Oct 31, 2019

Posted by in Giáo điển | 85 Comments

Thư gửi các trò 301: NỖI NIỀM SƯ-ĐỆ QUA VÒNG HOA NGUYỆT QUẾ CỦA NGÔN TỪ CẢM THÁN

Thư gửi các trò 301: NỖI NIỀM SƯ-ĐỆ QUA VÒNG HOA NGUYỆT QUẾ CỦA NGÔN TỪ CẢM THÁN Kính bạch Thầy! Nhân sự kiện “Thư gửi các trò” đạt tròn lần thứ 300 và Thầy đúc kết 6 yếu tố để hoằng dương đạo pháp mà một bậc Tổ sư, Tôn sư cần có: (1) Giáo thuyết, (2) Giáo điển, (3) Giáo pháp, (4) Giáo luật (5), Giáo nghi, (6) Giáo trình; cùng tổng kết hơn 10 năm một chặng đường Mật gia Song Nguyễn, con xin kính dâng Thầy bài thơ “Bài ca tán thán Thầy mình”. Con kính đảnh lễ Thầy. Om Ah Hum.   BÀI CA TÁN THÁN THẦY MÌNH   Vòng nguyệt quế từ bi và trí tuệ Con dâng lên Thầy những vòng hoa ngôn từ Nguyện những vòng hoa này kết thành vòng nguyệt quế, Là vòng hoa của Từ Bi và Trí Huệ Tỏa quanh Thầy rạng rỡ ánh tuệ quang   “Bát nhã thuyền” Liệu có quá không, khi trò tán dương Thầy? Con xin làmĐối với bạn đọc:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status