Cô luôn mạnh khoẻ và trường thọ dài lâu vì lợi lạc chúng sanh!

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh!

  Om Mani Padme Hum!

 83. Mật Trì Nguyện says:
  kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ .

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .

  Om Mani Padme Hum

 84. Mật Bích Liên says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỉ đọc thư gửi các trò 293: Cầu nguyện được ứng nghiệm là do đâu?

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con hiểu việc cầu nguyện được ứng nghiệm của những giáo dân công giáo. Đức Phật đã khẳng định “mọi chúng sanh đều có Phật tánh” và Đạo Phật có thuyết luân hồi. Khi một người nhất tâm cầu nguyện thì hành ấm sẽ khởi dụng, phóng xuất những ba động quang minh gọi là “sóng trường” theo thuật ngữ của trường sinh học, giao thoa được với sóng trường vi diệu từ cõi giới thù thắng của các bậc Thánh trí Đạo Phật. Đối với người ngoại đạo, khi họ nhất tâm cầu nguyện, cầu nguyện không gián đoạn thì mọi ước nguyện của họ được thành tựu và hiệu quả nhanh hay chậm là do nhiều kiếp trước họ có tu tập theo đạo Phật, có duyên lành sâu dày hay ít, theo luật tắc nhân quả chứ không chỉ căn cứ vào kiếp này.

  Đối với những người theo đạo Phật, có duyên lành với Phật pháp, những lời cầu nguyện của họ đã không có được hiệu quả là do 5 câu hỏi mà vị Thầy đã chỉ ra. Qua bài viết, vị Thầy đã giúp cho con hiểu thêm về luật tắc nhân quả, là yếu tố tác động đến lời cầu nguyện cũng như cốt lõi của việc cầu nguyện có thành tựu hay không là do lòng sùng kính vị Thầy, Bổn tôn. Nhất tâm cầu nguyện với niềm tin bất hoạt và không gián đoạn vào Tam Bảo, vào vị Thầy, trưởng dưỡng lòng sùng kính vị Thầy – nền tảng giác ngộ – sẽ giúp chúng con được an lạc đời này, cực lạc đời sau.

  Con thật xúc động và luôn nhớ tới lời dạy của vị Thầy, “chừng nào các trò còn ở lại với Thầy, chừng đó Thầy vẫn hướng tâm, quan tâm và chú tâm chỉ dạy các trò để cùng nhau tiến bộ trên đạo trình giác ngộ.”

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài pháp hay và đầy ý nghĩa.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 85. Mật Dũng Tấn says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy,Cô vị lợi lạc cho tất cả chúng sanh.Nguyện cho tất cả chúng sanh hạnh phúc trong phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 86. Mật Phương Mai says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Phương Mai vô cùng hoan hỷ và cảm tạ ơn Thầy đã chia sẻ với chúng con về bái giảng: “Thư gửi các trò 293: Cầu nguyện được ứng nghiệm và do đâu?” của Thầy ạ.

  Qua đó bằng những luận cứ, luận chứng và luận điểm của Thầy giúp con hiểu được rằng mọi chúng sinh đều có Phật tánh. Mọi lời cầu nguyện của chúng sinh dù theo đạo Phật hay những người ngoại đạo có được thành tựu là do họ nhất tâm cầu nguyện nên sẽ được toại nguyện các bậc Thánh trí lắng nghe và thấu hiểu – đó chính là: “chân không diệu hữu”.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sinh. Cầu cho tất cả chúng sinh đạt được thành tựu của Phật tánh.

  Om Mani Padme hum!

