Mar 19, 2018

Posted by in Giáo điển | 107 Comments

Thư gửi các trò 32: TÁN THÁN ĐẠI NGUYỆN QUÁN ÂM BỒ TÁT

Thư gửi các trò 32: TÁN THÁN ĐẠI NGUYỆN QUÁN ÂM BỒ TÁT Thư gửi các trò 32: TÁN THÁN ĐẠI NGUYỆN QUÁN ÂM BỒ TÁT Các trò thân mến! Nhiều trò đến Mật gia Trung tâm tán thán đại nguyện của Quán Âm Bồ tát nhưng cũng tự nhận rằng mình chưa hiểu thấu đáo những lời dạy của Ngài trong đó. Họ thỉnh cầu Thầy giảng luận. Nếu tập trung vào diệu nghĩa của Đại nguyện này, có lẽ Thầy sẽ viết rất nhiều trang, tốt hơn là thầy nên giảng pháp. Để đáp ứng tạm thời, Thầy sẽ làm đề cương chi tiết để các trò dễ hiểu thánh ý của Bổn tôn. Bổn tôn Quán Âm Tứ Thủ Các trò cũng biết, Dawa Drolma là thân mẫu tôn giả Chagdud Tulku là một đại hành giả đã vượt qua ngưỡng cửa vô thường đến được trụ xứ Potala của Quán Âm Bồ tát. Ở đó, ngài được nghe QuánĐối với bạn đọc:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status