Oct 9, 2013

Posted by in Giáo điển, Lá thư người tâm đạo, Trang chủ | 38 Comments

Thư gửi các trò 46: HƯỚNG GIÓ

Thư gửi các trò 46: HƯỚNG GIÓ Thư gửi các trò 46: HƯỚNG GIÓ Các trò thân mến! Có khi nào các trò nhận định được hướng gió chính xác và cố định không? Chắc chắn là không! Nếu có thể chỉ biết được khi nó bắt đầu xuất phát, còn sau đó gió đi đâu, về đâu, khó thể dự đoán được. Thầy cũng vậy, các trò có thể biết chính xác từ đâu Thầy khởi hành, nhưng không thể biết nơi đâu Thầy đến, bởi nhiều duyên khởi trùng trùng nên phương hướng và nội dung pháp sự có thể thay đổi so với ban đầu. Vừa rồi, có trò ở Tiền Giang gọi điện với giọng buồn buồn: “Thầy đến đạo tràng Mật gia Tiền Giang sao chúng con không được biết như lần trước?”. Đúng vậy, Thầy có đến nhưng không báo trước rộng rãi vì ngại các trò bận việc công ty,


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status