 87. Mật Thủy says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ với bài viết “Cầu nguyện được ứng nghiệm là do đâu?” của Thầy. Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải để chúng con được hiểu “cơ chế” thành tựu ước nguyện của những người ngoại đạo khi họ cầu nguyện chí thành, đó chỉ là sự vô tình, ngẫu nhiên nhờ duyên lành với Phật pháp ở các kiếp quá khứ . Qua đây con được hiểu rằng trí tuệ của ngoại đạo vẫn còn trong hạn cuộc nên không thể lý giải được nguyên lý trên, vì sao có người cầu nguyện đạt ước nguyện trong khi người khác thì không. Và họ chỉ lấy những trường hợp thành công gán cho rằng đó là nhờ “lòng thương xót Chúa”, là sự ban phước của Đấng bề trên nào đó để “làm chứng” cho sự linh thiêng của đạo mình. Vậy còn những trường hợp “thất bại” thì sao? Lẽ nào Chúa không xót thương đồng đều, lẽ nào Đấng bề trên phân biệt? Bởi không lý giải được, không hiểu được nguyên lý nên sự cầu nguyện của họ không thể nào có tính chất khoa học, càng không thể đúc kết được phương pháp cầu nguyện khoa học để đạt kết quả. Ngược lại hoạt động cầu nguyện của họ mang màu sắc tín ngưỡng, đôi lúc bị biến thành huyền hoặc, mê tín. Từ đây con càng hiểu hơn vì sao của đức Phật khuyến cáo rằng “Người có lòng tin mà không có trí tuệ thì thường làm tăng trưởng vô minh”.  

  Con hoan hỷ tán thán hoạt động tâm linh cầu nguyện của đạo Phật nói chung và phương pháp cầu nguyện tại Mật gia Song Nguyễn – Viện ITA nói riêng với nguyên lý rõ ràng, khoa học đã được Thầy luận giải qua loạt bài “Cầu nguyện”. Con cảm tạ ơn Thầy bởi nhờ đó mà rất nhiều các đệ tử, học trò chúng con được viên thành những ước nguyện chính đáng. Con cầu nguyện cho chúng con sẽ năng bồi đắp duyên nghiệp sâu dày với vị Thầy, kênh vận chuyển trung gian với chư Phật và Thánh chúng, từ đó thành tựu ước nguyện tối thượng mang tên “Giải thoát”!

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh!

  Om mani padme hum!

 88. Mật Thanh Phương says:
  Kính bạch Thầy, con đã đọc xong bài viết này

  Con biết được rằng, Chúa trời không chiếu cố xuống trần gian, lời cầu nguyện ứng nghiệm là vì khi ai đó nhất tâm cầu nguyện sẽ phóng xuất những “sóng trường”, giao thoa được với sóng trường vi diệu từ cõi giới thù thắng của các bậc Thánh trí đạo Phật, nhờ đó ước nguyện của họ sẽ thành công, bởi sau lần kích hoạt đó họ được gia trì bởi thần lực chư Phật hay Bồ tát.

  Và dù họ không theo Đạo Phật thì mọi chúng sanh đều có Phật tánh. Đạo Phật có thuyết Luân hồi nên là họ không theo kiếp này, vẫn còn duyên lành ở các kiếp trước. Tùy theo mối duyên đó sâu dày hay mỏng manh mà sự kích hoạt sẽ vận hành nhanh hay chậm. 

  Con vô cùng cảm kích phát nguyện và sự để tâm của Thầy đến với chúng con. 

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy và Cô.

  Con cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 89. Mật ấn says:
  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỉ với bài viết :cầu nguyện được ứng nghiệm là do đâu qua bài viết của Thầy cho con hiểu cầu nguyện viên thành là do có duyên với đạo phật từ kiếp trước với một ước nguyện chánh đáng và tâm thành

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Om mani padme hum

   

 90. Mật Khả Tuệ says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài “Thư gửi các trò 293: Cầu nguyện được ứng nghiệm là do đâu?”.

  Con cảm tạ Thầy từ bi luận giảng. Con hiểu rằng bất kỳ ai cầu nguyện ở đâu, nơi nào đều được các bậc Thánh trí lắng nghe và thấu hiểu. Còn lời cầu nguyện ấy có ứng nghiệm hay không là do công đức họ có đủ đầy không, nghiệp chướng đã tịnh hóa chưa, cầu nguyện vì điều gì, việc cầu nguyện phải liên tục, không gián đoạn.

  Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

   

   

 91. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết này rồi thưa Thầy

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh hạnh phúc Phật tánh

  Om MaNi Padme Hum

 92. Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc thư gửi các trò 293 Cầu Nguyện Được Ứng Nghiệm Là Do Đâu rồi ạ

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bị luận giảng cho chúng con hiểu được nhất cầu nguyện hành ấm sẽ khỏi dụng phóng xuất ba động quang minh giao thoa bậc Thánh Trí đạo Phật. Kính Thầy qua bài viết con được bộ môn yoga thanh trí vị Thầy phổ truyền cho chúng con có nền tảng chánh kiến đi đến con đường giác ngộ

  Cầu nguyện cho Sức khỏe Thầy Cô trương tho vi lợi lạc cho tất cả chúng sanh

  Om mani padme hum

 93. Mật Xuyến says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 94. Mật Hồng Quang says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Hồng Quang đã đọc bài viết này ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con lý do vì sao cầu nguyện được ứng nghiệm.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và sự trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 95. Mật Diệu Hương says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài pháp lợi lạc! Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi viết bài giải thích để chúng con hiểu được căn nguyên “Cầu nguyện được ứng nghiệm là do đâu”!

  Con cầu nguyện Thầy Cô luôn mạnh khoẻ và trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh!

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om Mani Padme Hum.

 96. Mật Bảo Châu says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc “Thư gửi các trò 293: Cầu Nguyện Được Ứng Nghiệm Là Do Đâu?” rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu được “cầu nguyện được ứng nghiệm  do đâu”. Qua bài viết, con hiểu được “khi ai đó nhất tâm cầu nguyện, hành ấm sẽ khởi dụng phóng xuất những ba động quang minh gọi là “sóng trường” theo thuật ngữ của điện trường sinh học, giao thoa được với sóng trường vi diệu từ cõi giới thù thắng của bậc Thánh trí đạo Phật” nên ước nguyện của họ được thành công có thể trong một ngày, một tuần, một tháng hoặc một năm và còn dựa vào mối duyên đó sâu dày hay mỏng manh.

  Con thật may mắn khi được hạnh ngộ vị Thầy trong kiếp này . Vị Thầy phát kiến ra ” Lục diệu pháp môn” và “vườn hoa chánh kiến chanhtuduy.com”, vị Thầy là người truyền cảm hứng cho chúng con về lòng sùng kính Đạo sư là nền tảng Giác ngộ.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 97. Mật Định Kiên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ. Thưa Thầy tựa đề bài viết Thầy đặt câu hỏi cho chúng con “Cầu nguyện được ứng nghiệm là do đâu” sau khi đọc xong bài viết và vinh hạnh được diện kiến Thầy tại Mật gia trung tâm trong lòng con hiểu được rằng mọi sự cầu nguyện có được ứng nghiệm hay không đều phụ thuộc vào sự kiên định, niềm tin tuyệt đối vào Phật pháp vào hành trình giải thoát mà nơi đó vị Thầy của chúng con luôn tận tâm dẫn đường chỉ lối “khi chúng con ở bên Thầy”.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sinh.

  Om Mani Padme Hum!

 98. Mật Hoàng Như says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Qua bài viết con hiểu được rằng đối với những đạo giáo khác không phải đạo Phật,  khi họ cầu nguyện nhất tâm và chí thành thì lời cầu nguyện được linh ứng mặc dù giáo chủ của họ không có khả năng đáp ứng được lời cầu nguyện của họ. Điều này được luận giải bởi hai nguyên nhân chính là

  1. Người cầu nguyện tuy là ngoại đạo nhưng từ nhiều kiếp về trước họ đã từng là Phật tử và duyên lành từ các kiếp trước vẫn con

  2. Khi người cầu nguyện đó cầu nguyện với sự chí thành, tha thiết, với niềm tin tuyệt đối hoặc gần tuyệt đối bằng sự đánh đổi, xả ly thân, ngữ tâm thì hành ấm sẽ khởi dụng phóng xuất những ba động quang minh và giao thoa được với sóng trường vi diệu từ cõi giới thù thắng của các bậc Thánh trí đạo Phật, nhờ đó ngay lập tức được phản hồi hiệu quả và họ được gia trì bởi thần lục của chư Phật hay Bồ tát nên ước nguyện của họ được thành công.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luôn rực cháy ngọn lửa chánh kiến và Bồ đề tâm để truyền cảm hứng cho chúng con về lòng sùng kính Đạo sư và niềm tin kiên định vào giáo pháp Phật đà

  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu cho tất cả chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ

  Om Mani Padme Hum.

