Sep 4, 2013

Posted by in Lá thư người tâm đạo, Trang chủ | 36 Comments

Thư gửi các trò 34: PHÁP SỰ ĐỒNG TU

Thư gửi các trò 34: PHÁP SỰ ĐỒNG TU Thư gửi các trò 34: PHÁP SỰ ĐỒNG TU (cùng tu) Các trò thân mến! Sau khi cùng vui (đồng khánh), thầy trò chúng ta tiếp tục Pháp sự Đồng tu (cùng tu) vào sáng hôm sau, tức là ngày 02.09.2013. Sao lại gọi là đồng tu? Điều này có nghĩa là những hành giả Mật tông đại diện cho các Mật gia các nơi cùng về Trung tâm để thực hành pháp có chủ đề định trước, với mục đích cầu nguyện tiêu tai, tăng ích, kính ái, hàng phục, câu triệu cho mỗi Mật gia và mỗi đạo hữu cùng gia đình thân tộc. Nhờ đó mà chúng ta sẽ thong dong hơn trên đạo trình Giải thoát! Chí tâm đảnh lễ tại Liên Hoa đài Sự vân tập như thế là một cộng hưởng thần lực mãnh liệt gấp 10 lần  so với mỗi đạo hữu tự


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status