Sep 18, 2013

Posted by in Lá thư người tâm đạo, Trang chủ | 65 Comments

Thư gửi các trò 36: TIN LÀNH

Thư gửi các trò 36: TIN LÀNH Thư gửi các trò số 36:  TIN LÀNH. Các trò thân mến! Các trò đừng nghĩ tin lành là một nhánh của Thiên Chúa giáo! Tin lành đây là sự kiện đáng hoan hỷ. Nhưng tại sao Thầy không dùng từ “tin vui”, “tin mừng”, “tin buồn” . Bởi lẽ vui và buồn là hai trạng thái dễ bị kích động tâm lý, cho nên dùng từ “tin lành” để chỉ sự an tĩnh. Đức Phật từng dùng từ “bạn lành”, chứ không phải “bạn tốt” hay “bạn xấu”. Vì sao vậy? Bởi lẽ tên cướp cũng có “bạn tốt” của hắn, người lương thiện cũng thường gặp “bạn xấu” đó sao! Từ “tin lành” này, xưa kia vốn rất ít dùng, người ta chỉ nói “hung tin” (tiếng Hán Việt tức là “tin dữ”); hoặc họ nói “tin mừng”, “tin vui” hoặc dùng từ ngữ cao cấp hơn như


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status