 99. Mật Thuận Nguyên says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu ” cầu nguyện được ứng nghiệm là do đâu?”. Qua đây con hiểu được ở cõi trời Dục giới nơi mà Thiên Đế cư ngụ ngập tràn hoan lạc vui ca múa hát cho nên họ sẽ không có thời gian để chiếu cố xuống dương gian nơi ” vô lượng khổ vây quanh” . Mặt khác ở cõi trời thiên quy nghiêm ngặt không phải thiên tử nào cũng tuỳ tiện dáng phàm và họ bị hạn chế về năng lực thiền định không có khả năng nghe tiếng cầu cứu ở thế gian trừ khi họ chú tâm vào một cá nhân nào đó chỉ có Bồ tát Quán Thế Âm mới có khả năng tự động hoá ” quán xét  tiếng lòng của chúng sanh”  . Tất cả chúng sanh cầu nguyện sẽ được linh ứng nếu họ cầu nguyện với tâm chân thành nhất tâm cầu nguyện không gián đoạn còn kết quả nhanh hay chậm tuỳ theo mối duyên sâu dày với Đạo Phật ở nhiều kiếp trước không nhất định là kiếp này. Trong bài Thầy cũng đã luận giải cho chúng con hiểu ” pháp thân là gì” đó là khi một bậc thánh trí Đạo Phật đạt đến quả vị Chánh đẳng Chánh giác họ hoàn toàn thẩm thấu được tánh không . Chúng con thật may mắn khi được vị Thầy từ bi luôn  có những phương pháp sư phạm thiện xảo để chỉ dạy dẫn dắt chúng con thoát khỏi vòng xoáy luân hồi sanh tử giúp chúng con an lạc đời này cực lạc đời sau.

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 100. Mật Định Kiên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ Thầy đã từ bi sách tấn con ạ.

  Om Mani Padme Hum!

 101. Mật Nhẫn Hoà says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết “cầu nguyện được ứng nghiệm là do đâu?”.Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị ạ.

  Qua bài viết con hiểu được ngoại đạo cũng có cầu nguyện và sự cầu nguyện của họ cũng có thể được đáp ứng nhưng sự đáp ứng đó không phải từ đấng bề trên hay chúa trời mà họ vẫn lầm tưởng.Sự cầu nguyện của ngoại đạo chỉ thành công khi họ nhất tâm chí thành,không gián đoạn sẽ kích hoạt các kiếp trước tu Phật.

  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh uống được tinh tuý cam lồ.

  Om Mani Padme Hum.

 102. Mật Bích Đào says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc  bài viết rồi ạ

  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu được lời cầu nguyện có ứng nghiệm hay không là do đâu.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Om Mani Padme Hum

 103. Mật Tịnh Hải says:

  Kính Bạch Thầy !

  Qua bài giảng, vị Thầy đã cho chúng con hiểu: Các vị Thánh trí đạo Phật khi đã chứng đắc pháp thân thì không gian vô cùng vô tận và họ là một thể, và do vẫn hiện hữu tâm thức Bồ đề nên khi cầu nguyện dù bất cứ ở đâu, nơi nào đều được các Ngài lắng nghe và thấu hiểu, từ đó sẽ nhận được sức gia trì – Tuy nhiên khả năng thành tựu hay không, hiệu quả lớn hay nhỏ phụ thuộc và 5 yếu tố:

  1- Phải đủ công đức
  2- Đã tịnh hóa hết nghiệp chướng của hiện kiếp và quá khứ kiếp
  3- Cầu nguyện điều thiện, không chỉ vì mình mà hại đến người
  4- Phải nắm rõ 3 phương diện Thành tựu với phần đầu, phần giữa và phần cuối
  5- Thực hành mô thức tâm linh cầu nguyện với sự tinh tấn và không gián đoạn cùng với tinh thần xả ly và sự thành tâm trong cúng dường.

  Bộ môn Yoga Thanh Trí cùng với 6 phát kiến tâm linh của vị Thầy, mà chỉ riêng Chánh kiến Quang minh Tam muội với Chanhtuduy.com – bất cứ bài giảng hay comment nào cũng mang đầy ánh sáng chánh kiến và hàm chứa tâm nguyện giải thoát của bản thân mỗi chúng con và cho chúng sanh, vì vậy kết thúc bài hoặc comment cũng luôn là lời cầu nguyện cho sự thành tựu của tất cả chúng sanh.

