Oct 7, 2013

Posted by in Giáo điển, Lá thư người tâm đạo | 43 Comments

Thư gửi các trò 44: CHẾT, ĐIÊN LOẠN, PHẾ NHÂN, THẬT KHÔNG?

Thư gửi các trò 44: CHẾT, ĐIÊN LOẠN, PHẾ NHÂN, THẬT KHÔNG? Thư gửi các trò 44: CHẾT, ĐIÊN LOẠN, PHẾ NHÂN? THẬT KHÔNG? Người ngộ đạo thân mến, tôi đã đọc những gì trò comment và thỉnh vấn, nay sẽ trạch pháp tận tường để các trò không vướng mắc tâm lý bất an. nguoingodao [email protected] 113.163.103.5 Submitted on 2013/10/05 at 10:08 Kính thưa đạo sư Nguyên Thành Những người muốn tu theo mật tông , thì tìm hiểu trên mạng. Trong quá trình tìm hiểu , chắc chắn họ sẽ gặp bài viết này. Tệ thay , bài này lại do chính ni sư Thích Nữ Trí Hải viết. COn, cũng như nhiều người khác, khi đọc bài này đều lo lắng Xin đạo sư từ bi hướng dẫn để giải tỏa những lo lắng của chúng con. Chân thành cảm ơn đạo sư Trích từ web : ********* http://www.chuadieuphap.us/Tac_pham/Nghiencuu_phathoc/ Tuongquangiuathienvamat.asp TƯƠNG QUANG GIỮA THIỀN VÀ MẬT Thích Nữ Trí Hải


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status