Sep 18, 2013

Posted by in | 0 Comments

Mật Hùng cho biết ba mẹ bây giờ thay vì ta thán, than thở cho đứa con trai độc nhất của mình, nay lại đó đây tự hào vì người con của mình bỏ nhậu, từ bạn xấu, giảm hút thuốc đến mức tối thiểu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status