  Con cảm tạ ơn Thầy về bài viết lợi lạc và ý nghĩa này!

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp, đem lại lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum !

 104. Mật Thanh Luật says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết: “Thư gửi các trò 293: Cầu nguyện được ứng nghiệm là do đâu?” của Thầy rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con trên cơ sở giáo thuyết Phật môn để chúng con hiểu được vì sao cầu nguyện được ứng nghiệm và chưa được ứng nghiệm. Con luôn cảm thấy thật may mắn và ơn phước khi được là học trò của Mật Gia Song Nguyễn, được tu tập theo chánh pháp với Lục diệu pháp môn cao diệu được Thầy phát kiến ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 105. Mật Tịnh Hải says:

  Mô Phật !

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con.

  Om Mani Padme Hum !

 106. Mật Định Thuần says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con Mật Định Thuần rất hoan hỷ khi được đọc bài: “Cầu nguyện được ứng nghiệm là do đâu” của Vị Thầy.
  Chúng con nhờ duyên lành được hạnh ngộ Vị Thầy, chúng con hiểu “chừng nào các trò còn ở lại với Thầy, chừng đó Thầy còn luôn hướng tâm, quan tâm, chú tâm chỉ dẫn các trò cùng nhau tiến bộ trên đạo trình giác ngộ”.
  Chúng con cũng luôn nghe lời Thầy dạy: “Thực hành Pháp, mọi việc hanh thông; không thực hành Pháp, mọi vấn đề trở nên rắc rối” (Lời dạy của Lạt ma Lama Zopa Rinpoche).
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe và trường thọ để lợi lạc chúng sanh.
  OM MANI PADME HUM!

 107. Mật Quỳnh Nguyên says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ với bài viết này của vị Thầy.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu được “ Cầu nguyện được ứng nghiệm là do đâu ? “.
  Qua bài viết này của Thầy đã giúp cho con hiểu được rằng “ giáo dân Công giáo, tín hữu Tin lành, giáo hữu Hồi giáo, thiện hữu Cao đài, Hoà hảo nếu cầu nguyện chân thành, tha thiết với niềm tin tuyệt đối hoặc gần tuyệt đối bằng sự xả ly thân, ngữ, tâm,… nói chung là nhất tâm cầu nguyện sẽ được linh ứng. “ Khi ai đó nhất tâm cầu nguyện, hành ấm sẽ khởi dụng phóng xuất những 3 động quang minh gọi là “ Sóng trường” theo thuật ngữ của điện trường sinh học, giao thoa được với sóng trường vi diệu từ cõi giới thù thắng của các bậc Thánh trí đạo Phật, nhờ đó ngay lập tức được phản hồi hiệu quả nên ước nguyện của họ sẽ thành công”.
  Đức Phật đã khẳng định mọi chúng sanh đều có Phật tánh. Tuỳ theo độ duyên lành sâu dày hay mỏng manh mà việc cầu nguyện của chúng sanh sẽ được kích hoạt vận hành nhanh hay chậm.
  Con hiểu và cảm nhận được rằng chúng con thật sự may mắn khi trong hiện kiếp này có duyên lành được hạnh ngộ vị Thầy từ bi, được vị Thầy luôn quan tâm, chỉ dạy chúng con để vững bước trên con đường tiến đến thành phố giải thoát với những tia sáng chánh kiến.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã luôn quan tâm, dạy bảo chúng con với lòng Bồ đề tâm không ngừng nghỉ vì lợi lạc chúng sanh và vì chúng con.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài viết này.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 108. Mật Hồng Phương says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết “Cầu nguyện được ứng nghiệm là do đâu”.

