Sep 30, 2013

Posted by in Giáo điển, Trang chủ | 33 Comments

Thư gửi các trò 37: NGƯỜI CAO THƯỢNG THỨ HAI

Thư gửi các trò 37: NGƯỜI CAO THƯỢNG THỨ HAI Thư gửi các trò số 37: NGƯỜI CAO THƯỢNG THỨ HAI Các trò thân mến! Thầy đi pháp sự miền Tây đã báo trước các trò hơn 10 ngày. Thầy nhờ các trò “tiền trạm” để tiện cho việc đỡ mất thời gian vào việc lái xe đi tìm. Tuy vậy, khi Thầy cô và các đạo huynh đến Bến Tre, qua Tiền Giang, đều nhận thấy các trò không làm tròn trách nhiệm, bộc lộ sự yếu kém về kỹ năng sống trong tổng hòa các mối quan hệ xã hội. Rốt lại, Thầy cô và các đạo huynh tự mình tìm chỗ thích hợp. Thầy vân tập các đạo hữu tại Bến Tre Thầy không phiền trách bởi chuyện đó, chỉ tiếc cho các trò mất cơ hội được tích tập công đức như thánh giáo của Thánh tăng Mã Minh hướng dẫn trong “Năm mươi kệ tụng


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status