  Con hiểu rằng bất kì ai khi cầu nguyện dù trong hiện kiếp họ theo đạo nào, hay ở đâu đều được các bậc Thánh trí lắng nghe và thấu hiểu. Khi nhất tâm cầu nguyện thì người cầu nguyện sẽ có những trường sóng giao thoa với cõi thù thắng của các bậc Thánh trí nhờ đó được phản hồi để ước nguyện thành công. Ước nguyện thành tựu nhanh hay chậm là tùy theo lương duyên dày mỏng trong nhiều kiếp, duyên lành ấy do bởi các yếu tố hợp thành (1) công đức đã được tích tập đầy đủ (2) nghiệp chướng đã được tịnh hóa (3) cầu nguyện với tấm lòng thiện nguyện (4) cầu nguyện với 3 phương diện thành tựu (5) cầu nguyện liên tục, xả ly.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi hướng tâm, quan tâm và chú tâm chỉ dạy chúng con để cùng nhau tiến bộ trên đạo trình Giác ngộ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 109. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc thư gửi các trò 293: CẦU NGUYỆN ĐƯỢC ỨNG NGHIỆM LÀ DO ĐÂU?

  Con hoan hỷ với bài viết và lời dạy của vị Thầy trên nền tảng giáo thuyết Phật môn, giúp con hiểu được việc cầu nguyện ứng nghiệm và chưa được ứng nghiệm.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 110. Mật Giác Đức says:
  Kính bạch Thầy Cô

  Con đã đọc thư gửi các trò 293″ CẦU NGUYỆN ĐƯỢC ỨNG NGHIỆM LÀ DO DÂU” rồi thưa Thầy

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh trí tuệ vị Thầy, đã từ bi khai thị cho chúng con thấy rõ hiện tượng những người không theo Phật giáo mà khi họ tha thiết cầu nguyện với đối tượng tưởng tượng không có thật lại được ứng nghiệm! Qua luận giải của Thầy chúng con mới thấy được sự tinh túy, của Phật giáo, đặc biệt chúng con là học trò, đệ tử, được nương theo vị Thầy, tinh tấn thực hành pháp, tích lũy công đức, khi chúng con cầu nguyện đều được toại nguyện những ước nguyện chính đáng, điển hình ở Mật Gia rất nhiều điều kỳ diệu đã thành hiện thực, là nhờ kênh vận chuyển kết nối với vị Thầy mà thành hiện thực, nhanh hơn! Chúng con cảm tạ ơn Thầy

  Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om mani padmehum

   

 111. Mật Nhã Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết “ Thư gửi các trò 293: Cầu nguyện được ứng nghiệm là do đâu” rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu được rằng Đức Phật khẳng định mọi chúng sanh đều có Phật tánh, vì vậy dù có người không theo đạo Phật nhưng “nếu cầu nguyện chân thành, tha thiết với niềm tin tuyệt đối hoặc gần tuyệt đối bằng sự xả ly thân , ngữ, tâm…nói chung là nhất tâm cầu nguyện sẽ được linh ứng”. Tuy nhiên, tuỳ theo độ duyên lành sâu dày hay mỏng manh mà việc cầu nguyện của chúng sanh sẽ được kích hoạt vận hành nhanh hay chậm.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã mang ánh sáng của chánh kiến đến cuộc đời của mỗi chúng con, Thầy đã luôn để tâm tới chúng con với Bồ đề tâm rộng lớn, chỉ dạy chúng con trên con đường giác ngộ.

  Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 112. Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ khi đọc thư 293 cầu nguyện được ứng nghiệm là do đâu, qua bài viết con hiểu được ở cỏi trời chìm trong dục lạc và trôi theo luân hồi sanh tử thì làm sau gia hộ cho ai, không ai có thể ban phước lành hay tai họa cả.

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô luôn khỏe mạnh.

  Om mani padme hum.

 113. Mat Hue Chi says:
  Kính Bạch Thầy ,

  Con đã đọc bài rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã phân tích và luận giải cho con hiểu rõ vì sao ngoại đạo cầu nguyện được ứng nghiệm .Đó là do họ có duyên sâu dày với đạo Phật từ nhiều kiếp trước và khi họ nhất tâm cầu nguyện , hành ấm sẽ khởi dụng phóng xuất những ba động quang minh , giao thoa được sóng trường vi diệu từ cõi giới thù thắng của các bậc Thánh trí đạo Phật nhờ đó mà ước nguyện của họ được viên thành vì được sự gia trì từ Chư Phật hay Bồ Tát chứ không phải do sự gia trì của Thiên đế ( Chúa trời ).

  Con cảm tạ vị Thầy đã truyền cảm hứng để con tinh tấn thực hành pháp , trang bị chánh kiến cho chúng con trên con đường đến thành phố Giải thoát .

  Con cảm tạ Thầy đã ban cho con bài pháp lợi lạc và ý nghĩa .

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum .

 114. Mật Thanh Quang says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con xin cảm tạ Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu được vì sao lời cầu nguyện thành hiện thực.

  Thưa Thầy, qua bài viết con hiểu được rằng lời cầu nguyện như một hạt giống chúng con gieo xuống, bằng sự nhất tâm tha thiết gieo xuống mà thành quả xuất hiện. Nhưng việc gieo hạt xuống nền sỏi đá cọc cằn như mối duyên lành cạn cợt với Phật thì cả đời cũng chẳng có quả. Qua đó cũng lý giải cho việc vì sao nhiều người cầu được ước thấy, vì sao nhiều người ước hoài chỉ thấy ảo mộng.

  Cũng từ việc cầu nguyện là gieo hạt, con lại liên tưởng đến việc làm thế nào cho hạt nảy mầm và có kết quả, suy cho cùng là do chúng con gieo vào đâu, muốn đất tốt thì phải cải tạo đất, chăm sóc thường xuyên. Chúng con đã được Thầy ban phương tiện “Chánh kiến quang minh tam muội” như một liều thuốc chữa trị sự cạn cợt duyên lành và làm tươi mới mảnh đất khô cằn trong vận mệnh tâm linh kém cỏi của chúng con. Thầy còn giúp chúng con tạo nên một môi trường tuyệt vời hơn nữa bằng cách cho chúng con hiểu được tấm lòng sùng kính Đạo sư như nào. Đó là điều kiện tất yếu cho muôn vàn ơn phước mà chúng con được hanh thông.

  Con xin cầu nguyện sức khỏe Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

 115. Đinh Ngọc Hà An (13 tuổi ) says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho Thầy, Cô trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum

 116. Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc sông bài này rồi ah. Con rất hoan hỉ với công hạnh luận giải của vị Thầy,

  Con cảm tạ ơn Thầy đã phân tích cho con hiểu được sự phi diệu của pháp cầu nguyện đến Thầy Phật Pháp Tăng để chúng con được sự gia  hộ của các ngày để chúng con được thông dông chênh đại lộ giải thót còn vị chúa Trời thì con hiểu được rằng côi dục giới là nơi ở của vị Chúa Trời là hoan lạc hát cả tối ngày vị chúa Trời đâu còn tâm trí đâu mà lấn nghe lời cầu nguyện của người giáo dân mà chúa Trời cũng không có khả năng để  nghe có đâu mà ban phước lành cho người giáo dân được . Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh om ah hùm.

   

 117. Mật Tuyết Mai says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết rồi ạ. Con hoan hỷ được đọc bài thư gửi các trò 293: cầu nguyện được ứng nghiệm là do đâu. Qua bài viết con hiểu được rằng những người ngoại đạo họ được viên thành ước nguyện bởi họ thường xuyên cầu nguyện nhất tâm và thành tâm đã đánh thức được nghiệp quả tu Phật của họ từ nhiều kiếp trước chứ không nhất thiết phải là kiếp này. Chỉ là họ đang lầm đường lạc lối  khi không biết ai mới là đối tượng được thờ tự và có thể phát nguyện. Đối với cõi trời khi vẫn còn luân hồi và họ chỉ sống trong ngập tràn sự hân thưởng thì sao còn có thời gian mà nghe những lời cầu nguyện, mà nhìn xuống cõi ta bà đầy sự khổ ải này được. Chỉ có Đức Phật từ bi mới nhìn thấy sự khổ của chúng sanh mà chỉ ra cách diệt khổ, cách giáo hoá chúng sanh.  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy chúng con ạ.

  Con xin cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ tối thượng.

  Om Mani Padme Hum.

 118. Lương Ngọc Tuệ Minh(11 tuổi) says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy

 119. Mật Đăng Toàn says:
  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.
 120. Mật Minh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết “Thư gửi các trò 293: CẦU NGUYỆN ĐƯỢC ỨNG NGHIỆM LÀ DO ĐÂU?”. Qua bài viết này Thầy đã dạy cho con hiểu được tại sao các giáo dân, tín hữu, giáo đồ ngoại giáo không theo Phật mà cầu nguyện lại được ứng nghiệm. Thông qua “Nhất tâm cầu nguyện” ước nguyện của họ sẽ thành hiện thực, mọi chúng sanh đều có Phật tánh. Và con cũng đã hiểu được tùy duyên mà cầu nguyện sẽ ứng nghiệm nhanh hay chậm. Qua có đệ tử chúng con nên siêng năng tu tập trên nền tảng sùng kính vị Thầy, tích tập công đức để có được thành quả như mong đợi. Con cảm ơn Thầy đã viết bài khai trí cho chúng con.

  Con cầu nguyện cho Thầy, Cô trường thọ vì lợi lạc chúng con và chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  OM MANI PADME HUM.

 121. Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ đọc bài viết ” Cầu nguyện được ứng nghiệm là do đâu?” của vị Thầy ạ.

  Qua sự luận giảng của vị Thầy, con hiểu rằng mọi chúng sanh đều có Phật tánh, dù họ không là Phật tử của kiếp này nhưng còn duyên lành của các kiếp khác nên khi họ cầu nguyện chân thành với niềm tin tuyệt đối bằng sự đánh đổi, xả ly thân, ngữ, tâm…thì cầu nguyện sẽ được linh ứng;  bởi vì khi họ nhất tâm cầu nguyện hành ấm sẽ khởi dụng phóng xuất những ba động quang minh, giao thoa được với sóng trường vi diệu từ cõi giới thù thắng của các bậc Thánh trí đạo Phật nhờ đó mà họ được gia hộ và cầu nguyện được nhanh hay chậm là do công đức, duyên lành của họ. Năm câu hỏi được vị Thầy nêu trong bài cho chúng con hiểu tại sao có những người cầu hoài, cầu mãi cũng không được.

  Chúng con may mắn trong hiện kiếp được theo học vị Thầy chân chính, được học Yoga Thanh Trí với lục diệu pháp môn từ đó sẽ thành tựu những ước nguyện chánh đáng và nền tảng để có được là lòng sùng kính vị Thầy. Con cảm tạ ơn Thầy đã truyền cảm hứng cho chúng con về “lòng sùng kính Đạo sư là nền tảng Giác ngộ”.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc và hạnh phúc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

   

   

   

   

   

 122. Mật Chánh Cần says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc” Thư gửi các trò 293: Cầu nguyện được ứng nghiệm là do đâu?” của Thầy rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi viết bài.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

   

 123. Mật Huệ Như (Hoàng Trà) says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc Thư gửi các trò 293: “Cầu nguyện được ứng nghiệm là do đâu?” của Thầy rồi ạ.
  Qua bài viết của Thầy, con hiểu được rằng:
  Ngoại đạo cầu nguyện được ứng nghiệm khi hội đủ hai yếu tố: Cầu nguyện nhất tâm, chí thành, không gián đoạn và nhờ duyên lành theo Phật từ các kiếp trước. Tuy nhiên, do không hiểu được bản chất chân thật của hiện tượng nên họ thường liên tưởng đến những phép lạ của các “đấng bề trên” hay sự “linh thiêng” của một nơi chốn nào đó.
  Ngược lại, ở Mật Gia Song Nguyễn, học trò và đệ tử chúng con đã được Thầy trang bị đầy đủ tri kiến về Cầu nguyện qua nhiều bài viết, bài giảng trên chanhtuduy.com. Nhờ đó, con hiểu được: Đối tượng cầu nguyện là ai? Cầu nguyện những điều gì là chính đáng? Thực hành cầu nguyện như thế nào để đạt được kết quả tốt nhất?…

  Nhờ ơn Thầy đã miệt mài truyền cảm hứng cho chúng con về tấm lòng sùng kính Đạo sư mà chúng con vừa có được nền tảng Giác ngộ, vừa có được viên ngọc như ý giúp chúng con đón nhận những trận mưa ơn phước và được viên thành ước nguyện chính đáng
  Con cảm tạ ơn vị Thầy từ bi đã ban cho con một bài Pháp lợi lạc.
  Con cầu nguyện Thầy, Cô nhiều sức khỏe vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

 124. Mật Đăng Toàn says:
  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status